کد رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی برای ثبت نام ارشد

کدهای لازم برای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد آورده شده است که در این مطلب به طور کامل کد رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی برای ثبت نام ارشد مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از سوالات متداول داوطلبان، در ثبت نام کنکور ارشد کد رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی می باشد که برای رفاه حال بیشتر شما در جداول زیر لیست و کد تمام تمام رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی کشور قرار داده شده است. کد رشته های تحصیلی طبق کد های اعلام شده در سایت سازمان سنجش است و داوطلبان با خیال راحت می توانند کد ها را کپی کرده و در بخش مربوط به ثبت نام وارد کنند. کد رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی برای ثبت نام کنکور ارشد برای راحتی شما به ترتیب حروف الفبا قرار گرفته است. در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از طریق لینک زیر یک جلسه مشاوره تخصصی رزرو کنید.

 

جدول کد رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی برای ثبت نام ارشد

کد رشته تحصیلی عنوان رشته تحصیلی 
 کد رشته اب وهواشناسی 1001
 کد رشته اب وهواشناسی - اب وهواشناسی سینوپتیک 1002
 کد رشته اب وهواشناسی - اب وهواشناسی شهری 1003
 کد رشته اب وهواشناسی - اب وهواشناسی کاربردی 1004
 کد رشته اب وهواشناسی - اب وهواشناسی کشاورزی 1005
 کد رشته اب وهواشناسی - اب وهواشناسی ماهواره ای 1006
 کد رشته اب وهواشناسی - تغییرات اب وهوایی اقلیمی 1007
 کد رشته اب وهواشناسی - مخاطرات اب وهوایی 1008
 کد رشته ابخیزداری - فرسایش ورسوب 1009
 کد رشته ابیاری - مهندسی ابیاری 1010
 کد رشته اتاق عمل 1011
 کد رشته اتش نشانی - پیشگیری وایمنی دربرابرحریق وحوادث 1012
 کد رشته اتش نشانی وخدمات ایمنی - مدیریت عملیات درحریق وحوادث 1013
 کد رشته اتومکانیک 1014
 کد رشته احیاوبهره برداری ازمناطق بیابانی 1015
 کد رشته اخلاق کاربردی 1016
 کد رشته ادبیات داستانی 1017
 کد رشته ادبیات نمایشی 1018
 کد رشته ادیان ابراهیمی 1019
 کد رشته ادیان غیرابراهیمی 1020
 کد رشته ادیان وعرفان 1021
 کد رشته ادیان ومذاهب 1022
 کد رشته ارتباطات - حج وزیارت 1023
 کد رشته ارتباطات وفناوری اطلاعات 1024
 کد رشته ارتباطتصویری 1025
 کد رشته ارتباطتصویری - گرافیک 1026
 کد رشته ارتباطتصویری - گرافیک - تصویرسازی 1027
 کد رشته ارتباطتصویری - گرافیک - طراحی چاپ 1028
 کد رشته ارشدپیوسته علوم قضایی 1029
 کد رشته ارشدپیوسته معارف اسلامی 1030
 کد رشته ارشدپیوسته معارف اسلامی وارشاد 1031
 کد رشته ارشدپیوسته معارف اسلامی وحقوق 1032
 کد رشته اسیب شناسی اجتماعی - پیشگیری ازاعتیاد 1033
 کد رشته اسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - امدادگرورزشی 1034
 کد رشته اسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - تربیت بدنی ویژه 1035
 کد رشته اسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی 1036
 کد رشته اشتغال 1037
 کد رشته اصلاح وتربیت 1038
 کد رشته اطلاعات 1039
 کد رشته اطلاعات استراتژیک 1040
 کد رشته اطلاعات نظامی 1041
 کد رشته اطلاعات وحفاظت اطلاعات 1042
 کد رشته اعضای مصنوعی 1043
 کد رشته اقتصاد 1044
 کد رشته اقتصاداسلامی 1045
 کد رشته اقتصادکاروبهره وری 1046
 کد رشته اقتصادکشاورزی 1047
 کد رشته اقتصادکشاورزی - اقتصادتولیدومدیریت واحدهای کشاورزی 1048
 کد رشته اقتصادکشاورزی - اقتصادمنابع طبیعی ومحیطزیست 1049
 کد رشته اقتصادکشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی 1050
 کد رشته اقتصادکشاورزی - سیاست وتوسعه کشاورزی 1051
 کد رشته اقتصادومدیریت 1052
 کد رشته اقیانوس شناسی 1053
 کد رشته اقیانوس شناسی فیزیکی 1054
 کد رشته اقیانوس شناسی فیزیکی - دینامیک اقیانوسی 1055
 کد رشته اکوهیدرولوژی 1056
 کد رشته الکترواپتیک 1057
 کد رشته الکترواپتیک - اپتوالکترونیک 1058
 کد رشته الکترواپتیک - لیزر 1059
 کد رشته الکترونیک هواپیمایی 1060
 کد رشته الکترونیک هواپیمایی - الکترونیک هواپیمایی 1061
 کد رشته الکترونیک ومخابرات دریایی 1062
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی 1063
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی - ادیان 1064
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی - ادیان وعرفان 1065
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی - تاریخ فرهنگ وتمدن ملل اسلامی 1066
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی - علوم قران وحدیث 1067
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرانی 1068
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی - فقه حنفی 1069
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی - فقه شافعی 1070
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی - فقه وحقوق 1071
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی - فقه وحقوق اسلامی 1072
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی 1073
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی 1074
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام 1075
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی 1076
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی /مخصوص اهل تسنن / 1077
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی وارشاد 1078
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی وارشاد- فقه ومبانی حقوق اسلامی 1079
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی وارشاد- فلسفه وکلام 1080
 کد رشته الهیات ومعارف اسلامی وارشاد- قران وحدیث 1081
 کد رشته الودگی محیطزیست 1082
 کد رشته الودگی محیطزیست - محیطزیست - علمی کاربردی الودگی 1083
 کد رشته الودگی محیطزیست - محیطزیست - مهندسی منابع طبیعی محیطزیست 1084
 کد رشته الودگی محیطزیست /بازیافت 1085
 کد رشته الودگی محیطزیست /بازیافت - الودگی محیطزیست 1086
 کد رشته اماد 1087
 کد رشته امار 1088
 کد رشته امار- اماراجتماعی واقتصادی 1089
 کد رشته امار- امارریاضی 1090
 کد رشته امار- بیم سنجی 1091
 کد رشته امار- سنجش اموزشی 1092
 کد رشته اماروسنجش اموزشی 1093
 کد رشته امام شناسی ومعارف ائمه 1094
 کد رشته امنیت اطلاعات 1095
 کد رشته امنیت اقتصادی 1096
 کد رشته امنیت بین الملل 1097
 کد رشته امنیت نرم 1098
 کد رشته اموراراضی 1099
 کد رشته اموربانکی 1100
 کد رشته امورتربیتی 1101
 کد رشته اموردفتری 1102
 کد رشته اموردولتی 1103
 کد رشته امورزراعی وباغی 1104
 کد رشته امورفرهنگی 1105
 کد رشته امورفرهنگی - برنامه ریزی امورفرهنگی 1106
 کد رشته امورفرهنگی - مدیریت امورفرهنگی 1107
 کد رشته امورگمرکی 1108
 کد رشته امورمالی ومالیاتی 1109
 کد رشته اموزش ابتدایی 1110
 کد رشته اموزش ارتباطتصویری 1111
 کد رشته اموزش الهیات ومعارف اسلامی 1112
 کد رشته اموزش بزرگسالان 1113
 کد رشته اموزش تاریخ 1114
 کد رشته اموزش جغرافیا 1115
 کد رشته اموزش حرفه وفن 1116
 کد رشته اموزش دینی وعربی 1117
 کد رشته اموزش راهنمایی ومشاوره 1118
 کد رشته اموزش ریاضی 1119
 کد رشته اموزش زبان المانی 1120
 کد رشته اموزش زبان انگلیسی 1121
 کد رشته اموزش زبان روسی 1122
 کد رشته اموزش زبان ژاپنی 1123
 کد رشته اموزش زبان عربی 1124
 کد رشته اموزش زبان فارسی 1125
 کد رشته اموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 1126
 کد رشته اموزش زبان فرانسه 1127
 کد رشته اموزش زبان وادبیات عربی 1128
 کد رشته اموزش زبان وادبیات فارسی 1129
 کد رشته اموزش زبان وادبیات فارسی - تربیت معلم زبان وادبیات فارسی 1130
 کد رشته اموزش زیست شناسی 1131
 کد رشته اموزش شیمی 1132
 کد رشته اموزش علوم اجتماعی 1133
 کد رشته اموزش علوم تجربی 1134
 کد رشته اموزش علوم ورزشی 1135
 کد رشته اموزش فیزیک 1136
 کد رشته اموزش کودکان استثنایی 1137
 کد رشته اموزش مطالعات اجتماعی 1138
 کد رشته اموزش مطالعات اجتماعی - تربیت معلم مطالعات اجتماعی 1139
 کد رشته اموزش وبهسازی منابع انسانی 1140
 کد رشته اموزش وپرورش ابتدایی 1141
 کد رشته اموزش وپرورش کودکان استثنایی 1142
 کد رشته انتقال اب - گرایش بهره برداری ونگهداری شبکه های ابیاری وزهکشی 1143
 کد رشته اندیشه سیاسی دراسلام 1144
 کد رشته انگل شناسی دامپزشکی 1145
 کد رشته انیمیشن 1146
 کد رشته اهنگسازی 1147
 کد رشته اویونیک هواپیما 1148
 کد رشته ایران شناسی 1149
 کد رشته ایران شناسی - اداب ورسوم ومیراث فرهنگی 1150
 کد رشته ایران شناسی - اصول نسخه شناسی ومرمت نسخه های خطی ونسخه ارایی 1151
 کد رشته ایران شناسی - تاریخ 1152
 کد رشته ایران شناسی - عمومی 1153
 کد رشته ایمنی بهداشت ومحیطزیست 1154
 کد رشته ایمنی شناسی 1155
 کد رشته ایمنی شناسی دامپزشکی 1156
 کد رشته ایمنی صنعتی 1157
 کد رشته ایمنی صنعتی ومحیطکار- مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی 1158
 کد رشته بازرسی گوشت 1159
 کد رشته بازسازی پس ازسانحه 1160
 کد رشته بازیافت - علمی کاربردی بازیافت 1161
 کد رشته بازیگری 1162
 کد رشته باستان سنجی 1163
 کد رشته باستان سنجی - اثاروموادعالی 1164
 کد رشته باستان سنجی - اثاروموادمعدنی 1165
 کد رشته باستان شناسی 1166
 کد رشته باستان شناسی - پیش ازتاریخ ایران 1167
 کد رشته باستان شناسی - تمدن وفرهنگ اسلامی ایران وسرزمین های دیگر 1168
 کد رشته باستان شناسی - دوران تاریخی ایران 1169
 کد رشته بافت شناسی 1170
 کد رشته بافت شناسی دامپزشکی 1171
 کد رشته باکتری شناسی 1172
 کد رشته باکتری شناسی دامپزشکی 1173
 کد رشته برق - مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعلات 1174
 کد رشته برق - مهندسی تکنولوژی الکترونیک 1175
 کد رشته برق - مهندسی تکنولوژی برق شبکه های انتقال وتوز 1176
 کد رشته برق - مهندسی تکنولوژی برق قدرت 1177
 کد رشته برق - مهندسی تکنولوژی کنترل وابزاردقیق 1178
 کد رشته برق - مهندسی تکنولوژی مخابرات 1179
 کد رشته برنامه ریزی اجتماعی وتعاون 1180
 کد رشته برنامه ریزی امایش سرزمین 1181
 کد رشته برنامه ریزی توسعه منطقه ای 1182
 کد رشته برنامه ریزی درسی 1183
 کد رشته برنامه ریزی رفاه اجتماعی 1184
 کد رشته برنامه ریزی شهری 1185
 کد رشته برنامه ریزی شهری - منطقه ای ومدیریت شهری 1186
 کد رشته برنامه ریزی گردشگری 1187
 کد رشته برنامه ریزی منطقه ای 1188
 کد رشته بهداشت ابزیان 1189
 کد رشته بهداشت حرفه ای 1190
 کد رشته بهداشت دهان 1191
 کد رشته بهداشت عمومی 1192
 کد رشته بهداشت محیط 1193
 کد رشته بهداشت موادغذایی 1194
 کد رشته بهداشت موادغذایی بامنشادامی 1195
 کد رشته بهداشت وبازرسی گوشت 1196
 کد رشته بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی 1197
 کد رشته بهورزی 1198
 کد رشته بهینه سازی مصرف انرژی 1199
 کد رشته بیماری شناسی گیاهی 1200
 کد رشته بیمه 1201
 کد رشته بینایی سنجی 1202
 کد رشته بیوانفورماتیک 1203
 کد رشته بیوتروریسم 1204
 کد رشته بیوتکنولوژی کشاورزی 1205
 کد رشته بیوشیمی بالینی 1206
 کد رشته بیولوژی وکنترل ناقلین بیماریها 1207
 کد رشته بیومکانیک ورزشی 1208
 کد رشته پالایش گاز 1209
 کد رشته پدافندغیرعامل 1211
 کد رشته پدافندغیرعامل - امنیت ملی 1210
 کد رشته پدافندغیرعامل - سازه های دفاعی 1212
 کد رشته پدافندغیرعامل - طراحی 1213
 کد رشته پرستاری 1214
 کد رشته پروتزهای دندانی 1215
 کد رشته پرورش اسب 1216
 کد رشته پرورش زنبورعسل 1217
 کد رشته پرورش طیور 1218
 کد رشته پرورش طیور- علمی کاربردی پرورش طیور 1219
 کد رشته پرورش گاووگاومیش 1220
 کد رشته پرورش گوسفندوبز 1221
 کد رشته پرورش ومدیریت تولیدطیور 1222
 کد رشته پزشکی 1223
 کد رشته پژوهش علوم اجتماعی 1224
 کد رشته پژوهش هنر 1225
 کد رشته پژوهشگری اجتماعی 1226
 کد رشته پژوهشگری امنیت 1227
 کد رشته پست 1228
 کد رشته پیشگیری ازجرم 1229
 کد رشته تاریخ 1230
 کد رشته تاریخ - اسنادومدارک ارشیوی ونسخه شناسی 1231
 کد رشته تاریخ - تاریخ اسلام 1232
 کد رشته تاریخ - تاریخ انقلاب اسلامی 1233
 کد رشته تاریخ - تاریخ ایران اسلامی 1234
 کد رشته تاریخ - تاریخ ایران باستان 1235
 کد رشته تاریخ - تاریخ تشیع 1236
 کد رشته تاریخ - تاریخ عمومی جهان 1237
 کد رشته تاریخ - مطالعات اسیای مرکزی وقفقاز 1238
 کد رشته تاریخ - مطالعات تاریخ تشیع 1239
 کد رشته تاریخ - مطالعات خلیج فارس 1240
 کد رشته تاریخ اسلام 1241
 کد رشته تاریخ علم 1242
 کد رشته تاریخ علم - فیزیک وفناوری درجهان اسلام 1243
 کد رشته تاریخ علم - نجوم درجهان اسلام 1244
 کد رشته تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی 1245
 کد رشته تاریخ هنر 1246
 کد رشته تاریخ هنرایران باستان 1247
 کد رشته تاریخ هنرجهان اسلام 1248
 کد رشته تاریخ وتمدن ملل اسلامی 1249
 کد رشته تاریخ وفلسفه اموزش وپرورش - تعلیم وتربیت اسلامی 1250
 کد رشته تاریخ وفلسفه علم 1251
 کد رشته تبلیغ وارتباطات فرهنگی 1252
 کد رشته تحقیقات اموزشی 1253
 کد رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی 1254
 کد رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی - بیومکانیک ورزشی 1255
 کد رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی - رفتارحرکتی 1256
 کد رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی 1257
 کد رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مدیریت ورزشی 1258
 کد رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی - مربیگری ورزشی 1259
 کد رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی - ورزش معلولین 1260
 کد رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی - ورزش همگانی 1261
 کد رشته تربیت دبیرزبان انگلیسی 1262
 کد رشته تربیت مبلغ قران کریم 1263
 کد رشته تربیت مربی امورتربیتی 1264
 کد رشته تربیت مربی امورتربیتی /گرایش عمومی 1265
 کد رشته تربیت مربی امورتربیتی /گرایش متوسطه 1266
 کد رشته تربیت مربی عقیدتی سیاسی 1267
 کد رشته تربیت مروج سیاسی 1268
 کد رشته تربیت معلم قران کریم 1269
 کد رشته تربیت معلم قران مجید 1270
 کد رشته ترویج واموزش کشاورزی 1271
 کد رشته ترویج واموزش کشاورزی پایدار 1272
 کد رشته ترویج واموزش کشاورزی پایدار- اموزش کشاورزی پایدارومحیطزیست 1273
 کد رشته ترویج واموزش کشاورزی پایدار- ترویج کشاورزی پایدارومنابع طبیعی 1274
 کد رشته ترویج واموزش کشاورزی پایدار- زیست بوم انسانی کشاورزی 1275
 کد رشته ترویج واموزش کشاورزی پایدار- نواوری وکارافرینی کشاورزی 1276
 کد رشته تصوف وعرفان اسلامی 1277
 کد رشته تصویرسازی 1278
 کد رشته تصویرمتحرک /انیمیشن / 1279
 کد رشته تعاون ورفاه اجتماعی 1280
 کد رشته تعمیرونگهداری خودرو 1281
 کد رشته تعمیرونگهداری هواپیما 1282
 کد رشته تعمیرونگهداری هواپیما- تعمیرونگهداری هواپیما 1283
 کد رشته تفسیرقران مجید 1284
 کد رشته تفسیروعلوم قران 1285
 کد رشته تفنگداری دریایی 1286
 کد رشته تکنسین پروتزهای دندانی 1287
 کد رشته تکنسین سلامت دهان 1288
 کد رشته تکنولوژی ابادانی روستاها 1289
 کد رشته تکنولوژی ابیاری 1290
 کد رشته تکنولوژی اموزشی 1291
 کد رشته تکنولوژی پرتودرمانی 1292
 کد رشته تکنولوژی پرتودرمانی - رادیوتراپی 1293
 کد رشته تکنولوژی پرتوشناسی 1294
 کد رشته تکنولوژی پرتوشناسی - رادیولوژی 1295
 کد رشته تکنولوژی پرورش گاو 1296
 کد رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای 1297
 کد رشته تکنولوژی تولیدات دامی 1298
 کد رشته تکنولوژی تولیدات گیاهی 1299
 کد رشته تکنولوژی جنگلداری 1300
 کد رشته تکنولوژی چوب 1301
 کد رشته تکنولوژی رادیولوژی دهان فک وصورت 1302
 کد رشته تکنولوژی شیروفراورده های لبنی 1303
 کد رشته تکنولوژی شیلات 1304
 کد رشته تکنولوژی صنایع غذایی 1305
 کد رشته تکنولوژی ماشین های کشاورزی 1306
 کد رشته تکنولوژی محیطزیست 1307
 کد رشته تکنولوژی مرتع وابخیزداری 1308
 کد رشته تکنولوژی موادغذایی 1309
 کد رشته تکنولوژی وطراحی دوخت - علمی کاربردی طراحی پوشاک 1310
 کد رشته تکنیک خودروهای نظامی 1311
 کد رشته تلویزیون وهنرهای دیجیتالی 1312
 کد رشته تهیه کنندگی 1313
 کد رشته توسعه روستایی 1314
 کد رشته توسعه روستایی - توسعه اجتماعی 1315
 کد رشته توسعه روستایی - مدیریت توسعه 1316
 کد رشته تولیدات دامی - مهندسی تولیدات دامی 1317
 کد رشته تولیدات گیاهی - تولیدوبهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطر 1318
 کد رشته تولیدات گیاهی - علمی کاربردی تولیدوبهره برداری 1319
 کد رشته تولیدات گیاهی - علمی کاربردی مدیریت تلفیقی افات 1320
 کد رشته تولیدات گیاهی - مهندسی تولیدات گیاهی 1321
 کد رشته تولیددانه های روغنی 1322
 کد رشته تولیدسیما 1323
 کد رشته تولیدوبهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطر 1324
 کد رشته تولیدوپرورش گل وگیاهان زینتی 1325
 کد رشته تولیدوفراوری پسته 1326
 کد رشته تولیدوفراوری چای 1327
 کد رشته تولیدوفراوری خرما 1328
 کد رشته جامعه شناسی 1329
 کد رشته جامعه شناسی انقلاب اسلامی 1330
 کد رشته جامعه شناسی ورزشی 1331
 کد رشته جغرافیا 1332
 کد رشته جغرافیا- کارتوگرافی 1333
 کد رشته جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی 1334
 کد رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری 1335
 کد رشته جغرافیاوبرنامه ریزی گردشگری 1336
 کد رشته جغرافیاودفاع مقدس 1337
 کد رشته جغرافیای انسانی 1338
 کد رشته جغرافیای انسانی - روستایی 1339
 کد رشته جغرافیای انسانی - شهری 1340
 کد رشته جغرافیای سیاسی 1341
 کد رشته جغرافیای سیاسی /امایش ومدیریت سیاسی فضا/ 1342
 کد رشته جغرافیای سیاسی نظامی 1343
 کد رشته جغرافیای طبیعی 1344
 کد رشته جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی 1345
 کد رشته جغرافیای طبیعی - ژئومورفولوژی 1346
 کد رشته جغرافیای فرهنگی 1347
 کد رشته جغرافیای نظامی 1348
 کد رشته جغرافیای وبرنامه ریزی منطقه ای 1349
 کد رشته جمعیت شناسی 1350
 کد رشته جنگل کاری وپارک های جنگلی 1351
 کد رشته جنگلداری - مهندسی منابع طبیعی جنگلداری 1352
 کد رشته جنگلداری جامع - اگروفارستری 1353
 کد رشته جهانگردی 1354
 کد رشته چاپ 1355
 کد رشته چاپ ونشر- اماده سازی چاپ 1356
 کد رشته چاپ ونشر- تکنولوژی امورتکمیلی چاپ 1357
 کد رشته چاپ ونشر- طراحی چاپ 1358
 کد رشته چاپ ونشر- فرایندچاپ 1359
 کد رشته چندرسانه ای 1360
 کد رشته حسابداری 1361
 کد رشته حسابداری - حسابرسی 1362
 کد رشته حسابداری - دولتی 1363
 کد رشته حسابداری - مالیاتی 1364
 کد رشته حسابداری مدیریت 1365
 کد رشته حسابرسی 1366
 کد رشته حشره شناسی پزشکی ومبارزه باناقلین 1367
 کد رشته حشره شناسی کشاورزی 1368
 کد رشته حفاظت اطلاعات 1369
 کد رشته حفاظت وحمایت منابع طبیعی 1370
 کد رشته حفاظت ومرمت اثارتاریخی 1371
 کد رشته حقوق 1372
 کد رشته حقوق ارتباطات 1373
 کد رشته حقوق اسنادوقراردادهای تجاری 1374
 کد رشته حقوق اقتصادی 1375
 کد رشته حقوق بشر 1376
 کد رشته حقوق بین الملل 1377
 کد رشته حقوق تجارت الکترونیکی 1378
 کد رشته حقوق تجارت بین الملل 1379
 کد رشته حقوق تجاری اقتصادی بین المللی 1380
 کد رشته حقوق ثبت اسنادواملاک 1381
 کد رشته حقوق جزاوجرم شناسی 1382
 کد رشته حقوق حمل ونقل 1383
 کد رشته حقوق خانواده 1384
 کد رشته حقوق خصوصی 1385
 کد رشته حقوق دادرسی اداری 1386
 کد رشته حقوق سردفتری 1387
 کد رشته حقوق شرکت های تجاری 1388
 کد رشته حقوق عمومی 1389
 کد رشته حقوق قضایی 1390
 کد رشته حقوق قضایی - گرایش علوم ثبتی 1391
 کد رشته حقوق کیفری اطفال ونوجوانان 1392
 کد رشته حقوق مالکیت فکری 1393
 کد رشته حقوق مالی - اقتصادی 1394
 کد رشته حقوق محیطزیست 1395
 کد رشته حقوق نفت وگاز 1396
 کد رشته حکمت هنراسلامی 1397
 کد رشته خبرنگاری 1398
 کد رشته خدمات پرورشی 1399
 کد رشته داروسازی 1400
 کد رشته دامپزشکی 1401
 کد رشته دانش اجتماعی مسلمین 1402
 کد رشته دانشکده اطلاعات 1403
 کد رشته دانشنامه نگاری 1404
 کد رشته دبیرفنی برق 1405
 کد رشته دبیرفنی برق - الکترونیک 1406
 کد رشته دبیرفنی برق - قدرت 1407
 کد رشته دبیرفنی عمران 1408
 کد رشته دبیرفنی عمران - ساختمان 1409
 کد رشته دبیرفنی مکانیک 1410
 کد رشته دبیرفنی مکانیک - ساخت وتولید 1411
 کد رشته دبیرفنی مکانیک - مکانیک خودرو 1412
 کد رشته دبیرفنی مکانیک - مکانیک درحرارت وسیالات 1413
 کد رشته دبیرفنی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات 1414
 کد رشته دبیری الهیات ومعارف اسلامی 1415
 کد رشته دبیری تاریخ 1416
 کد رشته دبیری تربیت بدنی وعلوم ورزشی 1417
 کد رشته دبیری جغرافیا 1418
 کد رشته دبیری ریاضی 1419
 کد رشته دبیری زبان وادبیات عرب 1420
 کد رشته دبیری زبان وادبیات فارسی 1421
 کد رشته دبیری زیست شناسی 1422
 کد رشته دبیری شیمی 1423
 کد رشته دبیری علوم اجتماعی 1424
 کد رشته دبیری فیزیک 1425
 کد رشته دریانوردی 1426
 کد رشته دریانوردی - راه وعملیات 1427
 کد رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی 1428
 کد رشته دکترای پیوسته ریاضی 1429
 کد رشته دکترای پیوسته فیزیک 1430
 کد رشته دکتری مدیریت اطلاعات 1431
 کد رشته دندانپزشکی 1432
 کد رشته دیپلماسی وسازمان های بین المللی 1433
 کد رشته دین شناسی 1434
 کد رشته دین ورسانه 1435
 کد رشته رادیو 1436
 کد رشته رادیو- سردبیری وتهیه کنندگی 1437
 کد رشته رادیو- نویسندگی 1438
 کد رشته راهنمای اموزشی - اموزش بزرگسالان - راهنمای اموزشی - اموزش بزرگسالان 1439
 کد رشته راهنمای موزه هاوبناهای تاریخی 1440
 کد رشته راهنمایی ومشاوره 1441
 کد رشته راهنمایی ومشاوره - مشاوره 1442
 کد رشته رشدوپرورش کودکان پیش دبستانی 1443
 کد رشته رشدوپرورش کودکان پیش دبستانی - کودکان بانیازهای ویژه 1444
 کد رشته رشدوپرورش کودکان پیش دبستانی - کودکان عادی 1445
 کد رشته رفتارحرکتی - اموزش تربیت بدنی 1446
 کد رشته رفتارحرکتی - رشدحرکتی 1447
 کد رشته رفتارحرکتی - یادگیری وکنترل حرکتی 1448
 کد رشته روابطبین الملل 1450
 کد رشته روابطبین الملل - دیپلماسی کنترل تسلیحات 1451
 کد رشته روابطعمومی 1449
 کد رشته روابطکار 1452
 کد رشته روانشناسی 1453
 کد رشته روانشناسی - اموزش کودکان استثنایی 1454
 کد رشته روانشناسی - بالینی 1455
 کد رشته روانشناسی - صنعتی سازمانی 1456
 کد رشته روانشناسی اسلامی - روانشناسی مثبت گرا 1457
 کد رشته روانشناسی بالینی 1458
 کد رشته روانشناسی بالینی - خانواده 1459
 کد رشته روانشناسی بالینی کودک ونوجوان 1460
 کد رشته روانشناسی تربیتی 1461
 کد رشته روانشناسی صنعتی وسازمانی 1462
 کد رشته روانشناسی عمومی 1463
 کد رشته روانشناسی واموزش کودکان استثنایی 1464
 کد رشته روزنامه نگاری 1465
 کد رشته ریاضی 1466
 کد رشته ریاضی - اموزش ریاضی 1467
 کد رشته ریاضی - ریاضیات صنعتی 1468
 کد رشته ریاضی - ریاضیات نظری 1469
 کد رشته ریاضی - منطق وکامپیوتر 1470
 کد رشته ریاضی کاربردی 1471
 کد رشته ریاضی کاربردی - انالیزعددی 1472
 کد رشته ریاضی کاربردی - بهینه سازی 1473
 کد رشته ریاضی کاربردی - رمزوکد 1474
 کد رشته ریاضی کاربردی - ریاضی مالی 1475
 کد رشته ریاضی کاربردی - معادلات دیفرانسیل وسیستم های دینامیکی 1476
 کد رشته ریاضی محض 1477
 کد رشته ریاضی محض - انالیز 1478
 کد رشته ریاضی محض - جبر 1479
 کد رشته ریاضی محض - هندسه /توپولوژی / 1480
 کد رشته ریاضیات وکاربردها 1481
 کد رشته ریززیست فناوری 1482
 کد رشته زبان اسپانیایی 1483
 کد رشته زبان المانی 1484
 کد رشته زبان انگلیسی 1485
 کد رشته زبان ایتالیایی 1486
 کد رشته زبان چینی 1487
 کد رشته زبان روسی 1488
 کد رشته زبان شناسی 1489
 کد رشته زبان شناسی رایانشی 1490
 کد رشته زبان شناسی همگانی 1491
 کد رشته زبان عربی 1492
 کد رشته زبان فرانسه 1493
 کد رشته زبان فرانسه - ادبی 1494
 کد رشته زبان فرانسه - مترجمی 1495
 کد رشته زبان های باستانی ایران 1496
 کد رشته زبان وادبیات اردو 1497
 کد رشته زبان وادبیات ارمنی 1498
 کد رشته زبان وادبیات اسپانیایی 1499
 کد رشته زبان وادبیات المانی 1500
 کد رشته زبان وادبیات انگلیسی 1501
 کد رشته زبان وادبیات ترکی اذری 1502
 کد رشته زبان وادبیات ترکی استانبولی 1503
 کد رشته زبان وادبیات روسی 1504
 کد رشته زبان وادبیات ژاپنی 1505
 کد رشته زبان وادبیات عربی 1506
 کد رشته زبان وادبیات فارسی 1507
 کد رشته زبان وادبیات فارسی - ادبیات پایداری 1508
 کد رشته زبان وادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی 1509
 کد رشته زبان وادبیات فارسی - ادبیات روایی 1510
 کد رشته زبان وادبیات فارسی - ادبیات عامه 1511
 کد رشته زبان وادبیات فارسی - ادبیات کودک ونوجوان 1512
 کد رشته زبان وادبیات فارسی - ادبیات معاصر 1513
 کد رشته زبان وادبیات فارسی - اموزش زبان فارسی 1514
 کد رشته زبان وادبیات فارسی - نظریه ونقدادبی 1515
 کد رشته زبان وادبیات فارسی - ویرایش ونگارش 1516
 کد رشته زبان وادبیات فرانسه 1517
 کد رشته زبان وادبیات کردی 1518
 کد رشته زراعت برنج 1519
 کد رشته زراعت واصلاح نباتات 1520
 کد رشته زمین شناسی 1521
 کد رشته زمین شناسی کاربردی 1522
 کد رشته زیست شناسی 1523
 کد رشته زیست شناسی - زیست دریا 1524
 کد رشته زیست شناسی - علوم جانوری 1525
 کد رشته زیست شناسی - علوم گیاهی 1526
 کد رشته زیست شناسی - عمومی 1527
 کد رشته زیست شناسی جانوری 1528
 کد رشته زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک 1529
 کد رشته زیست شناسی جانوری - زیست شناسی سلولی وتکوینی 1530
 کد رشته زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی 1531
 کد رشته زیست شناسی دریا 1532
 کد رشته زیست شناسی دریا- الودگی دریا 1533
 کد رشته زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا 1534
 کد رشته زیست شناسی دریا- جانوران دریا 1535
 کد رشته زیست شناسی دریا- گیاهان دریا 1536
 کد رشته زیست شناسی سلولی مولکولی - بیوشیمی 1537
 کد رشته زیست شناسی سلولی مولکولی - بیوفیزیک 1538
 کد رشته زیست شناسی سلولی مولکولی - زیست فناوری /بیوتکنولوژی / 1539
 کد رشته زیست شناسی سلولی مولکولی - ژنتیک 1540
 کد رشته زیست شناسی سلولی مولکولی - علوم سلولی ملکولی 1541
 کد رشته زیست شناسی سلولی مولکولی - میکروبیولوژی 1542
 کد رشته زیست شناسی سلولی وملکولی - بیوشیمی 1543
 کد رشته زیست شناسی سلولی وملکولی - بیوفیزیک 1544
 کد رشته زیست شناسی سلولی وملکولی - ژنتیک 1545
 کد رشته زیست شناسی سلولی وملکولی - علوم سلولی ومولکولی 1546
 کد رشته زیست شناسی سلولی وملکولی - میکروبیولوژی 1547
 کد رشته زیست شناسی سلولی ومولکولی 1548
 کد رشته زیست شناسی گیاهی 1549
 کد رشته زیست شناسی گیاهی - زیست شناسی سلولی وتکوینی 1550
 کد رشته زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک وبوم شناسی 1551
 کد رشته زیست شناهی گیاهی - فیزیولوژی 1552
 کد رشته زیست فناوری 1553
 کد رشته زیست فناوری - دریا 1554
 کد رشته زیست فناوری - صنعت ومحیطزیست 1555
 کد رشته زیست فناوری - مولکولی 1556
 کد رشته زیست فناوری - میکروبی 1557
 کد رشته ژنتیک وبه نژادی گیاهی 1558
 کد رشته ژئوفیزیک - زلزله شناسی 1559
 کد رشته ژئوفیزیک - ژئوالکتریک 1560
 کد رشته ژئوفیزیک - ژئومغناطیس 1561
 کد رشته ژئوفیزیک - گرانی سنجی 1562
 کد رشته ژئوفیزیک - لرزه شناسی 1563
 کد رشته ژئوفیزیک وهواشناسی 1564
 کد رشته ژئومورفولوژی 1565
 کد رشته ژئومورفولوژی - برنامه ریزی محیطی 1566
 کد رشته ژئومورفولوژی - هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی 1567
 کد رشته ساخت پروتزهای دندانی 1568
 کد رشته ساخت وتولید- مهندسی تکنولوژی جوشکاری 1569
 کد رشته ساخت وتولید- مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید- قالبس 1570
 کد رشته ساخت وتولید- مهندسی تکنولوژی ساخت وتولیدجوشکار 1571
 کد رشته ساخت وتولید- مهندسی تکنولوژی ساخت وتولیدماشین ا 1572
 کد رشته ساخت وتولید- مهندسی تکنولوژی طراحی ونقشه کشی صنعت 1573
 کد رشته سایررشته ها 3001
 کد رشته سخت افزارکامپیوتر 1574
 کد رشته سم شناسی 1575
 کد رشته سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی 1576
 کد رشته سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی - مدیریت مخاطرات محیطی 1577
 کد رشته سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات اب وخاک 1578
 کد رشته سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی - مطالعات شهری وروستایی 1579
 کد رشته سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی - هواشناسی ماهواره ای 1580
 کد رشته سنجش واندازه گیری /روانسنجی / 1581
 کد رشته سیاست گذاری علم وفناوری 1582
 کد رشته سینما 1583
 کد رشته سینما- تدوین 1584
 کد رشته سینما- فیلمبرداری 1585
 کد رشته سینما- فیلمنامه نویسی 1586
 کد رشته سینما- کارگردانی 1587
 کد رشته شناخت اندیشه های امام خمینی /ره / 1588
 کد رشته شناسایی ومبارزه باعلف های هرز 1589
 کد رشته شنوایی شناسی 1590
 کد رشته شهرسازی 1591
 کد رشته شیعه شناسی 1592
 کد رشته شیعه شناسی - تاریخ 1593
 کد رشته شیعه شناسی - جامعه شناسی 1594
 کد رشته شیعه شناسی - کلام 1595
 کد رشته شیلات - علمی کاربردی تکثیروپرورش ابزیان 1596
 کد رشته شیلات - علمی کاربردی صیدوبهره برداری ابزیان 1597
 کد رشته شیلات - مهندسی منابع طبیعی شیلات 1598
 کد رشته شیمی 1599
 کد رشته شیمی - اموزش شیمی 1600
 کد رشته شیمی - پیشرانه 1601
 کد رشته شیمی - شیمی الی 1602
 کد رشته شیمی - شیمی پلیمر 1603
 کد رشته شیمی - شیمی تجزیه 1604
 کد رشته شیمی - شیمی دارویی 1605
 کد رشته شیمی - شیمی دریا 1606
 کد رشته شیمی - شیمی فیزیک 1607
 کد رشته شیمی - شیمی کاتالیست 1608
 کد رشته شیمی - شیمی معدنی 1609
 کد رشته شیمی - شیمی وفناوری اسانس 1610
 کد رشته شیمی - فناوری اطلاعات 1611
 کد رشته شیمی - فیتوشیمی 1612
 کد رشته شیمی - نانوشیمی 1613
 کد رشته شیمی ازمایشگاهی 1614
 کد رشته شیمی کاربردی 1615
 کد رشته شیمی محض 1616
 کد رشته صنایع چوب - مهندسی تکنولوژی صنایع چوب وکاغذ- سازه 1617
 کد رشته صنایع چوب - مهندسی منابع طبیعی چوب شناسی وصنایع چوب 1618
 کد رشته صنایع چوب وکاغذ- مهندسی تکنولوژی صنایع چوب وکاغذ 1619
 کد رشته صنایع دستی 1620
 کد رشته صنایع دستی - علمی کاربردی صنایع دستی 1621
 کد رشته صنایع شیمیایی - مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی 1622
 کد رشته صیدوبهره برداری ابزیان 1623
 کد رشته ضداطلاعات 1624
 کد رشته ضدتروریسم 1625
 کد رشته طبیعت گردی 1626
 کد رشته طراحی پارچه 1627
 کد رشته طراحی پارچه ولباس 1628
 کد رشته طراحی پارچه ولباس - طراحی پارچه 1629
 کد رشته طراحی پارچه ولباس - طراحی لباس 1630
 کد رشته طراحی پوشاک 1631
 کد رشته طراحی شهری 1632
 کد رشته طراحی صحنه 1633
 کد رشته طراحی صنعتی 1634
 کد رشته طراحی فضاهای اموزشی 1635
 کد رشته طراحی لباس 1636
 کد رشته طراحی وتکنولوژی دوخت 1637
 کد رشته طراحی وساخت طلاوجواهر 1638
 کد رشته عرفان اسلامی 1639
 کد رشته عرفان تطبیقی 1640
 کد رشته عکاسی 1641
 کد رشته عکاسی خبری 1642
 کد رشته علم اطلاعات ودانش شناسی 1643
 کد رشته علم اطلاعات ودانش شناسی - مدیریت اطلاعات 1644
 کد رشته علم اطلاعات ودانش شناسی - مدیریت کتابخانه های دانشگاهی 1645
 کد رشته علم اطلاعات ودانش شناسی - مدیریت کتابخانه های دیجیتال 1646
 کد رشته علم اطلاعات ودانش شناسی - مطالعات کتابخانه های عمومی 1647
 کد رشته علم سنجی 1648
 کد رشته علمی - کاربردی روابطکار 1649
 کد رشته علمی - کاربردی طراحی پوشاک 1650
 کد رشته علمی - کاربردی عمران 1651
 کد رشته علمی - کاربردی مکانیک 1652
 کد رشته علمی - کاربردی نرم افزارسیستم 1653
 کد رشته علمی کاربردی علم اطلاعات ودانش شناسی 1654
 کد رشته علمی کاربردی کتابداری واطلاع رسانی 1655
 کد رشته علوم اجتماعی 1656
 کد رشته علوم اجتماعی - برنامه ریزی اجتماعی 1657
 کد رشته علوم اجتماعی - برنامه ریزی اجتماعی تعاون ورفاه 1658
 کد رشته علوم اجتماعی - پژوهشگری علوم اجتماعی 1659
 کد رشته علوم اجتماعی - تعاون ورفاه اجتماعی 1660
 کد رشته علوم اجتماعی - خدمات اجتماعی 1661
 کد رشته علوم اجتماعی - مددکاری اجتماعی 1662
 کد رشته علوم اجتماعی - مردم شناسی 1663
 کد رشته علوم اجتماعی - مطالعات امنیتی 1664
 کد رشته علوم ارتباطات اجتماعی 1665
 کد رشته علوم ازمایشگاهی 1666
 کد رشته علوم ازمایشگاهی دامپزشکی 1667
 کد رشته علوم اطلاعاتی 1668
 کد رشته علوم اقتصادی 1669
 کد رشته علوم اقتصادی - اقتصاداسلامی 1670
 کد رشته علوم اقتصادی - اقتصادانرژی 1671
 کد رشته علوم اقتصادی - اقتصادبازرگانی 1672
 کد رشته علوم اقتصادی - اقتصادپول وبانکداری 1673
 کد رشته علوم اقتصادی - اقتصادحمل ونقل 1674
 کد رشته علوم اقتصادی - اقتصادشهری 1675
 کد رشته علوم اقتصادی - اقتصادصنعتی 1676
 کد رشته علوم اقتصادی - اقتصادفرهنگ وهنر 1677
 کد رشته علوم اقتصادی - اقتصادکشاورزی 1678
 کد رشته علوم اقتصادی - اقتصادمحیطزیست 1679
 کد رشته علوم اقتصادی - اقتصادنظری 1680
 کد رشته علوم اقتصادی - اقتصادنفت وگاز 1681
 کد رشته علوم اقتصادی - اقتصادوتجارت الکترونیک 1682
 کد رشته علوم اقتصادی - بانکداری اسلامی 1683
 کد رشته علوم اقتصادی - برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 1684
 کد رشته علوم اقتصادی - توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی 1685
 کد رشته علوم امنیت واطلاعات انتظامی 1686
 کد رشته علوم انتظامی 1687
 کد رشته علوم انتظامی - اطلاعات 1688
 کد رشته علوم انتظامی - انتظامی 1689
 کد رشته علوم انتظامی - خدمات پشتیبانی 1690
 کد رشته علوم انتظامی - راهنمایی ورانندگی 1691
 کد رشته علوم انتظامی - کشف جرایم 1692
 کد رشته علوم پایه انتظامی 1693
 کد رشته علوم تربیتی 1694
 کد رشته علوم تربیتی - اموزش وپرورش ابتدایی 1695
 کد رشته علوم تربیتی - اموزش وپرورش پیش دبستانی 1696
 کد رشته علوم تربیتی - اموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی 1697
 کد رشته علوم تربیتی - اموزش وپرورش تطبیقی 1698
 کد رشته علوم تربیتی - اموزش وپرورش کودکان استثنایی 1699
 کد رشته علوم تربیتی - اموزش وپرورش کودکان عقب مانده ذهنی 1700
 کد رشته علوم تربیتی - تکنولوژی اموزشی 1701
 کد رشته علوم تربیتی - مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی 1702
 کد رشته علوم تربیتی - مشاوره وراهنمایی 1703
 کد رشته علوم تصمیم ومهندسی دانش 1704
 کد رشته علوم تغذیه 1705
 کد رشته علوم جرم شناسی امنیتی 1706
 کد رشته علوم جغرافیایی 1707
 کد رشته علوم حدیث 1708
 کد رشته علوم حدیث - اقتصاداسلامی 1709
 کد رشته علوم حدیث - تفسیراثری 1710
 کد رشته علوم حدیث - کلام وعقاید 1711
 کد رشته علوم حدیث - نهج البلاغه 1712
 کد رشته علوم دام وطیور 1713
 کد رشته علوم دامی - اصلاح نژاددام 1714
 کد رشته علوم دامی - پرورش زنبورعسل 1715
 کد رشته علوم دامی - تغذیه دام 1716
 کد رشته علوم دامی - تغذیه طیور 1717
 کد رشته علوم دامی - تغذیه نشخوارکنندگان 1718
 کد رشته علوم دامی - ژنتیک واصلاح دام وطیور 1719
 کد رشته علوم دامی - فیزیولوژی دام 1720
 کد رشته علوم دامی - فیزیولوژی دام وطیور 1721
 کد رشته علوم دامی - مدیریت دامپروری 1722
 کد رشته علوم ریاضی 1723
 کد رشته علوم زمین 1724
 کد رشته علوم زمین - اب زمین شناسی 1725
 کد رشته علوم زمین - پترولوژی 1726
 کد رشته علوم زمین - چینه نگاری ودیرینه شناسی 1727
 کد رشته علوم زمین - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی 1728
 کد رشته علوم زمین - زمین ساخت /تکتونیک / 1729
 کد رشته علوم زمین - زمین شناسی اقتصادی 1730
 کد رشته علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطی 1731
 کد رشته علوم زمین - زمین شناسی مهندسی 1732
 کد رشته علوم زمین - زمین شناسی نفت 1733
 کد رشته علوم زمین - زمین شیمی 1734
 کد رشته علوم زمین - سنجش ازدورزمین شناختی 1735
 کد رشته علوم سیاسی 1736
 کد رشته علوم سیاسی - امنیت ملی 1737
 کد رشته علوم سیاسی - مطالعات امنیتی 1738
 کد رشته علوم سیاسی وروابطبین الملل 1739
 کد رشته علوم شناختی 1740
 کد رشته علوم شناختی - توانبخشی شناختی 1741
 کد رشته علوم شناختی - ذهن مغزوتربیت 1742
 کد رشته علوم شناختی - رسانه 1743
 کد رشته علوم شناختی - روان شناسی شناختی 1744
 کد رشته علوم شناختی - مطلعات نظری هنر 1745
 کد رشته علوم طیور- تغذیه طیور 1746
 کد رشته علوم طیور- فیزیولوژی طیور 1747
 کد رشته علوم فنی امنیت 1748
 کد رشته علوم قران 1749
 کد رشته علوم قران مجید 1750
 کد رشته علوم قران وحدیث 1751
 کد رشته علوم قرانی 1752
 کد رشته علوم قرانی - اعجاز 1753
 کد رشته علوم قرانی - تفسیرقران مجید 1754
 کد رشته علوم قضایی 1755
 کد رشته علوم کامپیوتر 1756
 کد رشته علوم کامپیوتر- سیستم های کامپیوتری 1757
 کد رشته علوم کامپیوتر- سیستم های هوشمند 1758
 کد رشته علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 1759
 کد رشته علوم کامپیوتر- نظریه محاسبه 1760
 کد رشته علوم کتابداری واطلاع رسانی 1761
 کد رشته علوم محیطزیست 1762
 کد رشته علوم مهندسی 1763
 کد رشته علوم نظامی 1764
 کد رشته علوم وتکنولوژی بذر 1765
 کد رشته علوم ورزشی 1766
 کد رشته علوم وصنایع غذایی 1767
 کد رشته علوم وصنایع غذایی - کنترل کیفی وبهداشتی 1768
 کد رشته علوم وصنایع غذایی - مهندسی علوم وصنایع غذایی 1769
 کد رشته علوم وفنون قرائات 1770
 کد رشته علوم وفنون مرزبانی 1771
 کد رشته علوم ومعارف قران 1772
 کد رشته علوم ومهندسی اب 1773
 کد رشته علوم ومهندسی اب - ابیاری وزهکشی 1774
 کد رشته علوم ومهندسی اب - سازه های ابی 1775
 کد رشته علوم ومهندسی اب - منابع اب 1776
 کد رشته علوم ومهندسی اب - هواشناسی کشاورزی 1777
 کد رشته علوم ومهندسی باغبانی 1778
 کد رشته علوم ومهندسی باغبانی - تولیدمحصولات گلخانه ای 1779
 کد رشته علوم ومهندسی باغبانی - درختان میوه 1780
 کد رشته علوم ومهندسی باغبانی - سبزی ها 1781
 کد رشته علوم ومهندسی باغبانی - گیاهان دارویی 1782
 کد رشته علوم ومهندسی باغبانی - گیاهان زینتی 1783
 کد رشته علوم ومهندسی جنگل 1784
 کد رشته علوم ومهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل 1785
 کد رشته علوم ومهندسی جنگل - عمران وبهره برداری جنگل 1786
 کد رشته علوم ومهندسی جنگل - مدیریت جنگل 1787
 کد رشته علوم ومهندسی خاک 1788
 کد رشته علوم ومهندسی شیلات 1789
 کد رشته علوم ومهندسی شیلات - بوم شناسی ابزیان 1790
 کد رشته علوم ومهندسی شیلات - تکثیروپرورش ابزیان 1791
 کد رشته علوم ومهندسی شیلات - صیدوبهره برداری ابزیان 1792
 کد رشته علوم ومهندسی شیلات - فراوری محصولات شیلاتی 1793
 کد رشته علوم ومهندسی صنایع غذایی 1794
 کد رشته علوم ومهندسی صنایع غذایی - زیست فناوری موادغذایی 1795
 کد رشته علوم ومهندسی صنایع غذایی - شیمی موادغذایی 1796
 کد رشته علوم ومهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی 1797
 کد رشته علوم ومهندسی صنایع غذایی - فناوری موادغذایی 1798
 کد رشته علوم ومهندسی صنایع غذایی /کشاورزی / 1799
 کد رشته علوم ومهندسی محیطزیست 1800
 کد رشته علوم ومهندسی محیطزیست - ارزیابی وامایش سرزمین 1801
 کد رشته علوم ومهندسی محیطزیست - الودگی های محیطزیست 1802
 کد رشته علوم ومهندسی محیطزیست - مدیریت وحفاظت تنوع زیستی 1803
 کد رشته عمران - مهندسی تکنولوژی ساختمان 1804
 کد رشته عمران - مهندسی تکنولوژی عمران - عمران 1805
 کد رشته عمران - مهندسی تکنولوژی عمران اب وفاضلاب 1806
 کد رشته عملیات کشوری 1807
 کد رشته عملیات ویژه انتظامی 1808
 کد رشته فراوری محصولات شیلاتی - فراوری محصولات شیلاتی 1809
 کد رشته فراوری موادمعدنی 1810
 کد رشته فرش 1811
 کد رشته فرش - بافت 1812
 کد رشته فرش - رنگرزی 1813
 کد رشته فرش - طراحی 1814
 کد رشته فرش - مدیریت 1815
 کد رشته فرش - مواداولیه ورنگرزی 1816
 کد رشته فرش دستباف 1817
 کد رشته فرق تشیع 1818
 کد رشته فرماندهی مدیریت انتظامی 1819
 کد رشته فرماندهی مدیریت انتظامی - پیشگیری ازجرم 1820
 کد رشته فرماندهی مدیریت انتظامی - حفاظت اطلاعات 1821
 کد رشته فرماندهی مدیریت انتظامی - علوم امنیت واطلاعات انتظامی 1822
 کد رشته فرماندهی مدیریت انتظامی - علوم وفنون مرزبانی 1823
 کد رشته فرماندهی مدیریت انتظامی - عملیات ویژه انتظامی 1824
 کد رشته فرماندهی مدیریت انتظامی - کشف جرایم 1825
 کد رشته فرماندهی مدیریت انتظامی - مبارزه باموادمخدر 1826
 کد رشته فرماندهی مدیریت انتظامی - مدیریت عملیات راهور 1827
 کد رشته فرهنگ ومعارف اسلامی 1828
 کد رشته فقه حنفی 1829
 کد رشته فقه سیاسی 1830
 کد رشته فقه شافعی 1831
 کد رشته فقه مقارن وحقوق جزای اسلامی 1832
 کد رشته فقه مقارن وحقوق خصوصی اسلامی 1833
 کد رشته فقه مقارن وحقوق عمومی اسلامی 1834
 کد رشته فقه وحقوق اسلامی 1835
 کد رشته فقه وحقوق اقتصادی 1836
 کد رشته فقه وحقوق امامی 1837
 کد رشته فقه وحقوق امامیه 1838
 کد رشته فقه وحقوق جزا 1839
 کد رشته فقه وحقوق حنفی 1840
 کد رشته فقه وحقوق خانواده 1841
 کد رشته فقه وحقوق خصوصی 1842
 کد رشته فقه وحقوق شافعی 1843
 کد رشته فقه وحقوق مذاهب اسلامی 1844
 کد رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی 1845
 کد رشته فلسفه 1846
 کد رشته فلسفه - تطبیقی 1847
 کد رشته فلسفه دین 1848
 کد رشته فلسفه علم 1849
 کد رشته فلسفه علوم اجتماعی 1850
 کد رشته فلسفه هنر 1851
 کد رشته فلسفه وحکمت اسلامی 1852
 کد رشته فلسفه وعرفان اسلامی 1853
 کد رشته فلسفه وکلام اسلامی 1854
 کد رشته فلسفه وکلام اسلامی - فلسفه اسلامی 1855
 کد رشته فلسفه وکلام اسلامی - کلام اسلامی 1856
 کد رشته فناوری اطلاعات سلامت 1857
 کد رشته فناوری اطلاعات وارتباطات 1858
 کد رشته فناوری معماری - معماری بیونیک 1859
 کد رشته فناوری معماری - معماری دیجیتال 1860
 کد رشته فنون قرائت تلاوت وکتابت قران مجید 1861
 کد رشته فنی برق 1862
 کد رشته فنی جوشکاری 1863
 کد رشته فنی صنایع 1864
 کد رشته فنی عمران 1865
 کد رشته فنی عملیات پتروشیمی 1866
 کد رشته فنی معدن 1867
 کد رشته فنی مکانیک 1868
 کد رشته فوتونیک 1869
 کد رشته فوتونیک - الکترونیک 1870
 کد رشته فوتونیک - فیزیک 1871
 کد رشته فوتونیک - مخابرات 1872
 کد رشته فوریت های پزشکی 1873
 کد رشته فیزیک 1874
 کد رشته فیزیک - اتمسفر 1875
 کد رشته فیزیک - اتمی 1876
 کد رشته فیزیک - اتمی وملکولی 1877
 کد رشته فیزیک - اخترشناسی 1878
 کد رشته فیزیک - اموزش فیزیک 1879
 کد رشته فیزیک - حالت جامد 1880
 کد رشته فیزیک - ذرات بنیادی ونظریه میدان ها 1881
 کد رشته فیزیک - فیزیک بنیادی 1882
 کد رشته فیزیک - فیزیک نجومی 1883
 کد رشته فیزیک - لایه های نازک 1884
 کد رشته فیزیک - مهندسی پلاسما 1885
 کد رشته فیزیک - مولکولی 1886
 کد رشته فیزیک - نانوفیزیک 1887
 کد رشته فیزیک - نظری 1888
 کد رشته فیزیک - هسته ای 1889
 کد رشته فیزیک - هواشناسی 1890
 کد رشته فیزیک مهندسی 1891
 کد رشته فیزیوتراپی 1892
 کد رشته فیزیولوژی 1893
 کد رشته فیزیولوژی دامپزشکی 1894
 کد رشته فیزیولوژی ورزشی - تغذیه وورزش 1895
 کد رشته فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی 1896
 کد رشته فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی 1897
 کد رشته فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض 1898
 کد رشته فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1899
 کد رشته فیلم سازی گرایش تدوین 1900
 کد رشته قارچ شناسی 1901
 کد رشته قارچ شناسی دامپزشکی 1902
 کد رشته قران کاوی رایانشی 1903
 کد رشته کارافرینی - بین الملل 1904
 کد رشته کارافرینی - توسعه 1905
 کد رشته کارافرینی - سازمانی 1906
 کد رشته کارافرینی - فناوری 1907
 کد رشته کارافرینی - فناوری اطلاعات 1908
 کد رشته کارافرینی - کسب وکارالکترونیکی 1909
 کد رشته کارافرینی - کسب وکارجدید 1910
 کد رشته کارافرینی - گردشگری 1911
 کد رشته کاربردکامپیوتر 1912
 کد رشته کارتوگرافی 1913
 کد رشته کاردان ایمنی صنعتی 1914
 کد رشته کاردان علوم نظامی 1915
 کد رشته کاردان فنی خطوابنیه 1916
 کد رشته کاردان فنی صنایع شیمیایی 1917
 کد رشته کاردان فنی کشتی 1918
 کد رشته کاردان فنی مواد 1919
 کد رشته کاردرمانی 1920
 کد رشته کارگردانی تلویزیون 1921
 کد رشته کارگردانی نمایش 1922
 کد رشته کامپیوتر- مهندسی تکنولوژی سخت افزارکامپیوتر 1923
 کد رشته کامپیوتر- مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر 1924
 کد رشته کامپیوتروفناوری اطلاعات 1925
 کد رشته کانه ارایی 1926
 کد رشته کتابت ونگارگری 1927
 کد رشته کتابداری 1928
 کد رشته کتابداری - علوم انسانی واجتماعی 1929
 کد رشته کتابداری - فنی مهندسی 1930
 کد رشته کتابداری درشاخه پزشکی 1931
 کد رشته کتابداری واطلاع رسانی 1932
 کد رشته کتابداری واطلاع رسانی - علمی کاربردی کتابداری واطلاع 1933
 کد رشته کشاورزی اکولوژیک 1934
 کد رشته کشف جرایم 1935
 کد رشته کلام اسلامی 1936
 کد رشته کلام امامیه 1937
 کد رشته کلام تطبیقی 1938
 کد رشته کلام شیعه 1939
 کد رشته کنترل صنعتی 1940
 کد رشته کودکان استثنایی 1941
 کد رشته گرافیک 1942
 کد رشته گرافیک - تصویرسازی 1943
 کد رشته گرافیک رایانه 1944
 کد رشته گردشگری مذهبی 1945
 کد رشته گفتاردرمانی 1946
 کد رشته گوشت وفراورده های گوشتی 1947
 کد رشته گیاه پزشکی 1948
 کد رشته گیاه پزشکی - مهندسی کشاورزی گیاهپزشکی 1949
 کد رشته ماشین های کشاورزی - مهندسی ماشینهای کشاورزی 1950
 کد رشته مالی - بانکداری 1951
 کد رشته مالی - بیمه 1952
 کد رشته مالی - تامین مالی وسرمایه گذاری درنفت وگاز 1953
 کد رشته مالی - حقوق مالی 1954
 کد رشته مالی - مستغلات 1955
 کد رشته مالی - مهندسی مالی ومدیریت ریسک 1956
 کد رشته مامایی 1957
 کد رشته مبارزه باموادمخدر 1958
 کد رشته متالورژی - علمی کاربردی سرامیک صنعتی 1959
 کد رشته متالورژی - مهندسی تکنولوژی متالورژی ذوب فلزات 1960
 کد رشته مترجمی خبر- مترجمی خبرانگلیسی 1961
 کد رشته مترجمی خبرانگلیسی 1962
 کد رشته مترجمی خبرزبان انگلیسی 1963
 کد رشته مترجمی زبان المانی 1964
 کد رشته مترجمی زبان انگلیسی 1965
 کد رشته مترجمی زبان روسی 1966
 کد رشته مترجمی زبان عربی 1967
 کد رشته مترجمی زبان فرانسه 1968
 کد رشته متصدی اموراموزشی 1969
 کد رشته مجسمه سازی 1970
 کد رشته محاسبات نرم - ساختارهای جبرمنطقی 1971
 کد رشته محیطزیست 1972
 کد رشته محیطزیست - اموزش محیطزیست 1973
 کد رشته محیطزیست - برنامه ریزی 1974
 کد رشته محیطزیست - علمی کاربردی الودگی محیطزیست 1975
 کد رشته محیطزیست - مدیریت 1976
 کد رشته محیطزیست - مهندسی منابع طبیعی - محیطزیست 1977
 کد رشته محیطزیست دریا 1978
 کد رشته مخابرات 1979
 کد رشته مخابرات هواپیما 1980
 کد رشته مخابرات والکترونیک دریایی 1981
 کد رشته مخاطرات محیطی 1982
 کد رشته مدارک پزشکی 1983
 کد رشته مددکاری اجتماعی 1984
 کد رشته مدرسی معارف اسلامی 1985
 کد رشته مدرسی معارف اسلامی - اخلاق اسلامی 1986
 کد رشته مدرسی معارف اسلامی - اشنایی بامنابع اسلامی 1987
 کد رشته مدرسی معارف اسلامی - انقلاب اسلامی 1988
 کد رشته مدرسی معارف اسلامی - تاریخ وتمدن اسلامی 1989
 کد رشته مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلامی 1990
 کد رشته مدیریت 1991
 کد رشته مدیریت - مدیریت امورفرهنگی 1992
 کد رشته مدیریت - مدیریت بازرگانی 1993
 کد رشته مدیریت - مدیریت بیمه 1994
 کد رشته مدیریت - مدیریت جهانگردی 1995
 کد رشته مدیریت - مدیریت دولتی 1996
 کد رشته مدیریت - مدیریت صنعتی 1997
 کد رشته مدیریت اصلاح وکیفرهای قضایی 1998
 کد رشته مدیریت اطلاعات 1999
 کد رشته مدیریت اطلاعات وارتباطات 2000
 کد رشته مدیریت اطلاعاتی 2001
 کد رشته مدیریت اماکن متبرکه مذهبی 2002
 کد رشته مدیریت امداد- سوانح طبیعی - سوانح غیرطبیعی 2003
 کد رشته مدیریت امداد- مدیریت عملیات امدادونجات 2004
 کد رشته مدیریت امورامداد- مدیریت امورامداد 2005
 کد رشته مدیریت اموربانکی 2006
 کد رشته مدیریت اموردفاعی - مقاومت ویژه 2007
 کد رشته مدیریت امورشهری 2008
 کد رشته مدیریت امورفرهنگی 2009
 کد رشته مدیریت امورگمرکی 2010
 کد رشته مدیریت اموزشی 2011
 کد رشته مدیریت بازرگانی 2012
 کد رشته مدیریت بازرگانی - بازاریابی 2013
 کد رشته مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی 2014
 کد رشته مدیریت بازرگانی - بازرگانی داخلی 2015
 کد رشته مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیک 2016
 کد رشته مدیریت بازرگانی - کارافرینی 2017
 کد رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک 2018
 کد رشته مدیریت بازرگانی دریایی 2019
 کد رشته مدیریت بحران 2020
 کد رشته مدیریت بیمه 2021
 کد رشته مدیریت بیمه اکو 2022
 کد رشته مدیریت پروژه وساخت 2023
 کد رشته مدیریت تکنولوژی - استراتژی های توسعه صنعتی 2024
 کد رشته مدیریت تکنولوژی - انتقال تکنولوژی 2025
 کد رشته مدیریت تکنولوژی - سیاست های تحقیق وتوسعه 2026
 کد رشته مدیریت تکنولوژی - نواوری تکنولوژی 2027
 کد رشته مدیریت تلفیقی افات 2028
 کد رشته مدیریت ثبت اسنادواملاک 2029
 کد رشته مدیریت جهانگردی 2030
 کد رشته مدیریت جهانگردی - بازاریابی جهانگردی 2031
 کد رشته مدیریت جهانگردی - برنامه ریزی توسعه جهانگردی 2032
 کد رشته مدیریت حاصلخیزی - زیست فناوری ومنابع خاک 2033
 کد رشته مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک - بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک 2034
 کد رشته مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک - شیمی وحاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه 2035
 کد رشته مدیریت حفاظت اطلاعات 2036
 کد رشته مدیریت حمل ونقل دریایی بین قاره ای 2037
 کد رشته مدیریت خدمات اجتماعی 2038
 کد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 2039
 کد رشته مدیریت دادگستری 2040
 کد رشته مدیریت دریایی 2041
 کد رشته مدیریت دریایی - بندروکشتیرانی 2042
 کد رشته مدیریت دریایی - حمل ونقل دریایی 2043
 کد رشته مدیریت دفاعی 2044
 کد رشته مدیریت دفاعی - امورپشتیبانی 2045
 کد رشته مدیریت دفاعی - اموردریایی 2046
 کد رشته مدیریت دفاعی - امورزمینی 2047
 کد رشته مدیریت دفاعی - امورهوایی 2048
 کد رشته مدیریت دفاعی - پدافندهوایی 2049
 کد رشته مدیریت دفاعی - پشتیبانی خدمات رزمی شاخه امادوبازرگانی 2050
 کد رشته مدیریت دفاعی - پشتیبانی خدمات رزمی شاخه انسانی 2051
 کد رشته مدیریت دفاعی - پشتیبانی خدمات رزمی شاخه مالی 2052
 کد رشته مدیریت دفاعی - پشتیبانی خدمات رزمی شاخه مدیریت اموزشی 2053
 کد رشته مدیریت دفاعی - جنگال وسایبری 2054
 کد رشته مدیریت دفاعی - خدمات رزمی 2055
 کد رشته مدیریت دفاعی - دریایی 2056
 کد رشته مدیریت دفاعی - زمینی 2057
 کد رشته مدیریت دفاعی - هوایی 2058
 کد رشته مدیریت دولتی 2059
 کد رشته مدیریت دولتی - بودجه ومالی عمومی 2060
 کد رشته مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی 2061
 کد رشته مدیریت دولتی - خطمشی گذاری عمومی 2062
 کد رشته مدیریت دولتی - طراحی سازمانهای دولتی 2063
 کد رشته مدیریت دولتی - مدیریت پیشرفت وتوسعه شهری وروستایی 2064
 کد رشته مدیریت دولتی - مدیریت تحول 2065
 کد رشته مدیریت دولتی - مدیریت رفتارسازمانی 2066
 کد رشته مدیریت راهبردی فرهنگ 2067
 کد رشته مدیریت رسانه 2068
 کد رشته مدیریت ساخته ها 2069
 کد رشته مدیریت سازمان های دولتی - برنامه ریزی ونظارت 2070
 کد رشته مدیریت سازمان های دولتی - مالی واقتصادی 2071
 کد رشته مدیریت سازمان های دولتی - منابع انسانی وروابطکار 2072
 کد رشته مدیریت شهری 2073
 کد رشته مدیریت صنعتی 2074
 کد رشته مدیریت صنعتی - تحقیق درعملیات 2075
 کد رشته مدیریت صنعتی - تولیدوعملیات 2076
 کد رشته مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه 2077
 کد رشته مدیریت صنعتی - مدیریت زنجیره تامین 2078
 کد رشته مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد 2079
 کد رشته مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت وبهره وری 2080
 کد رشته مدیریت عملیات راهور 2081
 کد رشته مدیریت فرهنگی هنری 2082
 کد رشته مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته 2083
 کد رشته مدیریت فناوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیک 2084
 کد رشته مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش 2085
 کد رشته مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی 2086
 کد رشته مدیریت کسب وکار- استراتژی 2087
 کد رشته مدیریت کسب وکار- بازاریابی 2088
 کد رشته مدیریت کسب وکار- رفتارسازمانی ومنابع انسانی 2089
 کد رشته مدیریت کسب وکار- سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات 2090
 کد رشته مدیریت کسب وکار- عملیات وزنجیره تامین 2091
 کد رشته مدیریت کسب وکار- فناوری 2092
 کد رشته مدیریت کسب وکار- مالی 2093
 کد رشته مدیریت کسب وکارهای کوچک 2094
 کد رشته مدیریت کسب وکاروامورشهری 2095
 کد رشته مدیریت کشاورزی 2096
 کد رشته مدیریت گمرکی 2097
 کد رشته مدیریت مالی 2098
 کد رشته مدیریت مخازن هیدروکربوری 2099
 کد رشته مدیریت منابع انسانی - عملکردوبهره وری منابع انسانی 2100
 کد رشته مدیریت منابع انسانی - مدیریت استراتژیک منابع انسانی 2101
 کد رشته مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی اسلامی 2102
 کد رشته مدیریت منابع انسانی - مدیریت منابع انسانی بین الملل 2103
 کد رشته مدیریت منابع خاک - فیزیک وحفاظت خاک 2104
 کد رشته مدیریت منابع خاک - منابع خاک وارزیابی اراضی 2105
 کد رشته مدیریت مناطق خشک وبیابانی 2106
 کد رشته مدیریت نساجی 2107
 کد رشته مدیریت نشر 2108
 کد رشته مدیریت نظارت وبازرسی 2109
 کد رشته مدیریت هتلداری 2110
 کد رشته مدیریت وابادانی روستاها 2111
 کد رشته مدیریت وبازرگانی دریایی 2112
 کد رشته مدیریت وبازرگانی دریایی - بندروکشتیرانی 2113
 کد رشته مدیریت وبازرگانی دریایی - گمرگی 2114
 کد رشته مدیریت وبازرگانی دریایی - مناطق ویژه 2115
 کد رشته مدیریت وبرنامه ریزی اموزش عالی 2116
 کد رشته مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی 2117
 کد رشته مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی 2118
 کد رشته مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی درورزش 2119
 کد رشته مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشی 2120
 کد رشته مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه های ورزشی 2121
 کد رشته مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی 2122
 کد رشته مدیریت وسازماندهی نسخه های خطی 2123
 کد رشته مدیریت وکمیسردریایی 2124
 کد رشته مدیریت وکنترل بیابان 2125
 کد رشته مدیریت وکنترل بیایان 2126
 کد رشته مذاهب اسلامی 2127
 کد رشته مذاهب فقهی 2128
 کد رشته مراقبت پرواز 2129
 کد رشته مراقبت پرواز- مراقبت پرواز 2130
 کد رشته مربی کودک 2131
 کد رشته مربیگری عقیدتی 2132
 کد رشته مربیگری ورزشی 2133
 کد رشته مرتع داری 2134
 کد رشته مرتع وابخیزداری 2135
 کد رشته مرتع وابخیزداری - مهندسی منابع طبیعی - مرتع وابخیزداری 2136
 کد رشته مردم شناسی 2137
 کد رشته مرمت اثارتاریخی 2138
 کد رشته مرمت اشیافرهنگی وتاریخی 2139
 کد رشته مرمت بناهای تاریخی 2140
 کد رشته مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی 2141
 کد رشته مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی - حفاظت ومرمت میراث شهری 2142
 کد رشته مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی - حفاظت ومرمت میراث معماری 2143
 کد رشته مرمت واحیای بناهای تاریخی 2144
 کد رشته مشاوره 2145
 کد رشته مشاوره - مشاوره توانبخشی 2146
 کد رشته مشاوره - مشاوره خانواده 2147
 کد رشته مشاوره - مشاوره شغلی 2148
 کد رشته مشاوره - مشاوره مدرسه 2149
 کد رشته مطالعات ارتباطی وفناوری اطلاعات 2150
 کد رشته مطالعات ارشیوی 2151
 کد رشته مطالعات امنیتی 2152
 کد رشته مطالعات امنیتی ایران 2153
 کد رشته مطالعات اوقات فراغت 2154
 کد رشته مطالعات جهان 2155
 کد رشته مطالعات جهان - مطالعات امریکای شمالی 2156
 کد رشته مطالعات جهان - مطالعات امریکای لاتین 2157
 کد رشته مطالعات جهان - مطالعات بریتانیا 2158
 کد رشته مطالعات جهان - مطالعات جنوب افریقا 2159
 کد رشته مطالعات جهان - مطالعات روسیه 2160
 کد رشته مطالعات جهان - مطالعات ژاپن 2161
 کد رشته مطالعات جهان - مطالعات شبه قاره هند 2162
 کد رشته مطالعات جهان - مطالعات عراق 2163
 کد رشته مطالعات جهان - مطالعات فرانسه 2164
 کد رشته مطالعات جهان - مطالعات فلسطین 2165
 کد رشته مطالعات جهان - مطالعات کشورهای المانی زبان 2166
 کد رشته مطالعات جهان - مطالعات مصر 2167
 کد رشته مطالعات جوانان 2168
 کد رشته مطالعات خانواده 2169
 کد رشته مطالعات دفاعی استراتژیک 2170
 کد رشته مطالعات زنان 2171
 کد رشته مطالعات زنان - حقوق زن دراسلام 2172
 کد رشته مطالعات زنان - زن وخانواده 2173
 کد رشته مطالعات فرهنگی 2174
 کد رشته مطالعات فرهنگی ورسانه 2175
 کد رشته مطالعات معماری ایران 2176
 کد رشته مطالعات منطقه ای 2177
 کد رشته مطالعات موزه 2178
 کد رشته معارف اسلامی 2179
 کد رشته معارف اسلامی - اقتصاد 2180
 کد رشته معارف اسلامی - تبلیغ وارتباطات 2181
 کد رشته معارف اسلامی - حقوق 2182
 کد رشته معارف اسلامی - علوم سیاسی 2183
 کد رشته معارف اسلامی - فرهنگ ارتباطات 2184
 کد رشته معارف اسلامی - فقه واصول 2185
 کد رشته معارف اسلامی - فلسفه اسلامی 2186
 کد رشته معارف اسلامی - مدیریت 2187
 کد رشته معارف اسلامی واخلاق 2188
 کد رشته معارف اسلامی وادیان 2189
 کد رشته معارف اسلامی وتاریخ 2190
 کد رشته معارف اسلامی وحقوق 2191
 کد رشته معارف اسلامی وعلوم تربیتی 2192
 کد رشته معارف اسلامی وعلوم قرانی 2193
 کد رشته معارف اسلامی وکلام 2194
 کد رشته معارف اسلامی ومدیریت 2195
 کد رشته معارف قران مجید 2196
 کد رشته معدن - علمی کاربردی مهندسی معدن 2197
 کد رشته معدن - علمی کاربردی مهندسی معدن - استخراج معدن 2198
 کد رشته معماری 2199
 کد رشته معماری - علمی کاربردی مرمت واحیابناهای تاریخی 2200
 کد رشته معماری - مهندسی تکنولوژی معماری 2201
 کد رشته معماری داخلی 2202
 کد رشته معماری سنتی 2203
 کد رشته معماری وانرژی 2204
 کد رشته مکاترونیک 2205
 کد رشته مکانیزاسیون کشاورزی 2206
 کد رشته مکانیزاسیون کشاورزی زراعی وباغی - مکانیزاسیون کشاورزی زراعی وباغی 2207
 کد رشته مکانیک - مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی 2208
 کد رشته مکانیک - مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو 2209
 کد رشته منطق 2210
 کد رشته منطق فهم دین 2211
 کد رشته مهندسی اب وخاک 2212
 کد رشته مهندسی ابخیزداری 2213
 کد رشته مهندسی ابخیزداری - حفاظت اب وخاک 2214
 کد رشته مهندسی ابخیزداری - مدیریت حوزه های ابخیز 2215
 کد رشته مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت 2216
 کد رشته مهندسی ابیاری 2217
 کد رشته مهندسی اپتیک ولیزر 2218
 کد رشته مهندسی اتومکانیک 2219
 کد رشته مهندسی الکترونیک هواپیمایی 2220
 کد رشته مهندسی انرژی 2221
 کد رشته مهندسی انرژی های تجدیدپذیر 2222
 کد رشته مهندسی ایمنی 2223
 کد رشته مهندسی ایمنی - بازرسی فنی 2224
 کد رشته مهندسی ایمنی - حفاظت فنی 2225
 کد رشته مهندسی ایمنی وبازرسی فنی 2226
 کد رشته مهندسی برق 2227
 کد رشته مهندسی برق - افزاره های میکروونانوالکترونیک 2228
 کد رشته مهندسی برق - الکترونیک 2229
 کد رشته مهندسی برق - الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی 2230
 کد رشته مهندسی برق - برنامه ریزی ومدیریت سیستم های انرژی 2231
 کد رشته مهندسی برق - بیوالکترونیک 2232
 کد رشته مهندسی برق - بیوالکتریک 2233
 کد رشته مهندسی برق - سامانه های برقی حمل ونقل 2234
 کد رشته مهندسی برق - سیستم های الکترونیک دیجیتال 2235
 کد رشته مهندسی برق - سیستم های قدرت 2236
 کد رشته مهندسی برق - سیستمهای دیجیتال 2237
 کد رشته مهندسی برق - شبکه های مخابراتی 2238
 کد رشته مهندسی برق - قدرت 2239
 کد رشته مهندسی برق - کنترل 2240
 کد رشته مهندسی برق - مخابرات 2241
 کد رشته مهندسی برق - مخابرات امن ورمزنگاری 2242
 کد رشته مهندسی برق - مخابرات دریایی 2243
 کد رشته مهندسی برق - مخابرات سیستم 2244
 کد رشته مهندسی برق - مخابرات میدان وموج 2245
 کد رشته مهندسی برق - مخابرات نوری 2246
 کد رشته مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک 2247
 کد رشته مهندسی بهداشت حرفه ای 2248
 کد رشته مهندسی بهداشت محیط 2249
 کد رشته مهندسی بهره برداری راه اهن 2250
 کد رشته مهندسی پدافندغیرعامل - افا/استتار- فریب واختفا/ 2251
 کد رشته مهندسی پزشکی 2252
 کد رشته مهندسی پزشکی - بالینی 2253
 کد رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک 2254
 کد رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال 2255
 کد رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک 2256
 کد رشته مهندسی پزشکی - بیومواد 2257
 کد رشته مهندسی پزشکی - توان بخشی 2258
 کد رشته مهندسی پزشکی - فناوری اطلاعات 2259
 کد رشته مهندسی پزشکی - مهندسی بافت 2260
 کد رشته مهندسی پزشکی - مهندسی ورزش 2261
 کد رشته مهندسی پزشکی - ورزش 2262
 کد رشته مهندسی پلیمر 2263
 کد رشته مهندسی پلیمر- پلیمریزاسیون 2264
 کد رشته مهندسی پلیمر- تکنولوژی وعلوم رنگ 2265
 کد رشته مهندسی پلیمر- چاپ 2266
 کد رشته مهندسی پلیمر- رنگ 2267
 کد رشته مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر 2268
 کد رشته مهندسی پلیمر- صنایع رنگ 2269
 کد رشته مهندسی پلیمر- علوم پایه 2270
 کد رشته مهندسی پلیمر- فراورش 2271
 کد رشته مهندسی پلیمر- کامپوزیت /موادمرکب / 2272
 کد رشته مهندسی پلیمر- نانوفناوری 2273
 کد رشته مهندسی تسلیحات 2274
 کد رشته مهندسی تسلیحات - سلاح 2275
 کد رشته مهندسی تعمیرونگهداری 2276
 کد رشته مهندسی تعمیرونگهداری - هلیکوپتر 2277
 کد رشته مهندسی تعمیرونگهداری - هواپیما 2278
 کد رشته مهندسی تعمیرونگهداری هواپیما 2279
 کد رشته مهندسی تکنولوژی اب - ابهای زیرزمینی 2280
 کد رشته مهندسی تکنولوژی ابادانی روستاها 2281
 کد رشته مهندسی تکنولوژی ارتباطات وفناوری اطلاعات 2282
 کد رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک 2283
 کد رشته مهندسی تکنولوژی اویونیک 2284
 کد رشته مهندسی تکنولوژی برق - شبکه های انتقال وتوزیع 2285
 کد رشته مهندسی تکنولوژی بسته بندی گرایش کشاورزی 2286
 کد رشته مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه 2287
 کد رشته مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی 2288
 کد رشته مهندسی تکنولوژی تغییرشکل فلزات 2289
 کد رشته مهندسی تکنولوژی جوشکاری 2290
 کد رشته مهندسی تکنولوژی حمل ونقل وترافیک شهری 2291
 کد رشته مهندسی تکنولوژی ساخت وتولیدگرایش ماشین ابزاروقالبسازی 2292
 کد رشته مهندسی تکنولوژی ساخت وتولیدگرایش ماشینهای زراعی وباغی 2293
 کد رشته مهندسی تکنولوژی ساختمان 2294
 کد رشته مهندسی تکنولوژی سیستم های سخت افزاری رایانه 2295
 کد رشته مهندسی تکنولوژی شیرینی وشکلات گرایش های اردی وغیراردی 2296
 کد رشته مهندسی تکنولوژی صنایع ارد 2297
 کد رشته مهندسی تکنولوژی صنایع دخانی 2298
 کد رشته مهندسی تکنولوژی صنایع روغن خوراکی 2299
 کد رشته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی 2300
 کد رشته مهندسی تکنولوژی صنایع قندسازی 2301
 کد رشته مهندسی تکنولوژی صنایع لاستیک 2302
 کد رشته مهندسی تکنولوژی طراحی ونقشه کشی صنعتی 2303
 کد رشته مهندسی تکنولوژی عمران - اب وفاضلاب 2304
 کد رشته مهندسی تکنولوژی عمران - نگهداری وبهره برداری سدوشبکه 2305
 کد رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات رسانه 2306
 کد رشته مهندسی تکنولوژی فنی رسانه 2307
 کد رشته مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش های ابزاردقیق - ساخت وتولیدو- مهندسی تک 2308
 کد رشته مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش های ابزاردقیق ساخت وتولیدوفرایند- مهن 2309
 کد رشته مهندسی تکنولوژی متالورژی - ذوب فلزات 2310
 کد رشته مهندسی تکنولوژی مخابرات انتقال 2311
 کد رشته مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش سوئیچهای شبکه ثابت 2312
 کد رشته مهندسی تکنولوژی مراقبت ونگهداری مکانیک نیروگاه 2313
 کد رشته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو 2314
 کد رشته مهندسی تکنولوژی مکانیک کشتی 2315
 کد رشته مهندسی تکنولوژی مکانیک کشتی وناوبری 2316
 کد رشته مهندسی تکنولوژی مکانیک کشتی وناوبری - مهندسی تکنولوژی ناوبری 2317
 کد رشته مهندسی تکنولوژی مکانیک ماشینهای راهسازی وراهداری 2318
 کد رشته مهندسی تکنولوژی ناوبری 2319
 کد رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزارکامپیوتر 2320
 کد رشته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری 2321
 کد رشته مهندسی تکنولوژی هواپیما 2322
 کد رشته مهندسی تکنولوژی هواشناسی 2323
 کد رشته مهندسی تولیدات گیاهی 2324
 کد رشته مهندسی تولیدوژنتیک گیاهی 2325
 کد رشته مهندسی حمل ونقل ریلی 2326
 کد رشته مهندسی خطوسازه های ریلی 2327
 کد رشته مهندسی خطوطراه اهن 2328
 کد رشته مهندسی خودرو 2329
 کد رشته مهندسی درسوانح طبیعی 2330
 کد رشته مهندسی دریا 2331
 کد رشته مهندسی دریا- دریانوردی 2332
 کد رشته مهندسی دریا- سازه های متحرک دریایی 2333
 کد رشته مهندسی دریا- کشتی سازی 2334
 کد رشته مهندسی دریا- هیدرودینامیک وجلوبری 2335
 کد رشته مهندسی راه اهن 2336
 کد رشته مهندسی راه اهن - خطوط 2337
 کد رشته مهندسی راه اهن برقی 2338
 کد رشته مهندسی رباتیک 2339
 کد رشته مهندسی زراعت 2340
 کد رشته مهندسی زیست فناوری کشاورزی 2341
 کد رشته مهندسی ساخت وتولید 2342
 کد رشته مهندسی سیستم 2343
 کد رشته مهندسی سیستم های انرژی 2344
 کد رشته مهندسی سیستم های انرژی - انرژی ومحیطزیست 2345
 کد رشته مهندسی سیستم های انرژی - تکنولوژی انرژی 2346
 کد رشته مهندسی سیستم های انرژی - سیستم های انرژی 2347
 کد رشته مهندسی سیستم های میکرونانوالکترومکانیک 2348
 کد رشته مهندسی سیستم های میکروونانوالکترومکانیک 2349
 کد رشته مهندسی شهرسازی 2350
 کد رشته مهندسی شیمی 2351
 کد رشته مهندسی شیمی - اتش 2352
 کد رشته مهندسی شیمی - انرژی 2353
 کد رشته مهندسی شیمی - بهداشت - ایمنی ومحیطزیست 2354
 کد رشته مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی 2355
 کد رشته مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی وداروسازی 2356
 کد رشته مهندسی شیمی - پدیده های انتقال 2357
 کد رشته مهندسی شیمی - پلیمر 2358
 کد رشته مهندسی شیمی - ترموسینتیک وکاتالیست 2359
 کد رشته مهندسی شیمی - تولیدوجمع اوری گاز 2360
 کد رشته مهندسی شیمی - داروسازی 2361
 کد رشته مهندسی شیمی - زیست پزشکی 2362
 کد رشته مهندسی شیمی - صنایع پالایش 2363
 کد رشته مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی 2364
 کد رشته مهندسی شیمی - صنایع پلیمر 2365
 کد رشته مهندسی شیمی - صنایع سلولزی 2366
 کد رشته مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنی 2367
 کد رشته مهندسی شیمی - صنایع غذایی 2368
 کد رشته مهندسی شیمی - صنایع گاز 2369
 کد رشته مهندسی شیمی - طراحی فرایند 2370
 کد رشته مهندسی شیمی - طراحی فرایندهای صنایع نفت 2371
 کد رشته مهندسی شیمی - فراوری وانتقال گاز 2372
 کد رشته مهندسی شیمی - فرایندهای جداسازی 2373
 کد رشته مهندسی شیمی - محیطزیست 2374
 کد رشته مهندسی شیمی - مدل سازی - شبیه سازی وکنترل 2375
 کد رشته مهندسی شیمی - نانوفناوری 2376
 کد رشته مهندسی صدا 2377
 کد رشته مهندسی صنایع 2378
 کد رشته مهندسی صنایع - ایمنی صنعتی 2379
 کد رشته مهندسی صنایع - اینده پژوهی 2380
 کد رشته مهندسی صنایع - برنامه ریزی وتحلیل سیستمها 2381
 کد رشته مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها 2382
 کد رشته مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی 2383
 کد رشته مهندسی صنایع - تولیدصنعتی 2384
 کد رشته مهندسی صنایع - سیستم های سلامت 2385
 کد رشته مهندسی صنایع - سیستم های کلان 2386
 کد رشته مهندسی صنایع - سیستم های کلان اقتصادی واجتماعی 2387
 کد رشته مهندسی صنایع - سیستم های مالی 2388
 کد رشته مهندسی صنایع - عمومی 2389
 کد رشته مهندسی صنایع - کیفیت وبهره وری 2390
 کد رشته مهندسی صنایع - لجستیک وزنجیره تامین 2391
 کد رشته مهندسی صنایع - مدیریت پروژه 2392
 کد رشته مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی 2393
 کد رشته مهندسی صنایع - مدیریت نواوری وفناوری 2394
 کد رشته مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی 2395
 کد رشته مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی - بیولوژی واناتومی 2396
 کد رشته مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی - حفاظت واصلاح 2397
 کد رشته مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی - صنایع سلولزی 2398
 کد رشته مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی - کامپوزیت های لیگنوسلولزی 2399
 کد رشته مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی - مدیریت صنایع چوب وفراورده های سلو 2400
 کد رشته مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولوزی 2401
 کد رشته مهندسی صنایع مبلمان 2402
 کد رشته مهندسی طبیعت 2403
 کد رشته مهندسی طراحی محیطزیست 2404
 کد رشته مهندسی علمی - کاربردی برق 2405
 کد رشته مهندسی علمی - کاربردی برق - شبکه های انتقال وتوزیع 2406
 کد رشته مهندسی علمی - کاربردی عمران 2407
 کد رشته مهندسی علمی - کاربردی عمران - بهره برداری ازسدوشبکه 2408
 کد رشته مهندسی علمی - کاربردی عمران - ساختمان های ابی 2409
 کد رشته مهندسی علمی - کاربردی عمران - شبکه های اب وفاضلاب 2410
 کد رشته مهندسی علمی - کاربردی مکانیک 2411
 کد رشته مهندسی علمی - کاربردی مکانیک - نیروگاه 2412
 کد رشته مهندسی علوم دامی 2413
 کد رشته مهندسی علوم کشاورزی 2414
 کد رشته مهندسی عمران 2415
 کد رشته مهندسی عمران - اب 2416
 کد رشته مهندسی عمران - اب وسازه های هیدرولیکی 2417
 کد رشته مهندسی عمران - حمل ونقل 2418
 کد رشته مهندسی عمران - خاک 2419
 کد رشته مهندسی عمران - راه 2420
 کد رشته مهندسی عمران - راه وترابری 2421
 کد رشته مهندسی عمران - زلزله 2422
 کد رشته مهندسی عمران - ژئوتکنیک 2423
 کد رشته مهندسی عمران - ساختمان های هوشمند 2424
 کد رشته مهندسی عمران - سازه 2425
 کد رشته مهندسی عمران - سواحل - بنادروسازه های دریایی 2426
 کد رشته مهندسی عمران - عمران 2427
 کد رشته مهندسی عمران - محیطزیست 2428
 کد رشته مهندسی عمران - مدیریت ساخت 2429
 کد رشته مهندسی عمران - مدیریت منابع اب 2430
 کد رشته مهندسی عمران - نقشه برداری 2431
 کد رشته مهندسی فراوری وانتقال گاز 2432
 کد رشته مهندسی فرماندهی وکنترل هوایی 2433
 کد رشته مهندسی فرماندهی وکنترل هوایی - کنترل شکاری - عملیات موشکی - اطلاعات عم 2434
 کد رشته مهندسی فضای سبز 2435
 کد رشته مهندسی فناوری اطلاعات - تجارت الکترونیکی 2436
 کد رشته مهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ای 2437
 کد رشته مهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های تکنولوژی اطلاعات 2438
 کد رشته مهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چندرسانه ای 2439
 کد رشته مهندسی فناوری اطلاعات - طراحی وتولیدنرم افزار 2440
 کد رشته مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی 2441
 کد رشته مهندسی فناوری اطلاعات - معماری سازمانی 2442
 کد رشته مهندسی فناوری اطلاعات /ای تی / 2443
 کد رشته مهندسی فناوری اطلاعات وامنیت 2444
 کد رشته مهندسی فناوری ماهواره 2445
 کد رشته مهندسی فناوری های ماهواره 2446
 کد رشته مهندسی فوتونیک 2447
 کد رشته مهندسی فوتونیک - نانوفوتونیک 2448
 کد رشته مهندسی کامپیوتر 2449
 کد رشته مهندسی کامپیوتر- الگوریتم هاومحاسبات 2450
 کد رشته مهندسی کامپیوتر- رایانش امن 2451
 کد رشته مهندسی کامپیوتر- سخت افزار 2452
 کد رشته مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری 2453
 کد رشته مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری 2454
 کد رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار 2455
 کد رشته مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی ورباتیکز 2456
 کد رشته مهندسی کشاورزی - اب 2457
 کد رشته مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی 2458
 کد رشته مهندسی کشاورزی - ترویج واموزش کشاورزی 2459
 کد رشته مهندسی کشاورزی - ترویج واموزش کشاورزی - باغبانی 2460
 کد رشته مهندسی کشاورزی - ترویج واموزش کشاورزی - خاکشناسی 2461
 کد رشته مهندسی کشاورزی - ترویج واموزش کشاورزی - زراعت 2462
 کد رشته مهندسی کشاورزی - ترویج واموزش کشاورزی - علوم دامی 2463
 کد رشته مهندسی کشاورزی - ترویج واموزش کشاورزی - گیاه پزشکی 2464
 کد رشته مهندسی کشاورزی - ترویج واموزش کشاورزی - منابع طبیعی 2465
 کد رشته مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات 2466
 کد رشته مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات - اصلاح نباتات 2467
 کد رشته مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات - زراعت 2468
 کد رشته مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی 2469
 کد رشته مهندسی کشاورزی - علوم خاک 2470
 کد رشته مهندسی کشاورزی - علوم دامی 2471
 کد رشته مهندسی کشاورزی - علوم دامی - دام 2472
 کد رشته مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیور 2473
 کد رشته مهندسی کشاورزی - علوم کشاورزی 2474
 کد رشته مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی 2475
 کد رشته مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تبدیل موادغذایی 2476
 کد رشته مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی 2477
 کد رشته مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی 2478
 کد رشته مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی 2479
 کد رشته مهندسی کشاورزی - منابع طبیعی - محیطزیست 2480
 کد رشته مهندسی کشتی 2481
 کد رشته مهندسی کشتی - موتور 2482
 کد رشته مهندسی کنترل وعلائم 2483
 کد رشته مهندسی ماشین الات دریایی 2484
 کد رشته مهندسی ماشین های ریلی 2485
 کد رشته مهندسی ماشین های صنایع غذایی 2486
 کد رشته مهندسی ماشینهای کشاورزی ومکانیزاسیون 2487
 کد رشته مهندسی محیطزیست - اب وفاضلاب 2488
 کد رشته مهندسی محیطزیست - الودگی هوا 2489
 کد رشته مهندسی محیطزیست - سواحل 2490
 کد رشته مهندسی محیطزیست - منابع اب 2491
 کد رشته مهندسی محیطزیست - موادزایدجامد 2492
 کد رشته مهندسی مخابرات امنیتی 2493
 کد رشته مهندسی مخابرات هواپیما 2494
 کد رشته مهندسی مدیریت اجرایی 2495
 کد رشته مهندسی مدیریت پروژه 2496
 کد رشته مهندسی مدیریت ساختارهاوتجهیزات 2497
 کد رشته مهندسی مدیریت وابادانی روستاها 2498
 کد رشته مهندسی مرتعداری 2499
 کد رشته مهندسی مرتعداری - گیاهان دارویی وصنعتی 2500
 کد رشته مهندسی معدن 2501
 کد رشته مهندسی معدن - استخراج معدن 2502
 کد رشته مهندسی معدن - اقتصادومدیریت معدنی 2503
 کد رشته مهندسی معدن - اکتشاف معدن 2504
 کد رشته مهندسی معدن - تونل وفضاهای زیرزمینی 2505
 کد رشته مهندسی معدن - فراوری موادمعدنی 2506
 کد رشته مهندسی معدن - معدن ومحیطزیست 2507
 کد رشته مهندسی معدن - مکانیک سنگ 2508
 کد رشته مهندسی معماری 2509
 کد رشته مهندسی معماری - اموزشی وفرهنگی 2510
 کد رشته مهندسی معماری - پایداری 2511
 کد رشته مهندسی معماری - داخلی 2512
 کد رشته مهندسی معماری - مسکن 2513
 کد رشته مهندسی معماری - معماری فضاهای درمانی وبهداشتی 2514
 کد رشته مهندسی معماری - مهندسی فناوری 2515
 کد رشته مهندسی معماری اسلامی 2516
 کد رشته مهندسی معماری کشتی 2517
 کد رشته مهندسی معماری کشتی - ساخت درصنایع دریایی 2518
 کد رشته مهندسی معماری کشتی - سازه کشتی 2519
 کد رشته مهندسی معماری کشتی - هیدرومکانیک کشتی 2520
 کد رشته مهندسی معماری منظر 2521
 کد رشته مهندسی مکاترونیک 2522
 کد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 2523
 کد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - انرژی 2524
 کد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت ومدیریت پسماند 2525
 کد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت وتحلیل سامانه ها 2526
 کد رشته مهندسی مکانیک 2527
 کد رشته مهندسی مکانیک - تاسیسات حرارتی وبرودتی 2528
 کد رشته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی 2529
 کد رشته مهندسی مکانیک - ساخت تولید 2530
 کد رشته مهندسی مکانیک - ساخت وتولید 2531
 کد رشته مهندسی مکانیک - سازه بدنه خودرو 2532
 کد رشته مهندسی مکانیک - سیستم محرکه خودرو 2533
 کد رشته مهندسی مکانیک - طراحی سیستم های دینامیکی خودرو 2534
 کد رشته مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی 2535
 کد رشته مهندسی مکانیک - طراحی وساخت خودرو 2536
 کد رشته مهندسی مکانیک - مکاترونیک 2537
 کد رشته مهندسی مکانیک - مکانیک درحرارت وسیالات 2538
 کد رشته مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات 2539
 کد رشته مهندسی مکانیک - مهندسی جوش 2540
 کد رشته مهندسی مکانیک - موادمرکب 2541
 کد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم 2542
 کد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر 2543
 کد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی وساخت 2544
 کد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس ازبرداشت 2545
 کد رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم /کشاورزی / 2546
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری 2547
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری شهری 2548
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری عمومی 2549
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری مناطق خشک 2550
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری واکولوژی جنگل 2551
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - شیلات 2552
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - شیلات - بوم شناسی ابزیان 2553
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - شیلات - تکثیروپرورش ابزیان 2554
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - شیلات - صیدوبهره برداری ابزیان 2555
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - شیلات - فراوری محصولات شیلاتی 2556
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - علوم وصنایع چوب وکاغذ 2557
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - علوم وصنایع چوب وکاغذ- بیولوژی وحفاظت چوب 2558
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - علوم وصنایع چوب وکاغذ- خمیروکاغذ 2559
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - علوم وصنایع چوب وکاغذ- صنایع چوب 2560
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - محیطزیست 2561
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - مدیریت جنگلداری درپارکهای جنگلی 2562
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - مدیریت جنگلداری غرب 2563
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک وبیابانی 2564
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - مرتع وابخیزداری 2565
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - مسایل اقتصادی اجتماعی جنگل 2566
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - مهندسی جنگل 2567
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب وکاغذ 2568
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب وکاغذ- حفاظت واصلاح چوب 2569
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب وکاغذ- صنایع خمیروکاغذ 2570
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب وکاغذ- صنایع فراورده های مرکب چوب 2571
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب وکاغذ- صنایع مبلمان 2572
 کد رشته مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب وکاغذ- طراحی سازه های چوبی 2573
 کد رشته مهندسی مواد 2574
 کد رشته مهندسی مواد- استخراج فلزات 2575
 کد رشته مهندسی مواد- جوشکاری 2576
 کد رشته مهندسی مواد- خوردگی وحفاظت مواد 2577
 کد رشته مهندسی مواد- ریخته گری 2578
 کد رشته مهندسی مواد- سرامیک 2579
 کد رشته مهندسی مواد- شکل دادن فلزات 2580
 کد رشته مهندسی مواد- شناسایی وانتخاب موادمهندسی 2581
 کد رشته مهندسی مواد- متالوژی استخراجی 2582
 کد رشته مهندسی مواد- متالوژی صنعتی 2583
 کد رشته مهندسی مواد- موادمرکب 2584
 کد رشته مهندسی موادوطراحی صنایع غذایی 2585
 کد رشته مهندسی موادومتالورژی 2586
 کد رشته مهندسی نانوفناوری - نانوالکترومکانیک 2587
 کد رشته مهندسی نانوفناوری - نانوالکترونیک 2588
 کد رشته مهندسی نساجی 2589
 کد رشته مهندسی نساجی - الیاف 2590
 کد رشته مهندسی نساجی - پوشاک 2591
 کد رشته مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی 2592
 کد رشته مهندسی نساجی - ساختارهای نانولیفی 2593
 کد رشته مهندسی نساجی - شیمی نساجی ورنگ 2594
 کد رشته مهندسی نساجی - شیمی نساجی وعلوم الیاف 2595
 کد رشته مهندسی نساجی - فناوری 2596
 کد رشته مهندسی نساجی - مدیریت تولید 2597
 کد رشته مهندسی نفت 2598
 کد رشته مهندسی نفت - استخراج نفت 2599
 کد رشته مهندسی نفت - اکتشاف 2600
 کد رشته مهندسی نفت - اکتشاف نفت 2601
 کد رشته مهندسی نفت - بهره برداری 2602
 کد رشته مهندسی نفت - بهره برداری ازمنابع نفت 2603
 کد رشته مهندسی نفت - تجهیزات نفتی 2604
 کد رشته مهندسی نفت - حفاری 2605
 کد رشته مهندسی نفت - مخازن نفت 2606
 کد رشته مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوری 2607
 کد رشته مهندسی نقشه برداری 2608
 کد رشته مهندسی نقشه برداری - ژئودزی 2609
 کد رشته مهندسی نقشه برداری - سنجش ازدور 2610
 کد رشته مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی 2611
 کد رشته مهندسی نقشه برداری - فتوگرامتری 2612
 کد رشته مهندسی نگهداری 2613
 کد رشته مهندسی هسته ای 2614
 کد رشته مهندسی هسته ای - فیزیک بهداشت 2615
 کد رشته مهندسی هسته ای - کاربردپرتوها 2616
 کد رشته مهندسی هسته ای - گداخت هسته ای 2617
 کد رشته مهندسی هسته ای - مهندسی پرتوپزشکی 2618
 کد رشته مهندسی هسته ای - مهندسی چرخه سوخت 2619
 کد رشته مهندسی هسته ای - مهندسی راکتور 2620
 کد رشته مهندسی هسته ای - مهندسی فیزیک بهداشت 2621
 کد رشته مهندسی هوافضا 2622
 کد رشته مهندسی هوافضا- ائرودینامیک 2623
 کد رشته مهندسی هوافضا- جلوبرندگی 2624
 کد رشته مهندسی هوافضا- دینامیک پروازوکنترل 2625
 کد رشته مهندسی هوافضا- سازه های هوایی 2626
 کد رشته مهندسی هوافضا- سوانح هوایی وصلاحیت های پروازی 2627
 کد رشته مهندسی هوافضا- مهندسی فضایی 2628
 کد رشته مهندسی هوانوردی 2629
 کد رشته مهندسی هوانوردی - تعمیرونگهداری هواپیما 2630
 کد رشته مهندسی هوانوردی - خلبانی 2631
 کد رشته مهندسی هوانوردی - خلبانی هلیکوپتر 2632
 کد رشته مهندسی هوانوردی - مراقبت پرواز 2633
 کد رشته مهندسی هوانوردی - ناوبری هوایی 2634
 کد رشته مهندسی ورزش 2635
 کد رشته موزه 2636
 کد رشته موزه داری 2637
 کد رشته موسیقی - علمی کاربردی نوازندگی موسیقی ایرانی 2638
 کد رشته موسیقی - علمی کاربردی نوازندگی موسیقی جهانی 2639
 کد رشته موسیقی شناسی /اتنوموزیکولوژی / 2640
 کد رشته موسیقی نظامی 2641
 کد رشته میکروبیولوژی 2642
 کد رشته نانوزیست الهام 2643
 کد رشته نانوفناوری - نانومواد 2644
 کد رشته ناوبری 2645
 کد رشته ناوبری وفرماندهی کشتی 2646
 کد رشته نرم افزارکامپیوتر 2647
 کد رشته نقاشی 2648
 کد رشته نقشه برداری 2649
 کد رشته نقشه برداری - مهندسی تکنولوژی نقشه برداری 2650
 کد رشته نمایش 2651
 کد رشته نمایش - ادبیات نمایشی 2652
 کد رشته نمایش - بازیگری 2653
 کد رشته نمایش - صحنه ارایی 2654
 کد رشته نمایش - کارگردانی 2655
 کد رشته نمایش - نمایش عروسکی 2656
 کد رشته نمایش عروسکی 2657
 کد رشته نهج البلاغه - اجتماعی سیاسی وحقوق عمومی 2658
 کد رشته نهج البلاغه - اخلاق وتربیت فردی واجتماعی 2659
 کد رشته نهج البلاغه - اصول الدین ومعارف علوی 2660
 کد رشته نوازندگی سازایرانی - نوازندگی سازایرانی 2661
 کد رشته نوازندگی سازجهانی - نوازندگی سازجهانی 2662
 کد رشته نوازندگی موسیقی ایرانی 2663
 کد رشته نوازندگی موسیقی جهانی 2664
 کد رشته نوغان داری 2665
 کد رشته هتلداری 2666
 کد رشته هنراسلامی 2667
 کد رشته هنراسلامی - مطالعات تاریخی وتطبیقی هنراسلامی 2668
 کد رشته هنراسلامی - مطالعات نگارگری وکتابت هنراسلامی 2669
 کد رشته هنراسلامی - نگارگری 2670
 کد رشته هنرسفالگری 2671
 کد رشته هنرهای پژوهشی وصنایع دستی 2672
 کد رشته هنرهای تجسمی 2673
 کد رشته هنرهای تجسمی - اموزش هنرهای تجسمی 2674
 کد رشته هنرهای تجسمی - علمی کاربردی ارتباطتصویری 2675
 کد رشته هنرهای تجسمی - گرافیک 2676
 کد رشته هنرهای تصویری وطراحی 2677
 کد رشته هنرهای چندرسانه ای 2678
 کد رشته هنرهای رایانه ای - تولیدبازی رایانه ای 2679
 کد رشته هنرهای رایانه ای - تولیدبازی های رایانه ای 2680
 کد رشته هنرهای رایانه ای - طراحی شبیه سازهوشمند 2681
 کد رشته هنرهای ساخت ومعماری 2682
 کد رشته هنرهای سنتی 2683
 کد رشته هنرهای صناعی 2684
 کد رشته هنرهای موسیقی 2685
 کد رشته هنرهای نمایشی 2686
 کد رشته هنرهای نمایشی وسینما 2687
 کد رشته هواشناسی 2688
 کد رشته هوانوردی 2689
 کد رشته هوانوردی - خلبانی 2690
 کد رشته هوشبری 2691
 کد رشته واژه گزینی واصطلاح شناسی 2692