شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز در سال 98

تعداد بازدید 1158 دفعه

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز در سال 98 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 98 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز در سال 98

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دوره کارشناسی  ارشد دانشگاه صنعتی شیراز در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی دروس خاص (پروژه، پایان نامه، سمینار، رساله)
19,500,000 3,870,000 3,870,000 9,600,000
17,800,000 3,550,000 3,550,000 8,900,000

 

شهریه پردیس خودگردان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی دروس خاص (پروژه، پایان نامه، سمینار، رساله)
19,500,000 3,870,000 3,870,000 9,600,000

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه تبدیل خارج به داخل دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی دروس خاص (پروژه، پایان نامه، سمینار، رساله)
21,450,000 4,257,000 4,257,000 10,560,000

شهریه اخذ مجدد دروس در دوره روزانه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز در سال 98

دروس نظری دروس عملی دروس خاص (پروژه، پایان نامه، سمینار، رساله)
1,584,000 1,584,000 3,960,000

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه روزانه پس از سنوات مجاز دروس در دوره روزانه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شیراز در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی دروس خاص (پروژه، پایان نامه، سمینار، رساله)
6,600,000 1,584,000 1,584,000 3,960,000

شهریه نوبت دوم (شبانه) دوره دکتری دانشگاه صنعتی شیراز در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی دروس خاص (پروژه، پایان نامه، سمینار، رساله)
کل شهریه برای حداکثر 8 نیمسال تحصیلی مبلغ 800000000 ریال می باشد.

شهریه پردیس دوره دکتری دانشگاه صنعتی شیراز در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی دروس خاص (پروژه، پایان نامه، سمینار، رساله)
کل شهریه برای حداکثر 8 نیمسال تحصیلی مبلغ 800000000 ریال می باشد.

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه تبدیل داخل به خارج  دوره دکتری دانشگاه صنعتی شیراز در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی دروس خاص (پروژه، پایان نامه، سمینار، رساله)
21,450,000 4,257,000 4,257,000 10,560,000

شهریه اخذ مجدد دروس دوره دکتری دانشگاه صنعتی شیراز در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی دروس خاص (پروژه، پایان نامه، سمینار، رساله)
35,600,000 7,100,000 7,100,000 17,800,000

شهریه پس از سنوات مجاز دروس دوره دکتری دانشگاه صنعتی شیراز در سال 98

 

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی دروس خاص (پروژه، پایان نامه، سمینار، رساله)
35,600,000 7,100,000 7,100,000 17,800,000

شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج در کلیه واحدهای دانشگاه معادل تعرفه پردیس های اقماری محاسبه خواهد شد.

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc