سهمیه ها در کنکور 1401

هریک از داوطلبان کنکور سراسری 1401 در ثبت نام اولیه می توانند با توجه به شرایط خود متقاضی یکی از سهمیه های زیر باشند:

 • سهمیه مناطق در کنکور سراسری
 • سهمیه رزمندگان، ایثارگران و شهدا در کنکور سراسری
 • سهمیه بهیاران در کنکور سراسری
 • سهمیه کارمندان در کنکور سراسری 
 • سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری

هدف از ایجاد سهمیه های مختلف در کنکور سراسری، ایجاد عدالت آموزشی میان داوطلبان دارای شرایط مختلف و ایجاد فرصت برای دانش آموزانی است که از امکانات آموزشی بی بهره بوده اند. سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا نیز جهت قبولی بیشتر این گروه می باشد.

 

 

سهمیه مناطق در کنکور 1401

شرکت کنندگان در کنکور سراسری 1401 بر اساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی 3 سال آخر دوره متوسطه جزء یکی از سهمیه های مناطق 1، 2 و یا 3 محسوب می شوند.

 • برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دبیرستان یا هنرستان.
 • برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه (اعم از ترمی واحدی و یا سالی واحدی )، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال آخر دبیرستان و دوره پیش دانشگاهی.
 • در صورتی که بخش محل اخذ مدرک تحصیلی داوطلبان سهمیة مناطق متفاوت باشد (حتی یک سال از سه سال) سهمیة داوطلب براساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی منطقة مرفه تر و بالاتر تعیین و در نظر گرفته می شود.
 • فارغ التحصیلان دوره های کاردانی(فوق دیپلم) پیوسته، بر اساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره دبیرستان و یا هنرستان(سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان) جزء یکی از سهمیه های مناطق 1، 2 و یا 3 محسوب می شوند.
 • داوطلبانی که دو سال آخر تحصیل خود را در خارج از کشور گذرانده اند (دوره پیش دانشگاهی و سال ماقبل آن)، جزء منطقه 3 محسوب می شوند.
 • کلیه داوطلبان معلول (نابینا، ناشنوا، نیمه بینا، نیمه شنوا و معلولین جسمی حرکتی که بند معلولیت را در تقاضانامه ثبت نام علامتگذاری و مدارک مربوطه را نیز به سازمان ارسال نموده اند)، جزو سهمیه منطقه 3 محسوب می شوند.

 

 

سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا در کنکور 1401

هریک از داوطلبان کنکور سراسری متقاضی سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا می توانند بر اساس شرایط خود که در بندهای زیر آمده است، در یکی از سهمیه ها ثبت نام کنند.

 • سهمیه رزمندگان در کنکور سراسری 1401:

رزمندگانی که از تاریخ 31/6/59 تا 31/6/67 حداقل 6 ماه متوالی و یا متناوب داوطلبانه در جبهه حضور داشته اند، می توانند با مراجعه به سازمان بسیج مستضعفین و دریافت تأییدیه و کد 12 رقمی در این سهمیه ثبت نام نمایند.

 • سهمیه ایثارگران در کنکور سراسری 1401:

"جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان"، "جانبازان زیر 25درصد و همسر و فرزندان آنان" ، "آزادگان و همسر و فرزندان آنان"، "همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه" و هم چنین "همسر و فرزندان شهدا و مفقود الاثر" می توانند در زمان ثبت نام نسبت به تکمیل بند مربوط اقدام کرده و نیازی به مراجعه به وبگاه ایثار ندارند و در صورت تأیید ارگان مربوط، در کنکور سراسری در سهمیه ایثارگران پذیرش می شوند.

 

25 درصد ظرفیت هر کدرشته محل به همسر و فرزندان شهدا و مفقود الاثر، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد.

5 درصد ظرفیت هر کدرشته محل نیز به جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان آنان، همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص دارد.

 • در صورتی که سهمیه 25 درصدی ایثارگران توسط داوطلبان مشمول تکمیل نشود، خالی مانده آن ابتدا به مشمولین سهمیه 5 درصدی ایثارگران تخصیص یافته و بعد از آن به داوطلبان سهمیه آزاد کنکور سراسری اختصاص می یابد.
 • بر اساس قانون، حد نصاب نمره ایثارگران شامل ظرفیت 25 درصدی و یا 5 درصدی، 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل و حد نصاب نمره رزمندگان، 75 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل است.

 

 

سهمیه بهیاران در کنکور 1401

بهیاران دارنده دیپلم نظام قدیم و یا نظام جدید (کاردانش) مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش که به حرفه بهیاری اشتغال دارند، می توانند فقط برای ورود به رشته پرستاری در کنکور سراسری از سهمیه بهیاران استفاده نمایند.

شرایط استفاده از سهمیه بهیاران:

 • دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی برای دارندگان مدرک دیپلم بهیاری نظام جدید (کاردانش) یا اشتغال به تحصیل در دوره پیش دانشگاهی به شرط فراغت از تحصیل تا تاریخ 31/6/1400 الزامی است.
 • دارا بودن 3 سال سابقه خدمت اعم از دولتی و غیر دولتی به عنوان بهیار در استان محل خدمت الزامی است.

 

سهمیه کارمندان در کنکور 1401

حدود 10 درصد از ظرفیت رشته های نوبت دوم(شبانه) به کارمندان رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص می یابد. نکته قابل توجه این است که داوطلبان کنکور سراسری فقط می توانند در شهر محل کار خود، از این سهمیه بهره مند شوند.

 • حداکثر سن برای استفاده از سهمیه کارکنان رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کنکور سراسری، 35 سال تمام به هنگام ثبت نام خواهد بود.
 • به این نکته دقت کنید که در زمان قبولی و بهره مندی از سهمیه کارمندی در کنکور سراسری، هیچگونه تسهیلاتی مانند پرداخت کمک هزینه، پرداخت شهریه و مأموریت در زمان تحصیل به داوطلب تعلق نخواهد گرفت.
 • مسئولیت رعایت شرط سنی و انتخاب رشته در کنکور سراسری با توجه به ضوابط بومی به عهده شخص داوطلب بوده و در صورت پذیرفته شدن و به هنگام ثبت نام در دانشگاه باید مدارک مربوط را ارائه نمایند، در غیر اینصورت قبولی وی لغو می گردد..

 

سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری

علاوه بر سهمیه های بالاکه به توضیح ان ها پرداختیم سهمیه مناطق محروم نیز یکی از سهمیه هایی است که در کنکور سراسری اعمال می گردد. که در ادامه به توضیح ان می پردازیم:

 • بر طبق مصوبه کمیته مطالعات و برنامه ریزی کنکور سراسری 21 فروردین سال 1372 حداقل 40 درصد از ظرفیت کد رشته محل های ناحیه ای، قطبی و کشوری دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در استان های محروم ایلام، بوشهر، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان به داوطلبان بومی این استان ها تعلق می گیرد.
 • بر طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در 14 خرداد 1366 به منظور تامین نیروی متخصص استان های ایلام، بوشهر، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان در رشته های مورد نیاز بر حسب نظر استانداری های این استان ها و به تعداد 500 نفر از داوطلبان بومی استان های مذکور در دانشگاه ها پذیرفته می شوند. بدیهی است که پذیرش در این رشته ها به صورت آزاد و از بین داوطلبان بومی هر یک از استان های مذکور انجام می شود.
 • تبصره: تغییر رشته برای پذیرفته شدگان این طرح ممنوع می باشد و انتقال محل تحصیل منوط به موافقت استانداری ها و در محدوده دانشگاه های واقع در قطب دانشگاهی است.
 • بر اساس تغییرات مهم لایحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی در این بخش در تمامی آزمون ها برای تامین نیاز مناطق محروم با توجه به نیازسنجی های وازرتخانه ها، در صورت نیاز حداکثر 5 درصد ظرفیت هر کد رشته محل به صورت مازاد بر ظرفیت، در دانشگاه های استان مربوطه اختصاص می یابد.