ظرفیت پذیرش همه رشته ها و دانشگاه های تجربی 99

با کلیک روی لینک های زیر می توانید ظرفیت رشته های تجربی  در دانشگاه های مختلف را بر اساس دفترچه انتخاب رشته سال 99 مشاهده کنید.  این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، مازاد و ... در رشته های تجربی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته های تجربی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

جدول لینک ظرفیت های رشته و دانشگاه های تجربی 99 

ظرفیت دانشگاه های رشته پزشکی 
ظرفیت دانشگاه های رشته دندانپزشکی ظرفیت دانشگاه های رشته علوم آزمایشگاهی 
ظرفیت دانشگاه های رشته داروسازی ظرفیت دانشگاه های رشته فیزیوتراپی
ظرفیت دانشگاه های رشته دامپزشکی ظرفیت دانشگاه های رشته بینایی سنجی
ظرفیت دانشگاه های رشته پرستاری ظرفیت دانشگاه های رشته علوم تغذیه
ظرفیت دانشگاه های رشته مامایی ظرفیت دانشگاه های رشته شنوایی سنجی 
ظرفیت دانشگاه های رشته اعضای مصنوعی ظرفیت دانشگاه های رشته گفتار درمانی
ظرفیت دانشگاه های رشته زیست شناسی ظرفیت دانشگاه های رشته هوشبری
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی منابع طبیعی  ظرفیت دانشگاه های رشته اتاق عمل
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی کشاورزی ظرفیت دانشگاه های رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی 
ظرفیت دانشگاه های رشته زمین شناسی ظرفیت دانشگاه های رشته شیمی 

 

 

ظرفیت پذیرش دانشگاه های مختلف آزمون سراسری رشته علوم تجربی 94 

در جدول زیر می توانید ظرفیت کلی پذیرش در آزمون سراسری رشته علوم تجربی را به تفکیک دانشگاه و نوبت پذیرش، بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 ملاحظه فرمایید:

دانشگاههای پذیرنده گروه آزمایشی علوم تجربی همراه با ظرفیت پذیرش آنها به تفکیک نوبت پذیرش
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم ظرفیت مازاد مجازی دولتی پردیس خودگردان غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد 112 24 0 0 0 0 0 136
دانشگاه آیت اله حایری - میبد 46 0 0 0 0 0 0 46
دانشگاه اراک 338 143 0 0 0 0 0 481
دانشگاه اردکان 143 28 0 0 0 0 0 171
دانشگاه ارومیه 779 40 0 0 0 0 0 819
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) 120 0 0 0 0 0 0 120
دانشگاه اصفهان 287 0 0 0 0 0 0 287
دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) 269 42 0 0 0 0 0 311
دانشگاه ایلام 247 0 0 0 0 0 0 247
دانشگاه بجنورد 148 0 0 0 0 0 0 148
دانشگاه بزرگمهر قاینات 24 12 0 0 0 0 0 36
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 481 214 0 0 0 0 0 695
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان) 20 10 0 0 0 0 0 30
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده علوم و صنایع غذایی بهار) 30 20 0 0 0 0 0 50
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) 105 9 0 0 0 0 0 114
دانشگاه بیرجند 447 0 0 0 0 0 0 447
دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) 40 0 0 0 0 0 0 40
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 193 0 0 0 0 0 0 193
دانشگاه تبریز 493 314 0 0 0 0 0 807
دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) 72 48 0 0 0 0 0 120
دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل 245 0 0 0 0 0 0 245
دانشگاه تربت حیدریه 58 4 0 0 0 0 0 62
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 15 30 0 0 0 0 0 45
دانشگاه تهران 373 40 0 0 0 0 0 413
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 359 0 0 0 0 0 0 359
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) 105 0 0 0 0 0 0 105
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 36 0 0 0 0 0 0 36
دانشگاه جهرم 115 0 0 0 0 0 0 115
دانشگاه جیرفت 115 51 0 0 0 0 0 166
دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) 90 0 0 0 0 0 0 90
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 228 94 0 0 0 0 0 322
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 180 0 0 0 0 0 0 180
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) 220 0 0 0 0 0 0 220
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) 264 0 0 0 0 0 0 264
دانشگاه خوارزمی - تهران 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشگاه دامغان 286 78 0 0 0 0 0 364
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 92 0 0 0 0 0 0 92
دانشگاه رازی - کرمانشاه 600 149 0 0 0 0 0 749
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) 40 0 0 0 0 0 0 40
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) 48 0 0 0 0 0 0 48
دانشگاه زابل 306 60 0 0 0 0 0 366
دانشگاه زنجان 537 129 0 0 0 0 0 666
دانشگاه سلمان فارسی - کازرون 18 3 0 0 0 0 0 21
دانشگاه سمنان 326 230 0 0 0 0 0 556
دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) 40 40 0 0 0 0 0 80
دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) 30 15 0 0 0 0 0 45
دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان 102 96 0 0 0 0 0 198
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 305 177 0 0 0 0 0 482
دانشگاه شاهد – تهران * 389 0 30 0 0 0 0 419
دانشگاه شاهرود 165 63 0 0 0 0 0 228
دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) 60 15 0 0 0 0 0 75
دانشگاه شهرکرد 442 15 0 0 0 0 0 457
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 610 131 0 0 0 0 0 741
دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) 0 108 0 0 0 0 0 108
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 365 0 0 0 0 0 0 365
دانشگاه شهید چمران - اهواز 409 96 0 0 0 0 0 505
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 309 0 0 0 0 0 0 309
دانشگاه شهید مطهری – تهران * 120 0 0 0 0 0 0 120
دانشگاه شیراز 555 0 0 72 0 0 0 627
دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) 80 0 0 0 0 0 0 80
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد تهران) 14 0 0 0 0 0 0 14
دانشگاه صنعتی ارومیه 14 7 0 0 0 0 0 21
دانشگاه صنعتی اصفهان 284 0 0 0 0 0 0 284
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 32 0 0 0 0 0 0 32
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان 122 64 0 0 0 0 0 186
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 28 0 0 0 0 0 0 28
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 35 0 0 0 0 0 0 35
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 189 180 0 0 0 0 0 369
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) * 12 12 0 0 0 0 0 24
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری * 138 0 0 0 0 0 0 138
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز 210 0 0 0 0 0 0 210
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 355 47 0 0 0 0 0 402
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 280 0 0 0 0 0 0 280
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 155 29 0 0 0 0 0 184
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد دامغان) 54 0 0 0 0 0 0 54
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد سبزوار) 36 0 0 0 0 0 0 36
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد خرم آباد) 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد آمل) 42 0 0 0 0 0 0 42
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد ایلام) 48 0 0 0 0 0 0 48
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد بجنورد) 132 0 0 0 0 0 0 132
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد بندر عباس) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد تهران) 54 0 0 0 0 0 0 54
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد خمین) 24 0 0 0 0 0 0 24
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد خوی) 42 0 0 0 0 0 0 42
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد دولت آباد اصفهان) 96 0 0 0 0 0 0 96
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد زابل) 36 0 0 0 0 0 0 36
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد زاهدان) 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد شاهرود) 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد شیراز) 57 0 0 0 0 0 0 57
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل واحد قم) 57 0 0 0 0 0 0 57
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد کرمانشاه) 36 0 0 0 0 0 0 36
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد گراش استان فارس) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد مراغه) 36 0 0 0 0 0 0 36
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد مشهد) 66 0 0 0 0 0 0 66
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل واحد ملایر) 72 0 0 0 0 0 0 72
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) 72 0 0 0 0 0 0 72
دانشگاه فردوسی مشهد 622 147 0 0 0 0 0 769
دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان 40 20 0 0 0 0 0 60
دانشگاه فسا 55 10 0 0 0 0 0 65
دانشگاه قم 324 0 0 0 0 0 0 324
دانشگاه کاشان 83 17 0 0 0 0 0 100
دانشگاه کردستان - سنندج 600 24 0 0 0 0 0 624
دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) 59 0 0 0 0 0 0 59
دانشگاه گلستان - گرگان 141 47 0 0 0 0 0 188
دانشگاه گنبد 331 0 0 0 0 0 0 331
دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) 63 0 0 0 0 0 0 63
دانشگاه گیلان - رشت 606 3 0 0 0 0 0 609
دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) 160 0 0 0 0 0 0 160
دانشگاه لرستان - خرم آباد 366 0 0 0 0 0 0 366
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) 42 0 0 0 0 0 0 42
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) 18 0 0 0 0 0 0 18
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباد دلفان) 72 0 0 0 0 0 0 72
دانشگاه مازندران - بابلسر 358 266 0 0 0 0 0 624
دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 465 158 0 0 0 0 0 623
دانشگاه مراغه 296 63 0 0 0 0 0 359
دانشگاه ملایر 266 116 0 0 0 0 0 382
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 153 57 0 0 0 0 0 210
دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان 220 59 0 0 0 0 0 279
دانشگاه هرمزگان - بندر عباس 236 79 0 0 0 0 0 315
دانشگاه یاسوج 344 21 0 0 0 0 0 365
دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت وگاز گچساران) 28 3 0 0 0 0 0 31
دانشگاه یزد 603 65 0 0 0 0 0 668
دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی 12 12 0 0 0 0 0 24
دانشکده کشاورزی شیروان 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 410 157 0 0 0 0 0 567
مرکز آموزش عالی استهبان 80 0 0 0 0 0 0 80
مرکز آموزش عالی اقلید 27 0 0 0 0 0 0 27
مرکز آموزش عالی لامرد 15 0 0 0 0 0 0 15
