حقوق مدنی در آزمون ارشد

با توجه به ماهوی و تحلیلی بودن درس حقوق مدنی و از سوی دیگر تحلیلی بودن سوالات آزمون ارشد حقوق خصوصی ، بنابراین نوع منبع مطالعاتی میتواند تاثیر خوبی در آزمون داشته باشد. از نگاه دیگر میتوان گفت نوع مطالعه و سبک یادگیری، تعیین کننده منبع انتخابی است. هرچند این درس درآزمون ارشد حقوق خصوصی ضریب 3 دارد، اما این موضوع دلیل بر آن نمی شود که دروس دیگر را فدای این درس کنیم و بیشترین انرژی و زمان را برای درس مدنی صف کنیم. چراکه ممکن است علی رغم تلاش زیاد برای این درس، اما در زمان ازمون آزمون نتوانیم درصد مورد نظر را پاسخ بدهیم و از سوی دیگر دروس دیگر را هم اگر به طور مناسب مطالعه نکرده باشیم، قطعا نتیجه مطلوبی به دست نمی آوریم. اما آیا میتوان گفت در صورتی که زمان کمی برای مطالعه وجود داشته باشد، آیا میتوان مباحث دروس مدنی را ازلحاظ منبع مطالعاتی تفکیک کرد تا دروس دیگر هم مورد مطالعه قرار گیرد؟ قطعا بله مشاوران ما در دپارتمانحقوق موسسه 3گام با بهره گیری از تجارب تخصصی خود، روش مناسب با شرایط شما را تدوین میکنند.

حقوق مدنی در آزمون وکالت ( اسکودا و مرکز مشاوران قوه قضاییه)

در آزمونهای وکالت، برای  درس حقوق مدنی، همیشه این سوال برای داوطلبان ایجاد میگردد که سوالات از کدام مطلب طرح گردیده است که علی رغم مطالعه نتوانستند پاسخ بدهند. شاید بتوان اینگونه گفت که برای آمادگی لازم در درس حقوق مدنی در آزمونهای وکالت، بهتر است مطالعه به این سبک باشد که داوطلب باید بتواند یک پرونده حقوقی را حل نماید. به دیگر سخن مطالعه علمی و کاربردی. مشاوران ما در دپارتمانحقوق موسسه 3گام با بهره گیری از تجارب تخصصی خود، روش مناسب با شرایط شما را تدوین میکنند.

حقوق مدنی در آزمون قضاوت و داوری

در آزمون قضاوت سوالات درس مدنی به طور مطلق نص محور نیست. هرچند متن قانون از اهمیت بالایی برخوردارد است اما نباید از سوالات تحلیلی و کاربردی غافل شویم، بنابراین صرف ماده خوانی موثر نیست. درس حقوق مدنی در آزمون های قضاوت و داوری ضریب کمی دارد، اما 2نکته در این خصوص بسیار مهم است :

  1. حتی با وجود دارا بودن ضریب پایین در آزمون، هیچگاه نمی توان اهمیت و تاثیر این درس را نادیده گرفت. چرا که در مصاحبه ورودی به این مشاغل، به درصد پاسخگویی داوطلب در این درس توجه می شود.
  2. حتی اگر برای آزمون های قضاوت و داوری این درس به صورت محدود  و یا کم مطالعه شود، اما داوطلب برای گذر موفقیت آمیز از مصاحبه علمی در این مشاغل، قطعاً نیاز به تسلط کافی به این درس دارد. بنابراین یادگیری جامع از ابتدا مسر مطالعه، قطعاً تضمین موفقیت در دوره جذب این مشاغل خواهد بود.

مشاوران ما در دپارتمانحقوق موسسه 3گام با بهره گیری از تجارب تخصصی خود، روش مناسب با شرایط شما را تدوین میکنند.

حقوق مدنی در آزمون سردفتری

حقوق مدنی در آزمون سردفتری، با توجه به جایگاه این درس در شعل مورد نظر، از مواردی است که تسلط به نص قانون و نظریات تفسیری و آراء وحدت رویه بسیار مهم است. اما قطعاً فقط مطالعه متن قانون بدون مطالعه مطالب حقوقی مرتبط، فایده ندارد. بنابراین داوطلبان باید سعی کنند این درس را به حالت نص محور و تحلیل موضوعی مطالعه کنند. بنابراین شاید لازم باشد برای هرمبحثی از لحاظ اهمیت یا تسلط داوطلب، کتب جداگانه ای مطالعه گردد. مشاوران ما در دپارتمانحقوق موسسه 3گام با بهره گیری از تجارب تخصصی خود، روش مناسب با شرایط شما را تدوین میکنند.

حقوق مدنی
حقوق مدنی