حقوق جزا ( عمومی و اختصاصی ) در آزمون ارشد

در خصوص دروس جزای عمومی و جزای اختصاصی در آزمون ارشد این نکته باید مد نظر داوطلب قرار بگیرد که این دو درسنه به طور کامل نص محور است و نه به طور کامل تحلیل محور. به زبان دیگر در دروس جزای عمومی و جزای اختصاصی، تسلط به نص ماده ها از بابت معیارهای مندرج در هرموضوع، باعث می شود تحلیل منطقی تری نسبت به مطلب داشته باشیم. همچنین در درس جزای عمومی آنچه که به درصد بالا در این درس کمک میکند، تسلط به مقادیر مجازتها و درجه های مجازات است. و شاید 50 درصد سوالات با تسلط به این موارد قابل پاسخگوی باشد. اما تنها مطالعه متن ماده، داوطلب را به این هدف نمی رساند. بلکه در مواردی تفسیر درست موضوع و آشنایی با مفهوم ماده ها در پاسخ به سوال اهمیت دارد. مشاوران ما در دپارتمان حقوق موسسه 3گام با بهره گیری از تجارب تخصصی خود، روش مناسب با شرایط شما را تدوین می کنند.

حقوق جزا ( عمومی و اختصاصی ) در آزمون وکالت ( اسکودا و مرکز مشاوران قوه قضاییه)

در آزمونهای وکالت، برای  درس حقوق جزا، سوالات معمولا به سبک پرونده های حقوقی طرح می شود. یعنی سوالی که به حالت یک موضوع تحلیلی است و داوطلب باید با تطبیق درست آن با قانون و مفاهیم حقوقی و درسی به آن پاسخ بدهد. شاید بتوان اینگونه گفت که برای آمادگی لازم در درس حقوق جزا در آزمونهای وکالت، بهتر است مطالعه به این سبک باشد که داوطلب باید بتواند یک پرونده حقوقی را حل نماید. به دیگر سخن مطالعه علمی و کاربردی. از آنجا که برای این دودرس در ازمون وکالت 20 سوال طرح میگردد، لذا نمیتوان گفت که برای هر درس چند سوال اختصاص دارد و حتی گاهی سوالات به صورت ترکیبی به نحوی که برای پاسخ باید هم به مطالب جزای عمومی و هم به مطالب جزای اختصاصی مربوط به سوال مسلط بود. مشاوران ما در دپارتمان حقوق موسسه 3گام با بهره گیری از تجارب تخصصی خود، روش مناسب با شرایط شما را تدوین می کنند.

حقوق جزای عمومی در آزمون قضاوت و میانجیگیری

برای درس حقوق جزای عمومی در آزمون قضاوت ( درآزمون تستی قضاوت از جزای اختصاصی سوال طرح نمی گردد) بهترین راه مطالعه منابع درسی برای یادگیری مطالب حقوقی و سپس تسلط به نص ماده ها و آراء وحدت رویه است. حتی اگر برای ازمون های قضاوت و میانجیگری این درس مطالعه نشود و یا کم مطالعه شود، اما داوطلب برای گذر موفقیت آمیز از مصاحبه علمی در این مشاغل، قطعاً نیاز به تسلط کافی به این درس دارد. بنابراین بسیار اشتباه است که ازابتدای شروع مطالعه برای آزمونهای قضاوت و میانجیگیری، درس جزای عمومی و جزای اختصاصی نادیده گرفته شود. مشاوران ما در دپارتمان حقوق موسسه 3گام با بهره گیری از تجارب تخصصی خود، روش مناسب با شرایط شما را تدوین می کنند.

به عنوان جمع بندی می توانید به جدول زیر مراجعه کنید. 

حقوق جزا(عمومی)
حقوق جزا(عمومی)

هم چنین در جدول زیر جمع بندی حقوق جزا (اختصاصی) انجام شده است. 

حقوق جزا(اختصاصی)
حقوق جزا(اختصاصی)