ظرفیت پذیرش هر رشته در آزمون سراسری رشته علوم تجربی

تعداد بازدید 35403 دفعه

ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری رشته علوم تجربی، به تفکیک رشته و نوبت پذیرش

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری رشته علوم تجربی

در جدول زیر می توانید ظرفیت کلی پذیرش در آزمون سراسری رشته علوم تجربی را به تفکیک رشته و نوبت پذیرش، بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 ملاحظه فرمایید:

 

درخواست مشاوره و برنامه ریزی

 

ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری رشته علوم تجربی، به تفکیک رشته و نوبت پذیرش، بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
رشته/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم ظرفیت مازاد مجازی دولتی پردیس خودگردان غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در گرایش
اتاق عمل 1335 0 0 0 9 0 0 1344
ادیان و مذاهب 0 0 0 0 0 24 0 24
اعضای مصنوعی 79 0 0 0 5 0 0 84
اقتصاد اسلامی 63 21 0 0 0 0 0 84
اقیانوس شناسی 75 10 0 0 0 0 0 85
بهداشت مواد غذایی 65 0 0 0 0 0 0 65
بهداشت و بازرسی گوشت 65 10 0 0 0 0 0 75
بینایی سنجی 83 0 3 0 15 0 0 101
پرستاری 3247 0 10 0 165 0 0 3422
پزشکی 3425 124 335 0 805 300 0 4989
تاریخ اسلام 0 0 0 0 0 24 0 24
حسابداری 758 243 0 0 0 1974 7470 10445
حسابداری حسابرسی 15 0 0 0 0 360 0 375
حسابداری دولتی 15 0 0 0 0 72 0 87
حسابداری مالیاتی 15 0 0 0 0 252 0 267
داروسازی 647 0 19 0 299 0 0 965
دامپزشکی 444 221 0 0 0 0 0 665
دندانپزشکی 924 0 0 0 295 0 0 1219
روانشناسی 847 247 0 0 0 1320 2940 5354
زمین شناسی 940 162 0 0 0 0 600 1702
زیست شناسی 40 20 0 0 0 60 0 120
زیست شناسی زیست دریا 185 25 0 0 0 60 0 270
زیست شناسی سلولی و مولکولی بیوشیمی 56 24 0 0 0 240 0 320
زیست شناسی سلولی و مولکولی ژنتیک 159 36 0 0 0 420 0 615
زیست شناسی سلولی و مولکولی علوم سلولی و مولکولی 430 80 0 0 0 420 0 930
زیست شناسی سلولی و مولکولی میکروبیولوژی 220 40 0 0 0 360 0 620
زیست شناسی علوم جانوری 613 87 0 0 0 60 0 760
زیست شناسی علوم گیاهی 868 177 0 0 0 180 850 2075
زیست شناسی عمومی 455 110 0 0 0 60 1450 2075
زیست فنآوری 255 30 0 0 0 300 0 585
شنوایی شناسی 140 0 0 0 8 0 0 148
شیعه شناسی 0 0 0 0 0 108 0 108
شیمی 35 0 0 0 0 0 0 35
شیمی آفت کش ها 71 22 0 0 0 0 0 93
شیمی دارویی 91 32 0 0 0 126 0 249
شیمی فناوری اطلاعات 69 25 0 0 0 0 0 94
شیمی کاربردی 929 267 0 0 0 0 1295 2491
شیمی محض 1441 265 0 0 0 60 1200 2966
شیمی محیط زیست 59 18 0 0 0 0 0 77
علم اطلاعات و دانش شناسی 380 75 0 0 0 0 0 455
علوم اقتصادی 1189 328 0 0 0 72 980 2569
علوم آزمایشگاهی 1420 0 5 0 5 60 0 1490
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 100 30 0 0 0 0 0 130
علوم تربیتی اموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی 0 0 0 0 0 36 0 36
علوم تغذیه 385 0 0 0 30 60 0 475
علوم حدیث 60 0 0 0 0 0 0 60
علوم قرآن و حدیث 60 0 0 0 0 24 0 84
علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید 237 0 0 0 0 0 0 237
علوم قرآنی تفسیر قرآن مجید 423 0 0 0 0 0 0 423
علوم قرآنی علوم قرآن مجید 321 0 0 0 0 24 0 345
علوم قرآنی فنون قرایت تلاوت و کتابت قرآن مجید 18 0 0 0 0 0 0 18
علوم قضایی 90 0 0 0 0 0 0 90
علوم و صنایع غذایی کنترل کیفی وبهداشتی 41 0 0 0 14 0 0 55
علوم و صنایع غذایی کنترل کیفی وبهداشتی  19 0 0 0 0 0 0 19
علوم و معارف قرآن 36 0 0 0 0 0 0 36
علوم و مهندسی خاک 722 67 0 0 0 0 0 789
علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) 651 165 0 0 0 540 90 1446
فقه و حقوق اسلامی 102 0 0 0 0 0 0 102
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق امامی 0 0 0 0 0 96 0 96
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق حنفی 0 0 0 0 0 48 0 48
فقه و حقوق مذاهب اسلامی فقه و حقوق شافعی 0 0 0 0 0 72 0 72
فلسفه و عرفان اسلامی 0 0 0 0 0 24 0 24
فیزیوتراپی 277 0 0 0 35 0 0 312
کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی 30 50 0 0 0 0 0 80
کاردانی تکنولوژی چوب 40 0 0 0 0 0 0 40
کاردانی حسابداری 36 2 0 0 0 0 0 38
کاردانی دامپزشکی 110 60 0 0 0 0 0 170
کاردانی شیمی آزمایشگاهی 25 0 0 0 0 0 0 25
کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر 566 109 0 0 0 240 0 915
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت جهانگردی 36 12 0 0 0 0 0 48
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت هتلداری 36 12 0 0 0 0 0 48
کاردرمانی 220 0 0 0 16 0 0 236
کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی 48 0 0 0 0 0 0 48
کارشناسی بهداشت عمومی 1382 0 0 0 20 0 0 1402
کارشناسی تکنولوژی پرتو درمانی 75 0 0 0 0 0 0 75
کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی 790 0 0 0 5 0 0 795
کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای 17 0 0 0 0 0 0 17
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت 338 0 5 0 15 0 0 358
کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت  25 0 0 0 0 0 0 25
کتابداری در شاخه پزشکی 111 0 0 0 0 0 0 111
گفتار درمانی 221 0 0 0 8 0 0 229
مامایی 931 0 5 0 26 0 0 962
مدیریت امور بانکی 0 0 0 0 0 18 0 18
مدیریت بازاریابی 21 0 0 0 0 0 0 21
مدیریت بازرگانی 675 134 0 0 0 708 4500 6017
مدیریت بیمه 33 12 0 0 0 36 0 81
مدیریت بیمه اکو 12 12 0 0 0 0 0 24
مدیریت جهانگردی 245 106 0 72 0 36 780 1239
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 227 0 0 0 0 0 0 227
مدیریت دولتی 182 62 0 0 0 36 4050 4330
مدیریت صنعتی 465 107 0 0 0 456 2670 3698
مدیریت فرهنگی هنری 0 0 0 0 0 36 0 36
مدیریت کسب و کارهای کوچک 33 21 0 0 0 60 0 114
مدیریت گمرکی 40 17 0 0 0 0 0 57
مدیریت مالی 132 15 0 0 0 108 0 255
مدیریت هتلداری 27 0 0 0 0 0 0 27
مدیریت و بازرگانی دریایی 12 3 0 0 0 0 0 15
مدیریت و بازرگانی دریایی مناطق ویژه 36 3 0 0 0 0 0 39
معارف اسلامی 63 0 0 0 0 36 0 99
معارف قرآن مجید 30 0 0 0 0 0 0 30
مهندسی بهداشت حرفه ای 934 0 0 0 41 0 0 975
مهندسی بهداشت محیط 1242 0 0 0 23 0 0 1265
مهندسی صنایع مبلمان 45 15 0 0 0 0 0 60
مهندسی فضای سبز 252 66 0 0 0 120 0 438
مهندسی کشاورزی - زیست فناوری (بیوتکنولوژی) 148 0 0 0 0 0 0 148
مهندسی کشاورزی اقتصاد کشاورزی 349 55 0 0 0 0 0 404
مهندسی کشاورزی اقتصادکشاورزی 0 0 0 0 0 0 553 553
مهندسی کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی 203 20 0 0 0 0 0 223
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات 257 45 0 0 0 0 0 302
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات اصلاح نباتات 384 18 0 0 0 0 0 402
مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات زراعت 254 18 0 0 0 0 0 272
مهندسی کشاورزی علوم باغبانی 789 57 0 0 0 0 0 846
مهندسی کشاورزی علوم دامی 832 71 0 0 0 120 370 1393
مهندسی منابع طبیعی جنگلداری 155 10 0 0 0 0 0 165
مهندسی منابع طبیعی جنگلداری جنگلداری 144 1 0 0 0 0 0 145
مهندسی منابع طبیعی شیلات 313 41 0 0 0 60 210 624
مهندسی منابع طبیعی شیلات بوم شناسی ابزیان 67 5 0 0 0 0 0 72
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ بیولوژی وحفاظت چوب 15 0 0 0 0 0 0 15
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ خمیروکاغذ 15 0 0 0 0 0 0 15
مهندسی منابع طبیعی علوم و صنایع چوب و کاغذ صنایع چوب 15 0 0 0 0 0 0 15
مهندسی منابع طبیعی محیط زیست 600 60 0 0 0 180 780 1620
مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق خشک و بیابانی 65 5 0 0 0 0 0 70
مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری 554 6 0 0 0 0 0 560
مهندسی منابع طبیعی مهندسی چوب و کاغذ 30 0 0 0 0 0 0 30
هوشبری 1144 0 0 0 5 0 0 1149
مجموع ظرفیت در هر نوبت 41765 4191 382 72 1844 10086 30788  

 

درخواست مشاوره و برنامه ریزی

 

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

سایر بخش های کنکور تجربی نظام قدیم و نظام جدید

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
  • تصویر فرد

    حسین‏ - 97/3/5

    سلام .ممنون از راهنمایی شما

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc