رتبه اصلی در کارنامه ارشد

رتبه اصلی در کارنامه ارشد برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهم می باشد. در این مطلب به مفهوم رتبه اصلی در کارنامه ارشد، توضیح بخش های مختلف کارنامه کارشناسی ارشد نظیر مشخصات ثبت نامی، اطلاعات رشته امتحانی اول، اطلاعات رشته امتحانی دوم و سایر نکات ضروری پرداخته شده است

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه اصلی در کارنامه ارشد

بعد از اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد نوبت به مرحله حساس انتخاب رشته این مقطه تحصیلی می رسد اما شناخت کارنامه ارشد و داشتن اطلاعات از بخش های مختلف آن و همچنین شناخت رتبه اصلی برای انتخاب رشته ارشد نقش اساسی دارد. به همین خاطر ممکن است برای داوطلبان این سوالات پیش بیاید کارنامه کنکور ارشد از چه بخش هایی تشکیل شده و مهم ترین بخش در آن کدام است؟ یا اینکه رتبه اصلی در کارنامه کنکور ارشد چیست؟ و بسیاری از سوالات دیگر از این دست ممکن فکر داوطلبان کنکور ارشد را به خود مشغول کند.

در این مطلب به این سوالات پاسخ خواهیم داد تا داوطلبان بتوانند در انتخاب رشته ارشد خود از این مفاهیم به درستی استفاده کنند.

 

 

از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد می توانید خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنید.

 

مفهوم رتبه اصلی در کارنامه ارشد

داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد با دریافت کارنامه نتایج اولیه بین بخش هایی که در کارنامه هستند دچار شک و تردید می شوند که مبحث رتبه مهم ترین بخش آن است و اینکه چطوری می توان از آن برای انتخاب رشته استفاده کرد.

رتبه اصلی در کارنامه ارشد که داوطلبان می توانند به وسیله آن، وضعیت خود را برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد بسنجند همان قسمت «رتبه داوطلب در سهمیه» است. در این رتبه، سهمیه ای که به داوطلبان تعلق دارد و در هنگام ثبت نام در فرم اینترنتی ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وارد کرده اند و تایید گردیده است، بر رتبه خام آن ها تاثیر گذاشته و سپس تحت عنوان رتبه در سهمیه منتشر می گردد.

برای اطلاع داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد از جزئیات و سایر بخش های کارنامه اولیه ارشد در ادامه به توضیح مفصل بخش های مختلف کارنامه نتایج اولیه ارشد پرداخته ایم.

 

رتبه اصلی در کارنامه ارشد بخش های مختلف کارنامه ارشد

به صورت کلی کارنامه کنکور کارشناسی ارشد از سه بخش تشکیل شده است که به شرح زیر می باشند:

 • مشخصات ثبت نامی
 • اطلاعات رشته امتحانی اول
 • اطلاعات رشته امتحانی دوم

در ادامه به توضیح بخش های سه گانه کارنامه کنکور ارشد می پردازیم.

 

 

بخش های مختلف کارنامه ارشد مشخصات ثبت نامی

اولین قسمت از کارنامه کنکور کارشناسی ارشد به اطلاعات ثبت نامی داوطلبان می پردازد که اطلاعاتی نظیر شماره پرونده، نام و نام خانوادگی، جنس، شماره شناسنامه، سال تولد، سهمیه نهایی، سهمیه ثبت نامی (ارگان سهمیه)، ماه و سال فارغ التحصیل شدن، معدل کاردانی، معدل کارشناسی، نام رشته تحصیلی مقطع کارشناسی و نام دانشگاه یا موسسه فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی داوطلب درج گردیده که بر طبق اطلاعاتی که داوطلب در اختیار سازمان سنجش قرار داده است، می باشد.

 

بخش های مختلف کارنامه ارشد اطلاعات رشته امتحانی اول

بخش اطلاعات رشته امتحانی اول مهم ترین بخش کارنامه ارشد می باشد که بندهای مختلی را دارا است.

 • شماره داوطلب: در این ردیف، شماره داوطلب در رشته امتحانی اول (اصلی) درج شده است.
 • علاقه مند به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشگه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی: در این ردیف، برای داوطلبانی که علاقه مندی خود را به رشته های تحصیلی در دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی به هنگام ثبت نام در تقاضانامه اینترنتی اعلام نموده اند، کلمه «بلی» و برای سایر داوطلبان کلمه «خیر» درج شده است.

تبصره: آن دسته از داوطلبانی که در تقاضانامه ثبت نامی برای انتخاب رشته های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور، اعلام علاقه مندی نکرده اند، در صورتی که حداقل نمره علمی لازم را برای انتخاب رشته های این دانشگاه ها کسب کرده باشند، در ذیل بند الف (مشخصات ثبت نامی پیغامی را مبنی بر امکان انتخاب این رشته ها در کارنامه اعلام نتایج اولیه مشاهده خواهند نمود. لذا این دسته از داوطلبان در صورتی که علاقه مند به انتخاب رشته های مربوط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور هستند، می بایست پس از واریز مبلغ 000/186 ریال (معادل هجده هزار و ششصد تومان) بابت اعلام علاقه مندی به رشته های این دانشگاه ها و مؤسسات، از طریق سیستم اینترنتی و توسط کارت های بانکی عضو شبکه شتاب، برحسب علاقه مندی انتخاب و در فرم انتخاب کد رشته محل اینترنتی درج نمایند.

 • وضعیت انتخاب رشته داوطلب: در این ردیف کلمه «مجاز می باشید» و یا «مجاز نیستید» درج گردیده است. درج شدن کلمه «مجاز می باشید» به منزله آن است که با توجه به نمرات اکتسابی داوطلب در رشته امتحانی و کد ضریب و کد ضرایب موجود در هر رشته و سهمیه مربوط مجاز به انتخاب رشته بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی موجود در دفترچه انتخاب رشته می باشد و برای داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته نیستند، در ردیف 6 کارنامه آن ها کلمه «مجاز نیستید» درج شده است.
 • معدل موثر: بر طبق مصوبه شورای برنامه ریزی در این ردیف، با توجه به اختلاف سطح علمی دانشگاه ها، معدل داوطلبان بر اساس رشته، دانشگاه و نمره علمی تراز شده است و به عنوان معدل موثر درج گردیده است.
 • کد و نام رشته امتحانی اول: در این قسمت، کد و نام رشته امتحانی اول (اصلی) داوطلب درج شده است.
 • نمرات اکتسابی: در این ردیف، نام دروس امتحانی و نمرات اکتسابی داوطلب به ترتیب دروس در فاصله بین 100 و 33/33- درج شده است.
 • وضعیت داوطلب در هر کد ضریب: با توجه به تمامی شرایط و ضوابط کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته، ابتدا فهرست اسامی چند برابر ظرفیت استخراج می شود و فقط این افراد (افرادی که در ردیف چند برابر ظرفیت قرار گرفته اند) مجاز به انتخاب رشته می باشند. لذا برای مراحل مختلف شامل: بررسی صلاحیت عمومی، شرکت در آزمون تشریحی یا عملی معرفی می گردند، لذا وضعیت علمی داوطلب بر اساس گزینش علمی انجام شده مذکور در هر گرایش رشته امتحانی، در این جدول مشخص شده است. مفهوم هر یک از مندرجات جدول شماره 7 کارنامه اولیه به صورت زیر می باشند:
 • کد ضریب: منظور از کد ضریب یا کد ضریب ارشد، کد مجموعه رشته گرایش هایی است که دارای ضرایب یکسان می باشند. این کد در جدول ذیل بند 5 کارنامه و هر یک از کد رشته های امتحانی دفترچه راهنمای ثبت نام و همچنین بالای جداول کد رشته محل های تحصیلی، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده است.
 • نمره کل: عبارت است از نمره داوطلب بر اساس 80% نمره علمی حاصل از آزمون اختصاصی که با ضرایب مربوط برای هر کد ضریب (در رشته هایی که دارای چند گرایش می باشند) محاسبه شده و 20% هم به معدل موثر مقطع کارشناسی اختصاص می یابد.
 • رتبه کل داوطلب در سهمیه: در این ستون رتبه کل داوطلب در بین کلیه شرکت کنندگان رشته امتحانی در سهمیه و در هر کد ضریب، درج شده است.
 • نمره کل و رته داوطلب درج شده برای آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته شده اند و رشته امتحانی آن ها دارای آزمون عملی، دروس پروژه و یا تشریحی بوده و آزمون آن متعاقبا برگزار می گردد، غیر قابل استناد می باشد، چون بعد از برگزاری آزمون مذکور و اعمال نمره دروس مربوط، این رتبه ها تغییر می کند. به عبارت دیگر این رتبه ها فقط تا این مرحله معتبر می باشند و در گزینش نهایی هیچ اعتباری نخواهند داشت.
 • رتبه کل داوطلب بدون سهمیه: در این ستون، رتبه داوطلب در بین کلیه شرکت کنندگان رشته امتحانی در هر کد ضریب، بدوندر نظر گرفتن سهمیه درج شده است.
 • آخرین رتبه مجاز در سهمیه در رشته های دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه): در این ستون، آخرین رتبه مجاز در رشته های تحصیلی دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب با توجه به سهمیه درج شده است.
 • نتیجه در رشته های دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه): در این ستون، در رشته های دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) و در هر کد ضریب، که نشانگر مجاز یا غیر مجاز بودن داوطلب برای انتخاب کد رشته محل یا رشته محل های کد ضریب مربوط، بر اساس ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی درج شده، مشخص می شود. به این ترتیب داوطلبی مجاز به انتخاب کد رشته محل یا رشته محل هایی از کد ضریب مربوط به رشته امتحانی می باشد که در ستون نتیجه برای وی کلمه «مجاز» درج شده است. در صورتی که در ستون نتیجه در مقابل هر کد رشته / گرایش امتحانی کلمه «غیر مجاز» درج شده باشد به منزله آن است که داوطلب مجاز به انتخاب هیچ یک از کد رشته محل های آن کد نمی باشد.
 • رتبه داوطلب در سهمیه در دوره های غیر روزانه و غیر نوبت دوم (شبانه): در این ستون، رتبه داوطلب در سهمیه و در بین علاقه مندان به رشته های تحصیلی غیر روزانه و غیر نوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب با توجه به سهمیه مربوط درج شده است.
 • آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های غیر روزانه و غیر نوبت دوم (شبانه): در این ستون، آخرین رتبه مجاز برای رشته های تحصیلی غیر روزانه و غیر نوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب با توجه به سهمیه مربوط درج گردیده است.
 • نتیجه در دوره های غیر روزانه و غیر نوبت دوم (شبانه): در این ستون، نتیجه در رشته های تحصیلی غیر روزانه و غیر نوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب که نشانگر مجاز یا غیر مجاز بودن داوطلب برای انتخاب کد رشته محل یا رشته محل های کد ضریب مربوط، بر اساس ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی درج شده، مشخص می شود. به این ترتیب داوطلبی مجاز به انتخاب کد رشته محل یا کد رشته محل هایی از کد ضریب مربوط به رشته امتحانی می باشد که در ستون نتیجه برای وی کلمه «مجاز» درج شده است. بدیهی است در صورتی که در ستون نتیجه در مقابل کد ضریب یا کد ضرایبی از رشته های امتحانی کلمه «غیرمجاز» درج شده باشد. به منزله آن است که داوطلب مجاز به انتخاب کد رشته محل یا کد رشته محل های کد ضرایب غیر مجاز نمی باشد.

در صورت وجود ظرفیت پذیرش در رشته های تحصیلی غیر روزانه و غیر نوبت دوم (شبانه)، از رشته امتحانی داوطلب، در ردیف های 7-7 ، 8-7 و 9-7 به ترتیب: رتبه داوطلب، آخرین رتبه مجاز و نتیجه درج خواهد شد.

اطلاعاتی که در قسمت بالا اشاره شد مربوط به داوطلبانی بود که در رشته امتحانی اول شرکت کرده اند اما تعدادی از داوطلبان هستند که در رشته های شناور یا رشته امتحانی دم شرکت کرده اند که باید مطالب زیر را مد نظر قرار دهند.

 

 

بخش های مختلف کارنامه ارشد اطلاعات رشته امتحانی دوم

اطلاعات درج شده در این قسمت شبیه اطلاعات مندرج در اطلاعات رشته امتحانی اول می باشد، با این تفاوت که در ردیف های 1، 2، 3، 4، 5، 6 و 7 اطلاعات مربوط به رشته امتحانی دوم به ترتیب شماره داوطلب، وضعیت انتخاب رشته، معدل موثر، کد و نام رشته امتحانی دوم، نمرات اکتسابی و وضعیت علمی داوطلب در هر کد ضریب برای اطلاع داوطلبانی در رشته امتحانی دوم نیز شرکت نموده اند، درج شده است.

شایان ذکر است که در آخرین بخش از کارنامه کارشناسی ارشد، کد دسترسی به انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفته است و لذا داوطلبان علاقه من برای شرکت در انتخاب رشته این دانشگاه می بایست به این بخش مراجعه کنند.

 

 

سوالات متداول:

کدام رتبه در کارنامه ارشد با عنوان رتبه اصلی شناخته می شود؟

رتبه داوطلب در سهمیه به عنوان رتبه اصلی در کارنامه کارشناسی ارشد شناخته می شود که در انتخاب رشته مهم است لذا اطلاعات تکمیلی آن در مطلب بالا آورده شده است و داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آن مراجعه کنند.

کارنامه کارشناسی ارشد شامل چند بخش است؟

کارنامه کارشناسی ارشد شامل بخش های مختلفی از جمله مشخصات ثبت نامی، اطلاعات رشته امتحانی اول و رشته امتحانی دوم می باشد که به صورت مفصل و با استخراج از دفترچه انتخاب رشته ارشد در مطلب فوق آروده شده اند که می تواند مورد توجه داوطلبان ارشد قرار بگیرد.

منظور از آخرین رتبه مجاز در سهمیه در رشته های دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) چیست؟

 در ستون آخرین رتبه مجاز در سهمیه در رشته های دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه)، آخرین رتبه مجاز در رشته های تحصیلی دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه)، در هر کد ضریب با توجه به سهمیه درج شده است که شرح آن به صورت کامل در مطلب بالا آورده شده است و داوطلبان گرامی کنکور ارشد می توانند برای افزایش اطلاعات خود به آن مراجعه کنند.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت