ظرفیت پذیرش هر رشته در آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک

تعداد بازدید 48156 دفعه

ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک، به تفکیک رشته و نوبت پذیرش

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

 

ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک

در جدول زیر می توانید ظرفیت کلی پذیرش در آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک را به تفکیک رشته و نوبت پذیرش، بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 ملاحظه فرمایید:

همچنین شما می توانید معرفی کامل رشته های دانشگاهی کنکور ریاضی را در سایت 3گام بخوانید.

ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک، به تفکیک رشته و نوبت پذیرش، بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
رشته/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در رشته
مهندسی هوافضا 280 80 0 0 360
مهندسی نفت مخازن هیدروکربوری 132 13 120 0 265
مهندسی نفت حفاری و استخراج نفت 55 0 0 0 55
مهندسی نفت اکتشاف نفت 27 0 0 0 27
مهندسی نفت 217 78 300 40 635
مهندسی نساجی مهندسی فناوری نساجی 105 0 0 0 105
مهندسی نساجی مهندسی پوشاک 85 0 0 0 85
مهندسی نساجی مهندسی الیاف 30 0 0 0 30
مهندسی نساجی 155 0 0 0 155
مهندسی مواد متالورژی صنعتی 914 281 0 0 1195
مهندسی مواد متالورژی استخراجی 270 65 0 0 335
مهندسی مواد سرامیک 172 28 0 0 200
مهندسی مواد 365 75 0 0 440
مهندسی مکانیک 5154 1136 1260 80 7630
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی تحلیل سامانه ها 30 15 0 0 45
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 132 1 0 0 133
مهندسی معماری 1233 269 3420 910 5832
مهندسی معدن اکتشاف معدن 85 15 0 0 100
مهندسی معدن 1243 212 0 0 1455
مهندسی ماشین های صنایع غذایی 203 27 0 0 230
مهندسی ماشین های ریلی 20 0 0 0 20
مهندسی کشتی سازی 35 0 0 0 35
مهندسی کشاورزی  اقتصاد کشاورزی 149 25 0 237 411
مهندسی کامپیوتر نرم افزار 2546 552 1740 0 4838
مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری 732 85 0 0 817
مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات 1384 387 1460 80 3311
مهندسی کامپیوتر رایانش امن 95 25 0 0 120
مهندسی کامپیوتر 285 40 180 0 505
مهندسی عمران نقشه برداری 477 150 720 40 1387
مهندسی عمران 3410 864 4800 80 9154
مهندسی علمی  کاربردی عمران شبکه های آب و فاضلاب 60 15 0 0 75
مهندسی صنایع 2034 501 2200 0 4735
مهندسی شهرسازی 541 98 1080 690 2409
مهندسی راه آهن خطوط 25 0 0 0 25
مهندسی راه آهن جریه 25 0 0 0 25
مهندسی راه آهن بهره برداری 45 0 0 0 45
مهندسی دریا مهندسی کشتی 60 5 0 0 65
مهندسی دریا کشتی سازی 154 25 0 0 179
مهندسی دریا دریانوردی 30 0 0 0 30
مهندسی خودرو 15 15 0 0 30
مهندسی خط و سازه های ریلی 20 0 0 0 20
مهندسی حمل و نقل ریلی 20 0 0 0 20
مهندسی تکنولوژی آبادانی روستاها 20 0 0 0 20
مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما 20 0 0 0 20
مهندسی پلیمر صنایع پلیمر 330 15 0 0 345
مهندسی پلیمر 55 15 0 0 70
مهندسی پزشکی پزشکی بالینی 25 0 0 0 25
مهندسی پزشکی بیومکانیک 60 0 180 40 280
مهندسی پزشکی بیومتریال 35 0 180 0 215
مهندسی پزشکی بیوالکتریک 165 20 1360 0 1545
مهندسی پزشکی 0 0 60 0 60
مهندسی برق 5646 985 2240 80 8951
مهندسی ایمنی حفاظت فنی 52 0 0 0 52
مهندسی ایمنی بازرسی فنی 60 40 0 0 100
مهندسی انرژی 130 15 120 0 265
مهندسی اپتیک و لیزر 125 30 0 0 155
معماری داخلی 25 4 360 0 389
معارف قرآن مجید 10 0 0 0 10
معارف اسلامی 45 0 12 0 57
مدیریت و بازرگانی دریایی مناطق ویژه 12 1 0 0 13
مدیریت و بازرگانی دریایی بندر و کشتیرانی 4 1 0 0 5
مدیریت هتلداری 9 0 0 0 9
مدیریت مالی 44 5 36 0 85
مدیریت گمرکی 13 6 0 0 19
مدیریت کسب و کارهای کوچک 11 7 20 0 38
مدیریت فرهنگی هنری 0 0 12 0 12
مدیریت صنعتی 155 36 152 890 1233
مدیریت دولتی 61 21 12 1350 1444
مدیریت جهانگردی 109 36 12 260 417
مدیریت بیمه 15 8 12 0 35
مدیریت بازرگانی 225 45 236 1500 2006
مدیریت بازاریابی 7 0 0 0 7
مدیریت امور بانکی 0 0 6 0 6
مخابرات و الکترونیک دریایی 60 5 0 0 65
کارشناسی چند رسانه ای 50 0 0 0 50
کاردانی معماری 130 50 0 0 180
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت هتلداری 12 4 0 0 16
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت جهانگردی 12 4 0 0 16
کاردانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات 40 0 0 0 40
کاردانی فرآوری مواد معدنی 25 0 0 0 25
کاردانی علمی کاربردی مکانیزاسیون کشاورزی 30 50 0 0 80
کاردانی علمی  کاربردی نرم افزار کامپیوتر 110 10 0 0 120
کاردانی تکنولوژی آبیاری 30 50 0 0 80
کاردان فنی مکانیک ماشین ابزار 35 0 0 0 35
کاردان فنی مکانیک جوشکاری 80 5 0 0 85
کاردان فنی مکانیک 100 5 0 0 105
کاردان فنی معدن فراوری مواد معدنی 80 0 0 0 80
کاردان فنی معدن استخراج معدن 0 15 0 0 15
کاردان فنی عمران نقشه برداری 135 85 0 0 220
کاردان فنی عمران کارهای عمومی ساختمان 64 16 0 0 80
کاردان فنی عمران کارتوگرافی 30 0 0 0 30
کاردان فنی عمران فتوگرامتری 0 60 0 0 60
کاردان فنی عمران عمران روستایی 40 5 0 0 45
کاردان فنی عمران ساختمان های بتنی 24 16 0 0 40
کاردان فنی صنایع ایمنی صنعتی 24 16 0 0 40
کاردان فنی خط و ابنیه 24 16 0 0 40
کاردان فنی برق قدرت 65 0 0 0 65
کاردان فنی برق الکترونیک 65 0 0 0 65
فیزیک هواشناسی 87 8 0 0 95
فیزیک هسته ای 421 124 0 100 645
فیزیک نظری 115 37 0 0 152
فیزیک حالت جامد 736 174 0 50 960
فیزیک اتمی 524 106 0 0 630
فیزیک 1559 224 0 0 1783
فلسفه و عرفان اسلامی 0 0 8 0 8
فقه و حقوق مذاهب اسلامی  فقه وحقوق امامی 0 0 32 0 32
فقه و حقوق مذاهب اسلامی  فقه و حقوق شافعی 0 0 24 0 24
فقه و حقوق مذاهب اسلامی  فقه و حقوق حنفی 0 0 16 0 16
فقه و حقوق اسلامی 10 0 0 0 10
علوم و مهندسی آب 1224 167 0 0 1391
علوم و معارف قرآن 12 0 0 0 12
علوم مهندسی محاسباتی 170 40 0 0 210
علوم مهندسی فیزیک مهندسی 60 5 0 0 65
علوم مهندسی زیست محیطی 120 15 0 0 135
علوم مهندسی ریاضی مهندسی 135 20 0 0 155
علوم مهندسی 262 165 0 0 427
علوم کامپیوتر 1468 384 0 140 1992
علوم قضایی 46 0 0 0 46
علوم قرآنی فنون قرایت تلاوت و کتابت قرآن مجید 6 0 0 0 6
علوم قرآنی علوم قرآن مجید 107 0 8 0 115
علوم قرآنی تفسیر قرآن مجید 141 0 0 0 141
علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید 79 0 0 0 79
علوم قرآن و حدیث 20 0 8 0 28
علوم حدیث 20 0 0 0 20
علوم تربیتی آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی 0 0 12 0 12
علوم اقتصادی اقتصاد نظری 254 52 0 420 726
علوم اقتصادی اقتصاد کشاورزی 14 14 0 0 28
علوم اقتصادی اقتصاد صنعتی 69 14 0 0 83
علوم اقتصادی اقتصاد حمل و نقل 7 1 0 0 8
علوم اقتصادی اقتصاد پول و بانکداری 6 0 12 0 18
علوم اقتصادی اقتصاد بازرگانی 123 49 12 0 184
علم اطلاعات و دانش شناسی 126 25 0 0 151
شیمی محیط زیست 25 8 0 0 33
شیمی کاربردی 401 91 0 555 1047
شیمی فناوری اطلاعات 29 11 0 0 40
شیمی دارویی 39 14 54 0 107
شیمی آفت کش ها 16 9 0 0 25
شیمی 2546 563 300 40 3449
شیعه شناسی 0 0 36 0 36
ریاضیات و کاربردها 3227 419 0 50 3696
روانشناسی 282 82 440 980 1784
دکترای پیوسته فیزیک 20 0 0 0 20
حسابداری مالیاتی 5 0 84 0 89
حسابداری دولتی 5 0 24 0 29
حسابداری حسابرسی 5 0 120 0 125
حسابداری 265 82 658 2490 3495
تاریخ اسلام 0 0 8 0 8
آمار و کاربردها 1819 281 60 0 2160
آمار و سنجش آموزشی 0 0 60 0 60
اقتصاد اسلامی 21 7 0 0 28
ادیان و مذاهب 0 0 8 0 8
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 48408 9975 24274 11102  

عضویت در کانال مشاوره و برنامه ریزی کنکور سراسری

سایر بخش های کنکور ریاضی نظام قدیم و نظام جدید

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc