کد دانشگاه های علمی کاربردی برای ثبت نام ارشد  

کدهای لازم برای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد آورده شده است که در این مطلب به طور کامل کد دانشگاه های علمی کاربردی برای ثبت نام ارشد مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از سوالات متداول داوطلبان، در ثبت نام کنکور ارشد کد دانشگاه های مختلف است که برای رفاه حال بیشتر شما در جداول زیر لیست و کد تمام دانشگاه های علمی کاربردی کشور قرار داده شده است. کد دانشگاه های غیرانتفاعی طبق کد های اعلام شده در سایت سازمان سنجش است و داوطلبان با خیال راحت می توانند کد ها را کپی کرده و در بخش مربوط به ثبت نام وارد کنند. کد دانشگاه های علمی کاربردی برای ثبت نام کنکور ارشد برای راحتی شما به ترتیب حروف الفبا قرار گرفته است.اگر کد دانشگاه شما در این لیست نبود می توانید از کد 8999 (کد سایر دانشگاه های علمی کاربردی) در جدول زیر استفاده کنید.  در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از طریق لینک زیر یک جلسه مشاوره تخصصی رزرو کنید..

 

کد دانشگاه های غیر انتفاعی برای ثبت نام ارشد

کد دانشگاه های پیام نور برای ثبت نام ارشد  

کد دانشگاه های علمی کاربردی برای ثبت نام ارشد  

کد دانشگاه های آزاد برای ثبت نام ارشد  

 

 

 

جدول کد دانشگاه های پیام نور برای ثبت نام ارشد 

کد دانشگاه علمی کاربردی کد موسسه علمی کاربردی
کد دانشکده علمی کاربردی پست ومخابرات وزارت ارتباطات 1208
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش ابهر 8001
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش اران وبیدگل 8002
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش استادشهریارتیکمه داش 8003
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش استانداری بوشهر 8004
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش امام حسین /ع /- کرمانشاه 8005
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش امام مهدی /عج / 8006
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از 8007
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش بازرگانی تهران 8248
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش بازرگانی واحد خراسان 8008
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش بافق 8009
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش بانک ملت 8214
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش بررسی وتحقیق وآموزش صنایع قندای 8010
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش بلدالامین - کرمان 8011
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش بهزیستی استان اصفهان 8012
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش بهزیستی استان تهران 8215
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش بهزیستی استان چهارمحال بختیاری 8239
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش بهزیستی استان خراسان 8013
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش بهزیستی استان سمنان 8242
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش بهزیستی استان سیستان وبلوچستان 8014
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش بهزیستی استان فارس 8015
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش بهزیستی استان یزد 8016
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش پارس الکتریک 8017
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش پاسارگاد 8018
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش پژوهش ومهندسی جوش ایران 8216
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران 8019
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش تربیت مربی کرج 8020
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش تصمیم یارتوس - مشهد 8021
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش تعاون اردبیل 8022
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش تعاون خراسان 8023
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش تعاون همدان 8024
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش توسعه آموزشی پژوهشی سینا- تهران 8217
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش تیران وکرون 8218
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی اراک 8025
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی ارومیه 8026
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی استان سمنان 8027
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی اصفهان 8028
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی انزلی 8029
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی اهواز 8030
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی ایلام 8031
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی بابل 8032
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی بندرعباس 8033
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی بیرجند 8034
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی تبریز 8035
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی تهران دو 8036
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی رشت 8037
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی زاهدان 8038
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی زنجان 8039
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی شهرکرد 8233
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی شیراز 8040
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی فومن 8041
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی کاشمر 8042
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی کرمان 8043
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی کرمانشاه 8044
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی لرستان - خرم اباد 8045
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی مشهد 8046
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی همدان 8047
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی واحد 1تهران 8048
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهاددانشگاهی یاسوج 8049
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی اراک 8254
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی اردبیل 8052
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی استان زنجان 8053
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی استان سمنان 8054
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی استان فارس 8055
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی استان کردستان 8056
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی استان کرمانشاه 8057
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی اصفهان 8058
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 8050
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی آذربایجان غربی 8051
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی بروجرد 8059
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی بیرجند 8060
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی جیرفت وکهنوج 8061
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی چهارمحال وبختیاری 8062
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی خراسان 8063
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی خوزستان 8064
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی سیستان وبلوچستان 8065
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی شهیدزمانپور 8066
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی فارس 8067
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی قزوین 8068
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی کرج 8069
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی کرمان 8070
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی کهگیلویه وبویراحمد 8071
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی گلستان 8072
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی گیلان 8073
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی لرستان - بروجرد 8074
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی مازندران 8075
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی مرکزی 8076
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی هرمزگان 8077
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی همدان 8078
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاورزی یزد 8079
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جهادکشاوری لرستان 8080
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش جوادالائمه /ع /- یزد 8081
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش حوزه مرکزی سپاه 8230
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش حوزه هنری واحد کرمان 8082
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش خانه کارگر- واحد کرج 8083
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش خانه کارگرواحد 17کاشان 8084
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش خانه کارگرواحد اردبیل 8085
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش خانه کارگرواحد اسلامشهر 8086
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش خانه کارگرواحد تبریز 8087
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش خانه کارگرواحد تهران 8088
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش خانه کارگرواحد رشت 8089
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش خانه کارگرواحد قزوین 8090
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش خانه کارگرواحد گرگان 8091
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش خانه کارگرواحد مشهد 8092
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش خبرنگاران 8231
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش خدمات جهانگردی استان کرمان 8093
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش خدمات فنی دنده قزوین 8094
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش خوزستان - منطقه سه آموزشی 8095
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش دادگستری کل استان آذربایجان شرقی 8252
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش داروگر 8096
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش دانشکده علوم وفنون فارابی 8097
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی ت 8098
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش دره شهر1 8243
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش دهخدا- تکاب 8099
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش ذوب اهن اصفهان 8100
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش رسانه 8101
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش زرین شهر 8102
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش ساپکو 8103
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش ساختمان وشهرسازی تهران 8104
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش ساختمان وشهرسازی یزد 8105
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش سازمان اتش نشانی وخدمات ایمنی 8107
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش سازمان آموزش گروه تراکتورسازی ا 8106
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش سازمان تبلیغات اسلامی تهران 8108
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش سازمان زندان ها 8109
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش سازمان صنایع ومعادن استان خراسان 8110
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی اردبیل 8111
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی ارومیه 8112
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی تبریز 8113
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی خراسان 8114
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی سنندج 8115
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی شیراز 8116
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی کرمانشاه 8117
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش سازه های سنگین مازندران 8118
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شبستر 8119
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شرکت ایدم تبریز 8120
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شرکت تعاونی تولیدقارچ صدفی تنکا 8121
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شرکت تعاونی تولیدکنندگان بروجر 8122
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شرکت خدمات علمی - صنعتی خراسان 8123
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شرکت داده پردازی ایران 8124
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شرکت صنعتی کوشا/کرج / 8235
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شرکت قالبهای صنعتی ایران خودرو 8241
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شماره دو- ایلام 8125
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شماره دو- بروجرد 8126
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شماره یک - بروجرد 8127
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شماره یک /پارسیان /- ایلام 8128
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شهرداری تبریز 8247
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شهرداری رودهن 8129
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شهرداری قم 8130
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شهیدباهنرکرج 8131
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شهیدسعیدی مشهد 8132
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شهیدمحلاتی /ره / 8255
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شهیدهاشمی نژادساری 8133
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شیروان 8134
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش شیرین عسل 8219
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنایع دستی اردبیل 8220
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنایع دستی استان تهران 8136
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنایع دستی استان مرکزی 8137
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنایع دستی آذربایجان غربی 8135
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنایع دستی سنندج 8138
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنایع دفاعی زرین شهر 8139
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنایع غلات قائم /عج / 8140
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنایع کوچک آذربایجان شرقی 8232
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنایع لاستیک 8141
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنایع مخابراتی راه دورایران - شیر 8142
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنایع ومعادن ایران - تهران 8221
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنایع ومعادن قم 8143
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنعت اب وبرق اصفهان 8145
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنعت اب وبرق آذربایجان شرقی 8144
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنعت اب وبرق غرب - کرمانشاه 8146
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنعت غذا- عالیزاد- هشتگرد 8147
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنعت هوانوردی 8148
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش صنعت هوانوردی مشهد 8237
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علامه 8149
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علامه طبرسی 8150
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علوم بهزیستی وتوانبخشی مازندران 8151
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علوم وصنایع شیلاتی خلیج فارس - بوش 8153
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علوم وصنایع شیلاتی میرزاکوچک خان 8222
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علوم وفنون - قزوین 8152
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علویجه 8155
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فارسان 8156
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 10تهران 8157
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 11موسیقی تهران 8158
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 18تهران 8260
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 1اراک 8160
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 1اردبیل 8161
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 1اصفهان 8162
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 1آذربایجان غربی 8159
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 1بوشهر 8246
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 1تهران 8163
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 1خمین 8228
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 1زاهدان 8164
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 1کرمانشاه 8165
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 1گیلان - رشت 8166
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 1مازندران 8167
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 1همدان 8168
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 1یزد 8169
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 2اصفهان 8261
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 2خراسان رضوی 8262
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 2مازندران 8236
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 31تهران 8257
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 34تهران 8170
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 37تهران 8258
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 38تهران 8171
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 3مازندران 8172
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 47تهران 8259
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 49تهران 8244
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 4بابل 8173
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 5تهران 8174
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد 5مازندران 8175
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگ وهنرواحد قم 8176
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فرهنگی هنری شهرداری تهران 8177
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فن اراکشاورزی صدرا 8256
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فنون وخدمات هوایی 8223
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش فولادین ذوب امل /فذا/ 8234
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش قوه قضائیه استان کردستان 8251
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش قوه قضائیه استان مرکزی 8249
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش قوه قضائیه خراسان رضوی 8224
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش کاراموزان چالوس 8178
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش کارخانجات مخابراتی ایران 8179
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش کانون سردفتران ودفتریاران 8180
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش کمیته امدادامام خمینی /ره / 8181
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش کوشا- تهران 8240
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش کیش 8182
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش گرگان 8183
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش گروه خودروسازی سایپا 8184
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش گروه صنعتی ایران خودرو 8185
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش گروه صنعتی صفا 8250
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش گروه ماشین سازی تبریز 8186
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش لارستان 8187
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش ماشین سازی اراک 8188
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش مالک اشتر- شاهین شهر 8190
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش مالیاتی اصفهان 8191
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش مالیاتی قم 8192
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش مالیاتی مشهد 8193
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش مبارکه 8194
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش مجتمع هوادریاشیراز 8195
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش مخابرات آذربایجان شرقی 8196
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش مدیریت آموزش وپژوهش زاهدان 8197
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش ملایر 8198
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش منابع طبیعی دکترجوانشیرکرج 8199
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش منابع طبیعی کلاراباد 8200
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش مهرام 8253
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش مهستان سبزشمال تنکابن 8201
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش میاندواب 8202
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش میبد 8203
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش میراث کمال الدین بهزاد 8189
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش میناب 8204
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش نجف اباد 8205
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش نقش جهان اصفهان 8229
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش نگین چهارمحال 8245
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش نهبندان 8206
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش نی ریز 8207
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش نیرومحرکه - قزوین 8208
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش هواشناسی وعلوم جو- اصفهان 8238
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش هواشناسی وعلوم جو- تهران 8209
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش هواشناسی وعلوم جو- شیراز 8210
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش هواشناسی وعلوم جومشهد 8226
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش واحد آموزشی قنات تفت 8211
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش واحد ملایر 8227
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش یاسوج 8213
کد دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش یدک رسان کاوه ساوه 8212
کد سایرمراکزآموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی 8999
کد مرکز  آموزش علمی کاربردی بنیادشهیدوامورایثارگران استان البرز 8269
کد مرکز  آموزش علمی کاربردی دادگستری کل استان گیلان 8264
کد مرکز  آموزش علمی کاربردی سوانح طبیعی 8266
کد مرکز  آموزش علمی کاربردی شرکت سیمان ابیک 8265
کد مرکز  آموزش علمی کاربردی شفیعه 8271
کد مرکز  آموزش علمی کاربردی قندکرج 8267
کد مرکز  آموزش علمی کاربردی گروه انتخاب 8268
کد مرکز  آموزش علمی کاربردی گنبدکاووس 2 8263
کد موسسه آموزش علمی کاربردی بهزیستی وتامین اجتماعی مرکز استان مرکزی - ارا 8270