۳گام

تالار اساتید

مکانی برای یافتن راه موفقیت

نام استاد، آزمون، رشته یا کتاب مورد نظر خود را وارد کنید

آزمون های ورودی
آزمون های ورودی
مهاجرت
مهاجرت
مشاغل
مشاغل

مشاوران آنلاین

نوید نمدیان
نوید نمدیان
آنلاین
رتبه‌ی ۷ ارشد علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مشاوره
برنامه ریزی
5
18 مشاوره
سمانه کاربخش
سمانه کاربخش
آنلاین
دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه شیراز
مشاوره
برنامه ریزی
4.3
38 مشاوره
آذین عموزیدی
آذین عموزیدی
آنلاین
دانشجوی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه تربیت مدرس
مشاوره
برنامه ریزی
3.4
33 مشاوره
سیدمحمدحسین موسوی
سیدمحمدحسین موسوی
آنلاین
رتبه 44 ارشد حقوق و دانشجوی دانشگاه خوارزمی
مشاوره
برنامه ریزی
4
20 مشاوره
آرش حامدی نژاد
آرش حامدی نژاد
آنلاین
رتبه 9 ارشد مدیریت و دانشجوی دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
98 مشاوره

دسترسی سریع ارشد

روانشناسی
مدیریت
زبان انگلیسی
حقوق
حسابداری
مکانیک
علوم تربیتی
پرستاری
ژنتیک انسانی

همه رشته های ارشد

ارشد وزارت علوم
ارشد وزارت بهداشت
مشاوره تلفنی تخصصی

اساتید شاخص

دکتر مروج
دکتر مروج
مدرس دوره های ارشد و دکترا در دروس بازاریابی و استعداد تحصیلی
مشاوره
4.6
13 سال سابقه

دسترسی سریع کنکور سراسری

تجربی
انسانی
ریاضی

بهترین های ماه گذشته

ریحانه حسن زاده
ریحانه حسن زاده
فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی با تجربه مشاوره از سال 1398 و هدایت بسیاری از رتبه های یک رقمی و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.6
350+ مشاوره
علیرضا نورهاشمی
علیرضا نورهاشمی
فارغ التحصیل ارشد مهندسی عمران مشاور تخصصی از سال 1398 و مشاور بیش از ۱۰ رتبه دو رقمی کشوری
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
400+ مشاوره
امیرحسین مهدوی
امیرحسین مهدوی
رتبه 46 ارشد مهندسی مکانیک دانشجوی دانشگاه تهران با تجربه مشاوره از سال 1399 و هدایت بسیاری از رتبه های یک رقمی و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.4
250+ مشاوره

دسترسی سریع دکتری

مدیریت
حقوق
روان شناسی
داروسازی
سایرعلوم
سایر بهداشت

تک رقمی ها

گلستان اسماعیل نژاد
گلستان اسماعیل نژاد
رتبه 1 ارشد سم شناسی و مشاور رتبه های تک رقمی و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.6
85 مشاوره
نسیم چاپاری
نسیم چاپاری
رتبه 9 دکتری شیمی و دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
96 مشاوره
سید محمد مهدی رئیس کرمی
سید محمد مهدی رئیس کرمی
رتبه 5 دکتری مشاوره و رتبه 1 ارشد مشاوره
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
59 مشاوره

داوطلب دیروز 3گام، استاد امروز تالار

مریم عبادی
مریم عبادی
فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت و با سابقه مشاوره بیش از 10 رتبه یک و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
600+ مشاوره
فاطمه وطن پرست مقدم
فاطمه وطن پرست مقدم
رتبه 1 ارشد علوم سیاسی و دانشجوی دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
5
19 مشاوره
عارفه صادقی
عارفه صادقی
رتبه 46 ارشد دانشگاه علوم دارویی تهران
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
50 مشاوره

باشگاه هزار تایی ها

محمد مقدم
محمد مقدم
فارغ التحصیل ارشد دانشگاه تربیت مدرس و مشاور و مدرس بیش از 20 رتبه تک رقمی و بیش از 500 رتبه دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
3000+ مشاوره
امیر سلیمانی
امیر سلیمانی
رتبه 53 ارشد مکانیک فارغ التحصیل دانشگاه تهران با تجربه مشاوره از سال 1396 و هدایت بسیاری از رتبه های یک رقمی و دو رقمی
مشاوره
4.7
1700+ مشاوره
علیرضا فتحی
علیرضا فتحی
فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه تهران با تجربه مشاوره از سال 1397 و هدایت بسیاری از رتبه های تک رقمی و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
1500+ مشاوره
محمد آزاد
محمد آزاد
فارغ التحصیل مهندسی شیمی دانشگاه تهران با تجربه مشاوره از سال 1397 و هدایت بسیاری از رتبه های یک رقمی و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.4
2000+ مشاوره

باشگاه پانصد تایی ها

احسان ایرانی
احسان ایرانی
فارغ التحصیل ارشد عمران از دانشگاه علم و صنعت و هدایت بسیاری از رتبه های تک رقمی و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
2
650+ مشاوره
مریم عبادی
مریم عبادی
فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت و با سابقه مشاوره بیش از 10 رتبه یک و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
600+ مشاوره
سعید نسیم سبحان
سعید نسیم سبحان
فارغ التحصیل ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر با تجربه مشاوره از سال 1393 و هدایت بسیاری از رتبه های یک رقمی و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
500+ مشاوره

باشگاه صد تایی ها

علیرضا نورهاشمی
علیرضا نورهاشمی
فارغ التحصیل ارشد مهندسی عمران مشاور تخصصی از سال 1398 و مشاور بیش از ۱۰ رتبه دو رقمی کشوری
مشاوره
برنامه ریزی
4.7
400+ مشاوره
معصومه گودرزی
معصومه گودرزی
فارغ التحصیل ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران با تجربه مشاوره از سال 1398 و هدایت بسیاری از رتبه های یک رقمی و دورقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
350+ مشاوره
ریحانه حسن زاده
ریحانه حسن زاده
فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی با تجربه مشاوره از سال 1398 و هدایت بسیاری از رتبه های یک رقمی و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.6
350+ مشاوره
فائزه سروش
فائزه سروش
رتبه ۲۴۱ کنکور انسانی و دانشجوی حقوق دانشگاه شاهد
مشاوره
برنامه ریزی
4.6
350+ مشاوره
سیده هستی تمدن
سیده هستی تمدن
رتبه 42 دکتری روانشناسی و دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی و رتبه 1 آزمون جامع
مشاوره
برنامه ریزی
4.1
250+ مشاوره
امیرحسین مهدوی
امیرحسین مهدوی
رتبه 46 ارشد مهندسی مکانیک دانشجوی دانشگاه تهران با تجربه مشاوره از سال 1399 و هدایت بسیاری از رتبه های یک رقمی و دو رقمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.4
250+ مشاوره
زینب کاظمی
زینب کاظمی
فارغ التحصیل ارشد مشاوره از دانشگاه علامه طباطبایی و هدایت بسیاری از رتبه های یک رقمی و دورقمی
مشاوره
برنامه ریزی
3.3
200+ مشاوره
غزل عین آبادی
غزل عین آبادی
مشاور باتجربه
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
200+ مشاوره
امید دهقانی
امید دهقانی
رتبه 4 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکول دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
200+ مشاوره
سید علیرضا اسلامی
سید علیرضا اسلامی
رتبه 71 ارشد حسابداری دانشگاه خوارزمی
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
150+ مشاوره
نوید توکلی
نوید توکلی
رتبه 21 ارشد مهندسی مکانیک دانشجوی دانشگاه تهران و رتبه 500 کنکور سراسری
مشاوره
برنامه ریزی
4.4
150+ مشاوره
مهدی هوشیاری
مهدی هوشیاری
رتبه 10 دکتری مهندسی شیمی و فارغ التحصیل ارشد از دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
4.3
150+ مشاوره
حامد زکی زاده
حامد زکی زاده
رتبه 16 ارشد زبان انگلیسی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی
مشاوره
برنامه ریزی
3.5
100+ مشاوره
سحر سپیانی
سحر سپیانی
رتبه 12 ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی با تجربه مشاوره از سال 1399 و هدایت بسیاری از رتبه های یک رقمی و دو رقمی
4.2
100+ مشاوره
آرمین جبینی اصل
آرمین جبینی اصل
رتبه 45 ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران
مشاوره
برنامه ریزی
4.8
100+ مشاوره
علیرضا بمانی
علیرضا بمانی
رتبه 63 ارشد مهندسی برق و رتبه 17 ارشد مهندسی پزشکی
مشاوره
برنامه ریزی
4.1
100+ مشاوره
مهشاد نوروزی
مهشاد نوروزی
رتبه ی ۱۶ ارشد هماتولوژی و دانشجوی سازمان انتقال خون ایران
مشاوره
برنامه ریزی
4.9
100+ مشاوره
محمدجواد نوحی جوبتی
محمدجواد نوحی جوبتی
رتبه 36 ارشد فیزیک و دانشجوی دانشگاه شریف و رتبه ۲۲ المپیاد علمی دانشجویی
مشاوره
برنامه ریزی
3.8
100+ مشاوره