شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس در سال 98

تعداد بازدید 4685 دفعه

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس در سال 98 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 98 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس در سال 98

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در سال 98

شهریه ثابت  شهریه متغیر هرواحد شهریه هرواحد صلاحیت مدرسی شهریه هرواحد پایان نامه
نظری جبرانی نظری  عملی  جبرانی عملی  نظری آزمایشگاهی و کارگاهی
8,467,000 1,505,000 752,500 2,258,000 1,129,000 1,505,000 3,763,000 5,645,000

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در سال 98

شهریه ثابت  شهریه متغیر هرواحد شهریه هرواحد پایان نامه شهریه کل دوره 
نظری جبرانی نظری  عملی  جبرانی عملی  نظری آزمایشگاهی و کارگاهی  
22,767,000 4,607,000 2,303,000 6,911,000 3,455,000 10,028,000 15,043,000 260,207,000

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد سایر رشته ها دانشگاه تربیت مدرس در سال 98

شهریه ثابت  شهریه متغیر هرواحد شهریه هرواحد صلاحیت مدرسی شهریه هرواحد پایان نامه
نظری جبرانی نظری  عملی  جبرانی عملی  نظری آزمایشگاهی و کارگاهی
9,094,000 2,258,000 1,129,000 3,387,000 1,693,500 1,505,000 3,763,000 5,645,000

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد سایر رشته ها دانشگاه تربیت مدرس در سال 98

شهریه ثابت  شهریه متغیر هرواحد شهریه هرواحد پایان نامه شهریه کل دوره
نظری جبرانی نظری  عملی  جبرانی عملی  نظری آزمایشگاهی و کارگاهی  
25,613,000 4,878,000 2,439,000 7,317,000 3,658,000 10,571,000 15,856,000 292,721,000

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دکتری علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در سال 98

شهریه کل دوره اقساط شهریه هر ترم 
677,376,000 8قسط 84,672,000

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دکتری سایر دانشکده ها بجز دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در سال 98

شهریه کل دوره اقساط شهریه هر ترم 
827,904,000 8قسط 103,488,000

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد