آخرین رتبه قبولی رشته های ریاضی 99
آخرین رتبه قبولی رشته های ریاضی 1401

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

 

آخرین رتبه قبولی رشته های ریاضی 1401

آخرین رتبه های قبولی ریاضی 1401 را به تفکیک رشته های پرطرفدار در مطالب جداگانه قرار داده ایم .اطلاع از رتبه های قبولی ریاضی، دید بهتری برای انتخاب رشته کنکور ریاضی 1402 به شما می دهد و شما می توانید با مقایسه رتبه خود در سهمیه های مختلف تا حدودی از شانس قبولی در رشته های مختلف آگاه شوید. همچنین برای تخمین دقیق شانس قبولی و انتخاب رشته ریاضی می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ریاضی استفاده کنید.  برای مشاهده نمونه کارنامه و درصد کنکور ریاضی به این مطلب مراجعه کنید.

 

داوطلبان کنکور ریاضی، می توانند برای انتخاب رشته ی دقیق تر از مطلب انتخاب رشته ریاضی استفاده کنند.

امتیاز خوبی که داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی نسبت به داوطلبان گروه های آزمایشی دیگر دارند این است که رشته های این گروه از تنوع زیادی برخوردار می باشد ولی باز هم داوطلبان کنکور باید با دقت زیادی انتخاب رشته خود را انجام دهند. نرم افزار انتخاب رشته 3گام بعد از اعلام نتایج و در زمان انتخاب رشته کنکور سراسری، بر اساس رتبه داوطلب و اولویت هایی که در انتخاب رشته در نظر دارد مانند شهریه دانشگاه، دوری یا نزدیکی و ...،  لیست رشته ها و دانشگاه های مورد علاقه داوطلب را که احتمال قبولی در آنها را دارد نمایش و در آخر چیدمان رشته ها را بر اساس آخرین رتبه های آن رشته محل و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور انجام می دهد.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی برق 1401

رتبه های قبولی مهندسی برق 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته مهندسی برق مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی برق واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی برق سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی برق را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی مکانیک 1401

رتبه های قبولی مهندسی مکانیک 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی مکانیک مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی مکانیک واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی مکانیک سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی مکانیک را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی عمران 1401

رتبه های قبولی مهندسی عمران 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی عمران مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی عمران واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی عمران سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی عمران را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی صنایع 1401

رتبه های قبولی مهندسی صنایع 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی صنایع مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی صنایع واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی صنایع سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی صنایع را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی شیمی 1401

رتبه های قبولی مهندسی شیمی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی شیمی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی شیمی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی شیمی سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی شیمی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی کامپیوتر 1401

رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی کامپیوتر مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی کامپیوتر سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی معماری 1401

رتبه های قبولی مهندسی معماری 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی معماری مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی معماری واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی معماری سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی معماری را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی نفت 1401

رتبه های قبولی مهندسی نفت 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی نفت مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی نفت واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی نفت سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی نفت را در سایت 3گام بخوانید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی مواد 1401

رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی مواد و متالورژی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی مواد و متالورژی سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی مواد و متالورژی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی پلیمر 1401

رتبه های قبولی مهندسی پلیمر 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی پلیمر مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی پلیمر واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی پلیمر سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی پلیمر را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی نقشه برداری 1401

رتبه های قبولی مهندسی نقشه برداری 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی نقشه برداری مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی نقشه برداری واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی نقشه برداری سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی معدن 1401

رتبه های قبولی مهندسی معدن 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی معدن مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی معدن واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی معدن سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی معدن را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی هوا و فضا 1401

رتبه های قبولی مهندسی هوا و فضا 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی معدن مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی معدن واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی معدن سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی هوا و فضا را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی اپتیک و لیزر 1401

رتبه های قبولی مهندسی هوا و فضا 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی معدن مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی معدن واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی معدن سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی اپتیک و لیزر را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

همچنین شما می توانید معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی را در سایت 3گام بخوانید.