شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان در سال 98

تعداد بازدید 3025 دفعه

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان در سال 98 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 98 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان در سال 98

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها دوره کارشناسی دانشگاه  اصفهان در سال 98

شهریه ثابت شهریه متغیر
عمومی پایه نظری اصلی، تخصصی، اختیاری، الزامی عملی، آزمایشگاهی پروژه
3,984,375 2,578,125 3,984,375 703,125 10,546,875 15,234,375

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال 98

شهریه ثابت شهریه متغیر
عمومی پایه نظری اصلی، تخصصی، اختیاری، الزامی عملی، آزمایشگاهی پروژه
3,515,625 2,578,125 3,984,375 5,859,375 878,925 15,234,375

شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 98

شهریه ثابت  دروس اصلی سمینار و دروس عملی پایان نامه 
10,781,250 2,587,500 4,312,500 6,468,750

شهریه نوبت دوم (شبانه)  رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه  اصفهان در سال 98

شهریه ثابت  دروس اصلی سمینار و دروس عملی پایان نامه 
9,703,125 1,725,000 4,312,500 6,468,750

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه پردیس خود گردان رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 98

گروه آموزشی دوره  شهریه ثابت  دروس اصلی سمینار و دروس عملی پایان نامه 
علوم پایه (گروه الف: امار و ریاضی) پردیس 30,492,000 3,194,400 3,630,000 10,672,200
علوم پایه (گروه ب: شامل سایر رشته ها) 34,787,500 3,617,900 3,993,000 10,998,900

شهریه پردیس خود گردان  رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 98

علوم انسانی (گروه الف شامل: تربیت بدنی، حسابداری، روانشناسی، مدیریت و مشاوره) پردیس 30,492,000 3,194,400 3,630,000 10,672,200
علوم انسانی ( گروه ب: شامل سایر رشته ها ) پردیس 29,221,500 3,061,300 3,448,500 10,230,550

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه دوره مجازی رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها  کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 98

گروه آموزشی دوره  شهریه ثابت  دروس اصلی سمینار و دروس عملی پایان نامه 
مدیریت emba (آموزش محور ویژه شاغلین) مجازی 25,080,000 3,795,000 5,940,000 6,831,000
آموزش الکترونیکی  8,970,000 2,070,000 2,484,000 4,140,000
علم اطلاعات و دانش شناسی (آموزش محور ویژه شاغلین) 13,662,000 3,795,000 5,702,400 6,831,000

شهریه دوره مجازی رشته های علوم انسانی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 98

شهریه ثابت  دروس اصلی سمینار و دروس عملی پایان نامه 
16,764,000 3,795,000 5,702,400 6,831,000

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها دوره دکتری دانشگاه  اصفهان در سال 98

گروه آموزشی دوره  شهریه ثابت  شهریه متغیر  
دروس اصلی سمینار و دروس عملی  پایان نامه  شهریه امتحان جامع (دوره)  
علوم پایه (گروه الف: امار و ریاضی) نوبت دوم 39,847,000 10,373,000 10,752,500 16,445,000 18,975,000  
علوم پایه (گروه ب: شامل سایر رشته ها) 41,112,500 10,373,000 11,385,000 18,975,000 20,240,000  
فنی ومهندسی  45,540,000 10,499,500 11,385,000 21,505,110 20,240,000  
 

شهریه نوبت دوم (شبانه)  رشته های علوم انسانی دوره دکتری دانشگاه اصفهان در سال 98

گروه آموزشی دوره  شهریه ثابت  شهریه متغیر  
دروس اصلی سمینار و دروس عملی  پایان نامه  شهریه امتحان جامع (دوره)  
علوم انسانی (گروه الف شامل: تربیت بدنی، حسابداری، روانشناسی، مدیریت و مشاوره) نوبت دوم 39,847,500 10,373,000 10,752,500 16,445,000 18975000  
علوم انسانی ( گروه ب: شامل سایر رشته ها ) نوبت دوم 37,950,000 10,120,000 10,752,500 15,180,000 17,710,000  


شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج در کلیه واحدهای دانشگاه معادل تعرفه پردیس های اقماری محاسبه خواهد شد.

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
  • تصویر فرد

    بتول‏ - 98/8/18

    سلام . هزینه رشته پزشکی در دانشگاه اصفهان بین الملل چقدر می شود ؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc