آیین دادرسی مدنی در آزمون ارشد

با توجه به شکلی بودن درس آیین دادرسی مدنی و از سوی دیگر تحلیلی بودن سوالات آزمون ارشد حقوق خصوصی ، بنابراین نوع منبع مطالعاتی میتواند تاثیر خوبی در آزمون داشته باشد. از نگاه دیگر میتوان گفت نوع مطالعه و سبک یادگیری، تعیین کننده منبع انتخابی است. اما شاید اولین موضوعی که در خصوص آیین دادرسی مدنی در آزمون ارشد حقوق خصوصی به ذهن متبادر شود این باشد که با توجه به ضریب 1 این درس در آزمون، پس اهمیت چندانی ندارد. اما قطعاً این تحلیل اشتباه است.

  1. در هر آزمونی هیچگاه نمیتوان گفت درسی اهمیت ندارد و یا کمتر مطالعه شود. چرا که حتی پاسخ صحیح یک تست در آزمون شما را در مرتبه بهتری قرار میدهد.

گاهی بعضی ازداوطلبان علی رغم داشتن زمان کافی برای مطالعه همه دروس، در آیین دادرسی مدنی را حذف میکنند و اینگونه استدلال می نمایند که به جای آیین دادرسی مدنی، دروس مدنی و تجارت را بهتر مطالعه میکنیم و درصد بالاتری پاسخ میدهیم.باید گفت این استدلال به چند دلیل مردود است. به طورمثال اگر زمان مناسب برای مطالعه همه دروس دارید، پس هردرسی میتواند زمان مختص به خودش را داشته باشد بدون آنکه به دروس دیگر لطمه وارد شود و این بستگی به شیوه مطالعه و برنامه ریزی شما دارد. مشاوران ما در دپارتمانحقوق موسسه 3گام با بهره گیری از تجارب تخصصی خود، روش مناسب با شرایط شما را تدوین می کنند.

آیین دادرسی مدنی در آزمون وکالت ( اسکودا و مرکز مشاوران قوه قضاییه)

اگر بخواهیم درس آیین دادرسی مدنی را در آزمونهای وکالت بررسی نماییم به این نتیجه می رسیم که این درس در این آزمونها نیاز به مطالعه کاربردی دارد. به نوعی بهتر است برای مطالعه این درس علاوه بر تسلط به مطالب تحلیلی، به آراء وحدت وریه و قانون تسلط بسیار خوبی داشته باشید. تطبیق قوانین خاص با قانون آیین دادرسی مدنی از نکات مهم دیگر در این درس می باشد. بنابراین توصیه می شود با آنالیز تسلط خود در این درس، منبعی را انتخاب بنمایید که تا حد ممکن شما را به این موضوع نزدیک کند.

مشاوران ما در دپارتمان حقوق موسسه 3گام با بهره گیری از تجارب تخصصی خود، روش مناسب با شرایط شما را تدوین می کنند.

آیین دادرسی مدنی در آزمون قضاوت و داوری

برخلاف تصور عده ای از داوطلبان که گمان میکنند در آزمون قضاوت، سوالات درس آیین دادرسی مدنیصددرصد نص محور است، باید گفت هرچند نص قوانین و آراء وحدت رویه جایگاه خاصی در آزمون قضاوت دارد، اما سوالات تحلیلی هم در ازمون جایگاه خود را دارد و صرف ماده خوانی موثر نیست. درس آیین دادرسی مدنی در آزمون های قضاوت و داوری ضریب کمی دارد، اما 2 نکته در این خصوص بسیار مهم است:

  1. حتی با وجود دارا بودن ضریب پایین در آزمون، هیچگاه نمی توان اهمیت و تاثیر این درس را نادیده گرفت. چرا که در مصاحبه ورودی به این مشاغل، به درصد پاسخگویی داوطلب در این درس توجه می شود.
  2. حتی اگر برای ازمون های قضاوت و داوری این درس مطالعه نشود و یا کم مطالعه شود، اما داوطلب برای گذر موفقیت آمیز از مصاحبه علمی در این مشاغل، قطعاً نیاز به تسلط کافی به این درس دارد. بنابراین بسیار اشتباه است که ازابتدای شروع مطالعه برای آزمونهای قضاوت و وداوری، درس آیین دادرسی مدنی نادیده گرفته شود.

مشاوران ما در دپارتمانحقوق موسسه 3گام با بهره گیری از تجارب تخصصی خود، روش مناسب با شرایط شما را تدوین میکنند.

با توجه به موارد ذکر شدهف به عنوان جمع بندی می توانید به جدول زیر مراجعه کنید. 

آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی مدنی