رتبه های قبولی تجربی 98

تعداد بازدید 11454 دفعه

رتبه های قبولی تجربی 98 در رشته های داروسازی، پرستاری،تغذیه، رادیولوژی و ... را می توانید در مطلب زیر مشاهده کنید.اطلاع از رتبه های قبولی تجربی 98 رشته های مختلف به شما کمک میکند که در انتخاب رشته تجربی 98 شانس قبولی رتبه خود را بررسی کنید.همچنین با دیدن رتبه های قبولی تجربی 98 برای برنامه ریزی کنکور خود دید بهتری خواهید داشت.

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

رتبه های قبولی تجربی 98

رتبه های قبولی تجربی 98 را به تفکیک رشته های پرطرفدار در مطالب جداگانه قرار داده ایم .اطلاع از رتبه های قبولی تجربی، دید بهتری برای انتخاب رشته کنکور تجربی 98 به شما می دهد و شما می توانید با مقایسه رتبه خود در سهمیه های مختلف تا حدودی از شانس قبولی در رشته های مختلف آگاه شوید.همچنین برای تخمین دقیق شانس قبولی و انتخاب رشته تجربی می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تجربی استفاده کنید. 

ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 

داوطلبان کنکور تجربی 98، می توانند برای انتخاب رشته ی دقیق تر از مطلب انتخاب رشته تجربی استفاده کنند.

رتبه های قبولی پزشکی 98

رتبه های قبولی پزشکی 98 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته پزشکی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی پزشکی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف پزشکی سال 98 می باشد.

رتبه های قبولی پزشکی 98

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

رتبه های قبولی داروسازی 98 

رتبه های قبولی داروسازی 98 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته داروسازی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی داروسازی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف داروسازی سال 98 می باشد.

رتبه های قبولی داروسازی 98

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

رتبه های قبولی پرستاری 98 

رتبه های قبولی پرستاری 98 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته پرستاری مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی پرستاری، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف پرستاری سال 98 می باشد.

رتبه های قبولی پرستاری 98

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

رتبه های قبولی تغذیه 98 

رتبه های قبولی تغذیه 98 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته تغذیه مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی تغذیه، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف تغذیه سال 98 می باشد.

رتبه های قبولی تغذیه 98

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

رتبه های قبولی هوشبری 98 

رتبه های قبولی هوشبری 98 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته هوشبری مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی هوشبری، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف هوشبری سال 98 می باشد.

رتبه های قبولی هوشبری 98 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 98 

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 98 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته فیزیوتراپی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی فیزیوتراپی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف فیزیوتراپی سال 98 می باشد.

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 98

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

رتبه های قبولی رادیولوژی 98 

رتبه های قبولی رادیولوژی 98 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته رادیولوژی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی رادیولوژی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف رادیولوژی سال 98 می باشد.

رتبه های قبولی رادیولوژی 98 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

داوطلبان کنکور تجربی 98، می توانند برای انتخاب رشته ی دقیق تر از مطلب انتخاب رشته تجربی استفاده کنند.

 

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 98 

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 98 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته علوم آزمایشگاهی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف علوم آزمایشگاهی سال 98 می باشد.

رتبه های قبولی علوم آزمایشگاهی 98 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

رتبه های قبولی بینایی سنجی 98 

رتبه های قبولی بینایی سنجی 98 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته بینایی سنجی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی بینایی سنجی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف بینایی سنجی سال 98 می باشد.

رتبه های قبولی بینایی سنجی 98

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

رتبه های قبولی اتاق عمل 98 

رتبه های قبولی اتاق عمل 98 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته اتاق عمل مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی اتاق عمل، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف اتاق عمل سال 98 می باشد.

رتبه های قبولی اتاق عمل 98 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

رتبه های قبولی شنوایی شناسی 98 

رتبه های قبولی شنوایی شناسی 98 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته شنوایی شناسی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی شنوایی شناسی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف شنوایی شناسی سال 98 می باشد.

رتبه های قبولی شنوایی شناسی 98 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

رتبه های قبولی کار درمانی 98 

رتبه های قبولی کاردرمانی 98 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته کاردرمانی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی کاردرمانی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف کاردرمانی سال 98 می باشد.

رتبه های قبولی کاردرمانی 98 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

رتبه های قبولی گفتار درمانی 98 

رتبه های قبولی گفتار درمانی 98 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته گفتار درمانی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی گفتار درمانی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف گفتار درمانی سال 98 می باشد.

رتبه های قبولی گفتار درمانی 98 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

رتبه های قبولی مامایی 98 

رتبه های قبولی مامایی 98 در سهمیه های مختلف را می توانید در صفحه مربوط به رشته مامایی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مامایی، واقعی ،موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مامایی سال 98 می باشد.

رتبه های قبولی مامایی 98

داوطلبان کنکور تجربی 98، می توانند برای انتخاب رشته ی دقیق تر از مطلب انتخاب رشته تجربی استفاده کنند.

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

 

 

سایر بخش های کنکور تجربی نظام قدیم و نظام جدید

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc