شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز در سال 99

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز در سال 1400 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 1400 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز
شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز در سال 1400

همانطور که می دانید مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود، همچنین در آموزش و کلاس ها نیز تفاوتی بین این دو دوره وجود ندارد. عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.در گذشته به دوره نوبت دوم، شبانه می گفتند. 

درحالیکه در مدرک پردیس های خودگردان عنوان پردیس خودگردان روی مدرک درج می شود. تفاوت بزرگ این دوره ها در میزان هزینه های شهریه ها است. همچنین در اکثر دانشگاه های دولتی دوره نوبت دوم وجود دارد اما پردیس های خودگردان وابسته به دانشگاه های مادر هستند و فقط به دانشگاه های معینی در کشور اجازه تاسیس پردیس خودگردان داده شده است. بعضی از پردیس های خودگردان بدون آزمون نیز دانشجو می پذیرند و شهریه های آن بسیار سنگین تر از نوبت دوم است.

شهریه های دانشگاه ها در دوره های نوبت دوم و پردیس خود گردان با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند و گاه بیشتر از آن است. به همین دلیل اطلاع از شهریه ی دانشگاه ها و شرایط آن به ما در انتخاب رشته کمک خواهد کرد.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

معمولا هر ساله دانشگاه ها 20 درصد نسبت به سال گذشته به شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان اضافه می کنند و طی اطلاعیه ای در سایت معاونت آموزشی خود بار گذاری می کنند. در این مطلب شهریه های دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز در سال 1400 به تفکیک آمده است. مبالغ موجود در جداول زیر بر مبنای شهریه سال 99 دوره نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز می باشد که 20 درصد به آن اضافه شده است. شهریه های دوره ی نوبت دوم و پردیس خودگردان به تومان ارائه شده است.

 

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی شهریه دروس خاص (پروژه، پایان نامه، سمینار، رساله)
2,136,000 426,000 426,000 1,068,000

 

در ادامه مبالغ حداقل و حداکثر برای یک ترم تحصیلی شهریه نوبت دوم (شبانه) دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز در سال 1400، محاسبه خواهد شد.

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد درس نظری و 2 واحد درس عملی محاسبه گردیده است و به تومان می باشند.

 

شهریه متغیر + شهریه ثابت = شهریه یک ترم تحصیلی ارشد نوبت دوم (شبانه) دانشگاه صنعتی شیراز

6,400,000 = 852,000 + 3,408,000 + 2,136,000 = (2 × 426,000) + (8 × 426,000) + 2,136,000 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد نوبت دوم (شبانه) دانشگاه صنعتی شیراز

 

مبلغ 6,400,000 تومان حداقل مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی نوبت دوم (شبانه) دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. همچنین این مقادیر با فرض افزایش 20 درصدی شهریه ها محاسبه شده اند.

 

در ادامه مبلغ حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز محاسبه می شود.

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد درس نظری و 4 واحد درس عملی محاسبه گردیده است. 

 

شهریه متغیر + شهریه ثابت = شهریه یک ترم تحصیلی ارشد نوبت دوم (شبانه) دانشگاه صنعتی شیراز

7,300,000 = 1,704,000 + 3,408,000 + 2,136,000 = (4 × 426,000) + (8 × 426,000) + 2,136,000 = حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی ارشد نوبت دوم (شبانه) دانشگاه صنعتی شیراز

 

مبلغ 7,300,000 تومان حداکثر مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی نوبت دوم (شبانه) دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. همچنین این مقادیر با فرض افزایش 20 درصدی شهریه ها محاسبه شده اند.

 

 

شهریه پردیس خودگردان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی شهریه دروس خاص (پروژه، پایان نامه، سمینار، رساله)
2,340,000 464,400 464,400 1,152,000

 

در ادامه مبالغ حداقل و حداکثر برای یک ترم تحصیلی شهریه پردیس خودگردان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز در سال 1400، محاسبه خواهد شد.

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد درس نظری و 2 واحد درس عملی محاسبه گردیده است و به تومان می باشند.

 

شهریه متغیر + شهریه ثابت = شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز

7,000,000 = 928,800 + 3,715,200 + 2,340,000 = (2 × 464,400) + (8 × 464,400) + 2,340,000 = حداقل شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز

 

مبلغ 7,000,000 تومان حداقل مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. همچنین این مقادیر با فرض افزایش 20 درصدی شهریه ها محاسبه شده اند.

 

در ادامه مبلغ حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز محاسبه می شود.

این مبالغ با فرض تعداد 8 واحد درس نظری و 4 واحد درس عملی محاسبه گردیده است. 

 

شهریه متغیر + شهریه ثابت = شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز

8,000,000 = 1,857,600 + 3,715,200 + 2,340,000 = (4 × 464,400) + (8 × 464,400) + 2,340,000 = حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی ارشد پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز

 

مبلغ 8,000,000 تومان حداکثر مبلغ شهریه برای یک ترم تحصیلی پردیس خودگردان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز در سال 1400 می باشد که به صورت تقریبی محاسبه شده اند لذا با توجه به تعداد واحدهای نظری و عملی می تواند تغییر کند. همچنین این مقادیر با فرض افزایش 20 درصدی شهریه ها محاسبه شده اند.

 

 

شهریه تبدیل خارج به داخل دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز در سال 1400

شهریه ثابت  شهریه دروس نظری شهریه دروس عملی شهریه دروس خاص (پروژه، پایان نامه، سمینار، رساله)
2,574,000 510,840 510,840 1,267,200

 

همچنین شما می توانید شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه ها را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

سوالات متداول:

شهریه دانشگاه آزاد بیشتر است یا پردیس خودگردان؟

دانشگاه های آزاد کشور نیز جز دانشگاه هایی است که شهریه ی بالایی دارند اما از پردیس های خودگردان شهریه کمتری می گیرند. پردیس های خودگردان شهریه ی بسیاری بالایی دارند و قبل از انتخاب رشته بهتر است از شهریه های این دانشگاه ها مطلع شوید.

تفاوت میان دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان در چیست؟

- در مدرک دوره  نوبت دوم روی مدرک عنوانی نوبت دوم درج نمی شود و مدرک دقیقا معادل دوره روزانه است اما در مدرک پردیس های خودگردان، روی مدرک عنوان پردیس خودگردان درج می شود. این موضوع در طی چند سال اخیر تصویب شده است.

- شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان نسبت به نوبت دوم بسیار بالا تر است.  شهریه دوره نوبت دوم تقریبا با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند، درحالیکه شهریه پردیس خودگردان بسیار بالاتر از آن است.

برای قبولی در دوره نوبت دوم دانشگاه ها می بایست در کنکور سراسری شرکت کنید اما در بعضی رشته ها، پردیس های خودگردان بدون آزمون دانشجو می پذیرند.

- اغلب دانشگاه های دولتی کشور دوره نوبت دوم را ارائه می دهند اما پردیس های خودگردان فقط به دانشگاه های مادر وابسته اند و در دانشگاه های مادر وجود دارند.

فرق دوره نوبت دوم با دوره روزانه در چیست؟

 

- مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم  با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود.

- در نحوه آموزش و کلاس های دوره نوبت دوم و دوره روزانه تفاوتی وجود ندارد.

- همانند مدرک دوره روزانه، عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه شیراز در سال 99 مراجعه کنید.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت