شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه تهران در سال 99

تعداد بازدید 27311 دفعه

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه شهید تهران در سال 99 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 99 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه تهران
شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه تهران

همانطور که می دانید مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم  با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود، همچنین در آموزش و کلاس ها نیز تفاوتی بین این دو دوره وجود ندارد. عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.در گذشته به دوره نوبت دوم، شبانه می گفتند. 

درحالیکه در مدرک پردیس های خودگردان عنوان پردیس خودگردان روی مدرک درج می شود. تفاوت بزرگ این دوره ها در میزان هزینه های شهریه ها است. همچنین در اکثر دانشگاه های دولتی دوره نوبت دوم وجود دارد اما پردیس های خودگردان وابسته به دانشگاه های مادر هستند و فقط به دانشگاه های معینی در کشور اجازه تاسیس پردیس خودگردان داده شده است. بعضی از پردیس های خودگردان بدون آزمون نیز دانشجو می پذیرند و شهریه های آن بسیار سنگین تر از نوبت دوم است.

شهریه های دانشگاه ها در دوره های نوبت دوم و پردیس خود گردان با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی  برابری می کند و گاه بیشتر از آن است. به همین دلیل اطلاع از شهریه ی دانشگاه ها و شرایط آن به ما در انتخاب رشته کمک خواهد کرد.

معمولا هر ساله دانشگاه ها 20 درصد نسبت به سال گذشته به شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان اضافه می کند و طی اطلاعیه ای در سایت معاونت آموزشی خود بار گذاری می کند. در این مطلب شهریه های دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه تهران در سال 99 به تفکیک آمده است. شهریه های دوره ی نوبت دوم و پردیس خودگردان به تومان ارائه شده است.

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه تهران در سال 99

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی علوم انسانی دانشگاه تهران در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس اصلی، تخصصی  شهریه دروس پایه نظری  شهریه دروس عمومی  شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پروژه توضیحات
860,778 147,674 123,193 983,973 98,396 172,312 پس از اعمال 20 درصد افزایش

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی علوم انسانی دانشگاه تهران در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس اصلی، تخصصی  شهریه دروس پایه نظری  شهریه دروس عمومی  شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پروژه توضیحات
4,501,317 147,674 241,648 98,396 363,264 172,312 پس از اعمال 20 درصد افزایش

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی هنر دانشگاه تهران در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس اصلی، تخصصی  شهریه دروس پایه نظری  شهریه دروس عمومی  شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پروژه توضیحات
1,087,738 196,952 173,892 98,396 123,036 221,116 پس از اعمال 20 درصد افزایش

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی هنر دانشگاه تهران در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس اصلی، تخصصی  شهریه دروس پایه نظری  شهریه دروس عمومی  شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پروژه توضیحات
5,346,302 196,952 242,281 98,396 363,421 221,116 پس از اعمال 20 درصد افزایش

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی رشته های فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه تهران در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس اصلی، تخصصی  شهریه دروس پایه نظری  شهریه دروس عمومی  شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پروژه توضیحات
1,230,360 197,425 173,892 98,396 123,036 221,116 پس از اعمال 20 درصد افزایش

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی رشته های فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه تهران در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس اصلی، تخصصی  شهریه دروس پایه نظری  شهریه دروس عمومی  شهریه دروس عملی  شهریه هرواحد پروژه توضیحات
5,629,016 197,425 233,751 98,396 350,628 221,116 پس از اعمال 20 درصد افزایش

 

توضیحات شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان رشته های هنر، فنی مهندسی و علوم پایه دانشگاه تهران 

شهریه ورودی های سال تحصیلی دوره روزانه 1398 اتباع افغان ورود از طریق کنکور، 80 درصد شهریه فوق محاسبه می گردد
شهریه دانشجویان انقال خارج به داخل در کلیه واحدها برابر شهریه پردیس فوق خواهد بود.

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه تهران در سال 98

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه جبرانی نظری شهریه جبرانی عملی شهریه پایان نامه 
1,167,183 206,901 311,143 64,818 77,781 777.069

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه مجازی (الکترونیکی) کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه تهران در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه جبرانی نظری شهریه جبرانی عملی
1,050,307 300,213 300,213 51,786 37,986

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه تهران در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه جبرانی نظری شهریه جبرانی عملی شهریه پایان نامه 
4,586,606 458,660 583,749 250,178 375,267 1,146,651

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد سایر رشته ها دانشگاه تهران در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه جبرانی نظری شهریه جبرانی عملی شهریه پایان نامه 
1,295,107 311,143 465,925 77,781 93,338 777.069

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه مجازی (الکترونیکی) کارشناسی ارشد سایر رشته ها دانشگاه تهران در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه جبرانی نظری شهریه جبرانی عملی
1,164,025 375,267 375,267 517,867 379,867

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد سایر رشته ها دانشگاه تهران در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه جبرانی نظری شهریه جبرانی عملی شهریه پایان نامه 
5,629,016 458,660 583,749 250,178 375,267 1,146,651

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

توضیحات شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 

شهریه دانشجویان متقاضی میهمان از سایر دانشگاه ها در کلیه واحدهای دانشگاه با تایید کمیسیون موارد خاص معادل تعرفه های جدول فوق محاسبه خواهد شد.
شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی ازخارج در کلیه واحدهای دانشگاه معادل تعرفه پردیس های اقماری محاسبه خواهد شد.
شهریه دانشجویان پذیرفته شده در دوره های مشترک سال 1398 معادل شهریه پردیس های اقماری محاسبه می گردد.
مبنای شهریه واحدهای جبرانی روزانه و نوبت دوم و مجازی با توجه به اعلام دفترچه سازمان سنجش مقطع کارشناسی در سال ای قبل بوده است و هرساله مقادیر بر اساس درصد سالانه مقطع ارشد افزایش می یابد.

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دکتری علوم انسانی دانشگاه تهران در سال 99

مبلغ شهریه  توضیحات 
85,998,874 پس از اعمال 20 درصد افزایش شهریه در مقطع دکتری تخصصی

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه پردیس خودگردان دکتری علوم انسانی دانشگاه تهران در سال 99

مبلغ شهریه  توضیحات 
103,198,649 پس از اعمال 20 درصد افزایش شهریه در مقطع دکتری تخصصی

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دکتری سایر رشته ها دانشگاه تهران در سال 99

مبلغ شهریه  توضیحات 
105,109,735 پس از اعمال 20 درصد افزایش شهریه در مقطع دکتری تخصصی

 

شهریه پردیس خودگردان دکتری سایر رشته ها دانشگاه تهران در سال 99

مبلغ شهریه  توضیحات 
126,131,682 پس از اعمال 20 درصد افزایش شهریه در مقطع دکتری تخصصی

 

توضیحات شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه تهران 

شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج در کلیه واحدهای دانشگاه معادل تعرفه پردیس های اقماری محاسبه خواهد شد.

 

همچنین شما می توانید شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه ها را در سایت 3گام بخوانید.

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری

 

سوالات متداول:

فرق دوره نوبت دوم با دوره روزانه در چیست؟

دوره نوبت دوم:

- مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم  با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود.

- در نحوه آموزش و کلاس های دوره نوبت دوم و دوره روزانه تفاوتی وجود ندارد.

- همانند مدرک دوره روزانه، عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه تهران در سال 99 مراجعه کنید.

تفاوت میان دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان در چیست؟

- در مدرک دوره  نوبت دوم روی مدرک عنوانی نوبت دوم درج نمی شود و مدرک دقیقا معادل دوره روزانه است اما در مدرک پردیس های خودگردان، روی مدرک عنوان پردیس خودگردان درج می شود. این موضوع در طی چند سال اخیر تصویب شده است.

- شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان نسبت به نوبت دوم بسیار بالا تر است.  شهریه دوره نوبت دوم تقریبا با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند، درحالیکه شهریه پردیس خودگردان بسیار بالاتر از آن است.

برای قبولی در دوره نوبت دوم دانشگاه ها می بایست در کنکور سراسری شرکت کنید اما در بعضی رشته ها، پردیس های خودگردان بدون آزمون دانشجو می پذیرند.

- اغلب دانشگاه های دولتی کشور دوره نوبت دوم را ارائه می دهند اما پردیس های خودگردان فقط به دانشگاه های مادر وابسته اند و در دانشگاه های مادر وجود دارند.

شهریه دانشگاه آزاد بیشتر است یا پردیس خودگردان؟

دانشگاه های آزاد کشور نیز جز دانشگاه هایی است که شهریه ی بالایی دارند اما از پردیس های خودگردان شهریه کمتری می گیرند. پردیس های خودگردان شهریه ی بسیاری بالایی دارند و قبل از انتخاب رشته بهتر است از شهریه های این دانشگاه ها مطلع شوید.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  ب. عرب‏ - 99/7/6

  سلام
  مبالغ اعلام شده در جداول به ریال هست یا تومان؟

 • تصویر فرد

  سراب‏ - 99/6/25

  با این اوضاع اقتصادی دیگه درس هم نمیشه خوند، هر واحد سیصد هزار تومن؟ رحم کنید به قشر جوان

 • تصویر فرد

  فرنوش‏ - 98/6/22

  سلام من دانشگاه تهران نوبت دوم قبول شدم تو رشته ی مهندسی پزشکی با رتبه ی ۹۰ واقعااااا هیچ اطلاعی نداشتم که نوبت دوم پولیه و اونم اینقدر زیاد وگرنه حتما تربیت مدرس و علم و صنعت رو میزدم.حالا با این حال امکانش هست به صورت حدودی بهم بگین درکل شهریه ی یک ترم چقدر میشه !متوجه شدم که ثابت یک میلیون و خورده ای هستش ولی نظری و عملی رو متوجه نشدم چطوری محاسبه میشه.به ازای ۳ واحد یا ۴ واحد ۳ میلیون!

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc