شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1400

همانطور که می دانید مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود، همچنین در آموزش و کلاس ها نیز تفاوتی بین این دو دوره وجود ندارد. عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود. در گذشته به دوره نوبت دوم، شبانه می گفتند. 

در حالی که در مدرک پردیس های خودگردان عنوان پردیس خودگردان روی مدرک درج می شود. تفاوت بزرگ این دوره ها در میزان هزینه های شهریه ها است. همچنین در اکثر دانشگاه های دولتی دوره نوبت دوم وجود دارد اما پردیس های خودگردان وابسته به دانشگاه های مادر هستند و فقط به دانشگاه های معینی در کشور اجازه تاسیس پردیس خودگردان داده شده است. بعضی از پردیس های خودگردان بدون آزمون نیز دانشجو می پذیرند و شهریه های آن بسیار سنگین تر از نوبت دوم است.

شهریه های دانشگاه ها در دوره های نوبت دوم و پردیس خودگردان با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند و گاه بیشتر از آن است. به همین دلیل اطلاع از شهریه ی دانشگاه ها و شرایط آن به ما در انتخاب رشته کمک خواهد کرد.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

 

معمولا هر ساله دانشگاه ها 20 درصد نسبت به سال گذشته به شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان اضافه می کند و طی اطلاعیه ای در سایت معاونت آموزشی خود بار گذاری می کند. در این مطلب شهریه های دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان مقطع ارشد دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1400 به تفکیک آمده است. شهریه های دوره ی نوبت دوم و پردیس خودگردان به تومان ارائه شده است.

 

شهریه دوره نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد رشته های علوم انسانی و سایر گروه های دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1400

گروه آموزشی شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر هر واحد شهریه هر واحد پایان نامه
علوم انسانی 869,000 163,000 473,000
سایر گروه ها 957,000 187,000 528,000

 

می توان با استفاده از مبالغ آورده شده در جدول فوق حداقل و حداکثر شهریه دوره نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1400 را به صورت زیر محاسبه کرد. این اعداد برای حداقل 12 واحد و حداکثر 14 واحد درسی رشته های علوم انسانی محاسبه شده است.

 

شهریه متغیر + شهریه ثابت = شهریه یک ترم تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه) رشته های علوم انسانی

 

  حدود 3,000,000 تومان = 869,000 + 1,956,000 = (869,000 + (12 × 163,000) ) =حداقل شهریه یک ترم

  حدود 3,200,000 تومان = 869,000 + 2,282,000 = (869,000 + (14 × 163,000) ) =حداقل شهریه یک ترم

 

مبالغی که طی فرمول بالا محاسبه شده اند با تعداد واحد به صورت فرضی محاسبه شده اند و مبالغ می توانند متناسب با تعداد بیشتر واحد های عملی و تعداد کمتر واحدهای نظری و بر عکس تغییر یابند.

 

در ادامه مبالغ حداقل و حداکثر شهریه یک ترم تحصیلی را برای سایر رشته های نیز از طریق فرمول فوق محاسبه می کنیم:

 

شهریه متغیر + شهریه ثابت = شهریه یک ترم تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه) رشته های علوم انسانی

 

  حدود 3,200,000 تومان = 957,000 + 2,244,000 = (957,000 + (12 × 187,000) ) =حداقل شهریه یک ترم

  حدود 3,600,000 تومان = 957,000 + 2,618,000 = (957,000 + (14 × 187,000) ) =حداقل شهریه یک ترم

 

مبالغی که طی فرمول بالا محاسبه شده اند با تعداد واحد به صورت فرضی محاسبه شده اند و مبالغ می توانند متناسب با تعداد بیشتر واحد های عملی و تعداد کمتر واحدهای نظری و بر عکس تغییر یابند.