کد های لازم برای ثبت نام کنکور ارشد

فرم ثبت نام کنکور ارشد شامل 42 قسمت یا بند است که داوطلبان برای ثبت نام در این آزمون باید همه این بند ها را مطابق با شرایط و اطلاعات شخصی خود پر کنند. بخشی از این اطلاعات، کد های مورد نیاز برای ثبت نام کنکور ارشد است که در قسمت های مختلف این فرم وجود دارد و داوطلبان با اطلاعات شخصی خود نمی توانند این بند ها را پر کنند. همه کد های مورد نیاز برای ثبت نام کنکور ارشد در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد آورده شده است و ما برای راحتی کار شما این کدها را به تفکیک در این مطلب قرار داده ایم. با کلیک روی لینک هر کد مورد نیاز می توانید جدول و اطلاعات مربوطه کامل آن را مشاهده کنید. 

 

کد بخش محل تولد برای ثبت نام کنکور ارشد

کد بخش محل تولد در بند 13 فرم ثبت نام کنکور ارشد باید پر شود. اطلاعات کد بخش محل تولد را می توانید دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1403 مشاهده کنید همچنین برای پیدا کردن راحت تر کد بخش محل تولد می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

کد بخش محل تولد برای ثبت نام کنکور ارشد

 

کد وضعیت نظام وظیفه برای ثبت نام کنکور ارشد

کد وضعیت نظام وظیفه در بند 15 فرم ثبت نام کنکور ارشد باید پر شود. اطلاعات کد وضعیت نظام وظیفه را می توانید در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1403 مشاهده کنید همچنین برای پیدا کردن راحت تر کد وضعیت نظام وظیفه می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

کد وضعیت نظام وظیفه برای ثبت نام کنکور ارشد

 

کد رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی برای ثبت نام ارشدد

کد دانش آموزی مقطع کارشناسی در بند 19 فرم ثبت نام کنکور ارشد باید پر شود. نحوه دریافت کد رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی برای ثبت نام ارشد را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید. 

کد رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی برای ثبت نام ارشد

 

کد دانشگاه غیر انتفاعی محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد

کد دانشگاه غیر انتفاعی محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد در قسمت 20 فرم ثبت نام کنکور ارشد و در سمت چپ آن قرار دارد. نحوه دریافت کد دانشگاه غیر انتفاعی محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد  را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید. 

کد دانشگاه غیر انتفاعی محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد

 

کد دانشگاه دولتی محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد

کد دانشگاه دولتی محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد  در قسمت 20 فرم ثبت نام کنکور ارشد و در سمت چپ آن قرار دارد. نحوه دریافتکد دانشگاه دولتی محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید. 

کد دانشگاه دولتی محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد​

 

کد دانشگاه علمی کاربردی محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد

کد دانشگاه علمی کاربردی محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد در بند 20 فرم ثبت نام کنکور ارشد باید پر شود. برای پیدا کردن راحت تر کد دانشگاه علمی کاربردی محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

کد دانشگاه علمی کاربردی محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد

 

کد دانشگاه آزاد محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد

کد دانشگاه آزاد محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد در بند 20 فرم ثبت نام کنکور ارشد باید پر شود. برای پیدا کردن راحت تر کد دانشگاه آزاد محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

کد دانشگاه آزاد محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد

 

کد دانشگاه پیام نور محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد

کد دانشگاه پیام نور محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد در بند 20 فرم ثبت نام کنکور ارشد باید پر شود. برای پیدا کردن راحت تر کد دانشگاه پیام نور محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

کد دانشگاه پیام نور محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد

 

کد استان و کد بخش محل اقامت برای تعیین حوزه امتحانی

کد استان و کد بخش محل اقامت برای تعیین حوزه امتحانی در بند 37 فرم ثبت نام کنکور ارشد باید پر شود. اطلاعات کد استان و کد بخش محل اقامت برای تعیین حوزه امتحانی را می توانید در جدول شماره 7 دفترچه ثبت نام کنکور ارشد 1403 مشاهده کنید همچنین برای پیدا کردن راحت تر کد استان و کد بخش محل اقامت برای تعیین حوزه امتحانی می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

کد استان و کد بخش محل اقامت برای تعیین حوزه امتحانی