شهریه ارشد دانشگاه تهران 1400 | نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه تهران در سال 1400 مقطع ارشد را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که در سال 1400 در مقطع ارشد انتخاب رشته می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه تهران
شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه تهران

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه تهران در سال 1400

همانطور که می دانید مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود، همچنین در آموزش و کلاس ها نیز تفاوتی بین این دو دوره وجود ندارد. عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود. در گذشته به دوره نوبت دوم، شبانه می گفتند. 

در حالی که در مدرک پردیس های خودگردان عنوان پردیس خودگردان روی مدرک درج می شود. تفاوت بزرگ این دوره ها در میزان هزینه های شهریه ها است. همچنین در اکثر دانشگاه های دولتی دوره نوبت دوم وجود دارد اما پردیس های خودگردان وابسته به دانشگاه های مادر هستند و فقط به دانشگاه های معینی در کشور اجازه تاسیس پردیس خودگردان داده شده است. بعضی از پردیس های خودگردان بدون آزمون نیز دانشجو می پذیرند و شهریه های آن بسیار سنگین تر از نوبت دوم است.

شهریه های دانشگاه ها در دوره های نوبت دوم و پردیس خود گردان با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند و گاه بیشتر از آن است. به همین دلیل اطلاع از شهریه ی دانشگاه ها و شرایط آن به ما در انتخاب رشته کمک خواهد کرد.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

معمولا هر ساله دانشگاه ها 20 درصد نسبت به سال گذشته به شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان اضافه می کند و طی اطلاعیه ای در سایت معاونت آموزشی خود بار گذاری می کند. در این مطلب شهریه های دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در سال 1400 به تفکیک رشته های تحصیلی آمده است. شهریه های دوره ی نوبت دوم و پردیس خودگردان به تومان ارائه شده است.

 

جدول شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه تهران در سال 1400

نوع درس  شهریه ثابت شهریه متغیر نظری شهریه متغیر عملی شهریه پایان نامه
علوم انسانی 972,653 172,418 259,286 744,691

 

نکات مهم در ارتباط با جدول شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه تهران 1400:

 • حداقل شهریه ثابت 972,653 تومان و حداکثر آن 1,118,551 تومان می باشد.
 • حداقل شهریه متغیر نظری 172,418 تومان و حداکثر آن 198,281 تومان می باشد.
 • حداقل شهریه متغیر عملی 259,286 تومان و حداکثر آن 298,179 تومان می باشد.

 

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد سایر رشته ها دانشگاه تهران در سال 1400

نوع درس  شهریه ثابت شهریه متغیر نظری شهریه متغیر عملی شهریه پایان نامه
سایر رشته ها 1,079,263 259,386 388,271 744,691

 

نکات مهم در ارتباط با جدول شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد سایر رشته های دانشگاه تهران 1400:

 • حداقل شهریه ثابت 1,079,263 تومان و حداکثر آن 1,241,153 تومان می باشد.
 • حداقل شهریه متغیر نظری 259,386 تومان و حداکثر آن 298,294 تومان می باشد.
 • حداقل شهریه متغیر عملی 388,271 تومان و حداکثر آن 446,512 تومان می باشد.

 

 

جدول شهریه مجازی (الکترونیکی) کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه تهران در سال 1400

نوع درس  شهریه ثابت شهریه متغیر نظری شهریه متغیر عملی شهریه پایان نامه
علوم انسانی 875,256 250,178 250,178 0

 

نکات مهم در ارتباط با جدول شهریه مجازی (الکترونیکی) کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه تهران در سال 1400:

 • حداقل شهریه ثابت 875,256 تومان و حداکثر آن 1,006,544 تومان می باشد.
 • حداقل شهریه متغیر نظری 250,178 تومان و حداکثر آن 287,705 تومان می باشد.
 • حداقل شهریه متغیر عملی 250,178 تومان و حداکثر آن 287,705 تومان می باشد.

 

شهریه مجازی (الکترونیکی) کارشناسی ارشد سایر رشته ها دانشگاه تهران در سال 1400

نوع درس شهریه ثابت شهریه متغیر نظری شهریه متغیر عملی شهریه پایان نامه
سایر رشته ها 970,021 312,723 312,723 0

 

نکات مهم در ارتباط با جدول شهریه مجازی (الکترونیکی) کارشناسی ارشد سایر رشته ها دانشگاه تهران در سال 1400:

 • حداقل شهریه ثابت 970,021 تومان و حداکثر آن 1,115,524 تومان می باشد.
 • حداقل شهریه متغیر نظری 312,723 تومان و حداکثر آن 359,631 تومان می باشد.
 • حداقل شهریه متغیر عملی 312,723 تومان و حداکثر آن 359,631 تومان می باشد.

 

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه تهران در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه جبرانی نظری شهریه جبرانی عملی شهریه پایان نامه 
3,822,172 382,217 486,458 208,482 312,723 955,543

 

 • حداقل شهریه قابل پرداخت برای هر نیمسال تحصیلی در رشته های علوم انسانی:  5 میلیون تومان و حداکثر 6 میلیون و 500 هزار تومان است. این مبلغ به صورت تقریبی محاسبه شده است.


 •  

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد سایر رشته ها دانشگاه تهران در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی  شهریه جبرانی نظری شهریه جبرانی عملی شهریه پایان نامه 
4,690,847 382,217 486,458 208,482 312,723 955,543

 

 • حداقل شهریه قابل پرداخت برای هر نیمسال تحصیلی در رشته های فنی مهندسی: 5 میلیون و 500 هزار تومان و حداکثر 6 میلیون و 800 هزار تومان می باشد.
 • حداقل شهریه قابل پرداخت برای هر نیمسال تحصیلی در رشته های علوم پزشکی: 6 میلیون و 200 هزار تومان و حداکثر 8 میلیون و 100 هزار تومان است.

 

 

توضیحات شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 

شهریه دانشجویان متقاضی میهمان از سایر دانشگاه ها در کلیه واحدهای دانشگاه با تایید کمیسیون موارد خاص معادل تعرفه های جدول فوق محاسبه خواهد شد.
شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج در کلیه واحدهای دانشگاه معادل تعرفه پردیس های خودگردان محاسبه خواهد شد.
شهریه دانشجویان پذیرفته شده در دوره های مشترک سال 1399 معادل شهریه پردیس های خودگردان محاسبه خواهد شد.
شهریه واحدهای جبرانی روزانه و نوبت دوم و مجازی با توجه به اعلام دفترچه سازمان سنجش معادل تعرفه شهریه دانشجویان مقطع کارشناسی در ورودی های همان سال و مطابق مقررات مربوط محاسبه خواهد شد.

 

همچنین شما می توانید شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه ها را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

سوالات متداول:

فرق دوره نوبت دوم با دوره روزانه در چیست؟

دوره نوبت دوم:

- مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم  با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود.

- در نحوه آموزش و کلاس های دوره نوبت دوم و دوره روزانه تفاوتی وجود ندارد.

- همانند مدرک دوره روزانه، عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه تهران در سال 99 مراجعه کنید.

تفاوت میان دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان در چیست؟

- در مدرک دوره  نوبت دوم روی مدرک عنوانی نوبت دوم درج نمی شود و مدرک دقیقا معادل دوره روزانه است اما در مدرک پردیس های خودگردان، روی مدرک عنوان پردیس خودگردان درج می شود. این موضوع در طی چند سال اخیر تصویب شده است.

- شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان نسبت به نوبت دوم بسیار بالا تر است.  شهریه دوره نوبت دوم تقریبا با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند، درحالیکه شهریه پردیس خودگردان بسیار بالاتر از آن است.

برای قبولی در دوره نوبت دوم دانشگاه ها می بایست در کنکور سراسری شرکت کنید اما در بعضی رشته ها، پردیس های خودگردان بدون آزمون دانشجو می پذیرند.

- اغلب دانشگاه های دولتی کشور دوره نوبت دوم را ارائه می دهند اما پردیس های خودگردان فقط به دانشگاه های مادر وابسته اند و در دانشگاه های مادر وجود دارند.

شهریه دانشگاه آزاد بیشتر است یا پردیس خودگردان؟

دانشگاه های آزاد کشور نیز جز دانشگاه هایی است که شهریه ی بالایی دارند اما از پردیس های خودگردان شهریه کمتری می گیرند. پردیس های خودگردان شهریه ی بسیاری بالایی دارند و قبل از انتخاب رشته بهتر است از شهریه های این دانشگاه ها مطلع شوید.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  سمیرا‏ - 00/8/4

  سلام.من ارشدحقوق دانشگاه تهران الکترونیکی قبول شدم.نزدیک چهارمیلیون ونیم شهریه پرداخت کردم اول کاری.میخوام بدونم شهریه یه ترم روحساب کردن یانه بازم بایدپرداخت کنم؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 00/6/12

  سلام
  جداول بالا مربوط به سال تحصیلی 1400-1401 هستند؟

 • تصویر فرد

  شهناز عمرزاده‏ - 00/6/12

  بله درسته.

 • تصویر فرد

  ب. عرب‏ - 99/7/6

  سلام
  مبالغ اعلام شده در جداول به ریال هست یا تومان؟

 • تصویر فرد

  سراب‏ - 99/6/25

  با این اوضاع اقتصادی دیگه درس هم نمیشه خوند، هر واحد سیصد هزار تومن؟ رحم کنید به قشر جوان

 • تصویر فرد

  فرنوش‏ - 98/6/22

  سلام من دانشگاه تهران نوبت دوم قبول شدم تو رشته ی مهندسی پزشکی با رتبه ی ۹۰ واقعااااا هیچ اطلاعی نداشتم که نوبت دوم پولیه و اونم اینقدر زیاد وگرنه حتما تربیت مدرس و علم و صنعت رو میزدم.حالا با این حال امکانش هست به صورت حدودی بهم بگین درکل شهریه ی یک ترم چقدر میشه !متوجه شدم که ثابت یک میلیون و خورده ای هستش ولی نظری و عملی رو متوجه نشدم چطوری محاسبه میشه.به ازای ۳ واحد یا ۴ واحد ۳ میلیون!

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading