رتبه های قبولی کنکور تجربی 99 | آخرین رتبه قبولی دانشگاه دولتی تجربی

رتبه های قبولی تجربی 99 در همه رشته ها از جمله: داروسازی، پرستاری، تغذیه و رادیولوژی را می توانید مشاهده کنید.اطلاع از رتبه های قبولی تجربی 99 رشته های مختلف به شما کمک میکند که در انتخاب رشته تجربی 1400 شانس قبولی رتبه خود را بررسی کنید. همچنین با دیدن رتبه های لازم قبولی دانشگاه دولتی رشته تجربی، برای برنامه ریزی کنکور سال آینده خود دید بهتری خواهید داشت.

 

آخرین رتبه قبولی دانشگاه دولتی تجربی 99
آخرین رتبه قبولی دانشگاه دولتی تجربی 99

آخرین رتبه های قبولی رشته های کنکور تجربی 99

رتبه های قبولی تجربی 99 را به تفکیک رشته های پرطرفدار در مطالب جداگانه قرار داده ایم .اطلاع از رتبه های قبولی تجربی، دید بهتری برای انتخاب رشته کنکور تجربی 1400 به شما می دهد و شما می توانید با مقایسه رتبه خود در سهمیه های مختلف تا حدودی از شانس قبولی در رشته های مختلف آگاه شوید.همچنین برای تخمین دقیق شانس قبولی و انتخاب رشته تجربی می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تجربی استفاده کنید. 

داوطلبان کنکور تجربی 1400، می توانند برای انتخاب رشته ی دقیق تر از مطلب انتخاب رشته تجربی استفاده کنند.

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته پزشکی 99

رتبه های قبولی پزشکی 99 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته پزشکی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی پزشکی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف پزشکی سال 99 می باشدو شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته پزشکی را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته پزشکی روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته دندانپزشکی 99

رتبه های قبولی دندانپزشکی 99 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته دندانپزشکی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی دندانپزشکی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف پزشکی سال 99 می باشدو شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته دندانپزشکی را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته دندانپزشکی روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته داروسازی 99 

رتبه های قبولی داروسازی 99 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته داروسازی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی داروسازی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف داروسازی سال 99 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته داروسازی را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته داروسازی روی دکمه زیر کلیک کنید.


 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته پرستاری 99 

رتبه های قبولی پرستاری 99 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته پرستاری مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی پرستاری، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف پرستاری سال 99 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته پرستاری را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته پرستاری روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته تغذیه 99 

رتبه های قبولی تغذیه 99 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته تغذیه مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی تغذیه، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف تغذیه سال 99 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته تغذیه را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته تغذیه روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته هوشبری 99 

رتبه های قبولی هوشبری 99 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته هوشبری مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی هوشبری، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف هوشبری سال 99 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته هوشبری را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته هوشبری روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته فیزیوتراپی 99 

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 99 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته فیزیوتراپی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی فیزیوتراپی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف فیزیوتراپی سال 99 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته فیزیوتراپی را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته فیزیوتراپی روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته رادیولوژی 99 

رتبه های قبولی رادیولوژی 99 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته رادیولوژی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی رادیولوژی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف رادیولوژی سال 99 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته رادیولوژی را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته رادیولوژی روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته علوم آزمایشگاهی 99 

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 99 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته علوم آزمایشگاهی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی سال 99 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته علوم آزمایشگاهی  را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته علوم آزمایشگاهی روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته بینایی سنجی 99 

رتبه های قبولی بینایی سنجی 99 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته بینایی سنجی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی بینایی سنجی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف بینایی سنجی سال 99 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته بینایی سنجی را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته بینایی سنجی روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته اتاق عمل 99 

رتبه های قبولی اتاق عمل 99 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته اتاق عمل مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی اتاق عمل، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف اتاق عمل سال 99 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته اتاق عمل  را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته اتاق عمل روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته شنوایی شناسی 99 

رتبه های قبولی شنوایی شناسی 99 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته شنوایی شناسی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی شنوایی شناسی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف شنوایی شناسی سال 99 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته شنوایی شناسی را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته شنوایی شناسی روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته کار درمانی 99 

رتبه های قبولی کاردرمانی 99 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته کاردرمانی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی کاردرمانی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف کاردرمانی سال 99 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته کاردرمانی را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته کاردرمانی روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته گفتار درمانی 99 

رتبه های قبولی گفتار درمانی 99 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته گفتار درمانی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی گفتار درمانی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف گفتار درمانی سال 99 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته گفتار درمانی را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته گفتار درمانی روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته مامایی 99 

رتبه های قبولی مامایی 99 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته مامایی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مامایی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مامایی سال 99 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته مامایی را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته مامایی روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته دامپزشکی 99 

رتبه های قبولی دامپزشکی 99 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته دامپزشکی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی دامپزشکی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف دامپزشکی سال 99 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی کامل رشته دامپزشکی را در سایت 3گام بخوانید.

 

برای مشاهده آخرین رتبه های قبولی کنکور تجربی رشته دامپزشکی روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

 

 

سایر بخش های کنکور سراسری تجربی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت