سهمیه های موثر در آزمون دکتری | تاثیر انواع سهیمه در قبولی

در آزمون دکتری سهمیه‌های مختلفی مانند سهمیه ایثارگران 5 و 25 درصدی، رزمندگان و مربیان، برای متقاضیان درنظر گرفته می‌شود تا داوطلبان در صورت مشمول بودن، با وارد کردن اطلاعات مربوطه در فرم تقاضانامه از سهمیه استفاده کنند. ضوابط و ظرفیت های اختصاص داده شده به هر کدام از این سهمیه‌ها متفاوت است که در ادامه هر یک از موارد را به صورت جامع بررسی خواهیم کرد

سهمیه های موثر در آزمون دکتری

در آزمون دکتری سهمیههای مختلفی مانند سهمیه ایثارگران 5 و 25 درصدی، رزمندگان و مربیان، برای متقاضیان درنظر گرفته میشود تا داوطلبان در صورت مشمول بودن، با وارد کردن اطلاعات مربوطه در فرم تقاضانامه از سهمیه استفاده کنند. ضوابط و ظرفیت های اختصاص داده شده به هر کدام از این سهمیهها متفاوت است که در ادامه هر یک از موارد را به صورت جامع بررسی خواهیم کرد. برای اطلاع دقیقتر از سهمیه موثر در آزمون دکتری و نحوه اعمال آن میتوانید با درخواست یک جلسه مشاوره تخصصی در زمینه سهمیههای آزمون دکتری از تجربه کارشناسان 3گام بهره ببرید. لازم به ذکر است که این امکان وجود دارد که سهمیه ها و میزان تاثیر آن ها در هر سال تغییر کند، لذا توجه داشته باشید که می توانید برای اطلاع از جدید ترین سهمیه ها و تاثیرات آن ها در آزمون دکتری، از کارشناسان موسسه 3گام استفاده کنید.

شرط معدل برای شرکت در آزمون دکتری

تاثیر سهمیه مربیان در کنکور دکتری

 بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی
مصوب شده در تاریخ ۱۳۸۹/۱/۲۹، ده درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در هرکدرشته محل، برای مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیردولتی) و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، به شرط کسب حداقل هشتاد درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد، اختصاص یافتهاست.
البته متقاضی مربی در صورتی میتواند ادامه تحصیل دهد، که دانشگاه محل خدمت وی موافقت کند و موافقت دانشگاه محل خدمت باید قبل از ثبتنام در آزمون اعلام شود.
متقاضیان پذیرفته شده با استفاده از سهمیه مربی (مازاد بر ظرفیت) در تمامی دورههای روزانه و غیرروزانه ملزم به پرداخت شهریه هستند که پرداخت این شهریه در صورت نیاز دانشگاه محل خدمت به تخصص ایشان، بعد از فارغالتحصیلی، حداکثر به مدت چهارنیمسال برعهده دانشگاه محل خدمت و در غیر اینصورت برعهده خود مربی است.
مربیان پیمانی میتوانند با موافقت دانشگاه محل خدمت و استفاده از ظرفیت عادی مانند داوطلبان دیگر در آزمون شرکت و پذیرفته شوند، و البته این متقاضیان همانند متقاضیانآزاد ملزم به پرداخت شهریه در دوره های غیرروزانه هستند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از سهمیه مربیان و بررسی شرایط و ضوابط دقیق میتوانید با درخواست یک جلسه "مشاوره تخصصی سهمیه مربیان آزمون دکتری" از کارشناسان 3گام کمک بگیرید.

 

نام سهمیه

افراد مجاز به استفاده از سهمیه

شرایط

سهمیه مربیان

مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ( دولتی و غیردولتی ) و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی

کسب حداقل 80% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد

 

یکی از مواردی که در خصوص کنکور دکتری حائز اهمیت است، رعایت کردن نکات لازم و مهم در مصاحبه دکتری است. برای اطلاع از مهم ترین موارد مربوط به مصاحبه آزمون دکتری می توانید به لینک محتوا مصاحبه آزمون دکتری مراجعه کنید.


تاثیر سهمیه ایثارگران در کنکور دکتری

به طور کلی سهمیه ایثارگران جهت اعمال در آزمون دکتری برای دو گروه 25 و 5 درصدی تعریف می شود.
25 % ظرفیت هر کدرشته محل، به همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران ،آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان 25%و بالاتر و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد.(سهمیه ایثارگران 25 %)
5 % ظرفیت هر کدرشته محل نیز به جانبازان زیر 25 %و همسر و فرزندان آنان و همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص دارد. (سهمیه ایثارگران 5%ظرفیت)
پس می توان گفت که به طور کلی، سهمیه ایثارگران کنکور دکتری برای افراد زیر اعمال میشود:

  • جانبازان 25 %و بالاتر و همسر و فرزندان آنان
  • جانبازان زیر 25 %و همسر و فرزندان آنان
  • آزادگان و همسر و فرزندان آنان
  • همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه
  • همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثران

افراد متقاضی برای استفاده از سهمیه ایثارگران باید نسبت به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبتنامی اقدام کنند. براساس قوانین، حدنصاب نمره ایثارگران ظرفیت 25 درصدی و یا 5 درصدی 70 %نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کدرشته محل است و حدنصاب نمره در تمامی مراحل آزمون لحاظ میشود.
لازم به ذکر است در صورتی که سهمیه 25 درصدی ایثارگران توسط متقاضیان مشمول سهمیه تکمیل نشود، خالی مانده آن، ابتدا به مشمولین سهمیه 5 درصدی ایثارگران که شرایط و حدنصاب لازم را داشته باشند، اختصاص مییابد و اگر باز هم این ظرفیت خالی ماند، باقیمانده آن به متقاضیان سهمیه آزاد اختصاص مییابد.
برای بررسی دقیقشرایط خود و نحوه استفاده از سهمیه موثر، همواره میتوانید با درخواست یک جلسه مشاوره تخصصی سهمیه های آزمون دکتری از مشاوران 3گام کمک بگیرید.

نام سهمیه

افراد مجاز به استفاده از سهمیه

شرایط

سهمیه 25 درصدی ایثارگران

همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر

کسب حداقل 70% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد

آزادگان و همسر و فرزندان آنان

جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان

 

 

نام سهمیه

افراد مجاز به استفاده از سهمیه

شرایط

سهمیه 5 درصدی ایثارگران

جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان آنان

کسب حداقل 70% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد

همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه


تاثیر سهمیه رزمندگان در کنکور دکتری

تاثیر سهمیه رزمندگان در کنکور دکتری برای رزمندگانی که از تاریخ 31/6/1359 لغایت31/6/1367 حداقل شش ماه در مناطق عملیاتی جنگ ایران و عراق حضور داشتهاند، میتوانند از سهمیه رزمندگان بهره ببرند.
حدنصاب نمره رزمندگان 80 % نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد در هر کد رشته محل است.
این افراد باید با مراجعه به ارگان مربوط سازمان بسیج مستضعفین و یا وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبتنام توسط سازمان بسیج مستضعفین یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تأیید نهایی قرار میگیرد.

متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان سازمان بسیج مستضعفین و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همسر و فرزندان آنان، لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد رهگیری 12 رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبتنام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج نمایند.
داوطلبان باید توجه داشته باشند که کد رهگیری 12 رقمی سازمان بسیج مستضعفین و یا ستاد کل نیروهای مسلح برای هر آزمون در هرسال متفاوت است و باید برای ثبتنام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دریافت کد رهگیری 12 رقمی مخصوص همان آزمون اقدام کنند.
لازم به ذکر است که نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاههای مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمیشوند.
آن دسته از متقاضیانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان یک بار در مقطع کاردانی ویک بار هم در مقطع کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شدهاند، در صورتی که دارای حداقل مدت 18 ماه حضور داوطلبانه در جبهههای نبرد حق علیه باطل باشند، میتوانند در آزمون دکتری نیز با سهمیه رزمندگان شرکت نمایند.
اگر بعد از مطالعه این محتوا در زمینه سهمیه رزمندگان ابهام یا سوال داشتید میتوانید با استفاده از خدمات مشاوره تخصصی سهمیه دکتری، از کارشناسان 3گام راهنمایی کسب کنید.

نام سهمیه

افراد مجاز به استفاده از سهمیه

شرایط

 

سهمیه رزمندگان

افرادی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه های دفاع مقدس از سال 1359 تا 1368 را داشته باشند

کسب حداقل 70% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد

 
 

جمع بندی سهمیه های موثر در آزمون دکتری

برای اعمال سهمیه های ذکر شده در آزمون دکتری پس از مطالعه شرایط مشمولان باید بند مربوط به آن را در فرم تقاضانامه اینترنتی تکمیل نمایند. سهمیه های موثر آزمون دکتری، تاثیر به سزایی در آزمون دارد و آگاهی از شرایط و ضوابط دقیق آن برای هر داوطلب مشمول ضروری است.
برای بررسی شرایط دقیق، کارشناسان و مشاوران مجرب ما در موسسه 3گام همراه شما هستند، کافی است با درخواست یک جلسه مشاوره تخصصی "بررسی سهمیه های دکتری" شرایط خود را بسنجید.

 

سوالات متداول:

حد نصاب نمره داوطلب های دارای سهمیه ایثارگران چقدر است؟

حد نصاب نمره ایثارگران، 70 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده است.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت