سهمیه 25 درصدی ایثارگران در انتخاب رشته کنکور 99

تعداد بازدید 3682 دفعه

سهمیه 25 درصدی ایثارگران یکی از سهمیه های موثر در انتخاب رشته کنکور سراسری است. دانستن چگونگی اثرگذاری سهمیه 25 درصد ایثارگران روی انتخاب رشته کنکور 99 و قبولی در رشته های مورد نظر، به ما کمک می کند تا به درستی از سهمیه 25 درصد ایثارگران استفاده کنیم. در این مطلب به طور کامل نقش و تاثیر سهمیه 25 درصد ایثارگران در انتخاب رشته کنکور 99 شرح داده می شود.

سهمیه 25 درصد ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری 99
سهمیه 25 درصد ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری 99

سهمیه 25 درصدی ایثارگران در انتخاب رشته کنکور 99

سهمیه 25 درصدی ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری چه تاثیری دارد؟ این همان سوالی است که ما قصد داریم به درستی به آن پاسخ دهیم تا شما بتوانید به درستی نقش و تاثیر سهمیه 25 درصد ایثارگری را در انتخاب رشته کنکور 99 بدانید. پاسخی که هیچ جا نمی توانید آن را به طور کامل بیابید.

در انتخاب رشته کنکور سراسری سهمیه های گوناگونی وجود دارد. سهمیه ها در کنکور عبارتند از؛

 • سهمیه مناطق در کنکور سراسری
 • سهمیه رزمندگان، ایثارگران و شهدا در کنکور سراسری (سهمیه 5 درصدی ایثارگران، سهمیه 25 درصدی ایثارگران، و سهمیه خانواده های شهدا)
 • سهمیه بهیاران در کنکور سراسری
 • سهمیه کارمندان در کنکور سراسری

هر یک از این سهمیه ها روی انتخاب رشته کنکور سراسری تاثیر می گذارند؛ اما یکی از موثرترین سهمیه های انتخاب رشته کنکور سراسری را می توان سهمیه 25 درصد ایثارگران دانست. تعداد داوطلبان  دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران نسبت به سایر سهمیه های کنکور سراسری کم است و همین امر باعث اثربخشی دوچندان سهمیه 25 درصد ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری می شود. با وجود این، دانستن چگونگی تاثیرگذاری سهمیه 25 درصدی در انتخاب رشته کنکور سراسری 99 و شرط اعمال سهمیه 25 درصد ایثارگران در انتخاب رشته کنکور بسیار مهم است.

 

مشاوران تخصصی 3گام در سهمیه های ایثارگری 25 درصد، تمامی جوانب را برای انتخاب رشته های ایثارگری 25 درصد در نظر می گیرند. انتخاب رشته های کنکور 99 با سهمیه های ایثارگری 25 درصدی، نیازمند مشاوران بسیار توانمندی است که بتوانند تحلیل درستی از آن داشته باشند.

نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد 99

 

سهمیه 25 درصدی ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری به چه کسانی تعلق می گیرد؟

سهمیه 25 درصدی ایثارگران به همسر و فرزندان شهدا و مفقود الاثر، آزادگان و همسر و فرزندان آن ها، جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان تعلق می گیرد.

تعداد داوطلبانی که سهمیه 25 درصد ایثارگران را دارند، کم است؛ به همین دلیل رقابت در بین این افراد کم و احتمال قبولی داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران در کد رشته محل های مختلف زیاد است.

بسیاری از داوطلبان کنکور سراسری تصور می کنند علت نام گذاری سهمیه 25 درصد ایثارگری به دلیل اختصاص سهمیه به جانبازان 25 درصد و بالاتر از آن است. این موضوع را نمی توان نادیده گرفت، اما علت اصلی انتخاب عنوان سهمیه 25 درصدی ایثارگران، اختصاص 25 درصد ظرفیت هر کد رشته محل به داوطلبان سهمیه 25 درصدی ایثارگران است.

برای مثال؛ اگر ظرفیت پذیرش رشته روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی 20 نفر باشد، از این ظرفیت کل، 25 درصد (یک چهارم آن معادل 5 نفر) به داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران تعلق می گیرد.

برای درک بیشتر این موضوع مثال دیگری می زنیم. فرض کنید ظرفیت پذیرش در رشته دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی 30 نفر است. 25 درصد این ظرفیت به داوطلبان سهمیه 25 درصدی اختصاص خواهد یافت؛ یعنی 7.5 نفر. در نظر داشته باشید زمانیکه عدد اعشاری دربیاید، باید تبدیل به عدد صحیح شود و رو به پایین گرد می شود. سازمان سنجش عدد 7.5 را تبدیل به 7 نفر می کند؛ پس ظرفیت پذیرش داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران رشته دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی 7 نفر است.

 

شرط اعمال سهمیه 25 درصد ایثارگران: کسب حد نصاب علمی 70 درصدی

صرفا داشتن سهمیه 25 درصدی ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری کافی نیست؛ بلکه اعمال سهمیه 25 درصد ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری 99 یک شرط دارد. شرط اعمال سهمیه 25 درصد ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری، کسب 70 درصد از نمره تراز آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد می باشد. به این معنا که سازمان سنجش برای داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران حدنصاب علمی 70 درصدی در نظر گرفته است و صرفا با کسب این حد نصاب 70 درصدی امکان بررسی داوطلب سهمیه 25 درصدی در کد رشته محل مورد نظر فراهم می شود. زمانیکه داوطلب سهمیه 25 درصد ایثارگران بتواند حد نصاب علمی 70 درصدی را کسب کند، سازمان سنجش شرایط او را برای کد رشته محل مورد نظر، بررسی می کند و او را برای انتخاب آن کد رشته محل مجاز می داند.

برای درک بیشتر این موضوع به مثال قبل باز می گردیم. از میان 30 نفر ظرفیت کل رشته دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی، 7 نفر آن ها به داوطلبان سهمیه 25 درصدی اختصاص می یابد. برای اینکه داوطلبان سهمیه 25 درصدی بتوانند برای قرار گرفتن در این ظرفیت 7 نفر قرار بگیرند باید حد نصاب علمی 70 درصدی را کسب کنند.

برای مثال؛ نمره تراز آخرین نفری که با سهمیه آزاد در رشته دندانپزشکی قبول شده 8000 بوده است. داوطلب دارای سهمیه 25 درصد باید حداقل 70 درصد نمره تراز آخرین داوطلب قبول شده در رشته دندانپزشکی با سهمیه آزاد را کسب کند. یعنی باید حداقل نمره تراز او، 5600 شود.

5600 = (70/100) * 8000

زمانیکه داوطلب سهمیه 25 درصد بتواند حدنصاب علمی 70 درصدی را کسب کند، تازه جز داوطلبانی است که هم دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران هستند و هم صلاحیت بررسی در آن کد رشته محل را دارند.

در چنین شرایطی، سازمان سنجش وضعیت داوطلب را در کد رشته محل مورد نظر بررسی می کند. در این مرحله داوطلب سهمیه 25 درصدی با دیگر داوطلبان سهمیه 25 درصدی که حد نصاب علمی را کسب کرده اند، رقابت می کند. اگر داوطلب بتواند نمره تراز بالاتری را نسبت به سایر داوطلبان سهمیه 25 درصد کسب کند، در رشته دندانپزشکی قبول می شود. در مقابل، اگر نمره تراز داوطلب کمتر از سایر داوطلبان سهمیه 25 درصدی بشود، در بررسی سازمان سنجش در رشته دندانپزشکی مجاز می شود اما در رشته دندانپزشکی قبول نمی شود.

توجه داشته باشید که داوطلب سهمیه 25 درصد ایثارگران بعد از کسب حد نصاب علمی 70 درصدی و مجاز شدن برای انتخاب کد رشته محل مورد نظر، با سایر داوطلبان سهمیه 25 درصدی که آن کد رشته محل را انتخاب کرده اند، مقایسه می شود و برای قبولی با داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران رقابت می کند.

 

نمره تراز آخرین داوطلب قبول شده در رشته دندانپزشکی

داوطلبان دارای سهمیه 25 درصد ایثارگری که حد نصاب علمی را کسب کرده اند

داوطلب a

داوطلب b

8000

5620

5700

توضیحات

مجاز می شود اما قبول نمی شود

مجاز و قبول می شود

 

نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد 99

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته

 

نکته : هر دو داوطلب a و  b حد نصاب علمی را برای قبولی در رشته دندانپزشکی را کسب کرده اند. با وجود این، این دو داوطلب نیز باید با یکدیگر رقابت کنند و آن کسی که نمره تراز بالاتری را کسب کند، در این رقابت پیروز می شود. هرچند نمره تراز دو داوطلب a و b تفاوت چندانی ندارند اما داوطلب b چون نمره تراز بالاتری را کسب کرده، در رشته دندانپزشکی قبول می شود.

نکته: توجه داشته باشید که اگر داوطلب سهمیه 25 درصد ایثارگران نتواند حدنصاب علمی 70 درصدی را کسب کند، بازهم شانسی برای قبولی خواهد داشت. در چنین شرایطی، سازمان سنجش، داوطلب را به عنوان داوطلب با سهمیه آزاد در نظر می گیرد و انتخاب های او را در سهمیه آزاد بررسی می کند.

 

کارنامه کنکور سهمیه 25 درصد ایثارگری

در کارنامه های اولیه کنکور سراسری معمولا دو رتبه درج می شود: رتبه داوطلب در سهمیه و رتبه داوطلب بدون سهمیه و با سهمیه آزاد. کارنامه کنکور سهمیه 25 درصد ایثارگران نیز از این قاعده مستثنا نیست و دو رتبه در سهمیه و رتبه با سهمیه آزاد در کارنامه درج می شود. معمولا این دو رتبه در کارنامه کنکور سهمیه 25 درصد ایثارگران تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند، به طوری که رتبه در سهمیه ممکن است تک رقمی، دو رقمی یا سه رقمی شود اما رتبه با سهمیه آزاد چهار رقم به بالا می شود. در چنین شرایطی داوطلب سردرگم می شود که باید به کدام رتبه خود اعتماد کند و کدام رتبه را مبنای انتخاب رشته کنکور سراسری 99 قرار دهد؟

به مثال زیر توجه کنید؛

رتبه در سهمیه 25 درصد ایثارگران

رتبه بدون سهمیه یا سهمیه آزاد

47

10500

 

همانطور که در جدول می بینید، در کارنامه سهمیه 25 درصد ایثارگران، داوطلب دو رتبه را می بیند. یکی پنج رقمی و دیگری دو رقمی! داوطلب کدام رتبه را برای انتخاب رشته کنکور سراسری در نظر بگیرد؟

پاسخ اینست؛

داوطلب دارای سهمیه 25 درصدی باید در نظر داشته باشد که رتبه بدون سهمیه، رتبه داوطلب در بین همه ی داوطلبان کنکور سراسری 99 چه داوطلبان با سهمیه و چه داوطلبان بدون سهمیه است؛ درحالیکه رتبه داوطلب در سهمیه، رتبه داوطلبان در بین همه داوطلبان دارای سهمیه 25 درصدی است. این موضوع زمانی پر رنگ تر می شود که شما تعداد شرکت کنندگان در کنکور سراسری را بدانید.

توضیحات

رتبه در سهمیه 25 درصد ایثارگران

رتبه بدون سهمیه یا سهمیه آزاد

رتبه داوطلب دارای سهمیه 25 درصد ایثارگران

47

10500

تعداد شرکت کنندگان

10 هزار نفر

150 هزار نفر

 

همانطور که در جدول می بینید، رتبه داوطلب در سهمیه 25 درصد، جایگاه داوطلب در میان 10 هزار نفر (همه داوطلبان سهمیه 25 درصد) و رتبه داوطلب بدون سهمیه، جایگاه داوطلب در میان 150 هزار نفر (همه داوطلبان شرکت کننده در گروه آزمایشی) است.

نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد 99

 

مراحل انتخاب رشته با سهمیه 25 درصد ایثارگران در سازمان سنجش

سازمان سنجش برای بررسی انتخاب رشته داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران، مراحلی را طی می کند که در ادامه گام به گام توضیح داده خواهد شد.

در مرحله اول، سازمان سنجش ابتدا داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران را از داوطلبان با سهمیه آزاد جدا می کند و به بررسی انتخاب رشته های داوطلبان بدون سهمیه یا سهمیه آزاد می پردازد.

مرحله دوم؛ زمانی که انتخاب رشته داوطلبان بدون سهمیه یا با سهمیه آزاد تمام شد، سازمان سنجش به سراغ داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران می رود. سازمان سنجش کد رشته محل های داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران که بتوانند حد نصاب علمی 70 درصدی را کسب کند، بررسی می کند. اگر داوطلب سهمیه 25 درصدی نتواند حد نصاب علمی 70 درصدی را کسب کند، سازمان سنجش او را با سهمیه آزاد می سنجد. برای بررسی حد نصاب علمی 70 درصدی، سازمان سنجش نمره تراز آخرین فرد قبول شده در کد رشته محل ها را ضرب در 70 درصد می کند. حاصل آن، حداقل نمره ترازی است که داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران باید کسب کنند.

مرحله سوم؛ داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران که حد نصاب علمی 70 درصدی را کسب کرده اند و مجاز به انتخاب کد رشته محل مورد نظر شدند، با یکدیگر رقابت خواهند کرد. داوطلبی که بالاترین نمره تراز را نسبت به سایر داوطلبان سهمیه 25 درصد کسب کرده باشد، کسی خواهد بود که در رشته مورد نظر قبول خواهد شد.

 

نتیجه گیری و جمع بندی سهمیه 25 درصدی در کنکور سراسری 99

سهمیه 25 درصد ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری 99 یکی از سهمیه های موثر به شمار می رود و نسبت به سایر سهمیه های کنکور سراسری 99 مزایای بیشتری دارد.

 

مزایای سهمیه 25 درصد ایثارگران عبارتند از؛
 • اختصاص سهمیه های بیشتر به داوطلبان سهمیه 25 درصد نسبت به سایر سهمیه ها
 • اختصاص ظرفیت بیشتر به داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران نسبت به سایر سهمیه ها
 • کسب رتبه ها تک رقمی، دو رقمی، و سه رقمی
 • کسب نمره تراز کمتر برای قبولی در رشته های مختلف نسبت به داوطلبان سایر سهمیه ها

نرم افزار انتخاب رشته دانشگاه آزاد 99

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته

 

سوالات متداول:

حد نصاب علمی برای تاثیر سهمیه 25 درصد ایثارگری روی انتخاب رشته کنکور 99 چیست؟

 شرط اعمال سهمیه 25 درصد ایثارگران در انتخاب رشته کنکور سراسری، کسب 70 درصد از نمره تراز آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر مطلب سهمیه 25 درصدی ایثارگران در انتخاب رشته کنکور 99 را در سایت 3گام بخوانید.

چه کسانی مشمول سهمیه 25 درصد ایثارگران در انتخاب رشته کنکور 99 می شوند؟

سهمیه 25 درصدی ایثارگران به همسر و فرزندان شهدا و مفقود الاثر، آزادگان و همسر و فرزندان آن ها، جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان تعلق می گیرد.

انتخاب رشته کنکور با سهمیه 25 درصد ایثارگران چه فوایدی دارد؟

مزایای سهمیه 25 درصد ایثارگران عبارتند از؛

 • اختصاص سهمیه های بیشتر به داوطلبان سهمیه 25 درصد نسبت به سایر سهمیه ها
 • اختصاص ظرفیت بیشتر به داوطلبان سهمیه 25 درصد ایثارگران نسبت به سایر سهمیه ها
 • کسب رتبه ها تک رقمی، دو رقمی، و سه رقمی
 • کسب نمره تراز کمتر برای قبولی در رشته های مختلف نسبت به داوطلبان سایر سهمیه ها

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  سمیرا بخشی‏ - 99/7/4

  سلام.سهمیه 25 درصد دارم اگه همه دانشگاه های روزانه شبانه شهریه پرداز و آزاد رو بزنم و قبول نشم .سهمیه ام رو از دست میدم؟؟؟
  و اینکه برای تحصیل در دانشگاه آزاد و شهریه پرداز آیا کل شهریه رو بنیاد پرداخت میکنن؟؟؟

 • تصویر فرد

  شهلا‏ - 99/7/3

  سلام کنکور۹۹رتبه ۹۸۰۰رودربین سهمیه اوردم چه رشته ودانشگاهی قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  حسن‏ - 99/6/31

  سلام
  من در کنکور امسال (99)رتبه 5400 رو در سهمیه آوردم. آیا احتمال قبولی در پزشکی در هر دانشگاهی(پردیس و آزاد) و هر شهری رو دارم؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc