سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری

در این قسمت به طور کامل به سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری می پردازیم. همچنین به مفهوم سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری، اسامی استان های محروم کشور، ظرفیت پذیرش این سهمیه، سهمیه شهرستان بشاگرد در استان هرمزگان و سهمیه شهرستان ابوموسی به صورت مفصل پرداخته شده است.

 

منظور از سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری 

برخی از سوالات داوطلبان کنکور سراسری در مورد سایر سهمیه ها در کنکور سراسری و به ویژه سهمیه مناطق محروم است. سهمیه ها و دیگر ملاک های موثر در کنکور سراسری از موضوعاتی هستند که داوطلبان کنکور سراسری در زمان انتخاب رشته باید به آن دقت کنند و اطلاعات لازم را در مورد آن داشته باشند تا بتوانند با دید بازتری انتخاب رشته خود را انجام دهند. سهمیه های مناطق و سایر سهمیه ها، گزینش بومی کنکور سراسری، تاثیر معدل و ... در نتایج نهایی اعمال می شوند.

در ادامه مطالبی که در مورد سهمیه های کنکور سراسری در سایت قرار دارد، در این قسمت به طور کامل به این سوال می پردازیم که سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری چیست؟ همچنین در راستای اطلاع از سایر عوامل موثر در نتایج کنکور سراسری مطلب تاثیر معدل در کنکور سراسری هم در سایت 3گام آماده شده است تا داوطلبان نسبت به مسائل کنکور آگاهانه تر قدم بردارند. 

اساس تقسیم بندی مناطق در سهمیه مناطق و سهمیه مناطق محروم دست یابی به عدالت آموزشی می باشد. برای مثال در سهمیه مناطق به ترتیب از منطقه یک تا منطقه سه داوطلبان به امکانات و کیفیت آموزشی کمتری دسترسی دارند. در واقع باید گفت مناطق محروم مناطقی هستند که از امکانات کمتری برای تحصیل و آموزش برخوردار هستند. سهمیه مناطق محروم با هدف عدالت آموزشی و دادن شانس بیشتر به داوطلبان این مناطق برای قبولی در دانشگاه های بهتر و مطرح می باشد.

در ادامه بحث سهمیه مناطق محروم به واقعیاتی که قبل از انتخاب رشته های دارای تعهد خدمت در مورد رشته های پزشکی سهمیه مناطق محروم که پزشکی بومی با تعهد هم از آن یاد می شود و رشته های پیراپزشکی باید بدانید نیز می پردازیم. این اطلاعات به داوطلبان مناطق محروم که قصد ادامه تحصیل در رشته های دارای تعهد خدمت وزارت بهداشت را دارند کمک می کند تا با چشمانی باز در مورد آینده تحصیلی و شغلی خود بتوانند تصمیم بگیرند.

تیم برنامه ریزی و مشاوره 3گام در این مطلب با جزئیات کامل به موضوع سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری می پردازد تا با خواندن آن به سوالاتی که در ذهن شما است پاسخ داده شود.

 سهمیه داوطلبان در کنکور سراسری شامل سهمیه مناطق، ایثارگران (5% و 25%)، رزمندگان، خانواده شهدا، سهمیه مناطق محروم، سهمیه داوطلبان شهرستان‌های: اهر، ورزقان و هریس، سهمیه داوطلبان شهرستان‌های جنوب استان کرمان (جیرفت عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه گنج و منوجان)، سهمیه داوطلبان شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان، سهمیه بهیاران و سهمیه کارمندان است.

با توجه به این که سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری، در رشته های غیر از رشته‌های مقطع دکتری عمومی 40 درصد و در رشته های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی) 30 درصد ظرفیت هر یک از کد رشته های دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را شامل می شود، می تواند تاثیر زیادی در شانس قبولی داوطلبان دارای شرایط سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری داشته باشد.

 

 

سهمیه مناطق محروم شامل کدام استان‌هاست؟

استان های ایلام، بوشهر، چهار محال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و هرمزگان جز مناطق محروم کشور هستند.

 

نحوه اعمال سهمیه مناطق محروم در رشته های غیر از رشته‌های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی)

حداقل 40 درصد از ظرفیـت هـر یک از کدرشته‌های غیر از رشته‌های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی) اعم از ناحیه‌های، قطبی و کشوری دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عـالی واقـع در اسـتان هـای ایـلام، بوشـهر، چهارمحـال و بختیـاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان به داوطلبان بومی این استان ها تخصیص می یابد.

به طور مثال اگر ظرفیت یک کد رشته زیر مجموعه سهمیه مناطق محروم (استان‌های قید شده در بند قبل) را 100 نفر در نظر بگیریم. از این 100 نفر ظرفیت، 40 نفر سهمیه مناطق محروم در کد رشته های غیر از رشته‌های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی) و 60 نفر باقی مانده بر اساس نوع گزینش کدرشته مذکور، به نسبت تعداد داوطلبان آزاد مناطق 1یا 2 یا 3 به تعداد داوطلبان کل در آن گروه آزمایشی بین آن ها توزیع می شود. سهمیه ایثارگران پس از اعمال سهمیه مناطق محروم به طور جداگانه برای سهمیه مناطق محروم و داوطلبان آزاد اعمال می‌شود. یعنی از 40 نفر سهمیه مناطق محروم، 30% (مجموع 25% و 5%) یعنی 12 نفر به ایثارگران تعلق داشته و از 60 نفر باقی مانده که مخصوص داوطلبان آزاد است، 30% (مجموع 25% و 5%) یعنی 18 نفر به ایثارگران تعلق خواهد داشت.

 

 

نحوه اعمال سهمیه مناطق محروم در رشته‌های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی)

حداقل 30 درصد از ظرفیـت هـر یک از کدرشته‌های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی) اعم از ناحیه‌های، قطبی و کشوری دورة روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عـالی واقـع در اسـتانهـای ایـلام، بوشـهر، چهارمحـال و بختیـاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان به داوطلبان بومی این استانها تخصیص می یابد.

به طور مثال اگر ظرفیت یک کد رشته زیر مجموعه سهمیه مناطق محروم (استان‌های قید شده در بند قبل) را 100 نفر در نظر بگیریم. از این 100 نفر ظرفیت، 30 نفر سهمیه مناطق محروم در کد رشته‌های مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی) و 70 نفر باقی مانده بر اساس نوع گزینش کدرشته مذکور، به نسبت تعداد داوطلبان آزاد مناطق 1یا 2 یا 3 به تعداد داوطلبان کل در آن گروه آزمایشی بین آن ها توزیع می شود. سهمیه ایثارگران پس از اعمال سهمیه مناطق محروم به طور جداگانه برای سهمیه مناطق محروم و داوطلبان آزاد اعمال می‌شود. یعنی از 30 نفر سهمیه مناطق محروم، 30% (مجموع 25% و 5%) یعنی 9 نفر به ایثارگران تعلق داشته و از 70 نفر باقی مانده که مخصوص داوطلبان آزاد است، 30% (مجموع 25% و 5%) یعنی 21 نفر به ایثارگران تعلق خواهد داشت.

 

 

ظرفیت پذیرش سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری

 • بر طبق مصوبه کمیته مطالعات و برنامه ریزی کنکور سراسری 21 فروردین سال 1372 حداقل 40 درصد از ظرفیت کد رشته محل های ناحیه ای، قطبی و کشوری دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در استان های محروم ایلام، بوشهر، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان به داوطلبان بومی این استان ها تعلق می گیرد.
 • بر طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در 14 خرداد 1366 به منظور تامین نیروی متخصص استان های ایلام، بوشهر، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان در رشته های مورد نیاز بر حسب نظر استانداری های این استان ها و به تعداد 500 نفر از داوطلبان بومی استان های مذکور در دانشگاه ها پذیرفته می شوند. بدیهی است که پذیرش در این رشته ها به صورت آزاد و از بین داوطلبان بومی هر یک از استان های مذکور انجام می شود.
 • تبصره: تغییر رشته برای پذیرفته شدگان این طرح ممنوع می باشد و انتقال محل تحصیل منوط به موافقت استانداری ها و در محدوده دانشگاه های واقع در قطب دانشگاهی است.
 • بر اساس تغییرات مهم لایحه ساماندهی سهمیه های ورود به مقاطع مختلف آموزش عالی در این بخش در تمامی آزمون ها برای تامین نیاز مناطق محروم با توجه به نیازسنجی های وازرتخانه ها، در صورت نیاز حداکثر 5 درصد ظرفیت هر کد رشته محل به صورت مازاد بر ظرفیت، در دانشگاه های استان مربوطه اختصاص می یابد.

 

 

ظرفیت پذیرش سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری گروه علوم ریاضی و فنی

ظرفیت پذیرش سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری گروه علوم ریاضی و فنی با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی 288 داوطلب و فقط با اعمال سوابق تحصیلی 1 داوطلب و در مجموع 289 داوطلب مناطق محروم در رشته ریاضی پذیرش می شوند.

 

ظرفیت پذیرش سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری گروه علوم تجربی

ظرفیت پذیرش سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری گروه علوم تجربی با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی 55 داوطلب، فقط با اعمال سوابق تحصیلی 52 داوطلب و در مجموع 107 داوطلب مناطق محروم در رشته علوم تجربی پذیرش می شوند.

 

 

ظرفیت پذیرش سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری گروه علوم انسانی

ظرفیت پذیرش سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری گروه علوم انسانی با اعمال نمره آزمون و سوابق تحصیلی 65 داوطلب، فقط با اعمال سوابق تحصیلی 7 داوطلب و در مجموع 72 داوطلب مناطق محروم در رشته علوم تجربی پذیرش می شوند.

 

سهمیه داوطلبان بومی برخی از شهرستان ها

برخی از شهرستان ها فقط داوطلبان بومی خودشان را پذیرش می کنند. سایر داوطلبان نمی توانند کد رشته های این شهرستان ها را انتخاب نمایند. صد در صد ظرفیت پذیرش به داوطلبان بومی آن ها تعلق می گیرد و داوطلبان سهمیه آزاد کشوری مجاز به انتخاب این کد رشته ها نمی باشند.

 

 پذیرش دانشجو در شهرستان های اهر، ورزقان و هریس

 پذیرش دانشجو در شهرستان های اهر، ورزقان و هریس به مدت 5 سال و تا کنکور سراسری 96 فقط از داوطلبانی که محل اقامت یا محل دریافت مدرک تحصیلی سال دوم، سوم یا پیش دانشگاهی آن ها در یکی از این شهرستان ها بود، انجام می گرفت.

پذیرش دانشجو در شهرستان های اهر، ورزقان و هریس به صورت زیر انجام می گرفت:

داوطلب در زمان وقوع زلزله باید در این شهرستان ها اقامت داشته باشد و تاییدیه فرمانداری را در زمان ثبت نام ارائه نماید.

تعهد خدمت دو برابر مدت تحصیل در مناطق محروم استان خود

تغییر رشته یا انتقال برای پذیرفته شدگان سهمیه این مناطق وجود ندارد.

فقط داوطلبان کلیه بخش های تابعه شهرستان های اهر، ورزقان و هریس، می توانستند با انتخاب کد رشته های مربوط به این شهرستان ها از سهمیه این مناطق بهره مند شوند.

 

 

 

نحوه پذیرش دانشجو در شهرستان های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه گنج و منوجان

نحوه پذیرش دانشجو در شهرستان های جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه گنج و منوجان به صورت زیر می باشد:

محل اقامت یا محل دریافت مدرک تحصیلی سال دوم، سوم یا پیش دانشگاهی آن ها در یکی از شهرهای ذکر شده باشد .

تعهد خدمت دو برابر مدت تحصیل در مناطق محروم استان خود.

 

برای شهرستان های زلزله زده استان کرمانشاه (قصر شیرین، سر پل ذهاب، جوانرود، گیلان غرب، ثلاث باباجانی) کد رشته هایی در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری اضافه شده است که فقط داوطلبان بومی این شهرستان ها را پذیرش می کند.

 

 

نحوه پذیرش دانشجو در شهرستان ابوموسی

40 درصد از ظرفیت کل رشته های روزانه دانشگاه های هرمزگان به داوطلبان بومی شهرستان ابوموسی تعلق می گیرد. 30 درصد به ایثارگران سهمیه های 5 درصدی و 25 درصدی و 30 درصد باقی مانده سهمیه آزاد کشوری است. سهمیه 40 درصدی به داوطلبان بومی شهرستان ابوموسی در صورتی تعلق می گیرد که 75 درصد از تراز آخرین فرد قبولی بر اساس جنسیت در سهمیه آزاد کشوری را کسب کرده باشد. یعنی اگر به عنوان مثال آخرین داوطلب دختر در سهمیه آزاد کشوری تراز 9000 را کسب کرده باشد تراز داوطلب دختر بومی شهرستان ابوموسی باید 75 درصد تراز 9000 باشد تا سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری شامل حال او شود. در غیر این صورت آن سهمیه به سهمیه آزاد کشوری تعلق می گردد. در نظر داشته باشید که این مقایسه بر اساس جنسیت می باشد.

 • تبصره1: ملاک بومی برای استفاده از این سهمیه، سکونت مستمر به مدت 3 سال در شهرستان ابوموسی است.
 • تبصره2: اگر داوطلبان واجد شرایط سهمیه مذکور، حدنصاب لازم را در رشته های دانشگاه های استان هرمزگان به دست نیاورند، به صورت 100 درصد در دانشگاه پیام نور ابوموسی جایابی و معرفی می گردند.

 

 

شرایط برخورداری از سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری

داوطلبان در صورتی از شرایط سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری برخوردار هستند که محل اقامت یا محل دریافت مدرک تحصیلی سال دوم، سوم و پیش دانشگاهی آن ها در یکی از شهرهای ذکر شده باشد. در صورت متفاوت بودن سه سال آخر تحصیل، محل تولد مبنای بومی بودن است. یعنی اگر داوطلبی سال دوم و سوم دبیرستان خود را در کرمانشاه و پیش دانشگاهی را در تهران خوانده باشد و محل تولدش کرمانشاه باشد بومی کرمانشاه به حساب می آید و می تواند از سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری استفاده نماید.

نکته مهم : داوطلبان مناطق محروم در صورتی که کد رشته های دانشگاه های پردیس خود گردان را انتخاب نمایند باید شهریه را کامل پرداخت نمایند و دانشگاه تخفیفی برای آن ها قائل نمی شود.

 

تغییر رشته و انتقالی برای پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری

تغییر رشته و انتقالی برای پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری ممنوع است. فقط در صورت موافقت استانداری ها انتقال به دانشگاه های واقع در قطب بومی امکان پذیر است. به عنوان مثال اگر داوطلبی که در دانشگاه هرمزگان درس می خواند قصد انتقالی داشته باشد با موافقت استانداری فقط می تواند به دانشگاه های بوشهر و یا کهگیلویه و بویراحمد منتقل شود. در جدول زیر می توانید قطب های بومی و استان های تابعه آن ها را ببینید.

 

 

قطب بومی

 

رشته‌های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی

جداول زیر رشته های دارای تعهد خدمت وزارت بهداشت می باشند که فقط داوطلبان بومی این شهرها می توانند آن ها را انتخاب کنند.

داوطلبان سهمیه آزاد کشوری حق انتخاب این کد رشته ها را در زمان انتخاب رشته ندارند. در گذشته مشکلات زیادی برای داوطلبان سهمیه آزاد کشوری زمان انتخاب رشته در مورد کد رشته های مناطق محروم پیش می آمد و با انتخاب این کد رشته ها عملا انتخاب یا انتخاب های آن ها سوخت می شد. به همین دلیل سازمان سنجش سیستم انتخاب رشته را به گونه ای طراحی کرد که با انتخاب این کد رشته ها پیغام خطا به داوطلب نمایش داده می شود.

داوطلبان بومی شهرهای جداول زیر می توانند علاوه بر انتخاب کد رشته های جداول کد رشته های مربوط به سهمیه آزاد کشوری را نیز انتخاب نمایند. برای روشن شدن موضوع داوطلبی را در نظر بگیرید که بومی مشهد می باشد. این داوطلب هم می تواند کد رشته 12543 (پزشکی سهمیه مناطق محروم دانشگاه علوم پزشکی مشهد) و هم کد رشته 11753 سهمیه عادی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد را انتخاب کند. به این ترتیب اگر رتبه جهت قبولی در کد رشته 11753 را کسب نکرده باشد با انتخاب کد 12543 از سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری بهره مند شود و شانس قبولی خود را افزایش می دهد.

 

از لینک زیر می توانید جداول رشته های دارای تعهد خدمت وزارت بهداشت را مشاهده نمایید.

 

 

طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت

داوطلبان رشته های ریاضی و انسانی مناطق محروم ملزم به گذراندن طرح تعهد خدمت به مدت دو برابر مدت تحصیل و داوطلبان رشته تجربی ملزم به گذراندن طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت (سپردن تعهد خدمت به مدت سه برابر طول مدت تحصیل) می باشند. خرید طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت و جابجایی رشته امکان پذیر نمی باشد.

داوطلبان رشته های پیراپزشکی و پزشکی سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری به مدت 21 سال باید در مناطق محرومی که دانشگاه محل تحصیل آن ها با هماهنگی وزارت بهداشت تعیین می کند خدمت نمایند. بعد از اتمام 21 سال مدرک تحصیلی به آن ها ارائه می شود و قبل از اتمام دوره تعهد خدمت مجاز به فعالیت پزشکی در سایر نقاط کشور نمی باشند. در بهترین حالت که داوطلب در سن 18 سالگی در این رشته ها قبول می شود بعد از 7 سال و در سن 25 سالگی می تواند دکترای عمومی خود را بگیرد. سپس به مدت 21 سال باید در مناطق محروم به عنوان کارمند دولت خدمت کند. در 46 سالگی که تعهد خدمت به پایان می رسد مدرک تحصیلی خود را دریافت می کند و می تواند به عنوان دکتر عمومی مطب بزند و برای خودش کار کند. این داوطلبان تا زمانی که ده سال (نیمی از مدت تعهد خدمت خود) را سپری نکرده باشند اجازه شرکت در کنکور تخصص را ندارند. همچنین مجاز به نقل و انتقال و تغییر رشته نمی باشند و قبل از ثبت نام باید در حضور نمایندگان حقوقی دانشگاه در دفاتر اسناد رسمی سند تعهد امضا نمایند.

 

 

سوالات متداول:

سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری برای کدام استان ها اعمال می گردد؟

لیست این استان ها شامل: ایلام، بوشهر، چهار محال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و هرمزگان می باشد.

شرایط برخورداری از سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری چیست؟

داوطلبان در صورتی از شرایط سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری برخوردار هستند که محل اقامت یا محل دریافت مدرک تحصیلی سه سال آخر آن ها در یکی از شهرهای ذکر شده باشد. با مراجعه به مطلب فوق می توانید از دیگر شرایط برخورداری از سهمیه مناطق محروم مطلع شوید.

آیا تغییر رشته و انتقالی برای پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری وجود دارد؟

باید گفت که تغییر رشته و انتقالی برای پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری ممنوع است. ولی استثناهایی دارد که در این مطلب به آن ها اشاره شده است.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  عظیم عزتی‏ - 01/10/23

  سلام [می خواستم بدونم امتیاز منطقه محرومی به جایی هست که دیپلم از دبیرستان بگیری.

 • تصویر فرد

  عظیم عزتی‏ - 01/10/23

  سلام من می خواهم بپرسم در یک روستاه منطقه محروم زندگی میکنم وکلاس 11 فنی هستم و مجبور هستم به دلیل فاصله زیاد روستا و مدرسه در خواب گاه مدرسه بمانم ولی می خواهم مدرسه مو برای کلاس 12 تغییر بدم می خواستم بدونم تأثیر دارد در امتیاز منطقه محرومی.

 • تصویر فرد

  ...‏ - 00/9/6

  سلام برای رتبه زیر هزار با توجه به سهمیه منطقه محروم باید چند درصد بزنی کتابا رو

 • تصویر فرد

  تورک‏ - 00/7/15

  سلام
  من ۳ سال دبیرستان رو در یکی از شهرهای استان اردبیل( نمین) گذروندم
  سهمیه من کدوم منطقه میشع؟

 • تصویر فرد

  نگار‏ - 00/7/1

  سلام دبیرستان خود رو در استان بوشهر گذراندم ولی محل تولدم برازجان است آیا جزءمناطق محروم محسوب میشوم؟

 • تصویر فرد

  نگار‏ - 00/7/1

  سلام سهمیه مناطق محروم برای کنکور خود استان بوشهر هم جزای مناطق هست یا فقط شهرستان ها و روستاها جزءمناطق محروم حساب میشن؟

 • تصویر فرد

  عباس پرویز‏ - 00/6/31

  سلام من کلاس دهم و یازدهم را در استان کهگلویه و بویراحمد خواندم و دوازدهم را میخوام در خوزستان بخوانم خواستم بگم بعد اگه تو کنکور قبول بشم جزو کدوم استان حساب میشم

 • تصویر فرد

  فرهاد حقی‏ - 00/5/24

  سلام ببخشید من تازه انتخاب رشته انجام دادم و حواسم نبوده زبان سوابق تحصیلی رو زدم بنظرتون اگه قبول شم میتونم با کارنامه سبز تغییرش بدم
  زبان سوابق تحصیلی بومی محرومی دانشگاه آیت اله بروجردی
  ممنون

 • تصویر فرد

  امیر رضوی‏ - 00/3/15

  سلام من ۲سال دهم و یازدهم منطقه ۳ بودم اگه دوازدهم برم منطقه محروم میتونم سهمیه منطقه محروم بگیرم؟

 • تصویر فرد

  رضا بلون‏ - 00/2/29

  سلام قبولی در مناطق محروم باید چند سال خدمت کنیم در شهر ک قبول شدیم

 • تصویر فرد

  رضا بلون‏ - 99/12/19

  سلام لطفا اگه کسی میدونه کمکم کنه من دانشجو منطقه محروم هستم کرمانشاه درس میخونم مهندسی نفت بعد اینکه مدرک کارشناسی بگیرم میتونم برای کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان درس بخونم

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/2/11

  سلام خدمت شما تو کنکور ارشد دیگه سهمیه مناطق معنا نداره و شما هر دانشگاهی بخونی به شرط اینکه رشتت رو داشته باشه و بتونی رتبه ی مورد نیازشو بیاری می تونی بخونی

 • تصویر فرد

  باران‏ - 99/11/10

  سلام
  ببخشید الان من متولد بوشهرم و دهم و یازدهم تو بوشهر بودم و دوازدهم هم تو اندیمشک که تو خوزستان است می خوام بدونم شامل سهمیه محروم میشم یا نه

 • تصویر فرد

  Alireza‏ - 99/10/19

  سلام خوب هستید
  ببخشی من متولد منطقه ی محروم هستم
  ولی در منطقه ی ۲ درس می خوانم
  الان کدومش لحاض میشه

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 99/7/26

  سلام. من انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی کردم. دانشگاه قبول شدم. ولی الان توجه شدم مناطق محروم رو انتخاب کردم در حالی که شامل من نمیشه. دانشگاه ثبت نام نمیکنم؟؟من نمیتونم سال دیگه آزمون بدم؟

 • تصویر فرد

  مهشید‏ - 99/7/17

  سلام ببخشید من کنکور فنی حرفه ای دادم ودانشگاه دولتی قبول شدم و۲۵درصدبرام سهمیه ایثارگری زده وپدرم ایثارگر نیست بایدچکارکنم؟

 • تصویر فرد

  مائده‏ - 99/7/10

  سلام خسته نباشید من سال دهم و یازدهم رو در منطقه ۲درس خوانده ام وسال دوازدهم را در منطقه ۳کدام سهمیه برای من درنظر گرفته میشود

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/7/20

  سلام منطقه 2 در نظر گرفته میشه 

 • تصویر فرد

  رامین‏ - 99/6/31

  با سلام و احترام/ بنظر شما با رتبه کشوری 10700 و منطقه 1 3550 در زیرگروه 2 آیا میشه به قبولی مناطق محروم امیدوار بود؟(داروسازی)
  در مورد قبولی داروسازی آزاد و افزایش ظرفیت چطور ؟

 • تصویر فرد

  فاطمه فرخی‏ - 99/6/17

  سلام . ببخشید در مورد رشته تعهد خدمت اطلاعی دارید ؟ مثلا اگر کسی در رشته پرستاری تعهدی قبول بشه دیگه نمیتونه استخدامی شرکت کنه؟؟؟ یا اینکه ادامه تحصیل نمیتونه بده؟؟ ویا اینکه کارشون حتمی هستش؟؟ و طرح نمیگذرونن؟؟؟؟ لطفا پاسخ بدید من تعهدی قبول شدم خییییلییی نگرانم

 • تصویر فرد

  Kiana‏ - 99/6/11

  سلام اگر کسی سال دهم و یازدهم رو منطقه 3 درس خونده باشه و سال دوازدهم رو منطقه 1چه سهمیه اش چه منطقه ای حساب میشه؟

 • تصویر فرد

  Aynaz‏ - 99/3/15

  سلام من اهواز درس خوندم محل تولدم منطقه ۳ هست و دهم رو اهواز خوندم ولی هنوز کارنامه دریافت نکردم اگر یازدهم و دوازدهم رو منطقه ۳ باشم ، منطقه ۳ حساب میشم یا ۲؟

 • تصویر فرد

  حسن‏ - 99/1/27

  سلام
  اگر کسی قبلا شهری که فارغ التحصیل شده منطقه۲محسوب میشده ولی الان شده منطقه۳ الان تکلیف فارغ التحصیلا ی اون شهر چیه؟

 • تصویر فرد

  Fj‏ - 99/1/8

  سلام ببخشید من کلاس دهم در منطقه دو هستم در چه صورت می تونم سهمیه منطقه سه رو دریافت کنم و شرایطش چیه؟؟

 • تصویر فرد

  عدنان بلوچ‏ - 98/12/21

  سلام ۵درصد سهمیه سیل زدگان به رشتیاری تحلق میگرد

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 98/10/5

  سلام.وقت بخیر
  بنده با سهمیه مناطق محروم در دانشگاه چمران درس خوندم.بعد از فارغ التحصیلی بعد از مراجعات فراوان به دفتر منابع انسانی استانداری هربار ب دلیلی منو رد کردند و از اینکه بنده رو بعنوان نیرو بکار بگیرند سرباز زدند.درصورتی ک من جز دانش اموزان ممتاز بودم و اطلاع داشتم ک تمام ادرات نیرو میگیرند اونم با دیپلم و زیر دیپلم و بعد میرن یه مدرک از دانشگاه ازاد میگیرند و ترفیع میگیرند.
  حالا با این شرایط ایا امیدی هست ک بنده بتونم تو رشته ای که درسش رو خوندم و براش زحمت کشیدم مشغول بکار بشم.ایا راهی هست.
  رییس منابع انسانی ک میگن این قانون لغو شده و دیگه سهمیه به استان لرستان تعلق نمیگیره درصورتی ک هرساله تو دفترچه کنکور این سهمیه هست.ایا وکیل بگیریم نتیجه ای حاصل میشه

 • تصویر فرد

  Zahra‏ - 98/9/21

  سلام وقتتون بخیرمیخواسم بدونم سهمیه مناطق فقط برای جاییه ک دیپلم گرفتیم؟؟ ب محل زندگی ربطی نداره؟؟

 • تصویر فرد

  پویا ‏ - 98/7/26

  سلام قشم منطقه چنده

 • تصویر فرد

  امین محبتی‏ - 98/5/17

  سلام خسته نباشید من سیستان وبلوچستان زندگی میکنم سال دهم راهم سیستان درس خواندم وبرا یازدهم کرج میخواهم درس بخوانم آیا سهمیه میگیرم ودرصمن پدرم ایثارگره

 • تصویر فرد

  حمزه‏ - 98/5/17

  سلام.اگرمن سال دهم رو در منطقه ۲و دو سال یازدهم و دوازدهم رچ در منطقه۳تحصیل کرده باشم سهمیه من چه منطقه ای حساب میشه؟

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/5/17

  سلام وقت بخیر
  سهمیه شما منطقه 2 هست.

 • تصویر فرد

  مبیناحاتمی‏ - 98/4/1

  سلام خسته نباشید ی سوال بخش هایی از تهران هم میتونه جزو مناطقی باشه که سهمیه دارند؟مثل چهاردانگه؟

 • تصویر فرد

  فاطمه بهمنی‏ - 98/2/27

  سوالی داشتم آیا بخشهای خراسان رضوی مثل گلبهار جزءسهمیه منطقه 3 میباشد

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/1/15

  هر شخص از منطقه محروم تا چند سال میتواند از سهمیه منطقه محرومش استفاده کند

 • تصویر فرد

  منا‏ - 97/10/20

  سلام وقت بخیر. اگر پزشکی بر اساس سهمیه بومی قبول بشیم تعهد خدمت داریم؟ یا رشته های تعهد خدمت و بومی متفاوتند؟ من بومی استان کرمانشاه هستم اگه برای انتخاب رشته از سهمیه بومی قبول بشم شرایط تعهد خدمت شامل حال من میشه؟ در ضمن من متولد اصفهان هستم شناسنامه م در کرمانشاه صادر شده تا 18 سالگی در کرمانشاه بزرگ شدم و پیش دانشگاهی رو هم کرمانشاه بودم اما دو تا امتحان تجدید شدم و در اصفهان پاس کردم. سهمیه بومی حساب میشم یا نه؟ ممنون میشم راهنمایی کنین

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 97/9/29

  سلام با تشکر از توضیحاتتون
  من یه سوال برام پیش اومده...
  من تا کلاس نهم تو شیراز درس خوندم اما الان که پایه دهم هستم رفتیم شهر ابرکوه تو استان یزد که منطقه 3 هست
  حالا با توجه به این که من 3 سال دوره تحصیل خودم رو توی منطقه 3 میگذرونم و بومی استان یزد محسوب میشم اگر بخوام برای انتخاب رشته کنکور پزشکی یا دندانپزشکی شیراز رو انتخاب کنم...طبق قانون بومی گزینی من باز هم منطقه 3 حساب میشم یا چون از استان بومی خودم بیرون اومدم دیگه طبق گزینش ازاد و کشوری حساب میشم؟

 • تصویر فرد

  عاطفه‏ - 97/8/10

  سلام زمان ثبت نام کنکور 98 مشخص شده یا الکی میگن؟من توی ثبت نام کنکور 98 تحصیلیکو خوندم زده 24 بهمن زمان ثبت نامه درسته؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 97/9/25

  سلام. تقربیا هر ساله اواسط بهمن ماه و یا اواخرش ثبت نام انجام میشه

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت