مزایای سهمیه 5 درصد در انتخاب رشته کنکور سراسری
مزایای سهمیه 5 درصد در انتخاب رشته کنکور سراسری

 

 

سهمیه 5 درصد ایثارگری و انتخاب رشته کنکور 1402

سهمیه 5 درصد ایثارگران یکی دیگر از سهمیه های کنکور سراسری می باشد که از سال 97 به سهمیه های کنکور سراسری اضافه شده است و به دلیل تازگی آن، معمولا داوطلبان از نحوه تاثیر سهمیه 5 درصد در کنکور سراسری اطلاعی ندارند. حساسیت انتخاب رشته سهمیه 5 درصد ایثارگری به قدری بالاست که احتمال اشتباه بسیار باالا می رود. در انتخاب رشته کنکور سراسری 1402 برخی از داوطلبان یا به تاثیر سهمیه 5 درصد ایثارگران بسیار خوش بین اند و احتمال قبولی خود را با هر رتبه ای بسیار بالا می دانند و یا هیچ اطلاعی از آن ندارند و می گویند 5 درصد سهمیه ایثارگران چه نقشی می تواند در قبولی ما در انتخاب رشته کنکور داشته باشد! به همین دلیل در این مطلب نقش و تاثیر سهمیه 5 درصد ایثارگران بر انتخاب رشته کنکور سراسری بررسی می شود تا داوطلبان کنکور سراسری دارای سهمیه 5 درصد، در انتخاب رشته کنکور سراسری 1402 از سهمیه 5 درصد ایثارگران به خوبی استفاده کنند.

علاوه بر این، شناخت سایر سهمیه های کنکور سراسری نیز می تواند به شما در انتخاب رشته کنکور سراسری 1402 کمک کند.

نرم افزار 3گام در انتخاب رشته کنکور 1402 برای سهمیه 5 درصد ایثارگری با دقتی بیش از 97 درصد، شانس قبولی شما را تعیین و 150 انتخاب شما را اولویت بندی می کند.
مشاوران تخصصی 3گام در سهمیه های ایثارگری 5 درصد، تمامی جوانب را برای انتخاب رشته های ایثارگری 5 درصد در نظر می گیرند. انتخاب رشته های کنکور 1402 با سهمیه های

ایثارگری 25 درصدی، نیازمند مشاوران بسیار توانمندی است که بتوانند تحلیل درستی از آن داشته باشند.

برای دسترسی سریع تر و آسان تر به اطلاعات مورد نظرتان درباره سهمیه 5 درصد ایثارگری در انتخاب رشته کنکور سراسری 1402، روی عنوان مورد نظرتان کلیک کنید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران برای چه کسانی است؟

تاثیر سهمیه 5 درصد ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری

شرط اعمال سهمیه 5 درصد ایثارگران: حدنصاب علمی 70 درصدی

کارنامه کنکور سراسری سهمیه 5 درصد ایثارگران

مراحل انتخاب رشته با سهمیه 5 درصد کنکور در سازمان سنجش

 

 

 

 

سهمیه 5 درصد ایثارگران برای چه کسانی است؟

سهمیه 5 درصد ایثارگران مخصوص جانبازان کمتر از 25 درصد جانبازی و همسر و فرزندان آن ها و یا همسر و فرزندان رزمندگان با 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه است.

 

سهمیه 5 درصد ایثارگران انتخاب رشته کنکور سراسری 1402 چیست؟

منظور از سهمیه 5 درصد ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری 1402 اینست که از کل ظرفیت پذیرش هر کد رشته محل یا هر کد رشته دانشگاه، 5 درصد به دارندگان این سهمیه اختصاص می یابد و علت  نام گذاری سهمیه 5 درصد ایثارگران، همین اختصاص 5 درصد ظرفیت به دارندگان آن است.

برای مثال اگر در یک کد رشته محل ظرفیت پذیرش دانشجویان 60 نفر باشد، 5 درصد کل این ظرفیت که معادل 3 نفر است به دارندگان سهمیه 5 درصد ایثارگران اختصاص می یابد.

 

شرط تاثیر سهمیه 5 درصد ایثارگران در انتخاب رشته کنکور 1402

در انتخاب رشته کنکور 1402، تاثیر سهمیه 5 درصد ایثارگران یک شرط دارد که کار داوطلبان دارای سهمیه 5 درصد را در انتخاب رشته کنکور سراسری سخت می کند.

شرط اعمال سهمیه 5 درصد بر انتخاب رشته کنکور سراسری 1402 اینست که: شما باید حداقل 70 درصد نمره تراز آخرین قبولی داوطلب بدون سهمیه و یا در پذیرش آزاد را در کد رشته محل مورد نظر کسب کنید. در واقع می توان گفت برای داوطلبان سهمیه 5 درصد، حد نصاب و فیلتر علمی وجود دارد و تا نتوانند به آن دست یابند، نمی توانند از سهمیه 5 درصد خود استفاده کنند و در بررسی سازمان سنجش، سهمیه 5 درصد آن ها اعمال نمی شود.

برای مثال اگر تراز آخرین نفر قبول شده بدون سهمیه در یک رشته 8000 باشد، داوطلب سهمیه 5 درصد برای استفاده از سهمیه خود برای قبولی در همان رشته باید حداقل نمره تراز 5600 را کسب کند. یعنی:

5600 = (70/100) * 8000

در چنین شرایطی اگر داوطلب حتی تراز 5599 را بیاورد، باز هم در آن کدرشته محل قبول نمی شود و باید ترازی برابر یا بالای 5600 داشته باشد.

توجه کنید وقتی می گوییم داوطلب نمره تراز 5600 داشته باشد، به معنای قبولی قطعی نیست. زمانی که داوطلب سهمیه 5 درصد، بتواند 70 درصد حد نصاب علمی را کسب کند، تازه شرایط او در آن کد رشته محل مورد بررسی قرار می گیرد و اگر نسبت به بقیه هم سهمیه ای های خود رتبه بهتری داشته باشد، شانس قبولی در آن کد رشته محل را در انتخاب رشته کنکور 1401 پیدا می کند.

اگر باز هم متوجه نحوه اعمال سهمیه 5 درصد ایثارگری در انتخاب رشته کنکور 1402 نشدید، به نمودار زیر توجه کنید.

سهمیه 5 درصد ایثارگری و حد نصاب علمی 70 درصدی
سهمیه 5 درصد ایثارگری و حد نصاب علمی 70 درصدی

 همانطور که در نمودار می بینید، خط قرمز مرز و مشخص کننده حداقل نمره ترازی است که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد باید کسب کند تا به مرحله بررسی سازمان سنجش در آن کد رشته محل برسد. زیر خط قرمز (ستون نارنجی) مورد بررسی سازمان سنجش قرار نمی گیرد و سازمان سنجش برای این داوطلب فقط سهمیه آزاد را در نظر می گیرد، زیرا 70 درصد حد نصاب نمره علمی آخرین قبولی سهمی آزاد را به دست نیاورده است.

 

 پس می بینید که در هر صورت سهمیه 5 درصد ایثارگری به ضرر شما نیست. چون در سهمیه 5 درصد ایثارگری قبول نشوید، شما را به سهمیه آزاد منتقل می کنند و شانس شما را در آنجا هم می سنجند.

 

تاثیر سهمیه 5 درصد ایثارگران بر روی انتخاب رشته کنکور سراسری 1402

به نظر شما دقیقا تاثیر سهمیه 5 درصد ایثارگری روی انتخاب رشته کنکور سراسری 1402 چیست؟ وقتی که به خوبی سهمیه 5 درصد ایثارگران را می شناسیم این سوالی است که از خود می پرسیم؛ چرا که ما سهمیه ای داریم با ظرفیت کم و شرط کسب حد نصاب علمی! به چه کارمان می آید؟ چقدر می توانیم در انتخاب رشته کنکور سراسری 1402 روی سهمیه 5 درصدمان حساب کنیم؟

پاسخ اینست که؛

در انتخاب رشته کنکور 1402، سهمیه 5 درصد به کارمان خواهد آمد. زمانیکه ما نیز درس خوانده باشیم و تراز و رتبه خوبی را بدون اعمال سهمیه کسب کرده باشیم. در چنین شرایطی اگر سهمیه نیز اعمال شود، شانس مان بسیار افزایش خواهد یافت.

در نتیجه اگر درسی نخوانده اید، زیاد دل تان را به سهمیه 5 درصد ایثارگران خوش نکنید.

 امتیاز دیگری که برای داوطلبان سهمیه 5 درصد کنکور در انتخاب رشته کنکور سراسری 1402 وجود دارد، این است که درصورتیکه ظرفیت سهمیه 25 درصد در کد رشته محل یا کد رشته دانشگاه های مختلف پر نشود، این ظرفیت ابتدا به داوطلبان سهمیه 5 درصد می رسد و اگر باز هم خالی ماند (که احتمالش کم است) به داوطلبان بدون سهمیه یا با سهمیه آزاد می رسد.

 

کارنامه کنکور سراسری سهمیه 5 درصد

در کارنامه کنکور سراسری معمولا دو رتبه درج می شود. یکی از آن ها رتبه در سهمیه است و دیگری رتبه بدون سهمیه و آزاد است. در کارنامه کنکور سراسری سهمیه 5 درصد نیز همینطور است، یعنی یک رتبه در سهمیه 5 درصد و یک رتبه بدون سهمیه در کارنامه سهمیه 5 درصد وجود دارد. داوطلبان کنکور سراسری در مواجهه با این دو رتبه می گویند ما کدام رتبه مان را در نظر بگیریم؟ برای پاسخ این سوال یک مثال می زنیم. به جدول زیر توجه کنید. در جدول زیر نمونه رتبه های یک داوطلب با سهمیه 5 درصد را می بینید.

 

رتبه در سهمیه (سهمیه 5 درصد)

رتبه بدون سهمیه (رتبه کشوری)

72

3200

 

 همانطور که در بالا می بینید، داوطلب در سهمیه 5 درصد، رتبه 72 را آورده و رتبه بدون سهمیه آن 3200 شده است. داوطلب باید دقت کند که در انتخاب رشته کنکور سراسری 1402، ملاک و معیار خود را صرفا رتبه در سهمیه قرار ندهد؛ بلکه به این نکته توجه کند که رتبه در سهمیه 5 درصد او در انتخاب رشته کنکور سراسری زمانی تاثیر دارد که داوطلب حد نصاب علمی 70 درصد را کسب کند.

برای مثال؛ اگر شما حد نصاب علمی را (شرط بررسی در کد رشته محل - 70 درصد آخرین نمره تراز قبولی در کد رشته محل) برای قبولی رشته حقوق دانشگاه علامه طباطبایی کسب کرده اید، سازمان سنجش شما را در دسته کسانی که سهمیه 5 درصد ایثارگران دارند و امکان قبولی در دانشگاه علامه را دارند، قرار می دهد. هر کسی که در سهمیه شما این 70 درصد حد نصاب را به دست آورده باشد، رقیب شما به حساب می آید. اگر رتبه شما در سهمیه 5 درصد از بقیه رقبای شما بهتر باشد، در علامه قبول می شوید ولی اگر نسبت به رقبا، رتبه بدتری داشته باشید، علیرغم کسب حد نصاب 70 درصدی، در حقوق علامه  قبول نمی شوید.

در نرم افزار انتخاب رشته 3گام برای سهمیه 5 درصد ایثارگری، شانس قبولی شما را براساس کسب حد نصاب 70 درصد و همچنین رتبه شما در سهمیه 5 درصد تعیین می کنیم.

 

مراحل انتخاب رشته با سهمیه 5 درصد کنکور 1402 در سازمان سنجش

در اینجا به این سوال پاسخ می دهیم که سازمان سنجش در انتخاب رشته با سهمیه 5 درصد کنکور 1402 در چه مراحلی را برای قبولی داوطلب طی می کند؟

ابتدا سازمان سنجش تمامی داوطلبان سهمیه 5 درصد کنکور سراسری را از سایر داوطلبان با سهمیه آزاد جدا می کند و به بررسی انتخاب رشته کنکور سراسری داوطلبان سهمیه آزاد می پردازد. در این مرحله آخرین نمره ترازهای قبول شده در کد رشته محل های مختلف با سهمیه آزاد مشخص می شود.

در مرحله دوم انتخاب رشته سهمیه 5 درصد کنکور سراسری، سازمان سنجش بررسی می کند که آیا داوطلبان سهمیه 5 درصد که کد رشته محلی را انتخاب کرده اند، توانسته اند 70 درصد آخرین نمره تراز قبولی با سهمیه آزاد را کسب کنند یا نه؟ برای این کار، سازمان سنجش آخرین نمره تراز قبولی با سهمیه آزاد را در 70 درصد ضرب می کند. حاصل این ضرب حداقل نمره ترازی است که داوطلبان سهمیه 5 درصد باید بیاورند. سازمان سنجش داوطلبان سهمیه 5 درصدی را که این نمره تراز را کسب کرده اند، مورد بررسی قرار می دهد. درصورتی که داوطلبان سهمیه 5 درصد نتوانند حد نصاب علمی 70 درصدی را کسب کنند، بررسی انتخاب رشته آن ها در سهمیه آزاد صورت می گیرد.

( برای مثال ممکن است داوطلبی سهمیه 5 درصد داشته باشد، اما 70 درصد حد نصاب را برای قبولی در حقوق تهران کسب نکند. در چنین شرایطی سازمان سنجش انتخاب ر شته او را با سهمیه آزاد بررسی کند و ممکن است با سهمیه خود حقوق نوبت دوم شهید بهشتی را بیاورد. پس توجه داشته باشید که حتی اگر سهمیه 5 درصد ایثارگران به کارتان نیامد، بازهم شانس قبولی در دانشگاه را دارید.)

اگر داوطلب سهمیه 5 درصدی توانسته باشد حد نصاب علمی 70 درصدی را کسب کند، سازمان سنجش او را در لیست کسانی که سهمیه 5 درصد دارند و امکان قبولی در آن کد رشته محل را دارند، قرار می دهد. در این مرحله از انتخاب رشته سهمیه 5 درصد کنکور سراسری، داوطلب با همه ی داوطلبان دارای سهمیه 5 درصدی که حد نصاب علمی را کسب کرده و یک کد رشته محل را می زنند بررسی می شود و کسی قبول می شود که بالاترین نمره تراز را آورده است.

برای مثال علی و رضا هر دو دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران هستند و هر دو توانستند حد نصاب علمی را کسب کنند. هر دو آن ها می خواهند رشته پزشکی تهران را بیاورند. آخرین قبولی پزشکی تهران نمره تراز 9000 را داشته است، اگر علی و رضا هر دو 70 درصد نمره تراز آخرین قبولی پزشکی تهران را آورده باشند، باید تراز آن ها حداقل 6300 باشد.

فرض مثال ظرفیت پذیرش پزشکی دانشگاه تهران 30 نفر است و 5 درصد این ظرفیت به سهمیه 5 درصد می رسد. (5 درصد 30 نفر می شود : 1.5 . از آن جایی که عدد اعشاری است، سازمان سنجش آن را به یک عدد صحیح تبدیل می کند و ظرفیت 1 نفر را به سهمیه 5 درصد اختصاص می دهد.)

آخرین نمره تراز قبولی در پزشکی تهران

نمره تراز علی

نمره تراز رضا

9000

6431

6530

توضیحات

مجاز برای بررسی انتخاب رشته می شود اما در پزشکی تهران قبول نمی شود

مجاز و قبول می شود

 

همانطور که در بالا می بینید، نمره تراز علی و رضا تفاوت چندانی ندارند، اما چون رضا تراز بالاتری نسبت به علی دارد، او در رشته پزشکی تهران قبول می شود.

 

 

نتیجه گیری و جمع بندی سهمیه 5 درصد ایثارگری در انتخاب رشته کنکور سراسری

در انتخاب رشته کنکور سراسری، داشتن سهمیه 5 درصد یک مزیت و امتیاز به شمار می رود و زمانی روی قبولی شما تاثیر می گذارد که 70 درصد حد نصاب علمی را کسب کرده باشید. پس دقت کنید بدون درس خواندن، سهمیه 5 درصد به تنهایی نمی تواند زمینه قبولی شما را فراهم کند.