شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98

تعداد بازدید 3041 دفعه

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 98 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98

شهریه ثابت شهریه متغیر
شهریه متغیر (هرواحد) پایان نامه نظری پایان نامه آزمایشگاهی و کارگاهی
9,375,000 3,935,264 6,558,773 9,838,160

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه نوبت دوم (شبانه)  رشته آموزش زبان انگلیسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98

شهریه ثابت شهریه متغیر
شهریه متغیر (هرواحد) پایان نامه نظری پایان نامه آزمایشگاهی و کارگاهی
5,625,000 2,091,204 5,228,008 7,842,012

 

شهریه پردیس خودگردان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98

شهریه ثابت 45,000,000

شهریه دوره مجازی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98 

شهریه ثابت شهریه متغیر
دروس نظری دروس جبرانی پروژه
10,450,000 2,530,000 1,587,000 5,290,000

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دوره دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98

شهریه ثابت 85,000,000

 

شهریه پردیس خودگردان دوره دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 98

شهریه ثابت

90,000,00

 

شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج در کلیه واحدهای دانشگاه معادل تعرفه پردیس های اقماری محاسبه خواهد شد.

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc