فرم معدل برای ثبت نام ارشد
فرم معدل برای ثبت نام ارشد

 

 

 

فرم معدل برای ثبت نام ارشد

دانشجویانی که داوطلب ثبت نام در کنکور کارشناسی ارشد هستند باید پیش از ثبت نام از شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام ارشد آگاه باشند. دانشجویانی که هنوز مقطع لیسانس را به اتمام نرسانده اند باید فرم مربوط به تایید معدل را تکمیل کنند و تحویل دانشگاه محل تحصیل خود دهند.

داوطلبان ثبت نام ارشد باید فرم تایید معدل برای کنکور کارشناسی ارشد یا همان فرم مخصوص میانگین تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی را تکمیل کنند. درج معدل صحیح در فرم معدل برای ثبت نام ارشد در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد از اهمیت بسیاری برخوردار است و از پذیرش داوطلبانی که معدل خود را به اشتباه وارد کرده اند جلوگیری می کنند.

 

 

 

معرفی فرم معدل برای ثبت نام ارشد

فرم تایید معدل برای ثبت نام ارشد در آخر دفترچه ثبت نام کنکور ارشد تکمیل کنید. قسمت های تشکیل دهنده این فرم عبارت اند از:

  • قسمت الف: شامل اطلاعات نام و نام خانوادگی، معدل کل لیسانس می باشد.
  • قسمت ب: محل امضاء و مهر معاون آموزشی

پس از تکمیل دو قسمت فرم معدل برای ثبت نام ارشد این فرم پس از بایگانی، یک نسخه آن به دانشجو داده می شود. این فرم را باید تا پایان اعلام نتایج نهایی کنکور ارشد خود نگه دارید.

 

فرم معدل برای ثبت نام ارشد
فرم معدل برای ثبت نام ارشد

 

 

 

 

نکات مهم در فرم معدل برای ثبت نام ارشد

در تکمیل فرم معدل برای ثبت نام ارشد باید به چندین نکته مهم توجه کرد که در این بخش به بررسی کامل آن می پردازیم.

- همانطور که گفته شد در قسمت الف فرم معدل، دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی باید مشخصات کامل خود و شماره پرونده (کد ۷ رقمی پس از پایان ثبت نام به همراه کد رهگیری ۱۶ رقمی) را در قسمت الف وارد کنند و فرم معدل برای ثبت نام ارشد را در دو نسخه به حوزه معاونت آموزشی محل فارغ التحصیلی خود ارائه دهند.

- در صورتی که دانشجو این فرم را تکمیل نکرده و معدل خود را در مراحل ثبت نام اشتباه اعلام کند؛ اگر داوطلب جزو پذیرفته شدگان نهایی باشد قبولی داوطلب لغو و طبق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد.

- وظیفه دانشگاه پس از دریافت فرم معدل برای ثبت نام ارشد پر کردن قسمت ب فرم می باشد و پس از مهر و امضاء معاون آموزشی؛ از دو نسخه یکی را بایگانی کرده و دیگری را به دانشجو تحویل می دهند تا در صورت هر گونه استعلام در خصوص وضعیت معدل داوطلب دانشگاه بتواند بر اساس برگه بایگانی شده درخواست ها را بررسی کند.

- پس از آنکه دانشگاه محل تحصیل نسخه دوم را به داوطلب تحویل داد، دانشجو باید این نسخه را نگه داری کند تا درصورت قبولی در مقطع کارشناسی ارشد این فرم را به محل پذیرش خود ارائه دهد. همچنین داوطلبانی که پس از ثبت نام در کنکور ارشد فارغ التحصیل می شوند معدل میانگین مندرج در فرم معدل برای آنان ثبت خواهد شد.

- نکته ای که برای تاریخ فارغ التحصیلی کارشناسی دانشجویان وجود دارد این است که دانشجویانی سال آخر که حداکثر تا ۳۰ بهمن 1401 و یا ۳۱ شهریور 1402فارغ التحصیل می شوند، می توانند در مرحله کارت ورود به جلسه ارشد به ویرایش و یا درج معدل فارغ التحصیلی و یا میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده خود تا تاریخ اعلام شده از طرف سنجش اقدام نمایند.

 

 

 

برای جمع بندی نکات مهم می توان گفت:

  • ضروری است داوطلبان معدل خود را کاملا دقیق وارد کنند. زیرا معدل درگزینش دانشجویان موثر است.
  • لازم است داوطلبان کد رهگیری دریافتی خود را تا پایان فرآیند