شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

تعداد بازدید 7758 دفعه

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی در سال 98 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 98 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس عمومی  دروس پایه نظری  دروس اصلی، تخصصی دروس عملی  هرواحد پروژه
9,350,000 750,000 950,000 1,100,000 2,050,000 1,300,000

 

 شهریه پردیس خودگردان کارشناسی علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس عمومی  دروس پایه نظری  دروس اصلی، تخصصی دروس عملی  هرواحد پروژه
32,615,000 1,750,000 1,750,000 1,751,000 2,730,000 2,300,000

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

 شهریه مهمان و انتقالی کارشناسی علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس عمومی  دروس پایه نظری  دروس اصلی، تخصصی دروس عملی  هرواحد پروژه
14,025,000 1,125,000 1,425,000 1,650,000 3,075,000 1,950,000

 

 شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس عمومی  دروس پایه نظری  دروس اصلی، تخصصی دروس عملی  هرواحد پروژه
11,000,000 750,000 1,300,000 1,450,000 2,400,000 1,650,000

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

 شهریه پردیس خودگردان کارشناسی فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس عمومی  دروس پایه نظری  دروس اصلی، تخصصی دروس عملی  هرواحد پروژه
41,500,000 1,650,000 1,700,000 1,800,000 3,550,000 2,750,000

 

 شهریه مهمان و انتقالی کارشناسی فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس عمومی  دروس پایه نظری  دروس اصلی، تخصصی دروس عملی  هرواحد پروژه
16,500,000 1,125,000 1,950,000 2,175,000 3,600,000 2,475,000

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

 شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی  هرواحد پایان نامه 
13,500,000 2,050,000 2,360,000 5,750,000

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی  هرواحد پایان نامه 
32,460,000 3,247,000 4,404,000 7,404,000

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه مهمان و انتقالی کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی  هرواحد پایان نامه 
20,250,000 3,075,000 3,540,000 8,625,000

 

شهریه مجازی (الکترونیکی) کارشناسی ارشد علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی  هرواحد پایان نامه 
12,432,000 1,554,000   5,752,000

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) کارشناسی ارشد فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی  هرواحد پایان نامه 
15,100,000 2,400,000 3,190,000 5,750,000

 

شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی  هرواحد پایان نامه 
39,320,000 3,247,000 4,404,000 7,404,000

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه مهمان و انتقالی کارشناسی ارشد فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی  هرواحد پایان نامه 
22,650,000 3,600,000 4,785,000 8,625,000

 

شهریه مجازی (الکترونیکی) کارشناسی ارشد فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی  هرواحد پایان نامه 
12,432,000 1,740,480   5,752,000

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دکتری علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی و رساله  امتحان جامع
41,500,000 4,258,000 9,950,000 20,250,000

 

شهریه پردیس خودگردان دکتری علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی و رساله  امتحان جامع
52,210,000 4,989,000 9,578,000 35,409,000

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

شهریه مهمان و انتقالی دکتری علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی و رساله  امتحان جامع
62,250,000 6,387,000 14,925,000 30,375,000

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) دکتری فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی و رساله  امتحان جامع
58,550,000 4,258,000 9,950,000 20,250,000

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

شهریه پردیس خودگردان دکتری فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی و رساله  امتحان جامع
71,230,000 4,989,000 9,578,000 35,409,000

 

شهریه مهمان و انتقالی دکتری فنی و مهندسی و علوم پایه و سایر رشته ها دانشگاه شهید بهشتی در سال 98

شهریه ثابت  دروس نظری دروس عملی و رساله  امتحان جامع
87,525,000 6,387,000 14,925,000 30,375,000

 

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  ftme.k‏ - 98/6/20

  شهریه کاردانی تربیت بدنی چه مقداره؟
  تو جدول بالا نبود

 • تصویر فرد

  ملیکا‏ - 98/6/19

  سلام من امسال ارشد شبانه بهشتی در رشته علوم انسانی قبول شدم..
  شهریه ثابت چه مقدار است؟؟

 • تصویر فرد

  احمد‏ - 98/6/17

  ریالِ

 • تصویر فرد

  فرهاد‏ - 98/5/21

  سلام ببخشید قیمت ها برای یک ترم هست؟

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/5/26

  سلام وقت بخیر، بله

 • تصویر فرد

  K111‏ - 98/5/17

  قیمت ها به تومان خست

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد