شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99

تعداد بازدید 15658 دفعه

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 99 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی
شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی

همانطور که می دانید مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم  با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود، همچنین در آموزش و کلاس ها نیز تفاوتی بین این دو دوره وجود ندارد. عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.در گذشته به دوره نوبت دوم، شبانه می گفتند. 

درحالیکه در مدرک پردیس های خودگردان عنوان پردیس خودگردان روی مدرک درج می شود. تفاوت بزرگ این دوره ها در میزان هزینه های شهریه ها است. همچنین در اکثر دانشگاه های دولتی دوره نوبت دوم وجود دارد اما پردیس های خودگردان وابسته به دانشگاه های مادر هستند و فقط به دانشگاه های معینی در کشور اجازه تاسیس پردیس خودگردان داده شده است. بعضی از پردیس های خودگردان بدون آزمون نیز دانشجو می پذیرند و شهریه های آن بسیار سنگین تر از نوبت دوم است.

شهریه های دانشگاه ها در دوره های نوبت دوم و پردیس خود گردان با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی  برابری می کند و گاه بیشتر از آن است. به همین دلیل اطلاع از شهریه ی دانشگاه ها و شرایط آن به ما در انتخاب رشته کمک خواهد کرد.

معمولا هر ساله دانشگاه ها 20 درصد نسبت به سال گذشته به شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان اضافه می کند و طی اطلاعیه ای در سایت معاونت آموزشی خود بار گذاری می کند. در این مطلب شهریه های دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99 به تفکیک آمده است. شهریه های دوره ی نوبت دوم و پردیس خودگردان به تومان ارائه شده است.

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99

شهریه ثابت شهریه متغیر
شهریه عمومی شهریه پایه شهریه اصلی، تخصصی، اختیاری، الزامی شهریه عملی، آزمایشگاهی شهریه پروژه
632,250 409,500 670,500 111,600 67,050 241,800

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99

شهریه ثابت شهریه متغیر
شهریه عمومی شهریه پایه شهریه اصلی، تخصصی، اختیاری، الزامی شهریه عملی، آزمایشگاهی شهریه پروژه
557,850 40,950 63,300 92,850 55,800 241,800

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99

شهریه ثابت متغیر هرواحد درسی متغیر هرواحد پایان نامه 
شهریه نظری شهریه عملی شهریه نظری شهریه عملی
1,505,580 361,560 565,920 602,256 903,486

 شهریه نوبت دوم (شبانه)  رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99

شهریه ثابت متغیر هرواحد درسی متغیر هرواحد پایان نامه 
شهریه نظری شهریه عملی شهریه نظری شهریه عملی
1,135,022 240,948 377,136 602,256 903,486

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه پردیس خود گردان رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99

گروه آموزشی دوره  شهریه ثابت متغیر هرواحد درسی متغیر هرواحد پایان نامه 
شهریه  نظری شهریه عملی شهریه  نظری شهریه  عملی
سایرگروه ها پردیس خودگردان 6,284,520 576180 890.340 1,152,096 1,188,096
علوم پایه و مهندسی پردیس خودگردان مجازی 2,513,940 419,100    

 

شهریه پردیس خود گردان رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99

دوره  شهریه ثابت متغیر هرواحد درسی متغیر هرواحد پایان نامه 
شهریه  نظری شهریه  عملی شهریه  نظری شهریه  عملی
پردیس خودگردان 6,284,520 576,180 890,340 1,152,096

1,188,096

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه دوره مجازی رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها  کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99

دوره  شهریه ثابت متغیر هرواحد درسی متغیر هرواحد پایان نامه 
شهریه  نظری شهریه  عملی شهریه  نظری شهریه  عملی
مجازی 1,957,392 361,284 753,150

 

شهریه دوره مجازی رشته های علوم انسانی  کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99

دوره  شهریه ثابت متغیر هرواحد درسی متغیر هرواحد پایان نامه 
شهریه  نظری شهریه  عملی شهریه  نظری شهریه  عملی
مجازی 1,505,580 385,116 602,232

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها دوره دکتری دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99

گروه آموزشی شهریه ثابت متغیر هرواحد درسی
شهریه  نظری شهریه  عمومی شهریه  عملی شهریه  پایان نامه 
دامپزشکی 5,940,890 1,080,069
علوم پایه  6,552,876 1,296,108
مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی 7,921,188 1,440,093

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته های علوم انسانی دوره دکتری دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99

شهریه ثابت متغیر هرواحد درسی
شهریه  نظری شهریه  عمومی شهریه  عملی شهریه پایان نامه 
5,184,696 1,152,228

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه پردیس خود گردان رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99

شهریه ثابت متغیر هرواحد درسی
شهریه  نظری شهریه  عمومی شهریه  عملی شهریه  پایان نامه 
8,379,360 1,539,000

 

شهریه پردیس خود گردان رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99

شهریه ثابت متغیر هرواحد درسی
شهریه  نظری شهریه  عمومی شهریه  عملی شهریه  پایان نامه 
7,856,640 1,311,000

همچنین شما می توانید شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه ها را در سایت 3گام بخوانید.

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری

سوالات متداول:

تفاوت میان دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان در چیست؟

- در مدرک دوره  نوبت دوم روی مدرک عنوانی نوبت دوم درج نمی شود و مدرک دقیقا معادل دوره روزانه است اما در مدرک پردیس های خودگردان، روی مدرک عنوان پردیس خودگردان درج می شود. این موضوع در طی چند سال اخیر تصویب شده است.

- شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان نسبت به نوبت دوم بسیار بالا تر است.  شهریه دوره نوبت دوم تقریبا با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند، درحالیکه شهریه پردیس خودگردان بسیار بالاتر از آن است.

برای قبولی در دوره نوبت دوم دانشگاه ها می بایست در کنکور سراسری شرکت کنید اما در بعضی رشته ها، پردیس های خودگردان بدون آزمون دانشجو می پذیرند.

- اغلب دانشگاه های دولتی کشور دوره نوبت دوم را ارائه می دهند اما پردیس های خودگردان فقط به دانشگاه های مادر وابسته اند و در دانشگاه های مادر وجود دارند.

فرق دوره نوبت دوم با دوره روزانه در چیست؟

دوره نوبت دوم:

- مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم  با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود.

- در نحوه آموزش و کلاس های دوره نوبت دوم و دوره روزانه تفاوتی وجود ندارد.

- همانند مدرک دوره روزانه، عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد در سال 99 مراجعه کنید.

شهریه دانشگاه آزاد بیشتر است یا پردیس خودگردان؟

دانشگاه های آزاد کشور نیز جز دانشگاه هایی است که شهریه ی بالایی دارند اما از پردیس های خودگردان شهریه کمتری می گیرند. پردیس های خودگردان شهریه ی بسیاری بالایی دارند و قبل از انتخاب رشته بهتر است از شهریه های این دانشگاه ها مطلع شوید.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  Amir‏ - 99/8/7

  شهریه ها به تومانه نه ریال

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/7/1

  تو متن نوشته شهریه ها به تومان. کامنت ها نوشته به ریال است. کدام درسته بالاخره؟

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 99/6/23

  سلام برای مقطع دکتری علوم انسانی شهریه5,184,696 درج شده. این مبلغ برای هر واحد درسی لحاظ شده؟ و در ازای هر واحد همین مبلغ اضافهع خواهد شد؟

 • تصویر فرد

  P‏ - 99/6/15

  تو متن بالا نوشتین شهریه ها به تومان!درسته؟

 • تصویر فرد

  فتانه‏ - 99/6/3

  سلام شهریه ها برا یک ترم هست درسته؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/6/3

  سلام بله مبلغ شهریه ها برای یک ترم هست که باید شهریه ثابت و متغیر رو بسته به تعداد واحدتون حساب کنید و باهم جمع کنید

 • تصویر فرد

  Mina‏ - 99/6/1

  شهریه به ریاله یاتومن؟؟؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/6/2

  همونطور که داخل متن هم گفتیم شهریه ها به ریال هستن

 • تصویر فرد

  Jawad‏ - 99/2/25

  برای اتباع چه طور حساب میشه ؟؟

 • تصویر فرد

  بتول‏ - 98/9/4

  سلام
  هزينه رشته پزشکی بين الملل چقدر است ؟

 • تصویر فرد

  مژگان‏ - 98/7/19

  میشود بدون کنکور در پردیس خود گردان وارد شد

 • تصویر فرد

  مریم کریمی‏ - 98/6/31

  سلام شهریه به ریال است 

 • تصویر فرد

  saeedeh‏ - 98/5/19

  منم همین سوال رو دارم...شهریه ها ب ریاله یا تومانه!؟

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/5/20

  سلام وقت بخیر 
  به ریال هست

 • تصویر فرد

  javad‏ - 98/4/20

  شهریه ها به ریال هست یا تومان؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc