شهریه دانشگاه پیام نور 99 - جدول شهریه ها

شهریه دانشگاه پیام نور 99 سوالی است که داوطلبان مجاز به دوره های پیام نور به دنبال پاسخ آن هستند. در این مطلب، جدول شهریه های دانشگاه پیام نور کنکور 99 در هر مجموعه آمده است.

شهریه دانشگاه پیام نور 99  – جدول شهریه ها

دانشگاه پیام نور دانشگاه های نیمه دولتی محسوب می شوند و از دوره نوبت دوم ارزان تر هستند. اعتبار و ارزش مدرک دانشگاه های پیام نور تقریبا با آزاد برابری می کند. در دانشگاه های پیام نور مجموعه های علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، و هنر وجود دارد درحالیکه مجموعه های پزشکی، پیراپزشکی در دانشگاه های پیام نور ارائه نمی شود.

 

شهریه دانشگاه پیام نور 99  – شهریه دانشگاه پیام نور مجموعه علوم انسانی

شهریه دانشگاه پیام نور مجموعه علوم انسانی – کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

1,000,000

1,500,000

کل شهریه

8,000,000

12,000,000

 

توضیحات: حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های پیام نور درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های پیام نور درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

شهریه دانشگاه پیام نور 99  – شهریه دانشگاه پیام نور مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر

شهریه دانشگاه پیام نور مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر – کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

1,200,000

1,950,000

کل شهریه

9,600,000

15,600,000

 

توضیحات: حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های پیام نور درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های پیام نور درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

برای اطلاع از شهریه های دوره های مختلف دانشگاه ها، مطلب شهریه دانشگاه های نوبت دوم، آزاد، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی و مجازی را در سایت 3گام بخوانید.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت