شهریه ارشد دانشگاه فردوسی مشهد 1400 | نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 1400 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی
شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400

همانطور که می دانید مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم  با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود، همچنین در آموزش و کلاس ها نیز تفاوتی بین این دو دوره وجود ندارد. عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.در گذشته به دوره نوبت دوم، شبانه می گفتند. 

درحالیکه در مدرک پردیس های خودگردان عنوان پردیس خودگردان روی مدرک درج می شود. تفاوت بزرگ این دوره ها در میزان هزینه های شهریه ها است. همچنین در اکثر دانشگاه های دولتی دوره نوبت دوم وجود دارد اما پردیس های خودگردان وابسته به دانشگاه های مادر هستند و فقط به دانشگاه های معینی در کشور اجازه تاسیس پردیس خودگردان داده شده است. بعضی از پردیس های خودگردان بدون آزمون نیز دانشجو می پذیرند و شهریه های آن بسیار سنگین تر از نوبت دوم است.

شهریه های دانشگاه ها در دوره های نوبت دوم و پردیس خود گردان با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی  برابری می کند و گاه بیشتر از آن است. به همین دلیل اطلاع از شهریه ی دانشگاه ها و شرایط آن به ما در انتخاب رشته کمک خواهد کرد.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

معمولا هر ساله دانشگاه ها 20 درصد نسبت به سال گذشته به شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان اضافه می کند و طی اطلاعیه ای در سایت معاونت آموزشی خود بار گذاری می کند. در این مطلب شهریه های دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400 به تفکیک آمده است. مبالغ موجود در جداول زیر بر مبنای شهریه سال 99 نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی می باشد که مبلغ 20 درصد به آن اضافه شده است. شهریه های دوره ی نوبت دوم و پردیس خودگردان به تومان ارائه شده است.

 

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و سایر رشته ها دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400 

شهریه ثابت متغیر هر واحد درسی متغیر هر واحد پایان نامه 
شهریه نظری شهریه عملی شهریه نظری شهریه عملی
1,656,240 397,680 622,560 662,520 993,840

 

در ادامه مبالغ حداقل و حداکثر برای یک ترم تحصیلی  نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و سایر رشته ها دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400، محاسبه خواهد شد. 

این مبالغ با فرض تعداد 6 واحد نظری و 4 واحد عملی محاسبه گردیده است و به تومان می باشند.

 

(شهریه متغیر هر واحد درسی) + شهریه ثابت = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد شبانه دانشگاه مشهد سال 1400 

6,500,000 = 2,490,240 + 2,386,080 + 1,656,240 = (4 × 622,560) + (6 × 397,680)) + 1,656,240 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد شبانه دانشگاه مشهد سال 1400 

 

مبلغ 6,500,000 تومان حداقل مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و سایر رشته ها دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400 می باشد و به صورت تقریبی می باشد لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند.

 

در ادامه مبلغ حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و سایر رشته ها در دوره نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد محاسبه می شود.

این مبالغ با فرض تعداد 6 واحد نظری و 6 واحد عملی محاسبه گردیده است. 

 

7,800,000 = 3,735,360 + 2,386,080 + 1,656,240 = (6 × 622,560) + (6 × 397,680)) + 1,656,240 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد شبانه دانشگاه مشهد سال 1400 

 

مبلغ 7,800,000 تومان حداکثر مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و سایر رشته ها دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400 می باشد و به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند.

 

 

 شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400

شهریه ثابت متغیر هر واحد درسی متغیر هر واحد پایان نامه 
شهریه نظری شهریه عملی شهریه نظری شهریه عملی
1,610,520 265,080 402,840 602,256 903,486

 

در ادامه مبالغ حداقل و حداکثر برای یک ترم تحصیلی  نوبت دوم (شبانه) رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400، محاسبه خواهد شد. 

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد نظری و 2 واحد عملی محاسبه گردیده است و به تومان می باشند.

 

(شهریه متغیر هر واحد درسی) + شهریه ثابت = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد شبانه دانشگاه فردوسی مشهد سال 1400 

4,600,000 = 805,680 + 2,120,640 + 1,610,520 = (2 × 402,840) + (8 × 265,080)) + 1,610,520 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد شبانه دانشگاه فردوسی مشهد سال 1400 

 

مبلغ 4,600,000 تومان حداقل مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی نوبت دوم (شبانه) رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند.

 

در ادامه مبلغ حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی رشته های علوم انسانی در دوره نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد محاسبه می شود.

این مبالغ با فرض تعداد 10 واحد نظری و 2 واحد عملی محاسبه گردیده است. 

 

(شهریه متغیر هر واحد درسی) + شهریه ثابت = حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی ارشد شبانه دانشگاه فردوسی مشهد سال 1400

5,100,000 = 805,680 + 2,650,800 + 1,610,520 = (2 × 402,840) + (10 × 265,080)) + 1,610,520 = حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی ارشد شبانه دانشگاه فردوسی مشهد سال 1400 

 

مبلغ 5,100,000 تومان حداقل مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی نوبت دوم (شبانه) رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند.

 

 

شهریه پردیس خودگردان همه رشته های دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400

گروه آموزشی دوره  شهریه ثابت متغیر هر واحد درسی متغیر هر واحد پایان نامه 
شهریه  نظری شهریه عملی شهریه  نظری شهریه  عملی
همه گروه ها پردیس خودگردان 6,912,960 633,840 979,440 1,267,320 1,306,920

 

در ادامه مبالغ حداقل و حداکثر برای یک ترم تحصیلی  پردیس خودگردان همه گروه ها یا رشته های دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400، محاسبه خواهد شد. 

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد نظری و 2 واحد عملی محاسبه گردیده است و به تومان می باشند.

 

(شهریه متغیر هر واحد درسی) + شهریه ثابت = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان همه رشته های دانشگاه فردوسی مشهد سال 1400 

14,000,000 = 1,958880 + 5,070,720 + 6,912,960 = (2 × 979,440) + (8 × 633,840)) + 6,912,960 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان همه رشته های دانشگاه فردوسی مشهد سال 1400 

 

مبلغ 14,000,000 تومان حداقل مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان همه رشته های دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند.

 

در ادامه مبلغ حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی همه رشته های کارشناسی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد محاسبه می شود.

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد نظری و 4 واحد عملی محاسبه گردیده است. 

 

(شهریه متغیر هر واحد درسی) + شهریه ثابت = حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان همه رشته های دانشگاه فردوسی مشهد سال 1400 

16,000,000 = 3,917,760 + 5,070,720 + 6,912,960 = (4 × 979,440) + (8 × 633,840)) + 6,912,960 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان همه رشته های دانشگاه فردوسی مشهد سال 1400 

 

مبلغ 16,000,000 تومان حداقل مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان همه رشته های دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند.

 

داوطلبان و دانشجویان گرامی می توانند طبق فرمول فوق مبالغ موجود در جداول زیر را نیز برای رشته ها و دوره های دیگر محاسبه کنند.

 

 

شهریه دوره مجازی رشته های فنی مهندسی، علوم پایه و سایر رشته ها کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400

دوره  شهریه ثابت متغیر هر واحد درسی متغیر هر واحد پایان نامه 
شهریه  نظری شهریه  عملی شهریه  نظری شهریه  عملی
مجازی 1,957,392 361,284 753,150

 

شهریه دوره مجازی رشته های علوم انسانی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1400

دوره  شهریه ثابت متغیر هر واحد درسی متغیر هر واحد پایان نامه 
شهریه  نظری شهریه  عملی شهریه  نظری شهریه  عملی
مجازی 1,505,580 385,116 602,232

 

همچنین شما می توانید شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه ها را در سایت 3گام بخوانید.

 

سوالات متداول:

تفاوت میان دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان در چیست؟

- در مدرک دوره  نوبت دوم روی مدرک عنوانی نوبت دوم درج نمی شود و مدرک دقیقا معادل دوره روزانه است اما در مدرک پردیس های خودگردان، روی مدرک عنوان پردیس خودگردان درج می شود. این موضوع در طی چند سال اخیر تصویب شده است.

- شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان نسبت به نوبت دوم بسیار بالا تر است.  شهریه دوره نوبت دوم تقریبا با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند، درحالیکه شهریه پردیس خودگردان بسیار بالاتر از آن است.

برای قبولی در دوره نوبت دوم دانشگاه ها می بایست در کنکور سراسری شرکت کنید اما در بعضی رشته ها، پردیس های خودگردان بدون آزمون دانشجو می پذیرند.

- اغلب دانشگاه های دولتی کشور دوره نوبت دوم را ارائه می دهند اما پردیس های خودگردان فقط به دانشگاه های مادر وابسته اند و در دانشگاه های مادر وجود دارند.

فرق دوره نوبت دوم با دوره روزانه در چیست؟

دوره نوبت دوم:

- مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم  با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود.

- در نحوه آموزش و کلاس های دوره نوبت دوم و دوره روزانه تفاوتی وجود ندارد.

- همانند مدرک دوره روزانه، عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99 مراجعه کنید.

شهریه دانشگاه آزاد بیشتر است یا پردیس خودگردان؟

دانشگاه های آزاد کشور نیز جز دانشگاه هایی است که شهریه ی بالایی دارند اما از پردیس های خودگردان شهریه کمتری می گیرند. پردیس های خودگردان شهریه ی بسیاری بالایی دارند و قبل از انتخاب رشته بهتر است از شهریه های این دانشگاه ها مطلع شوید.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  ضیائی‏ - 01/3/2

  سلام و ادب میشود بدون آزمون در مقطع ارشد علوم انسانی شرکت کرد من در حال حاضر دانشجو ارشد روانشناسی عمومی هستم میتوانم در ارشد بالینی پردیس شرکت و دروس را تطبیق بدهم.باسپاس

 • تصویر فرد

  پویا عامری‏ - 00/5/10

  سلام ببخشید تمام رشته هارو میشه در نوبت دوم تحصیل کرد؟

 • تصویر فرد

  Amir‏ - 99/8/7

  شهریه ها به تومانه نه ریال

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/7/1

  تو متن نوشته شهریه ها به تومان. کامنت ها نوشته به ریال است. کدام درسته بالاخره؟

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 99/6/23

  سلام برای مقطع دکتری علوم انسانی شهریه5,184,696 درج شده. این مبلغ برای هر واحد درسی لحاظ شده؟ و در ازای هر واحد همین مبلغ اضافهع خواهد شد؟

 • تصویر فرد

  P‏ - 99/6/15

  تو متن بالا نوشتین شهریه ها به تومان!درسته؟

 • تصویر فرد

  فتانه‏ - 99/6/3

  سلام شهریه ها برا یک ترم هست درسته؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/6/3

  سلام بله مبلغ شهریه ها برای یک ترم هست که باید شهریه ثابت و متغیر رو بسته به تعداد واحدتون حساب کنید و باهم جمع کنید

 • تصویر فرد

  Mina‏ - 99/6/1

  شهریه به ریاله یاتومن؟؟؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/6/2

  همونطور که داخل متن هم گفتیم شهریه ها به ریال هستن

 • تصویر فرد

  Jawad‏ - 99/2/25

  برای اتباع چه طور حساب میشه ؟؟

 • تصویر فرد

  بتول‏ - 98/9/4

  سلام
  هزينه رشته پزشکی بين الملل چقدر است ؟

 • تصویر فرد

  مژگان‏ - 98/7/19

  میشود بدون کنکور در پردیس خود گردان وارد شد

 • تصویر فرد

  مریم کریمی‏ - 98/6/31

  سلام شهریه به ریال است 

 • تصویر فرد

  saeedeh‏ - 98/5/19

  منم همین سوال رو دارم...شهریه ها ب ریاله یا تومانه!؟

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/5/20

  سلام وقت بخیر 
  به ریال هست

 • تصویر فرد

  javad‏ - 98/4/20

  شهریه ها به ریال هست یا تومان؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت