انتخاب رشته

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com

 

 

هر انتخابی در طول زندگی به نتیجه ای منجر می شود. انتخاب های صحیح نتایج خوب و انتخاب های غلط نتایج بدی به همراه خواهند داشت. با توجه به این اصل، این نکته را در نظر داشته باشید که در انتخاب رشته کارشناسی ارشد، شما سبک زندگی آینده خود را تعیین می کنید. یکبار و در انتخاب رشته کنکور سراسری این انتخاب را انجام دادید. در مقطع کارشناسی ارشد، یا با انتخاب رشته خود بر این انتخاب مهر تأیید می زنید و سبک زندگی خود را وارد جزئیات می کنید و با تعیین نوع تفکر و تخصص خود شیوه زندگی خود را به صورت حساب شده تر تدوین می کنید. از این حیث که دیگر دوران خامی خود را کمابیش سپری کرده اید و باید عاقلانه تر رفتار کنید، انتخاب رشته کارشناسی ارشد اهمیت بسزایی پیدا می کند. بسیاری از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد انتخاب اولیه خود را غلط می دانند و دست به تغییر رشته می زنند و در انتخاب رشته ارشد، رشته دیگری را انتخاب می کنند. بعضی از انتخاب اولیه خود راضی هستند و در انتخاب رشته کارشناسی ارشد به ارتقای آن می اندیشند. بنابراین این تغییرات بزرگ و کوچک در واقع در جهت ارتقا یا تغییر سبک زندگی می باشد.

 

همین امر لزوم تفکر دقیق و هوشمندانه در رابطه با انتخاب رشته کارشناسی ارشد را دو چندان می سازد. انتخاب های دیمی و باری به هر جهت، یعنی انتخاب سبک زندگی بر مبنای شانس و به راستی چند درصد احتمال دارد که شانس با شما یار باشد. انتخاب های عاری از تفکر و غیر دقیق منجر به یک سبک زندگی کلاف وار خواهد شد. اگر برای انتخاب رشته ارشد خود برنامه ای ندارید پس در نتیجه برای زندگی آتی خود برنامه ای ندارید. فارغ از اینکه در آزمون کارشناسی ارشد چه رتبه ای به دست آورده اید و به آنچه که می خواهید می رسید یا نمی رسید، این نکته را فراموش نکنید: این هدف زندگی شماست که برای آن تلاش می کنید. شاید هدفتان را آنقدر سطحی در نظر گرفته اید که برای رسیدن به جای مطلوب خود کم زمان گذاشته اید و سهل انگاری کرده اید. شاید حتی تلاش کرده اید ولی سبک غلط مطالعه شما به اینجا ختم شده است. در انتخاب رشته کارشناسی ارشد باید جبران کنید. نرسیدن به آن دانشگاه یا رشته ای که برایتان بسیار اهمیت داشته است، تمام ماجرا نیست که عمق فاجعه باشد. در انتخاب رشته کارشناسی ارشد اگر به مواردی کمتر با توجه به رتبه تان راضی شوید، منطقی نیست ولی اگر به قطعیت رسیده اید که باید انتخاب رشته کنید، پس این کار را بکنید. در انتخاب رشته کارشناسی ارشد این مطلب را در ذهن داشته باشید که چه سبک زندگی ای مرا تسکین می دهد و با آن خوشحالم. شاید سبک زندگی مد نظر شما نشان دهد که حتی انتخاب پیام نور در انتخاب رشته کارشناسی ارشد، انتخاب چندان پرتی نباشد. همه چیز بستگی به نگرش شما از سبک زندگی آینده تان دارد. اینجاست که به راستی میتوان گفت که انتخاب رشته، انتخاب سبک زندگیست. پس برای سبک و شیوه زندگی خود، انتخاب رشته کنید نه برای اینکه انتخاب رشته کنید و بعد سبک زندگیتان را تعیین کنید. حتی شاید به این نتیجه رسیدید که آن سبک دلخواه من با رتبه ای که آورده ام جور نیست و اصلاً انتخاب رشته نکنید. اگرچه از انتخاب فرار می کنید، ولی به این نتیجه می رسید که ریسک این انتخاب رشته نکردن را باید به جان بخرم و یک سال دیگر بیشتر از قبل تلاش کنم.