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران – تهران * 18 0 0 0 0 0 0 18
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 105 0 0 0 0 0 0 105
دانشگاه علوم پزشکی اراک 391 0 14 0 0 0 0 405
دانشگاه علوم پزشکی اراک (محل تحصیل دانشکده پرستاری شازند) 26 0 0 0 0 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 390 0 0 0 60 0 0 450
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت شهرستان مغان) 34 0 0 0 0 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (محل تحصیل موسسه آموزش سلامت مشکین شهر) 26 0 0 0 0 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 413 0 0 0 38 0 0 451
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری بوکان) 26 0 0 0 0 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سلماس) 26 0 0 0 0 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل دانشکده پرستاری میاندواب) 26 0 0 0 0 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت خوی) 59 0 0 0 0 0 0 59
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت نقده) 34 0 0 0 0 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 749 0 0 0 108 0 0 857
دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج 246 0 27 0 0 0 0 273
دانشگاه علوم پزشکی ایران 531 0 0 0 30 0 0 561
دانشگاه علوم پزشکی ایران (محل تحصیل منطقه ویژه اقتصادی پیام واقع در کرج) 0 0 0 0 45 0 0 45
دانشگاه علوم پزشکی ایلام 295 0 11 0 0 0 0 306
دانشگاه علوم پزشکی بابل 389 0 0 0 59 0 0 448
دانشگاه علوم پزشکی بابل (محل تحصیل دانشکده پرستاری رامسر) 71 0 0 0 0 0 0 71
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران * 244 0 0 0 0 0 0 244
دانشگاه علوم پزشکی بم 138 0 5 0 0 0 0 143
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس 400 0 4 0 34 0 0 438
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس (محل تحصیل بندرلنگه) 24 0 0 0 0 0 0 24
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 303 0 8 0 0 0 0 311
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 333 0 15 0 0 0 0 348
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل شهرستان سرایان) 25 0 0 0 0 0 0 25
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پرستاری طبس) 34 0 0 0 0 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) 59 0 0 0 0 0 0 59
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت قائن) 84 0 0 0 0 0 0 84
دانشگاه علوم پزشکی تبریز 701 0 0 0 94 0 0 795
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 134 0 0 0 0 0 0 134
دانشگاه علوم پزشکی تهران 513 0 0 0 0 0 0 513
دانشگاه واقع در تهران 0 0 0 0 120 0 0 120
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز 596 0 0 0 96 0 0 692
دانشگاه علوم پزشکی جهرم 164 0 14 0 0 0 0 178
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 151 0 8 0 0 0 0 159
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 206 0 11 0 0 0 0 217
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد (محل تحصیل دانشکده پرستاری شیروان) 26 0 0 0 0 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی دزفول 144 0 11 0 0 0 0 155
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 283 0 0 0 0 0 0 283
دانشگاه علوم پزشکی زابل 311 0 8 0 0 0 0 319
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 408 0 0 0 75 0 0 483
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (محل تحصیل موسسه آموزش عالی سلامت خاش) 24 0 0 0 0 0 0 24
دانشگاه علوم پزشکی زنجان 458 0 0 0 69 0 0 527
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 267 0 11 0 0 0 0 278
دانشگاه علوم پزشکی سمنان 283 0 16 0 0 0 0 299
دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان) 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل دانشکده بهداشت گرمسار) 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشگاه شاهد – تهران (رشته های پزشکی) * 137 0 15 0 0 0 0 152
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 289 0 15 0 0 0 0 304
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 303 0 13 0 0 0 0 316
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجن) 54 0 0 0 0 0 0 54
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 815 0 0 0 257 0 0 1072
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشگاه علوم پزشکی شیراز 673 0 0 0 97 0 0 770
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری آباده) 34 0 0 0 0 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پرستاری لامرد) 20 0 0 0 0 0 0 20
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) 70 0 0 0 0 0 0 70
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی داراب) 15 0 0 0 0 0 0 15
دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت ممسنی) 25 0 0 0 0 0 0 25
دانشگاه علوم پزشکی فسا 173 0 23 0 0 0 0 196
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 303 0 30 0 0 0 0 333
دانشگاه علوم پزشکی قم 264 0 11 0 0 0 0 275
دانشگاه علوم پزشکی کاشان 368 0 0 0 0 0 0 368
دانشگاه علوم پزشکی کاشان (محل تحصیل آران و بیدگل) 0 0 0 0 29 0 0 29
دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج 369 0 15 0 0 0 0 384
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 400 0 0 0 0 0 0 400
دانشکده پرستاری و مامایی رازی 76 0 0 0 59 0 0 135
دانشگاه علوم پزشکی کرمان (محل تحصیل دانشکده پرستاری زرند) 34 0 0 0 0 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 462 0 0 0 65 0 0 527
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده پرستاری سنقر) 26 0 0 0 0 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان 272 0 0 0 52 0 0 324
دانشگاه علوم پزشکی گناباد 274 0 14 0 0 0 0 288
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی لنگرود) 89 0 0 0 0 0 0 89
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت 281 0 0 0 0 0 0 281
دانشکده بهداشت رشت 69 0 11 0 0 0 0 80
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود) 46 0 0 0 0 0 0 46
دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) 0 0 0 0 56 0 0 56
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد 408 0 11 0 0 0 0 419
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری الیگودرز) 26 0 0 0 0 0 0 26
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری پلدختر) 54 0 0 0 0 0 0 54
دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد (محل تحصیل دانشکده پرستاری بروجرد) 34 0 0 0 0 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری 454 0 0 0 130 0 0 584
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) 72 0 0 0 10 0 0 82
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) 43 0 0 0 5 0 0 48
دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) 34 0 0 0 5 0 0 39
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 556 0 28 0 68 0 0 652
دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده پرستاری قوچان) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی سلامت کاشمر) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشگاه علوم پزشکی همدان 621 0 0 0 58 0 0 679
دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل محل تحصیل دانشکده پرستاری ملایر) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی نهاوند) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل دانشکده پرستاری اسدآباد) 55 0 0 0 0 0 0 55
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 287 0 11 0 0 0 0 298
دانشگاه علوم پزشکی یزد 376 0 0 0 125 0 0 501
دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پرستاری میبد) 34 0 0 0 0 0 0 34
دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه) 60 0 0 0 0 0 0 60
دانشکده علوم پزشکی آبادان 155 0 7 0 0 0 0 162
دانشکده علوم پزشکی اسفراین 59 0 0 0 0 0 0 59
دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر 119 0 0 0 0 0 0 119
دانشکده علوم پزشکی بهبهان 76 0 0 0 0 0 0 76
دانشکده علوم پزشکی تربت جام 76 0 0 0 0 0 0 76
دانشکده علوم پزشکی خلخال 90 0 0 0 0 0 0 90
دانشکده علوم پزشکی خمین 71 0 0 0 0 0 0 71
دانشکده علوم پزشکی ساوه 114 0 0 0 0 0 0 114
دانشکده علوم پزشکی سراب 84 0 0 0 0 0 0 84
دانشکده علوم پزشکی سیرجان 160 0 0 0 0 0 0 160
دانشکده علوم پزشکی شوشتر 109 0 0 0 0 0 0 109
دانشکده علوم پزشکی گراش 74 0 0 0 0 0 0 74
دانشکده علوم پزشکی لارستان 86 0 0 0 0 0 0 86
دانشکده علوم پزشکی لارستان (محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز) 30 0 0 0 0 0 0 30
دانشکده علوم پزشکی مراغه 126 0 0 0 0 0 0 126
دانشکده علوم پزشکی نیشابور 154 0 0 0 0 0 0 154
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران 20 0 0 0 0 0 0 20
دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم 0 0 0 0 0 72 0 72
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 0 0 0 0 0 72 0 72
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 0 0 0 0 0 132 0 132
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 0 0 0 0 0 36 0 36
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 0 0 0 0 0 72 0 72
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور 0 0 0 0 0 96 0 96
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 0 0 0 0 0 252 0 252
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد 0 0 0 0 0 336 0 336
دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل واحد شهر ری) 0 0 0 0 0 336 0 336
دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم 0 0 0 0 0 72 0 72
دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) * 0 0 0 0 0 108 0 108
موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه 0 0 0 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) 0 0 0 0 0 156 0 156
موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) 0 0 0 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی ارشاد – دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) 0 0 0 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین 0 0 0 0 0 108 0 108
موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان 0 0 0 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا 0 0 0 0 0 282 0 282
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی 0 0 0 0 0 144 0 144
موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک 0 0 0 0 0 108 0 108
موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان 0 0 0 0 0 240 0 240
موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد 0 0 0 0 0 156 0 156
موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند 0 0 0 0 0 216 0 216
موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین 0 0 0 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر 0 0 0 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر 0 0 0 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد 0 0 0 0 0 144 0 144
موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر 0 0 0 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد 0 0 0 0 0 132 0 132
موسسه غیرانتفاعی دانشوران - تبریز 0 0 0 0 0 96 0 96
موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان 0 0 0 0 0 96 0 96
موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان 0 0 0 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی راهیان نور - ساری 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز 0 0 0 0 0 456 0 456
موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین 0 0 0 0 0 144 0 144
موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن 0 0 0 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی رهپویان - قم (ویژه خواهران) 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری 0 0 0 0 0 108 0 108
موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری 0 0 0 0 0 336 0 336
موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد 0 0 0 0 0 144 0 144
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر 0 0 0 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه 0 0 0 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی صدر المتالهین - تهران (ویژه برادران) 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم 0 0 0 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - مشهد 0 0 0 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت 0 0 0 0 0 102 0 102
موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) 0 0 0 0 0 108 0 108
موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد 0 0 0 0 0 156 0 156
موسسه غیرانتفاعی کرمان 0 0 0 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات 0 0 0 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز 0 0 0 0 0 96 0 96
موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان 0 0 0 0 0 42 0 42
موسسه غیرانتفاعی نور دانش - میمه 0 0 0 0 0 420 0 420
موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان 0 0 0 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد 0 0 0 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی هراز - آمل 0 0 0 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان 0 0 0 0 0 144 0 144
موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد 0 0 0 0 0 36 0 36
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد آذرشهر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ممقان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ایلخچی 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب مرند 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد خسروشاه 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 0 0 0 0 0 0 485 485
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر 0 0 0 0 0 0 140 140
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه 0 0 0 0 0 0 145 145
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند 0 0 0 0 0 0 175 175
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 0 0 0 0 0 0 575 575
دانشگاه پیام نور استا نآذربایجان غربی - مرکز ارومیه (محل تحصیل قوشچی) 0 0 0 0 0 0 65 65
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان 0 0 0 0 0 0 125 125
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد پیرانشهر 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد قره ضیاالدین 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی 0 0 0 0 0 0 290 290
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد فیرورق 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سردشت 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد 0 0 0 0 0 0 240 240
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد (محل تحصیل گوک تپه) 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب 0 0 0 0 0 0 175 175
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل 0 0 0 0 0 0 385 385
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه 0 0 0 0 0 0 65 65
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان 0 0 0 0 0 0 485 485
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان 0 0 0 0 0 0 180 180
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد 0 0 0 0 0 0 180 180
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران 0 0 0 0 0 0 160 160
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خمینی شهر 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر 0 0 0 0 0 0 305 305
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد گز 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا 0 0 0 0 0 0 180 180
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قمصر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فولاد شهر 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد 0 0 0 0 0 0 235 235
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد 0 0 0 0 0 0 150 150
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد 0 0 0 0 0 0 150 150
دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 0 0 0 0 0 0 485 485
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره 0 0 0 0 0 0 125 125
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت 0 0 0 0 0 0 150 150
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظرآباد 0 0 0 0 0 0 140 140
دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام 0 0 0 0 0 0 175 175
دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر 0 0 0 0 0 0 185 185
دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق 0 0 0 0 0 0 153 153
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب 0 0 0 0 0 0 185 185
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند 0 0 0 0 0 0 200 200
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم 0 0 0 0 0 0 155 155
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد رباط کریم (محل تحصیل پرند) 0 0 0 0 0 0 118 118
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد 0 0 0 0 0 0 148 148
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری 0 0 0 0 0 0 185 185
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات 0 0 0 0 0 0 150 150
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار 0 0 0 0 0 0 238 238
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد 0 0 0 0 0 0 178 178
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین 0 0 0 0 0 0 293 293
دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن 0 0 0 0 0 0 155 155
دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد 0 0 0 0 0 0 300 300
دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز فارسان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - واحد لردگان 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه 0 0 0 0 0 0 170 170
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان 0 0 0 0 0 0 140 140
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 0 0 0 0 0 0 380 380
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد زبرخان بقدمگاه 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور 0 0 0 0 0 0 155 155
دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد 0 0 0 0 0 0 150 150
دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اروند کنار 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان 0 0 0 0 0 0 140 140
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز 0 0 0 0 0 0 480 480
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) 0 0 0 0 0 0 170 170
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر 0 0 0 0 0 0 145 145
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر 0 0 0 0 0 0 85 85
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول 0 0 0 0 0 0 150 150
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان 0 0 0 0 0 0 95 95
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز 0 0 0 0 0 0 220 220
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان 0 0 0 0 0 0 140 140
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد الوان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر 0 0 0 0 0 0 65 65
دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان 0 0 0 0 0 0 310 310
دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر 0 0 0 0 0 0 140 140
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز چابهار 0 0 0 0 0 0 130 130
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش 0 0 0 0 0 0 130 130
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان 0 0 0 0 0 0 220 220
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز سراوان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد نیک شهر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل سیمکان) 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل قطب آباد) 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 0 0 0 0 0 0 328 328
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد 0 0 0 0 0 0 110 110
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون (محل تحصیل خشت) 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت 0 0 0 0 0 0 125 125
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محل تحصیل کامفیروز) 0 0 0 0 0 0 65 65
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نورآباد ممسنی 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آبیک 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا 0 0 0 0 0 0 95 95
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان (محل تحصیل اسفرورین) 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین 0 0 0 0 0 0 360 360
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین (محل تحصیل اسفرورین) 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم 0 0 0 0 0 0 558 558
دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز 0 0 0 0 0 0 155 155
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج 0 0 0 0 0 0 218 218
دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان 0 0 0 0 0 0 118 118
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان 0 0 0 0 0 0 170 170
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان 0 0 0 0 0 0 180 180
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد قلعه گنج 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان 0 0 0 0 0 0 270 270
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج 0 0 0 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب 0 0 0 0 0 0 160 160
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کرند غرب 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد سرپل ذهاب 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر 0 0 0 0 0 0 95 95
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه 0 0 0 0 0 0 303 303
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلانغرب 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج 0 0 0 0 0 0 200 200
دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - واحد دهدشت 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد بندر گز 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان 0 0 0 0 0 0 255 255
دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس 0 0 0 0 0 0 200 200
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی 0 0 0 0 0 0 100 100
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت 0 0 0 0 0 0 365 365
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر 0 0 0 0 0 0 145 145
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر (محل تحصیل چابکسر) 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش 0 0 0 0 0 0 185 185
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد ماسال 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد 0 0 0 0 0 0 350 350
دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نورآباد دلفان 0 0 0 0 0 0 95 95
دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت 0 0 0 0 0 0 180 180
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل 0 0 0 0 0 0 150 150
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری 0 0 0 0 0 0 150 150
دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمودآباد 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک 0 0 0 0 0 0 320 320
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندرعباس 0 0 0 0 0 0 375 375
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس (محل تحصیل هرمز) 0 0 0 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بندر جاسک 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد سیریک 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب 0 0 0 0 0 0 190 190
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان 0 0 0 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ 0 0 0 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر 0 0 0 0 0 0 120 120
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 0 0 0 0 0 0 375 375
دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت 0 0 0 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد 0 0 0 0 0 0 90 90
مجموع ظرفیت در هر نوبت 44500 4191 397 72 1844 10086 30698  

ظرفیت پذیرش رشته های مختلف آزمون سراسری رشته علوم تجربی 94 

در جدول زیر می توانید ظرفیت کلی پذیرش در آزمون سراسری رشته علوم تجربی را به تفکیک رشته و نوبت پذیرش، بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 ملاحظه فرمایید:

 

ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری رشته علوم تجربی، به تفکیک رشته و نوبت پذیرش، بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
رشته/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم ظرفیت مازاد مجازی دولتی پردیس خودگردان غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در گرایش
اتاق عمل 1335 0 0 0 9 0 0 1344
ادیان و مذاهب 0 0 0 0 0 24 0 24
اعضای مصنوعی 79 0 0 0 5 0 0 84
اقتصاد اسلامی 63 21 0 0 0 0 0 84
اقیانوس شناسی 75 10 0 0 0 0 0 85
بهداشت مواد غذایی 65 0 0 0 0 0 0 65
بهداشت و بازرسی گوشت 65 10 0 0 0 0 0 75
بینایی سنجی 83 0 3 0 15 0 0 101
پرستاری 3247 0 10 0 165 0 0 3422
پزشکی 3425 124 335 0 805 300 0 4989
تاریخ اسلام 0 0 0 0 0 24 0 24
حسابداری 758 243 0 0 0 1974 7470 10445
حسابداری حسابرسی 15 0 0 0 0 360 0 375
حسابداری دولتی 15 0 0 0 0 72 0 87
حسابداری مالیاتی 15 0 0 0 0 252 0 267
داروسازی 647 0 19 0 299 0 0 965
دامپزشکی 444 221 0 0 0 0 0 665
دندانپزشکی 924 0 0 0 295 0 0 1219
روانشناسی 847 247 0 0 0 1320 2940 5354
زمین شناسی 940 162 0 0 0 0 600 1702
زیست شناسی 40 20 0 0 0 60 0 120
زیست شناسی زیست دریا 185 25 0 0 0 60 0 270
زیست شناسی سلولی و مولکولی بیوشیمی 56 24 0 0 0 240 0 320
زیست شناسی سلولی و مولکولی ژنتیک 159 36 0 0 0 420 0 615
زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم سلولی و مولکولی 430 80 0 0 0 420 0 930
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژی 220 40 0 0 0 360 0 620
زیست شناسی علوم جانوری 613 87 0 0 0 60 0 760
زیست شناسی علوم گیاهی 868 177 0 0 0 180 850 2075
زیست شناسی عمومی 455 110 0 0 0 60 1450 2075
زیست فنآوری 255 30 0 0 0 300 0 585
شنوایی شناسی 140 0 0 0 8 0 0 148
شیعه شناسی 0 0 0 0 0 108 0 108
شیمی 35 0 0 0 0 0 0 35
شیمی آفت کش ها 71 22 0 0 0 0 0 93
شیمی دارویی 91 32 0 0 0 126 0 249
شیمی فناوری اطلاعات 69 25 0 0 0 0 0 94
شیمی کاربردی 929 267 0 0 0 0 1295 2491
شیمی محض 1441 265 0 0 0 60 1200 2966
شیمی محیط زیست 59 18 0 0 0 0 0 77
علم اطلاعات و دانش شناسی 380 75 0 0 0 0 0 455
علوم اقتصادی 1189 328 0 0 0 72 980 2569
علوم آزمایشگاهی 1420 0 5 0 5 60 0 1490
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 100 30 0 0 0 0 0 130
علوم تربیتی اموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی 0 0 0 0 0 36 0 36
علوم تغذیه 385 0 0 0 30 60 0 475
علوم حدیث 60 0 0 0 0 0 0 60
علوم قرآن و حدیث 60 0 0 0 0 24 0 84
علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید 237 0 0 0 0 0 0 237
علوم قرآنی تفسیر قرآن مجید 423 0 0 0 0 0 0 423
علوم قرآنی علوم قرآن مجید 321 0 0 0 0 24 0 345
علوم قرآنی فنون قرایت تلاوت و کتابت قرآن مجید 18 0 0 0 0 0 0 18
علوم قضایی 90 0 0 0 0 0 0 90
علوم و صنایع غذایی کنترل کیفی وبهداشتی 41 0 0 0 14 0 0 55
علوم و صنایع غذایی کنترل کیفی وبهداشتی  19 0 0 0 0 0 0 19
علوم و معارف قرآن 36 0 0 0 0 0 0 36
علوم و مهندسی خاک 722 67 0 0 0 0 0 789
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) 651 165 0 0 0 540 90 1446
فقه و حقوق اسلامی 102 0 0 0 0 0 0 102
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق امامی 0 0 0 0 0 96 0 96
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق حنفی 0 0 0 0 0 48 0 48
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق شافعی 0 0 0 0 0 72 0 72
فلسفه و عرفان اسلامی 0 0 0 0 0 24 0 24
فیزیوتراپی 277 0 0 0 35 0 0 312
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی 30 50 0 0 0 0 0 80
کاردانی تکنولوژی چوب 40 0 0 0 0 0 0 40
کاردانی حسابداری 36 2 0 0 0 0 0 38
کاردانی دامپزشکی 110 60 0 0 0 0 0 170
کاردانی شیمی آزمایشگاهی 25 0 0 0 0 0 0 25
کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر 566 109 0 0 0 240 0 915
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت جهانگردی 36 12 0 0 0 0 0 48
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت هتلداری 36 12 0 0 0 0 0 48
کاردرمانی 220 0 0 0 16 0 0 236
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی 48 0 0 0 0 0 0 48
کارشناسی بهداشت عمومی 1382 0 0 0 20 0 0 1402
کارشناسی تکنولوژی پرتو درمانی 75 0 0 0 0 0 0 75
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی 790 0 0 0 5 0 0 795
کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای 17 0 0 0 0 0 0 17
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت 338 0 5 0 15 0 0 358
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت  25 0 0 0 0 0 0 25
کتابداری در شاخه پزشکی 111 0 0 0 0 0 0 111
گفتار درمانی 221 0 0 0 8 0 0 229
مامایی 931 0 5 0 26 0 0 962
مدیریت امور بانکی 0 0 0 0 0 18 0 18
مدیریت بازاریابی 21 0 0 0 0 0 0 21
مدیریت بازرگانی 675 134 0 0 0 708 4500 6017
مدیریت بیمه 33 12 0 0 0 36 0 81
مدیریت بیمه اکو 12 12 0 0 0 0 0 24
مدیریت جهانگردی 245 106 0 72 0 36 780 1239
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 227 0 0 0 0 0 0 227
مدیریت دولتی 182 62 0 0 0 36 4050 4330
مدیریت صنعتی 465 107 0 0 0 456 2670 3698
مدیریت فرهنگی هنری 0 0 0 0 0 36 0 36
مدیریت کسب و کارهای کوچک 33 21 0 0 0 60 0 114
مدیریت گمرکی 40 17 0 0 0 0 0 57
مدیریت مالی 132 15 0 0 0 108 0 255
مدیریت هتلداری 27 0 0 0 0 0 0 27
مدیریت و بازرگانی دریایی 12 3 0 0 0 0 0 15
مدیریت و بازرگانی دریایی مناطق ویژه 36 3 0 0 0 0 0 39
معارف اسلامی 63 0 0 0 0 36 0 99
معارف قرآن مجید 30 0 0 0 0 0 0 30
مهندسی بهداشت حرفه ای 934 0 0 0 41 0 0 975
مهندسی بهداشت محیط 1242 0 0 0 23 0 0 1265
مهندسی صنایع مبلمان 45 15 0 0 0 0 0 60
مهندسی فضای سبز 252 66 0 0 0 120 0 438
مهندسی کشاورزی - زیست فناوری (بیوتکنولوژی) 148 0 0 0 0 0 0 148
مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی 349 55 0 0 0 0 0 404
مهندسی کشاورزی اقتصادکشاورزی 0 0 0 0 0 0 553 553
مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی 203 20 0 0 0 0 0 223
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات 257 45 0 0 0 0 0 302
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات اصلاح نباتات 384 18 0 0 0 0 0 402
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات زراعت 254 18 0 0 0 0 0 272
مهندسی کشاورزی علوم باغبانی 789 57 0 0 0 0 0 846
مهندسی کشاورزی علوم دامی 832 71 0 0 0 120 370 1393
مهندسی منابع طبیعی جنگلداری 155 10 0 0 0 0 0 165
مهندسی منابع طبیعی جنگلداری جنگلداری 144 1 0 0 0 0 0 145
مهندسی منابع طبیعی شیلات 313 41 0 0 0 60 210 624
مهندسی منابع طبیعی شیلات بوم شناسی ابزیان 67 5 0 0 0 0 0 72
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ بیولوژی وحفاظت چوب 15 0 0 0 0 0 0 15
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ خمیروکاغذ 15 0 0 0 0 0 0 15
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ صنایع چوب 15 0 0 0 0 0 0 15
مهندسی منابع طبیعی محیط زیست 600 60 0 0 0 180 780 1620
مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق خشک و بیابانی 65 5 0 0 0 0 0 70
مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری 554 6 0 0 0 0 0 560
مهندسی منابع طبیعی مهندسی چوب و کاغذ 30 0 0 0 0 0 0 30
هوشبری 1144 0 0 0 5 0 0 1149
مجموع ظرفیت در هر نوبت 41765 4191 382 72 1844 10086 30788