رشته های نیمه متمرکز

در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری با رشته هایی با عنوان متمرکز و نیمه مترکز رو به رو خواهید شد.

به رشته هایی که برای تحصیل در آن ها تنها کسب رتبه کنکور قابل قبول کافی نیست و داوطلبان باید در یک مرحله دیگر مانند مصاحبه، آزمون های عملی، معاینات خاص و ... نمره حد نصاب را کسب کنند، رشته های نیمه متمرکز می گویند.

دانشگاه هایی مانند دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، دانشگاه اطلاعات و امنیت، دانشگاه علوم انتظامی امین، مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دانشکده پرستاری بانک ملی هستند که علاوه بر قبولی در کنکور سراسری، باید در مصاحبه دانشگاه ها شرکت کنید و نمره قبولی را کسب کنید.

فرق رشته های متمرکز و نیمه متمرکز تنها در یک مرحله می باشد.

رشته های متمرکز دارای پذیرش تک مرحله ای هستند و لازمه ی پذیرش در این رشته ها قبولی در کنکور سراسری می باشد.

رشته های نیمه متمرکز دارای پذیرش دو مرحله ای هستند و علاوه بر مجاز شدن در انتخاب رشته باید در مصاحبه نیز قبول شوند.

اگر مجاز به انتخاب رشته شده باشید می توانید به تعداد نامحدود رشته های نیمه متمرکز را انتخاب کنید اما حداکثر به ۲ رشته محل برای مصاحبه دعوت خواهید شد.

 

 

لیست رشته های نیمه متمرکز

برای راحتی شما دوستان و آشنایی بهتر با رشته های نیمه متمرکز لیست تمامی رشته های نیمه متمرکز به تفکیک دانشگاه های مختلف کشور را در جدول زیر جمع آوری کرده ایم.

هر یک از دانشگاه های نام برده شده دارای زمان مصاحبه برای رشته های نیمه متمرکز هستند که زمان دقیق و محل برگزاری مصاحبه پذیرفته شدگان در رشته های نیمه متمرکز بر روی سایت سنجش قرار می گیرد.

 

 

لیست رشته های نیمه متمرکز دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی

نام رشته

امنیت اطلاعات

امنیت اقتصادی

امنیت بین الملل

امنیت نرم

پژوهشگری امنیت

حفاظت اطلاعات

ضد تروریسم

علوم فنی امنیت

فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

 

لیست رشته های نیمه متمرکز دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نام رشته

پزشکی

دندان پزشکی

اتاق عمل

پرستاری

تکنولوژی پرتوشناسی

علوم آزمایشگاهی

فناوری اطلاعات سلامت

هوشبری

 

 

لیست رشته های نیمه متمرکز دانشکده پرستاری بانک ملی

نام رشته

پرستاری

 

 

 

لیست رشته های نیمه متمرکز مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه - قم

نام رشته

تربیت مروج سیاسی

مربیگری عقیدتی

 

 

 

 

لیست رشته های نیمه متمرکز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران 

نام رشته ها

پزشکی

 

 لیست رشته های نیمه متمرکز دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نام رشته

کاردانی بهداشت محیط

 

لیست رشته های نیمه متمرکز دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نام رشته

کاردانی بهداشت محیط

 

 

لیست رشته های نیمه متمرکز دانشگاه پزشکی لرستان - خرم آباد

نام رشته 

کاردانی هوشبری

 

لیست رشته های نیمه متمرکز دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان ( ویژه داوطلبان آزاد )

نام رشته 

علوم ورزشی

آموزش تربیت بدنی

 

 

لیست دانشگاه های نیمه متمرکز - رشته فوریت های پزشکی ( کاردانی ) 

نام دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی بقیع الله (عج) - تهران

دانشگاه علوم پزشکی بم

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی قم

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دانشگاه علوم پزشکی اسفراین

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

دانشگاه علوم پزشکی خمین

دانشگاه علوم پزشکی خوی

دانشگاه علوم پزشکی ساوه

دانشگاه علوم پزشکی سراب

دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

دانشگاه علوم پزشکی گراش

دانشگاه علوم پزشکی مراغه

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

 

 

لیست دانشگاه های نیمه متمرکز - رشته بهداشت عمومی - بهداشت خانواده (کاردانی)

نام دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی بم

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

 

 

لیست دانشگاه های نیمه متمرکز - رشته بهداشت عمومی - مبارزه با بیماری ها ( کاردانی)

نام دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی بم

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

 

 

لیست دانشگاه های نیمه متمرکز - علوم ورزشی

نام دانشگاه

دانشگاه اراک

دانشگاه تبریز

دانشگاه ارومیه

دانشگاه جهرم

دانشگاه اصفهان

دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

دانشگاه الزهرا ( س )

دانشگاه خوارزمی - تهران

دانشگاه ایلام

دانشگاه بجنورد

دانشگاه دامغان

دانشگاه رازی - کرمانشاه

دانشگاه بو علی سینا - همدان

دانشگاه زابل

دانشگاه بیرجند

دانشگاه زنجان

دانشگاه بین المللی امام خمینی‌ (ره) - قزوین

دانشگاه سمنان

دانشگاه تبریز

دانشگاه سیستان و بلوچشتان - زاهدان

دانشگاه شهر کرد

دانشگاه قم

دانشگاه شهید باهنر - کرمان

دانشگاه کاشان

دانشگاه شهید بهشتی - تهران

دانشگاه کردستان - سنندج

دانشگاه چمران - اهواز

دانشگاه گیلان - رشت

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

دانشگاه لرستان - خرم آباد

دانشگاه شیراز

دانشگاه مازندران - بابلسر

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه نیشابور

دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

دانشگاه یزد مرکز آموزش عالی کاشمر

 

زمان اعلام نتایج نهایی پذیرش در رشته محل های نیمه متمرکز

پس از بررسی دقیق مصاحبه و آزمون های علمی و عملی، نتایج پایانی در اواخر دی یا ابتدای بهمن ماه اعلام خواهد شد.

دانشجویانی که در رشته های نیمه متمرکز پذیرفته شوند، تحصیل خود را از نیم سال دوم آغاز خواهند کرد.