لیست رشته های ارشد وزارت بهداشت
لیست رشته های ارشد وزارت بهداشت

دلایل جذب داوطلبان به شرکت در رشته های ارشد وزارت بهداشت

بازار کار همواره یکی از ملاک های مهم برای شرکت در آزمون های کارشناسی ارشد بوده است. در این میان وزارت بهداشت توانسته است جایگاه خوبی را در بین داوطلبان کنکور ارشد به خود اختصاص دهد. یکی از مهم ترین دلایل جذب داوطلبان به رشته های ارشد وزارت بهداشت نسبت به وزارت علوم، بازار کار بسیار خوب و اشباع نشده این رشته ها می باشد. علاوه بر این ارزش مدرکی که این آزمون برای داوطلبان دارد یکی دیگر از دلایل کشش به کنکور ارشد بهداشت می باشد.

تعدادی از رشته های ارشد وزارت بهداشت در قالب مجموعه و گروه و تعدادی هم به صورت تک رشته منتشر می شوند که در این مقاله به آن ها پرداخته می شود. همچنین داوطلبان می توانند برای کسب اطلاعات از رشته های مجاز مجموعه های موجود در لیست رشته های ارشد وزارت بهداشت لینک های زیر را مورد مطالعه قرار دهند.

رشته های مجاز برای کنکور ارشد مجموعه پرستاری

رشته های مجاز برای کنکور ارشد مجموعه روانشناسی

رشته های مجاز برای کنکور ارشد مجموعه فیزیک پزشکی

رشته های مجاز برای کنکور ارشد مجموعه فیزیوتراپی

همچنین مطلب رشته های مجاز ارشد وزارت بهداشت 1400 یکی دیگر از مطالب مفید برای کسب اطلاعات از مدارک مورد پذیرش برای سایر رشته ها و مجموعه های موجود در لیست رشته های ارشد وزارت بهداشت می باشد.

سامانه دریافت رشته های ارشد وزارت بهداشت

مرکز سنجش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir تمامی رشته های ارشد وزارت بهداشت را در قالب دفترچه در سایت خود منتشر می کند.

مجموعه های موجود در لیست رشته های ارشد وزارت بهداشت

 • مجموعه پرستاری
 • مجموعه علوم آزمایشگاهی (1)
 • مجموعه علوم آزمایشگاهی (2)
 • مجموعه علوم آزمایشگاهی (3)
 • مجموعه مامایی
 • مجموعه فیزیوتراپی
 • مجموعه بهداشت محیط
 • مجموعه آموزش پزشکی
 • مجموعه تغذیه
 • مجموعه روانشناسی

هر کدام از این مجموعه ها نیز در برگیرنده گرایش های مختلفی هستند و برای هر مجموعه نیز فقط یک دفترچه منتشر می شود که در زیر به این گرایش ها اشاره می شود.

 

 

مجموعه پرستاری در رشته های ارشد وزارت بهداشت

مجموعه پرستاری شامل گرایش هایی همچون پرستاری توانبخشی، پرستاری اورژانس، پرستاری سالمندی، پرستاری سلامت جامعه، روان پرستاری، پرستاری کودکان، پرستاری نظامی، پرستاری مراقب های ویژه، پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان، مدیریت پرستاری، مجموعه فیزیک پزشکی، رادیولوژی و حفاظت پرتوی می باشد. بسیاری از اطلاعات مربوط به این رشته ها در سایت 3گام موجود می باشند و داوطلبان می توانند با جستجو در سایت به آن ها دست پیدا کنند.

مجموعه علوم آزمایشگاهی (1) در رشته های ارشد وزارت بهداشت

این مجموعه آزمایشگاهی نیز گرایش هایی را در لیست رشته های ارشد وزارت بهداشت به خود اختصاص داده است که عبارتند از: بیوشیمی بالینی، زیست فناوری پزشکی و ژنتیک انسانی.

مجموعه علوم آزمایشگاهی (2) در رشته های ارشد وزارت بهداشت

کارشناسی ارشد ایمنی شناسی و کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) در این مجموعه قرار می گیرند.

مجموعه علوم آزمایشگاهی (3) در رشته های ارشد وزارت بهداشت

مجموعه علوم آزمایشگاهی سه نیز چهار گرایش مانند قارچ شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، میکروب شناسی پزشکی و ویروس شناسی پزشکی را شامل می شود که داوطلبان با توجه به علاقه خود می توانند در این گرایش ها شرکت کنند.

مجموعه مامایی در رشته های ارشد وزارت بهداشت

این مجموعه در لیست رشته های ارشد وزارت بهداشت دارای طرفداران خاص خود است که در هر کدام از گرایش های ارشد مشاوره در مامایی و ارشد مامایی شرکت می کنند.

مجموعه فیزیوتراپی در رشته های ارشد وزارت بهداشت

در مجموعه فیزیوتراپی نیز رشته های کارشناسی ارشد فیزیوتراپی و فیزیوتراپی ورزشی قرار دارند.

مجموعه بهداشت محیط در رشته های ارشد وزارت بهداشت

مجموعه بهداشت محیط نیز گرایش های گوناگونی در لیست رشته های ارشد وزارت بهداشت را به خود اختصاص می دهد. از جمله این گرایش ها همچون: سم شناسی محیط، مهندسی بهداشت محیط، مدیریت پسماند، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری و بهداشت پرتوها هستند.

مجموعه آموزش پزشکی در رشته های ارشد وزارت بهداشت

در این مجموعه نیز گرایش هایی مانند آموزش پزشکی، یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی و تکنولوژی آموزش در علوم پزشکی در لیست رشته های ارشد وزارت بهداشت قرار می گیرند.

مجموعه تغذیه در رشته های ارشد وزارت بهداشت

علوم بهداشتی در تغذیه، علوم تغذیه، تغذیه بالینی و علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه از گرایش های مجموعه تغذیه در لیست رشته های ارشد وزارت بهداشت هستند.

مجموعه روانشناسی در رشته های ارشد وزارت بهداشت

مجموعه روانشناسی در لیست رشته های ارشد وزارت بهداشت گرایش های بهداشت روان، روانشناسی بالینی، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان و روانشناسی سلامت را در خود گنجانده است.

گروه داروسازی در رشته های ارشد وزارت بهداشت

رشته های کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی، سم شناسی، شیمی دارویی و رشته ترکیبات طبیعی، دارویی و دریایی در گروه داروسازی کنکور ارشد وزارت بهداشت قرار می گیرند.

 

 

تک رشته های موجود در لیست رشته های ارشد وزارت بهداشت

 • اپیدمیولوژی
 • اتاق عمل
 • ارگونومی
 • آموزش هوشبری
 • اکولوژی انسانی
 • آمار زیستی
 • انفورماتیک پزشکی
 • آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 • اعضای مصنوعی و وسایل کمکی
 • اقتصاد بهداشت
 • ارزیابی فناوری سلامت (HTA)
 • شنوایی سنجی
 • بینایی سنجی
 • سلامت و ترافیک
 • بهداشت و ایمنی مواد غذایی
 • سلامت سالمندی
 • بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها
 • ژورنالیسم پزشکی
 • پدافند غیر عامل در نظام سلامت
 • سلامت و رفاه اجتماعی
 • تاریخ علوم پزشکی
 • تکنولوژی گردش خون
 • علوم تشریحی
 • نانوفناوری پزشکی
 • علوم و صنایع غذایی
 • میکروب شناسی مواد غذایی
 • فیزیولوژی
 • مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • فناوری تصویربرداری پزشکی
 • مهندسی بهداشت حرفه ای
 • فناوری اطلاعات سلامت
 • مهندسی پزشکی (زیست مواد)
 • مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
 • کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • مدیریت توانبخشی
 • کاردرمانی
 • گفتار درمانی
 • مددکاری اجتماعی