شهریه شبانه (نوبت دوم) 99 دانشگاه های ایران

دوره نوبت دوم یکی از دوره های تحصیل دانشگاهی است که در گذشته تحت عنوان شبانه شناخته می شد. دوره نوبت دوم به لحاظ کیفیت آموزشی و خدمات و امکانات هیچ تفاوتی با دوره روزانه ندارد و دانشجویان نوبت دوم و روزانه در کلاس های مشترک درس می خوانند و واحدهای مشترکی دارند.

دانشجویان دوره نوبت دوم موظف اند که هزینه های امکانات آموزشی و خدماتی را بپردازند. هزینه شهریه های دانشگاه های کشور در دوره نوبت دوم با یکدیگر متفاوت است و طبق مقررات دانشگاه تعیین می شود. هر ساله شهریه های دانشگاه های کشور حدود 15 تا 20 درصد افزایش می یابد. همچنین بعضی از امکانات رفاهی مثل خوابگاه های دانشجویی در بعضی از دانشگاه ها به دوره نوبت دوم تعلق نمی گیرد و در دانشگاه هایی هم که نوبت دوم خوابگاه دارد، هزینه آن تقریبا دو برابر دوره روزانه است.

همچنین دانشجویان نوبت دوم با پرداخت شهریه تعهد به خدمت ندارند و بعد از پایان دوره تحصیل خود می توانند مدرک تحصیلی خود را دریافت کنند. همچنین در مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم، عنوان نوبت دوم ذکر نمی شود و مدرک آن ها دقیقا مطابق دوره روزانه است. نکته دیگری که باید توجه کنید اینست که اگر در دوره نوبت دوم قبول شوید و ثبت نام نکنید، برخلاف روزانه می توانید سال بعد در کنکور شرکت کنید و از کنکور سال بعد محروم نمی شوید. همچنین امکان انتقال دانشجو از دوره نوبت دوم به روزانه ممکن نیست.

 

 شهریه شبانه (نوبت دوم) 99 – شهریه دوره نوبت دوم دانشگاه های مجموعه علوم انسانی

شهریه دوره نوبت دوم دانشگاه های مجموعه علوم انسانی – کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

1,200,000

3,500,000

کل شهریه

9,600,000

28,000,000

 

توضیحات: حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های سراسری نوبت دوم درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های درجه یک  استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

شهریه شبانه (نوبت دوم) 99 – شهریه دوره نوبت دوم دانشگاه ها در سایر گروه ها (فنی و مهندسی، علوم پایه، و هنر)

شهریه دوره نوبت دوم دانشگاه ها در سایر گروه ها (فنی و مهندسی، علوم پایه، و هنر) – کنکور سراسری 99

 

حداقل شهریه

حداکثر شهریه

به ازای هر ترم

1,300,000

5,800,000

کل شهریه

10,400,000

47,000,000

 

توضیحات: حداقل شهریه شامل شهریه دانشگاه های سراسری نوبت دوم درجه سه و چهار استان ها و شهرستان ها است و حداکثر شهریه شامل شهریه دانشگاه های درجه یک  استان ها و دانشگاه های تهران است.

 

برای اطلاع از شهریه های دوره های مختلف دانشگاه ها، مطلب شهریه دانشگاه های آزاد، پردیس خودگردان، پیام نور، غیرانتفاعی و مجازی را در سایت 3گام بخوانید.