سوالات مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش

آزمون استخدامی مربوط به آموزش و پرورش دارای دومرحله است مرحله اول که آزمون کتبی است و هفتاد درصد نمره قبولی نهایی شما را تشکیل می دهد و شما بعد از کسب نمره مدنظر وارد مراحل مصاحبه خواهید شد مصاحبه دارای دومرحله است: مرحله اول مصاحبه کاملا تخصصی که در آن از شما سوالاتی خواهند پرسید که دانش و علاقه شما در مورد شغل معلمی را به چالش بکشند و مرحله دوم مصاحبه که بعد از قبولی شما در مرحله تخصصی انجام می شود بیشتر پیرامون اطلاعات مذهبی و دینی شما خواهد بود. اما فکر اشتباهی که اکثرا در بین متقاضیان آزمون استخدامی شایع است این است که ما اگر در مرحله کتبی نمره بالایی کسب کنیم دیگر مرحله مصاحبه اهمیت چندانی ندارد درست است که مصاحبه فقط سی درصد از نمره شمارا تشکیل می دهد اما شما می توانید با یک نمره خوب در مصاحبه شانس قبولی خودتان را بالا ببرید و اینگونه نیست که اگر نمره خوبی در مرحله کتبی کسب کردید حتما قبول خواهید بود چون در مصاحبه بار دیگر اطلاعات تخصصی و مهارت های شما سنجیده می شود برای آمادگی مصاحبه آزمون استخدامی می توانید از ما کمک بگیرید و با یک جلسه مشاوره به شما بگوییم که برای آمادگی چه کارهایی لازم است انجام دهید.