شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان ارشد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان ارشد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1400

همانطور که می دانید مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود، همچنین در آموزش و کلاس ها نیز تفاوتی بین این دو دوره وجود ندارد. عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود. در گذشته به دوره نوبت دوم، شبانه می گفتند. 

در حالی که در مدرک پردیس های خودگردان عنوان پردیس خودگردان روی مدرک درج می شود. تفاوت بزرگ این دوره ها در میزان هزینه های شهریه ها است. همچنین در اکثر دانشگاه های دولتی دوره نوبت دوم وجود دارد اما پردیس های خودگردان وابسته به دانشگاه های مادر هستند و فقط به دانشگاه های معینی در کشور اجازه تاسیس پردیس خودگردان داده شده است. بعضی از پردیس های خودگردان بدون آزمون نیز دانشجو می پذیرند و شهریه های آن بسیار سنگین تر از نوبت دوم است.

شهریه های دانشگاه ها در دوره های نوبت دوم و پردیس خودگردان با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی  برابری می کند و گاه بیشتر از آن است. به همین دلیل اطلاع از شهریه ی دانشگاه ها و شرایط آن به ما در انتخاب رشته کمک خواهد کرد.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

 

معمولا هر ساله دانشگاه ها 20 درصد نسبت به سال گذشته به شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان اضافه می کند و طی اطلاعیه ای در سایت معاونت آموزشی خود بار گذاری می کند. در این مطلب شهریه های دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان مقطع ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1400 به تفکیک آمده است. شهریه های دوره ی نوبت دوم و پردیس خودگردان به تومان ارائه شده است.

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1400

دوره تحصیلی شهریه ثابت شهریه متغیر به ازای هر واحد
نوبت دوم (شبانه) 1,440,000 300,000

 

می توان با استفاده از مبالغ آورده شده در جدول فوق حداقل و حداکثر شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1400 را به صورت زیر محاسبه کرد. این اعداد برای حداقل 10 واحد و حداکثر 14 واحد محاسبه شده است.

شهریه متغیر به ازای هر واحد + شهریه ثابت (به ازای هر نیمسال) = شهریه یک نیمسال تحصیلی دوره شبانه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

حدود 4,440,000 تومان = 3,000,000 + 1,440,000 = ((10 × 300,000) + 1,440,000) =حداقل شهریه یک ترم

  حدود 5,640,000 تومان = 4,200,000 + 1,440,000 = ((14 × 300,000) + 1,440,000) =حداکثر شهریه یک ترم

 

مبنای اطلاعات موجود در این جداول از شهریه سال 99 با افزایش بیست درصد در نظر گرفته شده است. همچنین مبالغی که طی فرمول محاسبه شده اند با تعداد واحد فرضی محاسبه شده اند و مبالغ می توانند متناسب با تعداد بیشتر یا کمتر واحدها یا نوع واحدها تغییر یابند.