تحلیل عملکرد درسی روزانه و هفتگی داوطلب کنکور

تحلیل عملکرد و تحلیل برنامه ریزی کنکور موجب یافتن نقاط ضعف و قوت داوطلب شده و با رفع کردن نقطه ضعف و تقویت نقاط قوت می‌توان به بهترین برنامه ریزی متناسب با داوطلب دست یافت. در این مقاله با بررسی اهمیت تحلیل روزانه و هفتگی عملکرد داوطلب کنکور و ارائه راهکارهای تحلیل برنامه می‌پردازیم که می‌تواند کیفیت مطالعه و برنامه ریز درسی داوطلبان را تا حدود زیادی افزایش دهد.

تحلیل عملکرد درسی روزانه و هفتگی داوطلب کنکور

مهمترین ابزار داوطلبان کنکور در گذر از مسیر پر پیچ و خم کنکور سراسری، داشتن برنامهای منسجم و متناسب با داوطلب است. اما صرفاً داشتن یک برنامه ریزی ضامن موفقت در کنکور نیست، بلکه آنچه برنامه ریزی را بهبود میبخشد تحلیل عملکرد درسی روزانه و هفتگی داوطلب کنکوری است. تحلیل عملکرد و تحلیل برنامه ریزی کنکور موجب یافتن نقاط ضعف و قوت داوطلب شده و با رفع کردن نقطه ضعف و تقویت نقاط قوت میتوان به بهترین برنامه ریزی متناسب با داوطلب دست یافت. در این مقاله با بررسی اهمیت تحلیل روزانه و هفتگی عملکرد داوطلب کنکور و ارائه راهکارهای تحلیل برنامه میپردازیم که میتواند کیفیت مطالعه و برنامه ریز درسی داوطلبان را تا حدود زیادی افزایش دهد.

تحلیل عملکرد درسی روزانه و هفتگی داوطلب کنکوری برای یافتن نقاط ضعف

یکی از مهمترین هدفهای تحلیل عملکرد درسی و تحلیل برنامه یافتن نقاط ضعف داوطلب هم در زمینه درسی است. چراکه یافتن نقاط ضعف درسی و برنامه ریزی و تصحیح و رفع آنها باعث پیشرفت مطالعاتی داوطلب شده و عملکرد وی را بهبود میبخشد. ماشینی را در نظر بگیرید که مشکلی در موتور آن پیش آمده است، اگر صاحب اتومبیل به آن بی توجه باشد به مرور آن مشکل موجب بروز خرابیهای دیگر در اتومبیل شده و حتی ممکن است حوادث وحشتناکی را به وجود آورد. اما اگر راننده هر روز اتومبیل خود را بررسی کند و بلافاصله پس از فهمیدن مشکلات آن به تعمیرگاه مراجعه نماید، هیچگاه به مشکل نخواهد خورد. در کنکور اتومبیل شما برنامه ریزی است و تحلیل روزانه و هفتگی عملکرد درسی و رفع نقاط ضعف به مانند تعمیرگاه است که مشکلات برنامه ریزی شما را پیدا کرده و برنامه شما را بهبود میبخشد.

داوطلبان برای تحلیل عملکرد درسی خود میبایست ابتدا یک برنامه ریزی کلی برای هفته و ماه خود داشته باشند، سپس هر روز مطالعاتی خود را با جزئیات تمام یادداشت کرده و در انتهای روز آن را از چندین وجه مورد بررسی قرار دهند: ساعت مطالعه، حجم مطالعه صورت گرفته از برنامه، تعداد تستهای زده شده، میزان وقتهای اتلافی. سپس نقاط ضعف خود در عملکرد درسی را با توجه به عدم رسیدن به برنامه تعیین شده میتوانید بیابید. به طور مثال در برنامه شما مطالعه دو پنجم فصل از درس زیست شناسی قرار داده شده بود، اما شما فقط یک پنجم آن را مطالعه کردید. در این مرحله باید علت را بیابید، به طور مثال آیا فهم این درس برای شما مشکل بوده است؟ در برنامه زمان کمی برای آن در نظر گرفته شده بود؟ میزان استراحت شما در طول روز زیاد بوده است و نرسیدید وقت کافی برای این درس بگذارید؟ و یا دلایل دیگر که نسبت به هر شخص متفاوت است. سپس میبایست این نکات را یادداشت نموده و در برنامه ریزی خود اعمال نمایید. همچنین در آخر هفتهها و معمولاً پس از انجام تستهای مروری آخر هفته و یا شرکت در آزمونهای آزمایشی میبایست تحلیل دقیقی از عملکرد مطالعه خود در طول هفته داشته باشید و آن را با نتایج کسب شده در آزمون مطابقت دهید. اگر در مبحثی کمتر از آنچه انتظار داشتهاید نتیجه گرفتید، میبایست تمرکز و تست زنی متناسب با آن را در برنامه خود افزایش دهید و یا اگر مبحثی از ذهن شما فراموش شده است میبایست حتماً زمان مرور منظم برای آن اختصاص داده و به جبران آن بپردازید.

بررسی روزانه و هفتگی عملکرد درسی و یافتن نقاط ضعف برنامه داوطلب یک اصل ضروری در مسیر کنکور است و در صورت عدم توجه دقیق به این موضوع موجب کسب نتایج ضعیف در آزمون اصلی یا همان کنکور خواهد شد. همانطور که گفته شد لزوم این بررسی برنامه و تحلیل عملکرد داشتن یک برنامه (اتومبیل) متناسب با شرایط شما است و داوطلبی که بدون برنامه ریزی به مطالعه اقدام کند، تحلیل عملکرد او نتیجه چندانی در بهبود وضعیت او نخواهد داشت و فقط حس رضایت کاذب را در داوطلب تقویت خواهد کرد. همچون فردی که ماشینی ندارد، اما در باره ماشین نداشتهاش دنبال تعمیرکار است؛ لذا برای داشتن برنامه ریزی متناسب و شخصیسازی شده میتوانید با مشاوران تخصصی مؤسسه 3گام ارتباط برقرار کرده و در مسیر کنکور با یافتن نقاط ضعف و تبدیل آنها به نقاط قوت خود با بهترین آمادگی در جلسه کنکور حاضر شوید.

تحلیل عملکرد درسی روزانه و هفتگی داوطلب کنکوری برای یافتن نقاط قوت

در بخش قبل به اهمیت و چگونگی یافتن نقاط ضعف داوطلب با تحلیل عملکرد درسی پرداخته شد. اما همه داوطلبان در مقابل نقاط ضعف خود، نقاط قوتی دارند که همانند نقاط ضعف و شاید بیشتر از آنها دارای اهمیت است. چراکه یافتن نقاط قوت داوطلب و بهبود آنها میتواند اعتماد به نفس خوبی کسب نماید که موجب افزایش انرژی انگیزه او تا زمان مانده به کنکور شود. همچنین عدم پرداخت درست به نقاط قوت میتواند آنها را به حالت نرمال و یا حتی نقطه ضعف تبدیل نماید، کسب نقطه قوت سخت است؛ اما نگه داشتن آن سختتر است. داوطلبان میبایست برای بررسی عملکرد درسی و تحلیل برنامه خود ابتدا با یک برنامه مدون و اصولی شروع به مطالعه نمایند و سپس هر روز پس از پایان روز مطالعاتی به تحلیل روزانه عملکرد خود پرداخته و تمام جوانب عملکرد خود را مورد بررسی قرار دهند. از مهمترین قسمتهایی که حتماً باید مورد توجه قرار گیرند میتوان به ساعت مطالعه، حجم مطالعه صورت گرفته از برنامه، تعداد تستهای زده شده و میزان وقتهای اتلافی اشاره کرد. پس از در نظر گرفتن موارد گفته شده داوطلب میتواند نقاط قوت خود را با توجه به سرعت و پاسخ صحیح در تست زنی مبحث مورد مطالعه روز (داوطلب تستهای مشخص شده در برنامه را در تایم کوتاهتری پاسخ داده است و تعداد پاسخهای صحیح او قابل قبول بوده است)، میزان حجم مطالعه مبحثی از دروس در روز بیش از پیش بینی بوده است. سپس به بررسی علت این آمادگی و به نوعی نقطه قوت خود را در عملکرد درسی روزانه خود باید بررسی نماید. به طور مثال در برنامه داوطلب 30 عدد تست از فصل دوم فیزیک یازدهم قرار داده شده است و میزان زمان پیش بینی شده برای تست زنی نیز یک ساعت با بررسی تستها بوده است. داوطلب این مقدار تست را در کمتر از 40 دقیقه پاسخ داده و پس از بررسی متوجه پاسخ گویی بالای 90 درصد میشود. در شرایطی که برنامه ریزی درسی و زمان تست زنی مناسب در برنامه وی قرار داشته باشد میتوان نتیجه گرفت این مبحث نقطه قوت او محسوب میشود و در نتیجه میبایست میزان تست و نحوه مرور این مبحث در برنامه آتی وی به طور مناسبی جاگذاری شده تا با سپری زمان کمتر همچنان نقطه قوت او باقی بماند. همچنین در آخر هفتهها و پس از انجام آزمونهای آزمایشی یا تستهای مروری در منزل، داوطلب میبایست تحلیل موشکافانهای از عملکرد خود در هفته داشته و نتایج را با نتیجه تستها و آزمون خود مطابقت دهد و در صورت پاسخ گویی درصد صحیح بالا مستمر در مباحث دروس مختلف، نقاط قوت خود را مشخص نموده و نسبت به تثبیت آنها اقدام نماید.

یافتن، تأکید و تثبیت نقاط قوت میتواند اعتماد به نفس داوطلبان را به طور متناسب (و نه کاذب) بالا برده و همچون سوختی با کیفیت اتومبیل برنامه ریزی درسی آنها را تقویت نموده و تا روز کنکور به مقصد نهایی یعنی همان قبولی در رشته مورد نظر خود برساند؛ لذا به منظور دریافت راهنمایی و مشاوره تخصصی در امر برنامه ریزی و یافتن نقاط قوت درسی خود و تثبیت آنها میتوانید با کارشناسان تخصصی مؤسسه 3گام در ارتباط بوده و از بهترین و مؤثرترین راه حلها استفاده نمایید.

تحلیل عملکرد درسی روزانه و هفتگی داوطلب کنکوری برای یافتن بهترین برنامه

همانطور که در بخشهای قبل یعنی تحلیل عملکرد درسی داوطلب و یافتن نقاط ضعف و قوت وی گفته شد، اولین و مهمترین قدم برای پیمودن مسیر کنکور داشتن برنامه ریزی اصولی و متناسب هر شخص است. داوطلبان میبایست با برنامه ریزی شروع به مطالعه نموده و با تحلیل مدام روزانه و هفتگی عملکرد برنامه ریزی خود نسبت به بهینهسازی آن اقدام نمایند. هرچه برنامه کنکور داوطلب بیشتر تحلیل شده و شخصیسازی شود به همان نسبت احتمال انجام برنامه و در نتیجه مؤثر بودن آن را بالا خواهد برد. برنامه کنکور باید هر روز و به طور جامعتر هر هفته از نظر بررسی زمانهای اتلافی بین دروس، مدیریت اتفاقات غیر قابل پیش بینی (بیماری و ...)، ساعت مطالعه، تعداد تست، ساعت استراحت و خواب، هدف گذاریهای کوتاه و بلند مدت و بسیاری از موارد دیگر که متناسب با سبک زندگی هر فردی متفاوت است تحلیل شده و عملکرد آن سنجیده شود. به طور مثال ممکن است داوطلبی روزانه 8 ساعت برنامه مطالعاتی داشته باشد، اما این میزان ساعت را از ساعت 7 صبح تا 12 شب میخواند، اگر داوطلب شاغل نباشد و پیشت کنکوری باشد، مشخص است که اتلاف زمانی و فاصله میان مطالعه دروس او بسیار زیاد بوده و همین مورد بازدهی او را بسیار کاهش خواهد داد؛ لذا تمام موارد مؤثر در برنامه داوطلب نیازمند بررسی و تحلیل بوده تا در نهایت به بهترین برنامه ریزی (که برای هر شخصی متفاوت است) دست پیدا کرد، از طرفی عدم برنامه ریزی دقیق و منطقی موجب آسیب روحی به داوطلب شده و اعتماد به نفس او را از بین خواهد برد. مؤسسه 3 گام با فراهمسازی پنل برنامه ریزی 3گام، زیر نظر بهترین مشاوران تخصصی کنکور با ارائه تحلیلهای روزانه و هفتگی و بررسی عملکرد داوطلب اقدام به ایجاد منسجمترین، دقیقترین و شخصیسازی شدهترین برنامه مطالعاتی برای داوطلبان نموده تا ضمن رفع نقاط ضعف و تثبیت نقاط قوت او، راه موفقیت در کنکور را برای او هموار سازد.

جمع بندی تحلیل عملکرد درسی روزانه و هفتگی داوطلب کنکوری

همه داوطلبان این سخن را شنیدهاند که بررسی آزمون مهمتر از نتیجه آزمون است. در موضوع برنامه و تحلیل عملکرد درسی داوطلب نیز باید گفت تحلیل و بررسی عملکرد درسی روزانه و هفتگی مهمتر از اجرای بی چون و چرای برنامه است. چراکه ممکن است شما برنامه بسیار خوبی هم در اختیار داشته باشید، اما متناسب شما نباشد و یا متناسب با نقاط قوت و ضعف شما عمل نکند. در نتیجه هیچگاه از نتایج خود در آزمونهای آزمایشی و در نهایت کنکور رضایت نخواهید داشت. بسیار از داوطلبان بدون دانستن این موضوع به دنبال دلایل عدم موفقیت خود در نتایج آزمونهای آزمایشی بوده و میگویند: «من که به برنامهام دقیق عمل کردم و وقت گذاشتم چرا اینجوری شد؟». در پاسخ به این سؤال داوطلبان باید گفت همه چیز یک برنامه ریزی و عمل به آن نیست و شما میبایست برنامه را روحیه، شخصیت، نقاط ضعف و قوت خود تنظیم نمایید تا به بهترین برنامه برای شما تبدیل شود؛ لذا برای دریافت برنامه شخصیسازی شده و متناسب با شرایط خودتان میتوانید با مشاوران تخصصی رشته خود در مؤسسه 3گام در ارتباط بوده و از بهترین راه حلهای موفقیت در مطالعه و عملکرد عالی در کنکور بهرهمند شوید، چراکه نداشتن دید کافی از برنامه خود و ندانستن نقاط ضعف و قوت خود در مطالعه برای کنکور نتیجهای جز نا امیدی و کاهش اعتماد به نفس نخواهد داشت.

 

سوالات متداول:

چطوری باید برای کنکور درس بخونم؟
  • قدم اول در مسیر مطالعاتی کنکور داشتن یک برنامه اختصاصی و متناسب با شرایط داوطلب است. برای داشتن برنامه ریزی دقیق باید تمام جوانب زندگی خود، نقاط ضعف و قوت درسی، شرایط مطالعاتی، عادات مطالعاتی و ... مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت بهترین برنامه که متناسب با خود شما باشد ایجاد شود. سپس با تمام تلاش می‌بایست در جهت انجام این برنامه کنکور پیش رفت و با بررسی و تحلیل عملکرد روزانه و هفتگی درسی نسبت به بهبود و تقویت برنامه اقدام نمود.
چطوری باید برای کنکور برنامه بریزم؟
  • برنامه ریزی برای کنکور نیازمند تجربه، دقت و شناخت کافی از خودتان است. در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد درسی داوطلب و برنامه ریزی کنکور پرداخته شد که می‌توانید با مطالعه آن نسبت به برنامه ریزی صحیح و بهبود آن در مسیر کنکور اقدام نمایید.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت