سهمیه شاگرد اولی در کنکور کارشناسی ارشد
سهمیه شاگرد اولی در کنکور کارشناسی ارشد

 

 

سهمیه شاگرد اولی در کنکور کارشناسی ارشد – تعریف

شاگرد اول به کسی گفته می شود که پس از به اتمام رساندن سنوات تحصیلی مجاز (هشت ترم برای دانشگاه های سراسری و غیرانتفاعی و ده ترم برای دانشگاه پیام نور) خود در مقطع کارشناسی در رشته و گرایش خود دارای رتبه اول در معدل باشد. به عبارت دیگر دانش آموخته کارشناسی که دارای بلاترین معدل در میان ورودی های خود در طی حداکثر 8 نیمسال باشد سهمیه ای تحت عنوان سهمیه شاگرد اولی را کسب می کند. سهمیه شاگرد اولی در کنکور کارشناسی ارشد به دانشجویان کمک می کند که در دانشگاه های بهتری از لحاظ سطح علمی، پذیرفته شوند. از دیگر سهمیه هایی که می توان بدون کنکور از طریق آن در مقطع ارشد به ادامه تحصیل پرداخت، سهمیه استعداد درخشان کارشناسی ارشد می باشد که دانشجویان باید متناسب با شرایط خود بین این دو سهمیه دست به انتخاب بزنند.

 

 

سهمیه شاگرد اولی در کنکور کارشناسی ارشد – شرایط استفاده

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موظف هستند  افرادی را که از میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و برای حمایت از دانش آموختگانی که دارای رتبه اول معدل در رشته و گرایش خود هستند به سازمان سنجش معرفی کنند تا سهمیه شاگرد اولی به آن ها اختصاص یابد. لذا ذکر شرایط زیر برای این دسته از دانش آموختگان لازم می باشد:

 • علاوه بر ظرفیت مندرج در دفترچه ارشد به ترتیب برای ظرفیت 1 تا 4 نفر، یک ظرفیت، برای ظرفیت 5 تا 9 نفر، دو ظرفیت و برای ظرفیت بیشتر از 9 نفر، 3 ظرفیت؛ در هر کد رشته محل (به جز کد رشته محل های بورسیه و شرایط خاص) به فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی اختصاص داده می شود. در واقع این ظرفیت مازاد بر ظرفیت عادی می باشد.
 • حداکثر مدت تحصیل برای دانش آموختگان رتبه اول دوره کارشناسی پیوسته هشت نیمسال، برای دانش آموختگان دوره کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال می باشد و ضمنا به لحاظ میانگین کل، داوطلب باید حائز بالاترین میانگین در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی در موسسه محل تحصیل خود باشد.
 • این دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند که از بین فارغ التحصیلان رتبه اول کلیه رشته های آموزشی خود در مقطع کارشناسی که حداکثر یک سال تحصیلی از زمان دانش آموختگی آن ها نگذشته باشد، فقط یک نفر را که بالاترین معدل کل را کسب کرده باشد در موعد مقرر به سازمان سنجش آموزش کشور معرفی نمایند.
 • رتبه اول می بایست حد نصاب نمره علمی لازم (90%) آخرین فرد قبولی را احراز نماید.
 • براساس مفاد آیین نامه، فرد می بایست که در آزمون ارشد ثبت نام و شرکت نموده و براساس کارنامه نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته شده باشد.
 • براساس آیین نامه مزبور دانشجویان مقطع کارشناسی در دوره های نیمه حضوری و مجازی چنانچه از طریق آزمون سراسری این سازمان وارد دوره های فوق شده باشند می توانند از تسهیلات رتبه اولی بهره مند شوند.
 • آن دسته از دانشجویان رتبه اول دوره کارشناسی که براساس کارنامه اولیه مجاز به انتخاب رشته نیستند، نمی توانند از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند.
 • دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه های غیر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمی توانند از مزایای این آیین نامه بهره مند شوند.
 • هر یک از فارغ التحصیلان رتبه اول، در گزینش نهایی، ابتدا در هریک از اولویت های انتخابی با سهمیه ثبت نامی و در صورت عدم قبولی در امتیاز رتبه اول گزینش می شوند. بدیهی است چنانچه داوطلبی در اولویت اول در سهمیه ثبت نامی پذیرفته نشود و با امتیاز رتبه اول پذیرفته شود، اولویت های بعدی وی بررسی نخواهد شد. ضمنا در صورت عدم قبولی، وضعیت وی به همین ترتیب در سایر اولویت ها (در صورتی که داوطلب اولویت های بعدی را انتخاب کرده باشد) بررسی خواهد شد.
 • افرادی که با توجه به امتیاز رتبه اول پذیرفته نشوند، ادامه تحصیل آنان همانند سایر داوطلبان از طریق شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته) سنوات بعد میسر خواهد بود، بنابراین فرد تنها یک بار می تواند از این سهمیه استفاده کند.

 

 

سهمیه شاگرد اولی در کنکور کارشناسی ارشد – افراد حائز شرایط

 • کارشناسی پیوسته همه رشته ها با بالاترین معدل در طی حداکثر هشت نیمسال
 • کارشناسی ناپیوسته همه رشته با بالاترین معدل در طی چهار نیمسال
 • دانشجویان نمونه کشوری در مقطع کارشناسی
 • برگزیدگان رتبه اول تا پانزدهم المپیادهای علمی دانشجویی

 

سهمیه شاگرد اولی در کنکور کارشناسی ارشد – وضعیت نظام وظیفه

از نظر وضعیت نظام وظیفه برای آن دسته از داوطلبان آقا که شامل سهمیه شاگرد اولی هستند و می خواهند در سال دوم از این سهمیه استفاده کنند، در صورت پذیرفته شدن در دانشگاه می بایست گواهی اشتغال به تحصیل خود را به حوزه نظام و ظیفه ارائه دهند و جای نگرانی وجود ندارد.

 

 

سهمیه شاگرد اولی در کنکور کارشناسی ارشد – نحوه استفاده

افرادی در این سهمیه پذیرفته می شوند که ضمن داشتن شرایط لازم ذکر شده در بالا، اطلاعات آنان براساس فرم تاییدیه رتبه اول از سوی معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل یا موسسه آموزش عالی که در آن تحصیل می کند، از طریق پرتال اینترنتی به سازمان سنجش اعلام شود. در غیر این صورت سهمیه رتبه اول را از دست خواهند داد.

لذا لازم است داوطلبان مشمول این امتیازباید فرم مذکور را تکمیل و حداقل تا سه هفته قبل از تاریخ مقرر و مشخص شده از سوی سازمان سنجش، به معاونت آموزشی دانشگاه و موسسات آموزش عالی مربوط تحویل دهند.

 

سهمیه شاگرد اولی در کنکور کارشناسی ارشد – زمان و تعداد دفعات استفاده

دانشجویان که دارای سهمیه شاگرد اولی مجاز می باشند که حداکثر تا مدت زمان یک سال تحصیلی پس از دانش آموختگی و صرفا یک بار از تسهیلات و مزایای این سهمیه بهره مند شوند.

 

 

سهمیه شاگرد اولی در کنکور کارشناسی ارشد – ظرفیت پذیرش

ظرفیت پذیرش در نظر گرفته شده برای سهمیه شاگرد اولی در کنکور کارشناسی ارشد، مازاد بر ظرفیت عادی اعلام شده در دفترچه انتخاب رشته می باشد لذا سازمان سنجش حداکثر 10% ظرفیت مازاد برای هر رشته محل را به پذیرفته شدگان اولیه سهمیه شاگرد اولی در مقطع ارشد اختصاص می دهد که به ترتیب زیر اعمال می شود:

برای رشته محل های با ظرفیت 1 تا 4 نفر: یک ظرفیت

برای رشته محل های با ظرفیت 5 تا 9 نفر: 2 ظرفیت

برای رشته محل های با ظرفیت 9 به بالا: 3 ظرفیت

 

 

سهمیه شاگرد اولی در کنکور کارشناسی ارشد – اقدامات لازم بعد از پذیرش

افرادی که با سهمیه شاگرد اولی پذیرفته می شوند بعد از پذیرش، می بایست مدارک مربوطه را بعد از تائید شدن توسط دانشگاه مبدا به دانشگاه مقصد تحویل دهند.

 

سهمیه شاگرد اولی در کنکور کارشناسی ارشد – میزان تاثیر

همانطور که پیش تر هم اشاره شد؛ میزان تاثیر سهمیه شاگرد اولی در کنکور کارشناسی ارشد به این نحو است که داوطلبانی که به شرط داشتن 90% نمره آخرین فرد قبولی در یک رشته محل، پذیرش می شوند. لذا یکی از تاثیرات مهم سهمیه شاگرد اولی، پذیرش بدون کنکور در دوره ارشد می باشد.  

 

سهمیه شاگرد اولی در کنکور کارشناسی ارشد – دوره قبولی

تمامی دانشجویانی که با سهمیه شاگرد اولی در مقاطع ارشد و دکتری پذیرفته می شوند، دانشجوی دوره روزانه محسوب می شوند. لازم به ذکر است که تمامی دانشجویان شاگرد اول دوره شبانه دانشگاه های دولتی و همچنین دانشجویان موسسات آموزش عالی که تحت نظارت وزارت علوم هستند مشمول این سهمیه می باشند.