شهریه دانشگاه غیرانتفاعی 99  – شهریه دوره کارشناسی غیرانتفاعی

شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی در مجموعه ها و گروه های مختلف ( علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، هنر) در جداول زیر آمده است.

 

شهریه دانشگاه غیرانتفاعی 99 – شهریه دانشگاه غیرانتفاعی مجموعه علوم انسانی

شهریه دانشگاه غیرانتفاعی مجموعه علوم انسانی - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

 

 

کل شهریه

 

 

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

شهریه دانشگاه غیرانتفاعی 99 – شهریه دانشگاه غیرانتفاعی مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه، و هنر

شهریه دانشگاه غیرانتفاعی مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه، و هنر - کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

2,400,000

2,500,000

کل شهریه

16,800,000

20,000,000

 

توضیحات : حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های غیرانتفاعی درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

برای اطلاع از شهریه های دوره های مختلف دانشگاه ها، مطلب شهریه دانشگاه های نوبت دوم، آزاد، پردیس خودگردان، پیام نور و مجازی را در سایت 3گام بخوانید.