پذیرش مقطع دکتری بدون آزمون | شرایط دکتری بدون کنکور

دانشگاه‌های سراسری و آزاد در کشور هرساله علاوه بر پذیرش دانشجو از طریق برگزاری آزمون دکتری، از طریق آیین نامه پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان وزارت علوم و سایر ضوابط اقدام به جذب دانشجویان دکتری می‌نمایند. در ادامه به بررسی دقیق چگونگی و شرایط پذیرش مقطع دکتری بدون آزمون در دانشگاه‌های مختلف کشور می‌پردازیم.

پذیرش مقطع دکتری بدون آزمون

دانشگاههای سراسری و آزاد در کشور هرساله علاوه بر پذیرش دانشجو از طریق برگزاری آزمون دکتری، از طریق آیین نامه پذیرش بدون کنکور استعدادهای درخشان وزارت علوم و سایر ضوابط اقدام به جذب دانشجویان دکتری مینمایند. دانشگاههای سراسری دوره روزانه معمولاً پس از ثبت نام داوطلبان و ارسال مدارک توسط آنها، اقدام به بررسی کلیه مدارک ارائه شده توسط دانشجو مینمایند و در صورت احراز صلاحیت داوطلبان، به مصاحبه دعوت میشوند. در ادامه به بررسی دقیق چگونگی و شرایط پذیرش مقطع دکتری بدون آزمون در دانشگاههای مختلف کشور میپردازیم.

پذیرش دکتری بدون کنکور استعدادهای درخشان

دانشگاههای سراسری تحت عنوان دکتری بدون آزمون استعداد درخشان و بر اساس آیین نامه استعداد درخشان وزارت علوم، از میان دانشجویان ممتاز از طریق اطلاعیههایی که منتشر میکنند دانشجو میپذیرند. ظرفیت ثبت نام دکتری بدون کنکور استعداد درخشان محدود است در نتیجه داوطلبان واجد شرایط و علاقهمند به ثبت نام دکتری بدون کنکور استعداد درخشان باید در زمان مشخص شده از سوی دانشگاه مورد نظر خود اقدامات لازم را انجام دهند تا در صورت کسب امتیاز لازم از سوی دانشگاه به ادامه تحصیل در مقطع دکتری در آن دانشگاه مشغول شوند. همانطور که گفت شد ثبت نام دکتری بدون کنکور استعداد درخشان توسط دانشگاهها صورت میگیرد و در نتیجه فراخوانها نیز در سایت هر دانشگاه منتشر میشود و ارتباطی با سایت سنجش ندارد.

در آخرین بخشنامهای که سایت سازمان سنجش در مورد دکتری استعداد درخشان منتشر کرده است، شرایط زیر را اعلام نموده:

نکته: ممکن است هر دانشگاهی شرایط دیگری نیز برای پیرش دکتری بدون کنکور به شروط زیر اضافه کند.

 • مدرک کارشناسی با معدل کل حداقل 16
 • مدرک کارشناسی ارشد با معدل کل حداقل 17 (بدون نمره پایان نامه)
 • عدم گذشت بیش از 2 سال از فارغالتحصیلی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد
 • کسب حداقل 70 امتیاز از مجموع امتیازهای جداول پژوهشی، آموزشی و مصاحبه
 • پذیرش دانشجو در مقطع دکتری بدون کنکور فقط در رشتههای مرتبط با رشته کارشناسی ارشد داوطلب امکانپذیر است

شرایطی که در بالا ذکر شد، شرایط اصلی پذیرش دانشجو در دکتری بدون کنکور استعداد درخشان میباشد، اما دانشگاهها معمولاً شروطی که در ادامه قرار گرفته است را نیز در پذیرش خود اعمال میکنند:

 • چاپ مقالات در نشریات معتبر داخلی و خارجی
 • داشتن پایان نامه ارشد در مورد موضوعات به روز
 • تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در یکی از دانشگاههای دولتی و در دوره روزانه

پس از ثبت نام داوطلبان در سایت دانشگاه مورد نظر و ارسال مدارک مورد نیاز برای دانشگاه (به صورت اینترنتی و یا حضوری)، داوطلبان می بایست همانند داوطلبان آزمون دکتری (با کنکور) منتظر نتایج کارنامه اولیه دکتری باشد و سپس همراه با داوطلبانی که در کنکور دکتری شرکت کردهاند و در صورت کسب حد نصاب دانشگاه به مصاحبه دکتری دعوت میشود.

نکته: داوطلبان در یک سال میتوانند هم از طریق آزمون کتبی و هم از طریق دکتری استعداد درخشان اقدام به شرکت در دکتری نمایند و هیچ  منافاتی با یکدیگر ندارند.

جداول ارزشیابی داوطلبان دکتری بدون کنکور استعداد درخشان

ارزشیابی داوطلبان دکتری بدون کنکور استعداد درخشان طبق معیارهای از پیش تعیین شدهای توسط اساتید همان دانشگاه صورت میپذیرد. در جداول زیر حداقل و حداکثر امتیازاتی که برای قبولی در دکتری بدون کنکور دانشگاههای سراسری روزانه تعیین شده، برای شما ارائه شده است.

جدول امتیازات پژوهشی:

 

نام فعالیت

امتیاز  ارزیابی

حداقل  امتیاز

حداکثر امتیاز

 
 

مقالات علمی پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با رشته پایان نامه

هر مقاله تا 7 امتیاز

7

40

 
 

کسب مقام در جشنوارههای علمی معتبر

جشنواره خارجی: تا 7 امتیاز

 

جشنواره داخلی: تا 3 امتیاز

 

گواهی ثبت اختراع تأیید شده در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی

گواهی بینالمللی: تا 7 امتیاز

 

گواهی داخلی: تا 3 امتیاز

 

مقالات علمی ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

هر مقاله تا 3 امتیاز (بر اساس آیین نامه ارتقا)

-

6

 
 

مقالات منتشر شده در کنفرانسهای معتبر

کنفرانس خارجی: تا 2  امتیاز

-

4

 

کنفرانس داخلی: تا 1 امتیاز

 

تألیف یا ترجمه کتاب  مرتبط با رشته تحصلی

نظر تیم مصاحبه کننده

-

4

 

کیفیت پایان نامه کارشناسی ارشد

عالی: تا 4 امتیاز

-

4

 

خوب: تا 2 امتیاز

 

حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه

-

7

40

 
 

جدول امتیازات آموزشی

 

نام فعالیت

فاکتور ارزیابی

حداکثر امتیاز

 
 

معدل و کیفیت علمی دانشگاه محصل تحصیلی در مقطع کارشناسی

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

تا 6 امتیاز

 
 

معدل و کیفیت علمی دانشگاه محصل تحصیلی در مقطع کارشناسی

تا 5  امتیاز

 
 

طول مدت تحصیل دوره کارشناسی

بیش از 8 نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از 4 نیمسال برای کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد

تا 3 امتیاز

 
 

طول مدت تحصیل دوره کارشناسی ارشد

بیش از 5 نیمسال امتیازی ندارد

تا 3 امتیاز

 

برگزیدگان المپیادهای دانشجویی

رتبه 1 تا 3: 5 امتیاز

تا 5 امتیاز

 

رتبه 4 تا 6: 4 امتیاز

 

رتبه 7 تا 9: 3 امتیاز

 

رتبه 10 تا 12: 2 امتیاز

 

مدرک زبان معتبر

طبق امتیازات جدول مدرک زبان

تا 8 امتیاز

 

جمع امتیازات

-

حداکثر 30 امتیاز

 
 

جدول امتیازات مدرک زبان انگلیسی

MSRT/MHLE

IELTS

TOFEL IBT

TOFEL COMPUTER

TOFEL  PAPER / TOLIMO

حداکثر امتیاز

 
 

100-90

9-7

120-96

300-250

680-600

8 امتیاز

 

89-85

6.9-6.5

95-86

249-232

599-575

7 امتیاز

 

84-80

6.4-6

85-76

231-213

574-550

6 امتیاز

 

79-75

5.9-5.5

75-66

212-196

549-525

5 امتیاز

 

74-70

5.4-5

65-56

195-173

524-500

4 امتیاز

 

69-65

4.9-4.5

55-46

173-152

499-475

6 امتیاز

 

64-60

4.4-4

45-36

151-133

474-450

2 امتیاز

 

59-50

3.9-3.5

35-29

132-113

449-425

1 امتیاز

 
 

همانطور که گفته شد، دکتری بدون کنکور استعداد درخشان دارای 2 مرحله ارسال مدارک و مصاحبه میباشد. داوطلبانی که مدارک آنها بررسی شود و دعوت به مصاحبه شوند باید به صورت حضوری در جلسه مصاحبه شرکت نمایند. جدول زیر امتیازات مصاحبه دکتری بدون کنکور استعداد درخشان را نشان میدهد:

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات اساتید

3

نوآوری، کارآفرینی و وسعت نظر و ایده

3

شخصیت، متانت و چگونگی تعامل

3

نگرش و اطلاعات مرتبط با رشته تحصیلی

3

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

3

همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویتهای دانشگاه

15

جمع امتیازات

حداکثر 30 امتیاز

پذیرش دکتری بدون کنکور بنیاد ملی نخبگان

بنیاد ملی نخبگان هرساله و بر اساس آیین نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی» اقدام به تسهیل مسیر تحصیلی دانش آموختگان برتر کارشناسی ارشد مینماید و تسهیلات «امکان ادامه تحصیل بدون کنکور در دوره دکتری تخصصی» را به آنها اعطا میکند. دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفهای مورد تأیید وزارت علوم و وزارت بهداشت میتوانند از این تسهیلات استفاده نمایند. این تسهیلات به نام طرح «شهید احدی» در جریان اجرا قرار دارد و مشمولان بر اساس امتیاز حاصل از فعالیتهای نخبگانی و تأیید کارگروه تخصصی بنیاد ملی نخبگان و کسب امتیاز لازم و با توجه به ظرفیت بنیاد ملی نخبگان از این تسهیلات بهرهمند میشوند. داوطلبان واجد شرایط لازم است برای بهرهمندی از این طرح به سایت بنیاد ملی نخبگان مراجعه نمایند و پس از عضویت در سامانه سینا اقدام به پر کردن فرم طرح «شهید احدی» نمایند. پس از بررسی کارگروه و کسب حداقل امتیاز توسط داوطلبان (بر اساس شیوه نامه طرح شهید احدی که پیوست شده است)، بنیاد ملی نخبگان برگزیدگان را به دانشگاهها و پژوهشگاههای برتر کشور معرفی میکند و پذیرش نهایی بر عهده دانشگاه میباشد.

نکته: بر اساس مقررات وزارت بهداشت، پذیرش برگزیدگان صرفاً در رشتههای غیر از زیرمجموعههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی انجام میگیرد و متقاضیان لازم است در آزمون ورودی دکتری تخصصی شرکت نمایند و 90 درصد نمره حد نصاب را کسب نمایند.

پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی

دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاهی نیمه دولتی و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این دانشگاه  صرفاً در مقطع کاردانی و کارشناسی اقدام به جذب دانشجو بدون کنکور مینماید و هیچ پذیرشی در مقطع دکتری بدون کنکور نداشته و در حال حاضر نیز ندارد.

پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد هر ساله اقدام به جذب دانشجو به صورت بدون کنکور در مقطع دکتری مینماید و متقاضیان میتوانند از طریق سایت azmoon.org اقدام به ثبت نام نمایند. جذب دانشجو در مقطع دکتری بدون کنکور در دانشگاه آزاد مختص دانشجویان ممتاز و استعدادهای برتر مقطع کارشناسی ارشد میباشد (بر اساس آیین نامه استعداد درخشان دانشگاه آزاد) که در قالب ضوابط و تبصرههای مختلف و همراه لیست رشته محلهای دارای ظرفیت پذیرش در اختیار داوطلبان قرار میگیرد و داوطلبان میتوانند در صورت واجد شرایط بودن نسبت به ثبت نام در کد رشته محل مورد نظر خود اقدام نمایند.

شرایط پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد

داوطلبان می بایست ابتدا شرایط و ضوابط شرکت در دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد را از طریق دفترچه انتخاب رشته بدون کنکور دانشگاه آزاد مطالعه نمایند و سپس اقدام به ثبت نام در سایت کنند. در ادامه به بررسی شرایط ذکر شده در دفترچه انتخاب رشته دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد میپردازیم:

معدل کل: داوطلبان حائز شرایط درخواست کننده این تسهیلات در تمام گروههای آزمایشی مقطع ارشد می بایست شرط معدل حداقل 17.5 را داشته باشند که بر اساس امتیاز حاصل از معدل تراز شده با ظرفیت هریک از رشتهها گزینش میشوند.

معدل پایان نامه: فارغالتحصیلان و استعدادهای برتر می بایست حداقل نمره 17 در واحد پایان نامه خود را کسب کرده باشند. داوطلبان یکه ارزیابی پایان نامه آنها به صورت توصیفی بوده است، تنها کسانی که پایان نامه آنها با حداقل درجه خوب ارزیابی شده باشد مجاز به ثبت نام در دوره بدون کنکور دانشگاه آزاد میباشند.

متجانس بودن رشته داوطلبان در مقطع کارشناسی ارشد با رشته دکتری: متقاضیان دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد می بایست رشتهای متجانس با رشته کارشناسی ارشد خود در مقطع دکتری انتخاب نمایند و همچنین در زمان ثبت نام از کارشناسی ارشد فارغالتحصیل شده باشند و دانشجو نباشند.

متقاضیان دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد می حداکثر تا 5 سال بعد از فراغت از تحصیل از مقطع کارشناسی ارشد فرصت دارند تا از تسهیلات دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد استفاده نمایند.

متقاضیان دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد باید فارغالتحصیل یکی از دانشگاهها و یا مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید شورای گسترش وزارتین باشند.

نکته 1: داوطلبان دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد می بایست در کسب شرایط دعوت به مصاحبه، نسخهای از فایل مقالات و تولیدات علمی چاپ شده خود در مقالات علمی پژوهشی داخلی و یا خارجی و یا ISI و یا ISC خود را با فرمت اعلام شده در زمان مصاحبه به گروه تخصصی مربوطه ارائه نمایند.

نکته 2: سهمیه مربیان رسمی شاغل در دانشگاه آزاد در پذیرش دکتری بدون کنکور دکتری دانشگاه آزاد تأثیری ندارد و تمام متقاضیان از شرایط یکسانی برخوردار هستند.

نکته 3: داوطلبانی که از طریق کسب شرایط لازم در پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد، به مصاحبه دعوت میشوند میبایست خزینه مصاحبه  دکتری دانشگاه آزاد را از سایت AZMOON.ORG پرداخت نمایند.

نکته 4: لیست رشته محلهای دکتری بدون کنکور دانشگاه آزاد از طریق دفترچه انتخاب رشته دکتری این دانشگاه در اختیار داوطلبان قرار میگیرد.

نکته 5: تحصیل دانشجویانی که از طریق دکتری بدون کنکور در مقطع دکتری در دانشگاههای آزاد پذیرش میشوند همانند سایر دانشجویان با پرداخت شهریه همراه میباشد.

پذیرش دکتری بدون کنکور پیام نور

دانشگاه پیام نور در مقطع دکتری هرساله اقدام به جذب دانشجویان از طریق آزمون دکتری سنجش و همچنین به صورت بدون کنکور در شعبه بینالملل خود میکند. برای پذیرش در دکتری بدون کنکور بینالملل پیام نور نیاز به شرکت در آزمون اختصاصی دانشگاه میباشد که شرایط خاص خود را دارد که در مقاله ....... میتوانید به طور کامل آن را مطالعه فرمایید. در نتیجه دانشگاه پیام نور در داخل کشور هیچگونه پذیرشی در مقطع دکتری بدون کنکور انجام نمیدهد.

پذیرش دکتری بدون کنکور پردیسهای بینالملل

دانشگاههای پردیس بینالملل هر ساله از طریق پذیرش بدون کنکور در مقطع دکتری اقدام به جذب دانشجو مینمایند. پذیرش در پردیسهای بینالملل به صورت زیر میباشد:

 • ابتدا دانشگاهها طی فراخوانی زمان ثبت نام، رشتههای دارای پذیرش و شرایط آن را اعلام میکنند.
 • متقاضیان می بایست نسبت به ثبت نام در فراخوان دانشگاه و رشته مدنظر خود اقدام نمایند.
 • پس از بررسی مدارک ارسالی تعدادی از داوطلبان دعوت به مصاحبه میشوند.
 • پس از برگزاری مصاحبه نتایج دکتری پردیسهای بینالملل بدون کنکور از سوی دانشگاه اعلام میشود . (نتایج هر دانشگاه در سایت خود دانشگاه منتشر میشود).

شرایط پذیرش دکتری بدون کنکور پردیسهای بینالملل:

پذیرش در دکتری بدون کنکور پردیسهای بینالملل شرایط اختصاصی خاصی ندارد، در ادامه به شرایط عمومی این تسهیلات پرداخته میشود. لازم به ذکر است هر دانشگاه ممکن است شرایط دیگری را به شرایط زیر اضافه نماید:

 • مدرک کارشناسی ارشد (پیوسته یا ناپیوسته) و یا دکتری حرفهای از دانشگاهی مورد تأیید وزارت علوم یا بهداشت
 • متجانس بودن رشته دکتری مد نظر داوطلب با رشته مقطع کارشناسی ارشد وی
 • داشتن حداقل معدل 14 در مقطع کارشناسی ارشد (بدون احتساب نمره پایان نامه)

 

نکته: تحصیل دانشجویانی که از طریق دکتری بدون کنکور در مقطع دکتری در دانشگاههای پردیس بینالملل پذیرش میشوند همانند سایر دانشجویان با پرداخت شهریه همراه میباشد.

 

پذیرش دکتری بدون کنکور غیر انتفاعی

ثبت نام در دکتری بدون کنکور دانشگاههای غیرانتفاعی مطابق با آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (که در بخش دکتری بدون کنکور استعداد درخشان به  آن اشاره شد) میباشد. برخی از دانشگاههای غیر انتفاعی نسبت به پذیرش بدون کنکور با توجه به ظرفیت خود در مقطع دکتری اقدام میکنند که این موضوع در دانشگاههای غیرانتفاعی مختلف متفاوت میباشد و برخی سالها نیز اصلاً اقدامی در جهت پذیرش دکتری بدون کنکور صورت نمیگیرد

در آخرین بخشنامهای که سایت سازمان سنجش در مورد دکتری استعداد درخشان منتشر کرده است، شرایط زیر را اعلام نموده:

نکته: ممکن است هر دانشگاهی شرایط دیگری نیز برای پیرش دکتری بدون کنکور به شروط زیر اضافه کند.

 • مدرک کارشناسی با معدل کل حداقل 16
 • مدرک کارشناسی ارشد با معدل کل حداقل 17 (بدون نمره پایان نامه)
 • عدم گذشت بیش از 2 سال از فارغالتحصیلی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد
 • کسب حداقل 70 امتیاز از مجموع امتیازهای جداول پژوهشی، آموزشی و مصاحبه
 • پذیرش دانشجو در مقطع دکتری بدون کنکور فقط در رشتههای مرتبط با رشته کارشناسی ارشد داوطلب امکانپذیر است

نکته: تحصیل دانشجویانی که از طریق دکتری بدون کنکور در مقطع دکتری در دانشگاههای غیر انتفاعی پذیرش میشوند همانند سایر دانشجویان با پرداخت شهریه همراه میباشد.

جمعبندی:

 

دانشگاه

شرایط پذیرش دکتری بدون کنکور

دانشگاه سراسری (روزانه)

بر اساس آیین نامه استعداد درخشان وزارت علوم

تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

طرح شهید احدی

پردیسهای بینالملل

از طریق مصاحبه اختصاصی و بدون شرکت در آزمون

دانشگاه پیام نور

عدم پذیرش دکتری بدون کنکور در داخل کشور. پذیرش فقط در شعبه امارات از طریق آزمون اختصاصی

دانشگاههای غیرانتفاعی

برخی از دانشگاهها و فقط بر اساس آیین نامه استعداد درخشان وزارت علوم

دانشگاه علمی کاربردی

مقطع دکتری ندارد

دانشگاه آزاد

بر اساس آیین نامه استعداد درخشان دانشگاه آزاد

 

سوالات متداول:

برای پذیرش بدون کنکور دکتری، آیا می‌توانم به صورت هم‌زمان در چند دانشگاه درخواست بدهم؟

بله، داوطلبان دکتری می‌توانند در تمامی دانشگاه‌های مد نظر خود که اقدام به جذب دانشجو دکتری بدون کنکور می‌نمایند درخواست دهند. همچنین داوطلبان می‌توانند به صورت هم‌زمان در آزمون کتبی دکتری نیز شرکت نمایند و در نهایت از هر طریق و در هر دانشگاهی که پذیرش شدند اقدام به ادامه تحصیل در مقطع دکتری نمایند.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت