توضیحات کارنامه کنکور دکتری

پس از برگزاری آزمون دکتری، داوطلبان می‌بایست در موعد مقرر که از سوی سازمان سنجش اعلام می شود، به سایت سنجش مراجعه نموده و کارنامه اولیه خود را دریافت نمایند. داوطلبان با مشاهده نتایج کنکور دکتری می توانند از وضعیت خود برای انتخاب رشته آگاه شوند. در نتیجه تحلیل کارنامه آزمون دکتری یکی از اصلی ترین دغدغه های داوطلبان پس از دریافت کارنامه دکتری است. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی جز به جز کارنامه کنکور دکتری، نکات مهم پیرامون تحلیل کارنامه دکتری نیز قرار داده شود تا از سردرگمی داوطلبان در این زمینه جلوگیری شود. چراکه تحلیل نادرست از کارنامه دکتری می تواند موجب انتخاب های اشتباه در انتخاب رشته شود؛ لذا داوطلبان می توانند برای بررسی شخصی کارنامه کنکور دکتری با مشاوران تخصصی مؤسسه 3گام در رشته تحصیلی خود ارتباط برقرار نمایند.

مشخصات اطلاعات ثبت نامی داوطلب در کارنامه کنکور دکتری

نتایج کنکور دکتری پس از برگزاری آزمون و انتشار اطلاعیه توسط سازمان سنجش در اختیار داوطلبان آزمون دکتری قرار می گیرد. در این راستا لازم است تا داوطلبان به سایت سنجش به نشانی SANJESH.ORG   مراجعه نموده و با وارد کردن مشخصات شناسنامه ای و تحصیلی کارنامه دکتری را دریافت نمایند.

کارنامه آزمون دکتری شامل چهار بخش اصلی تحت عنوان های مشخصات اطلاعات ثبت نامی، اطلاعات رشته آزمونی، وضعیت مجاز به انتخاب رشته و آخرین رتبه های مجاز است که در این مقاله به طور کامل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اولین بخش از کارنامه اولیه دکتری، بخش اطلاعات ثبت نامی داوطلب است. همان‌طور که در تصویر زیر مشخص است، قسمت اطلاعات ثبت نامی از دو جدول تشکیل شده است و شامل موارد زیر است:

اطلاعات ثبت نامی داوطلب
اطلاعات ثبت نامی داوطلب
  • جدول اول: شماره پرونده، نام و نام خانوادگی، جنسیت، شماره شناسنامه، سال تولد، سهمیه ثبت نامی داوطلب
  • جدول دوم شامل اطلاعات تحصیلی: معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد (دکتری حرفه‌ای)، ماه و سال اخذ مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد (دکتری)، نام رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد، نام مؤسسه فارغ‌التحصیلی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و وضعیت فارغ‌التحصیلی از کارشناسی ارشد پیوسته و یا دکتری حرفه ای

*سهمیه ثبت نامی داوطلب می تواند یکی از سهمیه های آزاد، رزمندگان، ایثارگران و یا مربیان باشد.

* اطلاعات تحصیلی داوطلب به خصوص معدل تحصیلی در مصاحبه دکتری تأثیرگذار است؛ لذا داوطلبان می بایست از صحیح بودن معدل خود اطمینان حاصل نمایند تا بعداً مشکلی از این بابت پیش نیاید.

بخش اول کارنامه آزمون دکتری اطلاعات جدیدی را در اختیار داوطلب از آزمون دکتری قرار نمی دهد، اما همانطور که اشاره شد داوطلبان می بایست اطلاعات خود را در این قسمت چک نمایند و در صورت بروز مشکل و یا اشتباه بودن اطلاعات همانند معدل نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند. همچنین داوطلبان می توانند برای بررسی دقیق تر کارنامه خود و دریافت تحلیلی تخصصی در این مورد با مشاوران تخصصی مؤسسه 3گام ارتباط برقرار نمایند و پاسخ تمامی پرسش های خود را دریافت نمایند.

اطلاعات رشته آزمونی داوطلب در کارنامه کنکور دکتری

بخش دوم از کارنامه کنکور دکتری، شامل اطلاعات آزمونی داوطلب می شود. همانطور که در تصویر زیر مشخص است، بخش اطلاعات رشته آزمونی کارنامه دکتری شامل دو جدول است. در جدول اول که در سمت راست قرار دارد نمره خام داوطلبان در هر درس به صورت درصد قرار داده شده است و در جدول سمت چپ، شماره داوطلبی، گروه آزمایشی، کد رشته امتحانی، نام رشته امتحانی و معدل مؤثر قرار گرفته است.

اطلاعات رشته امتحانی داوطلب
اطلاعات رشته امتحانی داوطلب

 

*نحوه تعیین معدل مؤثر به این شکل است که 60 درصد به معدل کارشناسی ارشد و 40 درصد به معدل کارشناسی اختصاص داده می شود.

تحلیل وضعیت داوطلب در کارنامه کنکور دکتری

در بخش بعدی کارنامه آزمون دکتری با دو جدول مواجه می باشیم.

جدول اول همانطور که در تصویر زیر مشخص است وضعیت مجاز بودن در انتخاب رشته داوطلب را نشان می دهد. این جدول از دو ستون دوره روزانه و سایر دوره ها (آزاد، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان) تشکیل شده است و در زیر هر کدام وضعیت مجاز بودن داوطلب را با دو عبارت "می باشید" و "نمی باشید" مشخص می نماید. یعنی اگر عبارت "می باشید" را در زیر ستون دوره روزانه مشاهده نمایید به این معنا است که در انتخاب رشته آزمون دکتری در دوره روزانه مجاز می باشید و اگر عبارت "می باشید" را در زیر ستون سایر دوره ها مشاهده نمایید به این معنا است که می توانید در سایر دانشگاه های غیر روزانه نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایید.

 

وضعیت داوطلب
وضعیت داوطلب

جدول بعدی و آخرین قسمت از کارنامه کنکور دکتری همانطور که در تصویر زیر نمایش داده شده است به وضعیت علمی داوطلب در میان سایر شرکت کنندگان آزمون دکتری را مشخص می کند. در این جدول 5 ستون با عنوان های سهمیه، نمره کل، رتبه در سهمیه، آخرین رتبه مجاز دوره روزانه و آخرین رتبه مجاز دوره های (نوبت دوم، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان) وجود دارد.

  • سهمیه: سهمیه داوطلب که در زمان ثبت نام مشخص شده است و یکی از سهمیه های آزاد، ایثارگران، رزمندگان و مربیان است.
  • نمره کل: نمره کل همان تراز داوطلب بوده و وضعیت داوطلب را نسبت به سایر شرکت کنندگان آزمون دکتری در رشته امتحانی نمایش می دهد. نمره کل میانگین وزنی تراز داوطلب در تمامی دروس مورد امتحان در آزمون دکتری است و هرچه تراز کل یا نمره کل داوطلب بیشتر باشد، نشان‌دهنده وضعیت بهتر او نسبت به سایر داوطلبان است.
  • رتبه در سهمیه: رتبه داوطلبان دارای سهمیه آزاد، با تمام افراد سهمیه آزاد شرکت کننده در آزمون دکتری سنجیده می شود، اما اگر داوطلبی دارای سهمیه ایثارگر و مربی باشد یک ردیف به این جدول افزوده می شود و کارنامه او علاوه بر آنکه با داوطلبان سهمیه آزاد مقایسه می شود، با داوطلب هم سهمیه ای خود نیز سنجیده می شود.
  • آخرین رتبه مجاز دوره روزانه: در این بخش آخرین رتبه بین داوطلبان در هر سهمیه که مجاز به انتخاب رشته در دوره روزانه شده اند مشخص می شود. به طور مثال در این کارنامه آخرین فردی که مجاز به انتخاب رشته روزانه در سهمیه آزاد شده است دارای رتبه 132 است.
  • آخرین رتبه مجاز دوره های (نوبت دوم، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان): در این بخش آخرین رتبه بین داوطلبان در هر سهمیه که مجاز به انتخاب رشته در دوره های (نوبت دوم، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان) شده اند مشخص می شود. به طور مثال در این کارنامه آخرین فردی که مجاز به انتخاب رشته دوره های (نوبت دوم، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان) در سهمیه آزاد شده است دارای رتبه 343 است.
وضعیت علمی داوطلب
وضعیت علمی داوطلب

*چنانچه داوطلبی مجاز به انتخاب رشته در دکتری دانشگاه آزاد شده باشد، در پایین کارنامه اولیه خود یک کادر قرمز رنگ مشاهده می نماید که در آن کد دسترسی به انتخاب رشته دانشگاه آزاد قرار داده شده است و داوطلب با استفاده از این کد می تواند اقدام به انتخاب رشته در آزمون دکتری نماید.

 

همانطور که گفته شد کارنامه اولیه دکتری از بخش های مختلفی تشکیل شده است که آگاهی از آنها و همچنین آشنایی با تعاریف آن ها به تحلیل درست نتیجه دکتری و در نهایت انتخاب رشته بهتر کمک می کند. داوطلبان برای تحلیل تخصصی و شخصی کارنامه خود و دریافت آخرین اطلاعات پیرامون انتخاب رشته آزمون دکتری می توانند با مشاوران تخصصی مؤسسه 3گام در رشته خود مشاوره نمایند.

جمع بندی توضیحات کارنامه کنکور دکتری

کارنامه اولیه آزمون دکتری پس از برگزاری آزمون و طی اعلام سازمان سنجش در سایت سنجش در دسترس داوطلبان قرار می گیرد. داوطلبان می بایست برای دریافت نتیجه آزمون دکتری خود در موعد مقرر به سایت سنجش مراجعه نموده و کارنامه اولیه خود را دریافت نمایند. معمولاً آنچه باعث سردرگمی داوطلبان کنکور دکتر پس از دریافت کارنامه اولیه آزمون دکتری می شود، "نحوه تحلیل کارنامه دکتری" است، به همین دلیل در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و همچنین معرفی و تحلیل بخش های مختلف کارنامه دکتری پرداخته شد. داوطلبان با تحلیل صحیح از کارنامه دکتری می توانند انتخاب رشته ای دقیق و اصولی داشته باشد؛ لذا توصیه می شود داوطلبان کنکور دکتری به دقت به مطالعه این مقاله بپردازند و با چگونگی تحلیل کارنامه دکتری آشنا شوند. همچنین داوطلبان می توانند برای بررسی شخصی کارنامه خود و دریافت مشاوره اختصاصی در این زمینه با مشاوران تخصصی مؤسسه 3 گام مشاوره نمایند.