دانشگاههای پذیرنده و ظرفیت آنها در آزمون سراسری علوم تجربی

تعداد بازدید 14850 دفعه

دانشگاههای پذیرنده گروه آزمایشی علوم تجربی همراه با ظرفیت پذیرش آنها به تفکیک نوبت پذیرش

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

تو این جدول می تونید تمام دانشگاههایی که تو گروه علوم تجربی پذیرش دارند رو همراه با ظرفیت پذیرش اونها ببینید:

دانشگاههای پذیرنده گروه آزمایشی علوم تجربی همراه با ظرفیت پذیرش آنها به تفکیک نوبت پذیرش
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم ظرفیت مازاد مجازی دولتی پردیس خودگردان غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد 112 24 0 0 0 0 0 136
دانشگاه آیت اله حایری - میبد 46 0 0 0 0 0 0 46
دانشگاه اراک 338 143 0 0 0 0 0 481
دانشگاه اردکان 143 28 0 0 0 0 0 171
دانشگاه ارومیه 779 40 0 0 0 0 0 819
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) 120 0 0 0 0 0 0 120
دانشگاه اصفهان 287 0 0 0 0 0 0 287
دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) 269 42 0 0 0 0 0 311
دانشگاه ایلام 247 0 0 0 0 0 0 247
دانشگاه بجنورد 148 0 0 0 0 0 0 148
دانشگاه بزرگمهر قاینات 24 12 0 0 0 0 0 36
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 481 214 0 0 0 0 0 695
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان) 20 10 0 0 0 0 0 30
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) 30 20 0 0 0 0 0 50
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) 105 9 0 0 0 0 0 114
دانشگاه بیرجند 447 0 0 0 0 0 0 447
دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) 40 0 0 0 0 0 0 40
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 193 0 0 0 0 0 0 193
دانشگاه تبریز 493 314 0 0 0 0 0 807
دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) 72 48 0 0 0 0 0 120
دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل 245 0 0 0 0 0 0 245
دانشگاه تربت حیدریه 58 4 0 0 0 0 0 62
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 15 30 0 0 0 0 0 45
دانشگاه تهران 373 40 0 0 0 0 0 413
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 359 0 0 0 0 0 0 359
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) 105 0 0 0 0 0 0 105
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 36 0 0 0 0 0 0 36
دانشگاه جهرم 115 0 0 0 0 0 0 115
دانشگاه جیرفت 115 51 0 0 0 0 0 166
دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) 90 0 0 0 0 0 0 90
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 228 94 0 0 0 0 0 322
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 180 0 0 0 0 0 0 180
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) 220 0 0 0 0 0 0 220
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) 264 0 0 0 0 0 0 264
دانشگاه خوارزمی - تهران 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشگاه دامغان 286 78 0 0 0 0 0 364
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 92 0 0 0 0 0 0 92
دانشگاه رازی - کرمانشاه 600 149 0 0 0 0 0 749
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) 40 0 0 0 0 0 0 40
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) 48 0 0 0 0 0 0 48
دانشگاه زابل 306 60 0 0 0 0 0 366
دانشگاه زنجان 537 129 0 0 0 0 0 666
دانشگاه سلمان فارسی - کازرون 18 3 0 0 0 0 0 21
دانشگاه سمنان 326 230 0 0 0 0 0 556
دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) 40 40 0 0 0 0 0 80
دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) 30 15 0 0 0 0 0 45
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان 102 96 0 0 0 0 0 198
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 305 177 0 0 0 0 0 482
دانشگاه شاهد – تهران * 389 0 30 0 0 0 0 419
دانشگاه شاهرود 165 63 0 0 0 0 0 228
دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) 60 15 0 0 0 0 0 75
دانشگاه شهرکرد 442 15 0 0 0 0 0 457
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 610 131 0 0 0 0 0 741
دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) 0 108 0 0 0 0 0 108
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 365 0 0 0 0 0 0 365
دانشگاه شهید چمران - اهواز 409 96 0 0 0 0 0 505
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 309 0 0 0 0 0 0 309
دانشگاه شهید مطهری – تهران * 120 0 0 0 0 0 0 120
دانشگاه شیراز 555 0 0 72 0 0 0 627
دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) 80 0 0 0 0 0 0 80
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد تهران) 14 0 0 0 0 0 0 14
دانشگاه صنعتی ارومیه 14 7 0 0 0 0 0 21
دانشگاه صنعتی اصفهان 284 0 0 0 0 0 0 284
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 32 0 0 0 0 0 0 32
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان 122 64 0 0 0 0 0 186
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 28 0 0 0 0 0 0 28
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 35 0 0 0 0 0 0 35
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 189 180 0 0 0 0 0 369
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) * 12 12 0 0 0 0 0 24
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری * 138 0 0 0 0 0 0 138
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز 210 0 0 0 0 0 0 210
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 355 47 0 0 0 0 0 402
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 280 0 0 0 0 0 0 280
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 155 29 0 0 0 0 0 184
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد دامغان) 54 0 0 0 0 0 0 54
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد سبزوار) 36 0 0 0 0 0 0 36
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد خرم آباد) 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد آمل) 42 0 0 0 0 0 0 42
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد ایلام) 48 0 0 0 0 0 0 48
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد بجنورد) 132 0 0 0 0 0 0 132
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد بندر عباس) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد تهران) 54 0 0 0 0 0 0 54
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد خمین) 24 0 0 0 0 0 0 24
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد خوی) 42 0 0 0 0 0 0 42
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد دولت آباد اصفهان) 96 0 0 0 0 0 0 96
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد زابل) 36 0 0 0 0 0 0 36
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد زاهدان) 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد شاهرود) 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد شیراز) 57 0 0 0 0 0 0 57
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل واحد قم) 57 0 0 0 0 0 0 57
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد کرمانشاه) 36 0 0 0 0 0 0 36
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد گراش استان فارس) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد مراغه) 36 0 0 0 0 0 0 36
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد مشهد) 66 0 0 0 0 0 0 66
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد ملایر) 72 0 0 0 0 0 0 72
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) 72 0 0 0 0 0 0 72
دانشگاه فردوسی مشهد 622 147 0 0 0 0 0 769
دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان 40 20 0 0 0 0 0 60
دانشگاه فسا 55 10 0 0 0 0 0 65
دانشگاه قم 324 0 0 0 0 0 0 324
دانشگاه کاشان 83 17 0 0 0 0 0 100
دانشگاه کردستان - سنندج 600 24 0 0 0 0 0 624
دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) 59 0 0 0 0 0 0 59
دانشگاه گلستان - گرگان 141 47 0 0 0 0 0 188
دانشگاه گنبد 331 0 0 0 0 0 0 331
دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) 63 0 0 0 0 0 0 63
دانشگاه گیلان - رشت 606 3 0 0 0 0 0 609
دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) 160 0 0 0 0 0 0 160
دانشگاه لرستان - خرم آباد 366 0 0 0 0 0 0 366
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) 42 0 0 0 0 0 0 42
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) 18 0 0 0 0 0 0 18
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباد دلفان) 72 0 0 0 0 0 0 72
دانشگاه مازندران - بابلسر 358 266 0 0 0 0 0 624
دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 465 158 0 0 0 0 0 623
دانشگاه مراغه 296 63 0 0 0 0 0 359
دانشگاه ملایر 266 116 0 0 0 0 0 382
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 153 57 0 0 0 0 0 210
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان 220 59 0 0 0 0 0 279
دانشگاه هرمزگان - بندر عباس 236 79 0 0 0 0 0 315
دانشگاه یاسوج 344 21 0 0 0 0 0 365
دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت وگاز گچساران) 28 3 0 0 0 0 0 31
دانشگاه یزد 603 65 0 0 0 0 0 668
دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی 12 12 0 0 0 0 0 24
دانشکده کشاورزی شیروان 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 410 157 0 0 0 0 0 567
مرکز آموزش عالی استهبان 80 0 0 0 0 0 0 80
مرکز آموزش عالی اقلید 27 0 0 0 0 0 0 27
مرکز آموزش عالی لامرد 15 0 0 0 0 0 0 15
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران – تهران * 18 0 0 0 0 0 0 18
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 105 0 0 0 0 0 0 105
دانشگاه علوم پزشکی اراک 391 0 14 0 0 0 0 405
دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) 26 0 0 0 0 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 390 0 0 0 60 0 0 450
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان مغان) 34 0 0 0 0 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل موسسه آموزش سلامت مشکین شهر) 26 0 0 0 0 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 413 0 0 0 38 0 0 451
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری بوکان) 26 0 0 0 0 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سلماس) 26 0 0 0 0 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری میاندواب) 26 0 0 0 0 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت خوی) 59 0 0 0 0 0 0 59
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت نقده) 34 0 0 0 0 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 749 0 0 0 108 0 0 857
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج 246 0 27 0 0 0 0 273
دانشگاه علوم پزشکی ایران 531 0 0 0 30 0 0 561
دانشگاه علوم پزشکی ایران (محل تحصیل منطقه ویژه اقتصادی پیام واقع در کرج) 0 0 0 0 45 0 0 45
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 295 0 11 0 0 0 0 306
دانشگاه علوم پزشکی بابل 389 0 0 0 59 0 0 448
دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) 71 0 0 0 0 0 0 71
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران * 244 0 0 0 0 0 0 244
دانشگاه علوم پزشکی بم 138 0 5 0 0 0 0 143
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 400 0 4 0 34 0 0 438
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) 24 0 0 0 0 0 0 24
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 303 0 8 0 0 0 0 311
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 333 0 15 0 0 0 0 348
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل شهرستان سرایان) 25 0 0 0 0 0 0 25
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) 34 0 0 0 0 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) 59 0 0 0 0 0 0 59
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) 84 0 0 0 0 0 0 84
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 701 0 0 0 94 0 0 795
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 134 0 0 0 0 0 0 134
دانشگاه علوم پزشکی تهران 513 0 0 0 0 0 0 513
دانشگاه واقع در تهران 0 0 0 0 120 0 0 120
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 596 0 0 0 96 0 0 692
دانشگاه علوم پزشکی جهرم 164 0 14 0 0 0 0 178
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 151 0 8 0 0 0 0 159
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 206 0 11 0 0 0 0 217
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) 26 0 0 0 0 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی دزفول 144 0 11 0 0 0 0 155
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 283 0 0 0 0 0 0 283
دانشگاه علوم پزشکی زابل 311 0 8 0 0 0 0 319
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 408 0 0 0 75 0 0 483
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) 24 0 0 0 0 0 0 24
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 458 0 0 0 69 0 0 527
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 267 0 11 0 0 0 0 278
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 283 0 16 0 0 0 0 299
دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت گرمسار) 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشگاه شاهد – تهران (رشته های پزشکی) * 137 0 15 0 0 0 0 152
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 289 0 15 0 0 0 0 304
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 303 0 13 0 0 0 0 316
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) 54 0 0 0 0 0 0 54
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 815 0 0 0 257 0 0 1072
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 673 0 0 0 97 0 0 770
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) 34 0 0 0 0 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) 20 0 0 0 0 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) 70 0 0 0 0 0 0 70
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) 15 0 0 0 0 0 0 15
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) 25 0 0 0 0 0 0 25
دانشگاه علوم پزشکی فسا 173 0 23 0 0 0 0 196
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 303 0 30 0 0 0 0 333
دانشگاه علوم پزشکی قم 264 0 11 0 0 0 0 275
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 368 0 0 0 0 0 0 368
دانشگاه علوم پزشکی کاشان (محل تحصیل آران و بیدگل) 0 0 0 0 29 0 0 29
دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 369 0 15 0 0 0 0 384
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 400 0 0 0 0 0 0 400
دانشکده پرستاری و مامایی رازی 76 0 0 0 59 0 0 135
دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) 34 0 0 0 0 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 462 0 0 0 65 0 0 527
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) 26 0 0 0 0 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 272 0 0 0 52 0 0 324
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 274 0 14 0 0 0 0 288
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) 89 0 0 0 0 0 0 89
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت 281 0 0 0 0 0 0 281
دانشکده بهداشت رشت 69 0 11 0 0 0 0 80
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) 46 0 0 0 0 0 0 46
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) 0 0 0 0 56 0 0 56
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 408 0 11 0 0 0 0 419
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) 26 0 0 0 0 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) 54 0 0 0 0 0 0 54
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) 34 0 0 0 0 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 454 0 0 0 130 0 0 584
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) 72 0 0 0 10 0 0 82
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) 43 0 0 0 5 0 0 48
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) 34 0 0 0 5 0 0 39
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 556 0 28 0 68 0 0 652
دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشگاه علوم پزشکی همدان 621 0 0 0 58 0 0 679
دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل محل تحصیل دانشکده پرستاری ملایر) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) 55 0 0 0 0 0 0 55
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 287 0 11 0 0 0 0 298
دانشگاه علوم پزشکی یزد 376 0 0 0 125 0 0 501
دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) 34 0 0 0 0 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشکده علوم پزشکی آبادان 155 0 7 0 0 0 0 162
دانشکده علوم پزشکی اسفراین 59 0 0 0 0 0 0 59
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 119 0 0 0 0 0 0 119
دانشکده علوم پزشکی بهبهان 76 0 0 0 0 0 0 76
دانشکده علوم پزشکی تربت جام 76 0 0 0 0 0 0 76
دانشکده علوم پزشکی خلخال 90 0 0 0 0 0 0 90
دانشکده علوم پزشکی خمین 71 0 0 0 0 0 0 71
دانشکده علوم پزشکی ساوه 114 0 0 0 0 0 0 114
دانشکده علوم پزشکی سراب 84 0 0 0 0 0 0 84
دانشکده علوم پزشکی سیرجان 160 0 0 0 0 0 0 160
دانشکده علوم پزشکی شوشتر 109 0 0 0 0 0 0 109
دانشکده علوم پزشکی گراش 74 0 0 0 0 0 0 74
دانشکده علوم پزشکی لارستان 86 0 0 0 0 0 0 86
دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشکده علوم پزشکی مراغه 126 0 0 0 0 0 0 126
دانشکده علوم پزشکی نیشابور 154 0 0 0 0 0 0 154
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران 20 0 0 0 0 0 0 20
دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم 0 0 0 0 0 72 0 72
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 0 0 0 0 0 72 0 72
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 0 0 0 0 0 132 0 132
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 0 0 0 0 0 36 0 36
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 0 0 0 0 0 72 0 72
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور 0 0 0 0 0 96 0 96
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 0 0 0 0 0 252 0 252
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد 0 0 0 0 0 336 0 336
دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد شهر ری) 0 0 0 0 0 336 0 336
دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم 0 0 0 0 0 72 0 72
دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) * 0 0 0 0 0 108 0 108
موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه 0 0 0 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) 0 0 0 0 0 156 0 156
موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) 0 0 0 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) 0 0 0 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین 0 0 0 0 0 108 0 108
موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان 0 0 0 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا 0 0 0 0 0 282 0 282
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی 0 0 0 0 0 144 0 144
موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک 0 0 0 0 0 108 0 108
موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان 0 0 0 0 0 240 0 240
موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد 0 0 0 0 0 156 0 156
موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند 0 0 0 0 0 216 0 216
موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین 0 0 0 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر 0 0 0 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر 0 0 0 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد 0 0 0 0 0 144 0 144
موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر 0 0 0 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد 0 0 0 0 0 132 0 132
موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز 0 0 0 0 0 96 0 96
موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان 0 0 0 0 0 96 0 96
موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان 0 0 0 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی راهیان نور - ساری 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز 0 0 0 0 0 456 0 456
موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین 0 0 0 0 0 144 0 144
موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن 0 0 0 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی رهپویان - قم (ویژه خواهران) 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری 0 0 0 0 0 108 0 108
موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری 0 0 0 0 0 336 0 336
موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد 0 0 0 0 0 144 0 144
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر 0 0 0 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه 0 0 0 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی صدر المتالهین - تهران (ویژه برادران) 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم 0 0 0 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد 0 0 0 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت 0 0 0 0 0 102 0 102
موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) 0 0 0 0 0 108 0 108
موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد 0 0 0 0 0 156 0 156
موسسه غیرانتفاعی کرمان 0 0 0 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات 0 0 0 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز 0 0 0 0 0 96 0 96
موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان 0 0 0 0 0 42 0 42
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه 0 0 0 0 0 420 0 420
موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی هراز - آمل 0 0 0 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان 0 0 0 0 0 144 0 144
موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد 0 0 0 0 0 36 0 36
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد آذرشهر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ممقان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ایلخچی 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب مرند 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد خسروشاه 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 0 0 0 0 0 0 485 485
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر 0 0 0 0 0 0 140 140
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه 0 0 0 0 0 0 145 145
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند 0 0 0 0 0 0 175 175
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 0 0 0 0 0 0 575 575
دانشگاه پیام نور استا نآذربایجان غربی - مرکز ارومیه (محل تحصیل قوشچی) 0 0 0 0 0 0 65 65
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان 0 0 0 0 0 0 125 125
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد پیرانشهر 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد قره ضیاالدین 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی 0 0 0 0 0 0 290 290
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد فیرورق 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سردشت 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد 0 0 0 0 0 0 240 240
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد (محل تحصیل گوک تپه) 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب 0 0 0 0 0 0 175 175
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل 0 0 0 0 0 0 385 385
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه 0 0 0 0 0 0 65 65
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان 0 0 0 0 0 0 485 485
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان 0 0 0 0 0 0 180 180
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد 0 0 0 0 0 0 180 180
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران 0 0 0 0 0 0 160 160
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خمینی شهر 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر 0 0 0 0 0 0 305 305
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد گز 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا 0 0 0 0 0 0 180 180
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قمصر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فولاد شهر 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد 0 0 0 0 0 0 235 235
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد 0 0 0 0 0 0 150 150
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد 0 0 0 0 0 0 150 150
دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 0 0 0 0 0 0 485 485
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره 0 0 0 0 0 0 125 125
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت 0 0 0 0 0 0 150 150
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظرآباد 0 0 0 0 0 0 140 140
دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام 0 0 0 0 0 0 175 175
دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر 0 0 0 0 0 0 185 185
دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق 0 0 0 0 0 0 153 153
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب 0 0 0 0 0 0 185 185
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند 0 0 0 0 0 0 200 200
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم 0 0 0 0 0 0 155 155
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد رباط کریم (محل تحصیل پرند) 0 0 0 0 0 0 118 118
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد 0 0 0 0 0 0 148 148
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری 0 0 0 0 0 0 185 185
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات 0 0 0 0 0 0 150 150
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار 0 0 0 0 0 0 238 238
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد 0 0 0 0 0 0 178 178
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین 0 0 0 0 0 0 293 293
دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن 0 0 0 0 0 0 155 155
دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد 0 0 0 0 0 0 300 300
دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز فارسان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - واحد لردگان 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه 0 0 0 0 0 0 170 170
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان 0 0 0 0 0 0 140 140
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 0 0 0 0 0 0 380 380
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد زبرخان بقدمگاه 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور 0 0 0 0 0 0 155 155
دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد 0 0 0 0 0 0 150 150
دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اروند کنار 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان 0 0 0 0 0 0 140 140
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز 0 0 0 0 0 0 480 480
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) 0 0 0 0 0 0 170 170
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر 0 0 0 0 0 0 145 145
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر 0 0 0 0 0 0 85 85
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول 0 0 0 0 0 0 150 150
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان 0 0 0 0 0 0 95 95
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز 0 0 0 0 0 0 220 220
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان 0 0 0 0 0 0 140 140
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد الوان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر 0 0 0 0 0 0 65 65
دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان 0 0 0 0 0 0 310 310
دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر 0 0 0 0 0 0 140 140
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز چابهار 0 0 0 0 0 0 130 130
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش 0 0 0 0 0 0 130 130
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان 0 0 0 0 0 0 220 220
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز سراوان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد نیک شهر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل سیمکان) 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل قطب آباد) 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 0 0 0 0 0 0 328 328
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد 0 0 0 0 0 0 110 110
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون (محل تحصیل خشت) 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت 0 0 0 0 0 0 125 125
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محل تحصیل کامفیروز) 0 0 0 0 0 0 65 65
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نورآباد ممسنی 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آبیک 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا 0 0 0 0 0 0 95 95
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان (محل تحصیل اسفرورین) 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین 0 0 0 0 0 0 360 360
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین (محل تحصیل اسفرورین) 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم 0 0 0 0 0 0 558 558
دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز 0 0 0 0 0 0 155 155
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج 0 0 0 0 0 0 218 218
دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان 0 0 0 0 0 0 118 118
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان 0 0 0 0 0 0 170 170
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان 0 0 0 0 0 0 180 180
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد قلعه گنج 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان 0 0 0 0 0 0 270 270
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج 0 0 0 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب 0 0 0 0 0 0 160 160
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کرند غرب 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد سرپل ذهاب 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر 0 0 0 0 0 0 95 95
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه 0 0 0 0 0 0 303 303
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلانغرب 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج 0 0 0 0 0 0 200 200
دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - واحد دهدشت 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد بندر گز 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان 0 0 0 0 0 0 255 255
دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس 0 0 0 0 0 0 200 200
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی 0 0 0 0 0 0 100 100
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت 0 0 0 0 0 0 365 365
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر 0 0 0 0 0 0 145 145
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر (محل تحصیل چابکسر) 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش 0 0 0 0 0 0 185 185
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد ماسال 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد 0 0 0 0 0 0 350 350
دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نورآباد دلفان 0 0 0 0 0 0 95 95
دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت 0 0 0 0 0 0 180 180
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل 0 0 0 0 0 0 150 150
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری 0 0 0 0 0 0 150 150
دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمودآباد 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک 0 0 0 0 0 0 320 320
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندرعباس 0 0 0 0 0 0 375 375
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس (محل تحصیل هرمز) 0 0 0 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بندر جاسک 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد سیریک 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب 0 0 0 0 0 0 190 190
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 0 0 0 0 0 0 375 375
دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد 0 0 0 0 0 0 90 90
مجموع ظرفیت در هر نوبت 44500 4191 397 72 1844 10086 30698  
دانشگاههایی که علامت ستاره (*) کنارشون دارند، شرایط خاصی دارند که می تونید انتهای دفترچه شماره 2 (انتخاب رشته) اون شرایط رو ببینید و با دونستن اون شرایط اونها رو انتخاب کنید.

سایر بخش های کنکور تجربی نظام قدیم و نظام جدید

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc