شهریه ارشد دانشگاه علامه طباطبایی 1400 | نوبت دوم (شبانه) و پردیس

شهریه نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1400 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که در انتخاب رشته 1400 شرکت می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی
شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1400

همانطور که می دانید مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود، همچنین در آموزش و کلاس ها نیز تفاوتی بین این دو دوره وجود ندارد. عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.در گذشته به دوره نوبت دوم، شبانه می گفتند. 

درحالیکه در مدرک پردیس های خودگردان عنوان پردیس خودگردان روی مدرک درج می شود. تفاوت بزرگ این دوره ها در میزان هزینه های شهریه ها است. همچنین در اکثر دانشگاه های دولتی دوره نوبت دوم وجود دارد اما پردیس های خودگردان وابسته به دانشگاه های مادر هستند و فقط به دانشگاه های معینی در کشور اجازه تاسیس پردیس خودگردان داده شده است. بعضی از پردیس های خودگردان بدون آزمون نیز دانشجو می پذیرند و شهریه های آن بسیار سنگین تر از نوبت دوم است.

شهریه های دانشگاه ها در دوره های نوبت دوم و پردیس خود گردان با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند و گاه بیشتر از آن است. به همین دلیل اطلاع از شهریه ی دانشگاه ها و شرایط آن به ما در انتخاب رشته کمک خواهد کرد.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

معمولا هر ساله دانشگاه ها 20 درصد نسبت به سال گذشته به شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان اضافه می کند و طی اطلاعیه ای در سایت معاونت آموزشی خود بار گذاری می کند. در این مطلب شهریه های دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1400 به تفکیک آمده است. شهریه های دوره ی نوبت دوم و پردیس خودگردان به تومان ارائه شده است.

 

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس تخصصی  شهریه دروس پایه  شهریه دروس عمومی  شهریه دروس عملی  شهریه هر واحد پایان نامه  شهریه خدمات رسانی
1,077,780 204,930 204,930 204,930 258,060 622,380 42,000

 

در ادامه تلاش خواهیم کرد تا حداقل و حداکثر شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1400 برای یک ترم تحصیلی محاسبه کنیم. مبنای اطلاعات جدول فوق مبالغ شهریه سال 99 با 15 درصد افزایش شهریه می باشد. چرا که در طی هر سال مبلغی حدود 10 الی 15 درصد بر مقدار شهریه دوره های نوبت دوم دانشگاه ها اضافه می شود و لذا مبالغ به صورت حدودی محاسبه گردیده اند.

شهریه یک ترم دوره نوبت دوم رشته علوم انسانی دانشگاه علامه = شهریه ثابت + (شهریه دروس تخصصی × تعداد واحدهای آن) + (شهریه دروس پایه × تعداد واحدهای آن) + (شهریه دروس عمومی × تعداد واحدهای آن) + (شهریه دروس عملی × تعداد واحدهای آن) + شهریه خدمات رسانی

 • تعداد واحد دروس تخصصی 4
 • تعداد واحد دروس پایه 2
 • تعداد واحد دروس عمومی 2
 • تعداد واحد دروس عملی 2

در ادامه حداقل مبلغ شهریه یک ترم تحصیلی دوره شبانه دانشگاه علامه را برای تعداد واحدهای ذکر شده و طبق فرمول گفته شده محاسبه می کنیم که جمع تعداد واحدهای درسی 10 واحد می باشد.

 

 1,077,780 + 819,720 + 409,860 + 409,860 + 516,120 + 42000 = 3,500,000 

 

3,500,000 تومان حداقل شهریه یک ترم دوره نوبت دوم رشته علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد که به صورت تقریبی محاسبه گردیده است.

 

 

در ادامه حداکثر مبلغ شهریه یک ترم نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1400 را محاسبه می کنیم. که تعداد واحدها را به 14 واحد درسی افزایش می دهیم که به شرح زیر می باشند:

 • تعداد واحد دروس تخصصی 6
 • تعداد واحد دروس پایه 4
 • تعداد واحد دروس عمومی 2
 • تعداد واحد دروس عملی 2

 

با فرمول ذکر شده در بالا مقدار حداکثر را نیز بر حسب واحدهای فوق محاسبه می کنیم:

 

 1,077,780 + 1,229,580 + 819,720 + 409,860 + 516,120 + 42000 = 4,100,000 

 

4,100,000 تومان حداکثر شهریه یک ترم دوره نوبت دوم رشته علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد که به صورت تقریبی محاسبه گردیده است.

 

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد سایر رشته ها دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس تخصصی  شهریه دروس پایه  شهریه دروس عمومی  شهریه دروس عملی  شهریه هر واحد پایان نامه  شهریه خدمات رسانی
1,275,120 235,290 235,290 235,290 318,780 728,640 42,000

 

در ادامه تلاش خواهیم کرد تا حداقل و حداکثر شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد سایر رشته های دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1400 برای یک ترم تحصیلی محاسبه کنیم. مبنای اطلاعات جدول فوق مبالغ شهریه سال 99 با 20 درصد افزایش شهریه می باشد. چرا که در طی هر سال مبلغی حدود 15 الی 20 درصد بر مقدار شهریه دوره های نوبت دوم دانشگاه ها اضافه می شود و لذا مبالغ به صورت حدودی محاسبه گردیده اند.

شهریه یک ترم دوره نوبت دوم رشته علوم انسانی دانشگاه علامه = شهریه ثابت + (شهریه دروس تخصصی × تعداد واحدهای آن) + (شهریه دروس پایه × تعداد واحدهای آن) + (شهریه دروس عمومی × تعداد واحدهای آن) + (شهریه دروس عملی × تعداد واحدهای آن) + شهریه خدمات رسانی

 • تعداد واحد دروس تخصصی 4
 • تعداد واحد دروس پایه 2
 • تعداد واحد دروس عمومی 2
 • تعداد واحد دروس عملی 2

در ادامه حداقل مبلغ شهریه یک ترم تحصیلی دوره شبانه دانشگاه علامه را برای تعداد واحدهای ذکر شده و طبق فرمول گفته شده محاسبه می کنیم که جمع تعداد واحدهای درسی 10 واحد می باشد.

 

 1,275,120 + 941,160 + 470,580 + 470,580 + 637,560 + 42000 = 4,000,000 

 

4,000,000 تومان حداقل شهریه یک ترم دوره نوبت دوم سایر رشته های دانشگاه علامه طباطبایی می باشد که به صورت تقریبی محاسبه گردیده است.

بر طبق محاسبات بالا می توان حداکثر شهریه یک ترم دوره نوبت دوم سایر رشته های دانشگاه علامه طباطبایی را نیز می توان به صورت تقریبی تا حدود 5,000,000 تومان تخمین زد.

 

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1400

گروه کل شهریه شهریه هر نیمسال به صورت ثابت
علوم انسانی 27,600,000 6,900,000

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد سایر رشته های دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1400

گروه کل شهریه شهریه هر نیمسال به صورت ثابت
علوم انسانی 31,740,000 7,935,000

 

مبنای اطلاعات جداول فوق مبالغ شهریه سال 99 با 20 درصد افزایش شهریه می باشد. چرا که در طی هر سال مبلغی حدود 15 الی 20 درصد بر مقدار شهریه دوره های پردیس خودگردان دانشگاه ها اضافه می شود و لذا مبالغ به صورت حدودی و به واحد تومان محاسبه گردیده اند.

 

همچنین شما می توانید شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه ها را در سایت 3گام بخوانید.

 

سوالات متداول:

فرق دوره نوبت دوم با دوره روزانه در چیست؟

دوره نوبت دوم:

- مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم  با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود.

- در نحوه آموزش و کلاس های دوره نوبت دوم و دوره روزانه تفاوتی وجود ندارد.

- همانند مدرک دوره روزانه، عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی در سال 99 مراجعه کنید.

تفاوت میان دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان در چیست؟

- در مدرک دوره  نوبت دوم روی مدرک عنوانی نوبت دوم درج نمی شود و مدرک دقیقا معادل دوره روزانه است اما در مدرک پردیس های خودگردان، روی مدرک عنوان پردیس خودگردان درج می شود. این موضوع در طی چند سال اخیر تصویب شده است.

- شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان نسبت به نوبت دوم بسیار بالا تر است.  شهریه دوره نوبت دوم تقریبا با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند، درحالیکه شهریه پردیس خودگردان بسیار بالاتر از آن است.

برای قبولی در دوره نوبت دوم دانشگاه ها می بایست در کنکور سراسری شرکت کنید اما در بعضی رشته ها، پردیس های خودگردان بدون آزمون دانشجو می پذیرند.

- اغلب دانشگاه های دولتی کشور دوره نوبت دوم را ارائه می دهند اما پردیس های خودگردان فقط به دانشگاه های مادر وابسته اند و در دانشگاه های مادر وجود دارند.

شهریه دانشگاه آزاد بیشتر است یا پردیس خودگردان؟

دانشگاه های آزاد کشور نیز جز دانشگاه هایی است که شهریه ی بالایی دارند اما از پردیس های خودگردان شهریه کمتری می گیرند. پردیس های خودگردان شهریه ی بسیاری بالایی دارند و قبل از انتخاب رشته بهتر است از شهریه های این دانشگاه ها مطلع شوید.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت