زیرگروه های کنکور تجربی – لیست رشته ها

زیرگروه های کنکور تجربی در اینجا آورده شده است. گروه تجربی دارای پنج زیرگروه آزمایشی در کنکور سراسری می باشد که هر زیرگروه هم رشته هایی را در مقاطع مختلف تحصیلی شامل می شود. لذا لیست رشته های کنکور تجربی به تفکیک هر زیرگروه در قالب جدول در این مطلب ارائه شده است.

 

زیرگروه های کنکور تجربی

رشته تجربی و به تبع آن کنکور سراسری تجربی یکی از پرطرفدارترین ها در میان داوطلبان کنکور سراسری است. به دلیل تنوع بسیار بالای رشته های تجربی، 5 زیرگروه مجزا در این رشته وجود دارد که اساس تقسیم بندی زیرگروه ها، ضرایب دروس و رشته ها می باشند. هر زیرگروه چندین رشته را در مقاطع مختلف تحصیلی در خود جای می دهد. لذا شناختن زیرگروه ها و آشنایی با ضرایب دروس در آن ها می تواند داوطلبان را برای رسیدن به هدف مورد نظرشان و تدوین بهترین جدول برنامه ریزی برای کنکور تجربی یاری کند. کسب رتبه برتر در هر زیرگروه منجر به افزایش شانس قبولی داوطلبان در رشته های همان زیرگروه خواهد شد و داوطلبان به هیچ وجه نباید از اهمیت زیرگروه ها غافل شوند. اطلاعات مربوط به مجموعه رشته های و زیرگروه های کنکور تجربی این مطلب مستقیما از دفترچه ثبت نام کنکور سراسری گرفته شده است.

 

 

تاثیر ضرایب در زیرگروه های کنکور تجربی

تنها تفاوت زیرگروه ها در ضرایب دروس کنکور تجربی است که بر اساس میزان اهمیت هر درس به آن ها اختصاص داده می شود. شایان ذکر است هر قدر یک زیرگروه دارای دروس ضریب دار بیشتری باشد شانس قبولی داوطلبان برای پذیرفته در رشته های آن هم بالا می رود.

در ادامه به معرفی و توضیح بیشتر هر یک از زیرگروه های کنکور تجربی خواهیم پرداخت.

 

زیرگروه های کنکور تجربی رشته های زیرگروه 1

اولین و مهم ترین زیرگروه کنکور تجربی زیرگروه 1 می باشد که به دلیل داشتن رشته های ضریب داری چون پزشکی و دندان پزشکی از محبوبیت بیشتری در میان داوطلبان برخوردار است. در زیرگروه 1 علوم تجربی رشته های مختلف به تفکیک مقاطع دکترای پیوسته، کارشناسی و کاردانی وجود دارد. برای مثال رشته هایی مانند بیوتکنولوژی، دامپزشکی، پزشکی و دندان پزشکی در مقطع دکتری پیوسته ارائه می شوند و لیست متنوعی از این رشته های به ویژه در مقطع کارشناسی وجود دارند. علاوه بر این بسیاری از رشته ها هم مانند کاردانی تکنسین سلامت دهان و کاردانی اتاق عمل و ... در مقطع کاردانی ارائه شده اند. علاوه بر این رشته های پیراپزشکی مانند پرستاری هم در این زیرگروه قرار می گیرند که اهمیت زیرگروه 1 کنکور تجربی را دوچندان می کند.

از آنجا که ضرایب یکی از مهم ترین بخش های هر زیرگروه آزمایشی محسوب می شوند در اینجا به ضرایب دروس در زیرگروه یک رشته تجربی می پردازیم. توجه داشته باشید که ضرایب دروس عمومی کنکور تجربی در تمامی زیرگروه ها مشترک می باشد و لذا تفاوت ضریب زیرگروه ها در ضرایب دروس اختصاصی می باشد. بعد از ضرایب به رشته های موجود در زیرگروه 1 در قالب جدول خواهیم پرداخت.

ضرایب دروس اختصاصی در زیرگروه 1 تجربی: زمین شناسی 0، ریاضی 2، زیست شناسی 4، فیزیک 2 و شیمی 3

داوطلبان دقت داشته باشند که در زیرگروه 1 با توجه به بالا بودن ضرایب دروس زیست شناسی و شیمی می بایست در برنامه ریزی مطالعاتی خود به این دوتا درس توجه ویژه ای داشته باشید. درس ریاضی هم با اینکه ضریب 2 دارد ولی در این زیرگروه درسی مهم به شمار می آید.

لیست رشته های موجود در زیرگروه 1 هم در جدول زیر قرار داده شده است که به تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی می باشد.

 

 

جدول لیست رشته های زیرگروه 1 کنکور سراسری تجربی

مجموعه رشته های زیرگروه 1 تجربی

مقطع دکتری

دکترای پیوسته بیوتکنولوژی

پزشکی

دکتری عمومی دامپزشکی

دندانپزشکی

مقطع کارشناسی

آموزش ابتدایی

آموزش زیست شناسی

آموزش علوم تجربی

آموزش کودکان استثنایی

تکنولوژی اتاق عمل

اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

بهداشت مواد غذایی

بهداشت و بازرسی گوشت

بینایی سنجی

پرستاری

تکنولوژی پرتو درمانی

تکنولوژی پرتو شناسی

روان شناسی

زیست شناسی جانوری

زیست شناسی دریا

زیست شناسی سلولی و مولکولی

زیست شناسی گیاهی

زیست فناوری

ساخت پروتزهای دندانی

شنوایی شناسی

علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

علوم تربیتی

علوم تغذیه

علوم و صنایع غذایی

فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

فیزیوتراپی

کاردرمانی

گفتاردرمانی

مامایی

هوشبری

میکروبیولوژی

مقطع کاردانی

کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی

کاردانی اتاق عمل

کاردانی بهورزی

کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی

کاردانی تکنسین سلامت دهان

کاردانی تکنولوژی پرتودرمانی

کاردانی تکنولوژی رادیولوژی دهان، فک و صورت

کاردانی دامپزشکی

کاردانی علوم آزمایشگاهی

کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

کاردانی مامایی

کاردانی هوشبری

 

 

زیرگروه های کنکور تجربی رشته های زیرگروه 2

رشته های زیرگروه 2 تجربی نسبت به زیرگروه 1 از تراکم کمتری برخوردار است. این زیرگروه اکثر رشته های شیمی را در خود گنجانده است لذا رشته های زیرگروه 2 تجربی به عنوان رشته های شیمی هم شناخته می شوند. با توجه به جدول زیر تنها یک رشته در مقطع دکترای این زیرگروه ارائه شده است که رشته داروسازی می باشد. اما در مقطع کارشناسی تنوع بیشتری در رشته های زیرگروه 2 دیده می شود چنانچه رشته های چون آموزش شیمی، شیمی کاربردی و ... در آن وجود دارند.

ضرایب دروس تخصصی زیرگروه 2 تجربی: زمین شناسی 1، ریاضی3، زیست شناسی 4، فیزیک 2 و شیمی 4.

 داوطلبان کنکور سراسری تجربی باید توجه داشته باشند که درس زمین شناسی در این زیرگروه دارای ضریب 1 است و نسبت به زیرگروه یک از اهمیت بیشتری برخوردار است.

 

جدول لیست رشته های زیرگروه 2 کنکور سراسری تجربی

مجموعه رشته های زیرگروه 2 تجربی

مقطع دکتری

داروسازی

مقطع کارشناسی

آموزش شیمی

بهداشت عمومی

بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها

تکنولوژی پزشکی هسته ای

شیمی کاربردی

شیمی محض

فناوری اطلاعات سلامی

مهندسی بهداشت محیط

مهندسی بهداشت حرفه ای

ایمنی کار

مقطع کاردانی

کاردانی بهداشت حرفه ای

کاردانی بهداشت عمومی (گرایش بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری ها)

کاردانی بهداشت محیط

کاردانی شیمی آزمایشگاهی

 

 

زیرگروه های کنکور تجربی رشته های زیرگروه 3

از میان زیرگروه های کنکور تجربی، زیرگروه 3 از تراکم رشته ای بسیار پایینی برخوردار است و چنانچه که در جدول زیر هم مشاهده می کنید در مقطع کارشناسی تنها دو رشته کارشناسی اقیانوس شناسی و زمین شناسی را در بر می گیرد.

ضرایب دروس تخصصی زیرگروه 3 تجربی: زمین شناسی 4، ریاضی 3، زیست شناسی 2، فیزیک 2 و شیمی هم 2.

در زیرگروه 3 علوم تجربی هم درس زمین شناسی از اهمیت بالایی برخوردار است و داوطلبان می بایست به آن توجه لازم را داشته باشند.

 

جدول لیست رشته های زیرگروه 3 کنکور سراسری تجربی

مجموعه رشته های زیرگروه 3 تجربی

مقطع کارشناسی

اقیانوس شناسی

زمین شناسی

 

 

زیرگروه های کنکور تجربی رشته های زیرگروه 4

از آنجا که درس تخصصی ریاضی در زیرگروه 4 دارای ضریب 4 می باشد لذا رشته های زیرگروه چهار علوم تجربی تحت عنوان رشته های ریاضی هم شناخته می شوند. رشته های مانند حسابداری، مدیریت، اقتصاد و ... در این زیرگروه قرار می گیرند.

ضرایب دروس تخصصی زیرگروه 4 تجربی: زمین شناسی 1، ریاضی 4، زیست شناسی 2، فیزیک 3، شیمی 2.

 

جدول لیست رشته های زیرگروه 4 کنکور سراسری تجربی

مجموعه رشته های زیرگروه 4 تجربی

مقطع کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد

مقطع کارشناسی

ادیان و مذاهب

اقتصاد

امنیت اقتصادی

تاریخ اسلام

تاریخ تمدن ملل اسلامی

حسابداری

زبان و ادبیات عربی

شیعه شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علوم اسلامی رشته فلسفه و کلام اسلامی

علوم انتظامی

علوم قرآن و حدیث

علوم قضایی

فقه شافعی

فقه و حقوق اسلامی

فقه و حقوق امامی

فقه و حقوق حنفی

فقه و حقوق شافعی

فقه و حقوق مذاهب اسلامی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

فلسفه و حکمت اسلامی

فلسفه و عرفان اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

گردشگری

مدیریت اطلاعات و ارتباطات

مدیریت امور بانکی

مدیریت امور گمرکی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بیمه

مدیریت بیمه اکو

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

مدیریت فرهنگی هنری

مدیریت کسب و کارهای کوچک

مدیریت مالی

مدیریت و بازرگانی دریایی

معارف اسلامی

معارف اسلامی - تبلیغ و ارتباطات

معارف اسلامی و اخلاق

معارف اسلامی و ادیان

معارف اسلامی و تاریخ

معارف اسلامی و علوم تربیتی

معارف اسلامی و علوم قرآنی

معارف اسلامی و کلام

معارف اسلامی و مدیریت

هتلداری

مقطع کاردانی

کاردانی امور بانکی

کاردانی بیمه

کاردانی امور دولتی

کاردانی امور فرهنگی

کاردانی امور مالی و مالیاتی

کاردانی تربیت مبلغ قرآن کریم

کاردانی تربیت معلم قرآن کریم

کاردانی گردشگری

کاردانی حسابداری

کاردانی خدمات اداری

کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی

کاردانی علوم انتظامی

کاردانی مدارک پزشکی

کاردانی مدیریت بازرگانی

کاردانی مدیریت صنعتی

کاردانی مدیریت گمرکی

کاردانی هتلداری

 

 

زیرگروه های کنکور تجربی رشته های زیرگروه 5

همانطور که در جدول زیر هم می توانید مشاهده کنید بیشترین رشته های کشاورزی در زیرگروه 5 قرار گرفته اند لذا داوطلبانی که به این رشته ها علاقمند هستند.

ضرایب دروس تخصصی زیرگروه 5 تجربی: زمین شناسی 1، ریاضی 3، زیست شناسی 2، فیزیک 2، شیمی 2.

درس هایی مانند ریاضی در زیرگروه 5 کنکور تجربی که ضریب بالایی دارند باید در برنامه ریزی مطالعاتی داوطلبان جایگاه ویژه ای داشته باشند.

 

جدول لیست رشته های زیرگروه 5 کنکور سراسری تجربی

مجموعه رشته های زیرگروه 5 تجربی

مقطع کارشناسی

آموزش تربیت بدنی

امنیت اطلاعات

امنیت بین الملل

امنیت نرم

پژوهشگری امنیت

تربیت مروج سیاسی

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

حفاظت اطلاعات

ضد تروریسم

علوم دامی

علوم سیاسی

علوم فنی امنیت

علوم ورزشی

علوم و مهندسی باغبانی

علوم و مهندسی جنگل

علوم و مهندسی خاک

علوم و مهندسی شیلات

علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)

مهندسی کشاورزی

علوم و مهندسی محیط زیست

کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

گیاه پزشکی

مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی (ویژه وزارت بهداشت)

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مربیگری عقیدتی

مطالعات امنیتی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

مهندسی صنایع مبلمان

مهندسی طبیعت

مهندسی فضای سبز

اقتصاد کشاورزی

مقطع کاردانی

کاردانی امور بانکی

کاردانی بیمه

کاردانی امور دولتی

کاردانی امور اراضی

کاردانی امور زراعی و باغی

کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی

کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی

کاردانی تکنولوژی جنگلداری

کاردانی تکنولوژی چوب

کاردانی تکنولوژی شیلات

کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی

کاردانی تکنولوژی محیط زیست

کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

کاردانی تکنولوژی مواد غذایی

کاردانی تولید و فرآوری خرما

کاردانی پرورش اسب

کاردانی پرورش زنبور عسل

کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

کاردانی علوم ورزشی

کاردانی نوغانداری

 

 

سوالات متداول:

رشته های شیمی در کدام زیرگروه آزمایشی قرار دارند؟

رشته های شیمی در زیرگروه 2 کنکور علوم تجربی جای می گیرند که داوطلبان می توانند برای مشاهده به مطلب فوق مراجعه کنند.

از میان زیرگروه های پنجگانه علوم تجربی کدام زیرگروه بیشترین تنوع رشته ای را دارد؟

از میان زیرگروه های پنجگانه علوم تجربی، زیرگروه 1 از تنوع رشته ای بیشتری برخوردار است. برای کسب اطلاعات بیشتر مطلب بالا را مطالعه کنید.

رشته های پیراپزشکی در کدام زیرگروه آزمایشی قرار دارد؟

رشته های پیراپزشکی و رشته های پزشکی در زیرگروه 1 کنکور سراسری تجربی قرار دارند.

سایر بخش های کنکور سراسری تجربی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت