شهریه دانشگاه پیام نور 99  – جدول شهریه ها

دانشگاه پیام نور دانشگاه های نیمه دولتی محسوب می شوند و از دوره نوبت دوم ارزان تر هستند. اعتبار و ارزش مدرک دانشگاه های پیام نور تقریبا با آزاد برابری می کند. در دانشگاه های پیام نور مجموعه های علوم انسانی، فنی و مهندسی، علوم پایه، و هنر وجود دارد درحالیکه مجموعه های پزشکی، پیراپزشکی در دانشگاه های پیام نور ارائه نمی شود.

 

شهریه دانشگاه پیام نور 99  – شهریه دانشگاه پیام نور مجموعه علوم انسانی

شهریه دانشگاه پیام نور مجموعه علوم انسانی – کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

1,000,000

1,500,000

کل شهریه

8,000,000

12,000,000

 

توضیحات: حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های پیام نور درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های پیام نور درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

شهریه دانشگاه پیام نور 99  – شهریه دانشگاه پیام نور مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر

شهریه دانشگاه پیام نور مجموعه فنی و مهندسی، علوم پایه و هنر – کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

1,200,000

1,950,000

کل شهریه

9,600,000

15,600,000

 

توضیحات: حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های پیام نور درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های پیام نور درجه یک استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

برای اطلاع از شهریه های دوره های مختلف دانشگاه ها، مطلب شهریه دانشگاه های نوبت دوم، آزاد، پردیس خودگردان، غیرانتفاعی و مجازی را در سایت 3گام بخوانید.