شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان در سال 99

تعداد بازدید 13726 دفعه

شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان در سال 99 را می توانید در این مطلب ببینید. هزینه دوره های نوبت دوم و پردیس های خودگردان برای تمامی کسانی که انتخاب رشته 99 می کنند اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان
شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان

همانطور که می دانید مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم  با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود، همچنین در آموزش و کلاس ها نیز تفاوتی بین این دو دوره وجود ندارد. عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.در گذشته به دوره نوبت دوم، شبانه می گفتند. 

درحالیکه در مدرک پردیس های خودگردان عنوان پردیس خودگردان روی مدرک درج می شود. تفاوت بزرگ این دوره ها در میزان هزینه های شهریه ها است. همچنین در اکثر دانشگاه های دولتی دوره نوبت دوم وجود دارد اما پردیس های خودگردان وابسته به دانشگاه های مادر هستند و فقط به دانشگاه های معینی در کشور اجازه تاسیس پردیس خودگردان داده شده است. بعضی از پردیس های خودگردان بدون آزمون نیز دانشجو می پذیرند و شهریه های آن بسیار سنگین تر از نوبت دوم است.

شهریه های دانشگاه ها در دوره های نوبت دوم و پردیس خود گردان با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی  برابری می کند و گاه بیشتر از آن است. به همین دلیل اطلاع از شهریه ی دانشگاه ها و شرایط آن به ما در انتخاب رشته کمک خواهد کرد.

معمولا هر ساله دانشگاه ها 20 درصد نسبت به سال گذشته به شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان اضافه می کند و طی اطلاعیه ای در سایت معاونت آموزشی خود بار گذاری می کند. در این مطلب شهریه های دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه اصفهان در سال 99 به تفکیک آمده است. شهریه های دوره ی نوبت دوم و پردیس خودگردان به تومان ارائه شده است.

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان در سال 99

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها دوره کارشناسی دانشگاه  اصفهان در سال 99

شهریه ثابت شهریه متغیر
شهریه عمومی شهریه پایه نظری شهریه اصلی، تخصصی، اختیاری، الزامی شهریه عملی، آزمایشگاهی شهریه پروژه
478,124 309,374 478,124 843,750 1,265,624 1,828,124

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال 99

شهریه ثابت شهریه متغیر
شهریه عمومی شهریه پایه نظری شهریه اصلی، تخصصی، اختیاری، الزامی شهریه عملی، آزمایشگاهی شهریه پروژه
421,874 309,374 478,124 703,124 105,470 1,828,124

شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس اصلی شهریه سمینار و دروس عملی شهریه پایان نامه 
1,293,750 310,500 517,500 776,250

شهریه نوبت دوم (شبانه)  رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه  اصفهان در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس اصلی شهریه سمینار و دروس عملی شهریه پایان نامه 
1,164,374 207,000 517,500 776,250

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

شهریه پردیس خود گردان رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 99

گروه آموزشی دوره  شهریه ثابت  شهریه دروس اصلی شهریه سمینار و دروس عملی شهریه پایان نامه 
شهریه علوم پایه (گروه الف: امار و ریاضی) پردیس 3,659,040 383,328 435,600 1,280,664
شهریه علوم پایه (گروه ب: شامل سایر رشته ها) 4,174,500 434,148 479,160 1,319,868

شهریه پردیس خود گردان  رشته های علوم انسانی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 99

شهریه علوم انسانی (گروه الف شامل: تربیت بدنی، حسابداری، روانشناسی، مدیریت و مشاوره) پردیس 3,659,040 383,328 435,600 1,280,664
شهریه علوم انسانی ( گروه ب: شامل سایر رشته ها ) پردیس 3,506,580 367,356 413,820 1,227,666

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

شهریه دوره مجازی رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها  کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 99

گروه آموزشی دوره  شهریه ثابت  شهریه دروس اصلی شهریه سمینار و دروس عملی شهریه پایان نامه 
شهریه مدیریت emba (آموزش محور ویژه شاغلین) مجازی 3,009,600 455,400 712,800 819,720
شهریه آموزش الکترونیکی  1,076,400 248,400 298,080 496,800
شهریه علم اطلاعات و دانش شناسی (آموزش محور ویژه شاغلین) 1,639,440 455,400 684,288 819,720

 

شهریه دوره مجازی رشته های علوم انسانی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال 99

شهریه ثابت  شهریه دروس اصلی شهریه سمینار و دروس عملی شهریه پایان نامه 
2,011,680 455,400 684,288 819,720

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

شهریه نوبت دوم (شبانه) رشته های فنی مهندسی ،علوم پایه و سایر رشته ها دوره دکتری دانشگاه  اصفهان در سال 99

گروه آموزشی دوره  شهریه ثابت  شهریه متغیر  
شهریه دروس اصلی شهریه  سمینار و دروس عملی شهریه پایان نامه  شهریه امتحان جامع (دوره)  
شهریه علوم پایه (گروه الف: امار و ریاضی) نوبت دوم 4,781,640 1,244,760 1,290,300 1,973,400 2,277,000  
شهریه علوم پایه (گروه ب: شامل سایر رشته ها) 4,933,500 1,244,760 1,366,200 2,277,000 2,428,800  
شهریه فنی ومهندسی  5,464,800 1,259,940 1,366,200 2,580,613 2,428,800  
 

شهریه نوبت دوم (شبانه)  رشته های علوم انسانی دوره دکتری دانشگاه اصفهان در سال 99

گروه آموزشی دوره  شهریه ثابت  شهریه متغیر  
شهریه دروس اصلی شهریه سمینار و دروس عملی شهریه  پایان نامه  شهریه امتحان جامع (دوره)  
شهریه علوم انسانی (گروه الف شامل: تربیت بدنی، حسابداری، روانشناسی، مدیریت و مشاوره) نوبت دوم 4,781,700 1,244,760 1,290,300 1,973,400 2,277,000  
شهریه علوم انسانی ( گروه ب: شامل سایر رشته ها ) نوبت دوم 4,554,000 1,214,400 1,290,300 1,821,600 2,125,200  


شهریه دانشجویان ایرانی انتقالی از خارج در کلیه واحدهای دانشگاه معادل تعرفه پردیس های اقماری محاسبه خواهد شد.

همچنین شما می توانید شهریه دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان دانشگاه ها را در سایت 3گام بخوانید.

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته کنکور سراسری

سوالات متداول:

شهریه دانشگاه آزاد بیشتر است یا پردیس خودگردان؟

دانشگاه های آزاد کشور نیز جز دانشگاه هایی است که شهریه ی بالایی دارند اما از پردیس های خودگردان شهریه کمتری می گیرند. پردیس های خودگردان شهریه ی بسیاری بالایی دارند و قبل از انتخاب رشته بهتر است از شهریه های این دانشگاه ها مطلع شوید.

تفاوت میان دوره نوبت دوم و پردیس خودگردان در چیست؟

- در مدرک دوره  نوبت دوم روی مدرک عنوانی نوبت دوم درج نمی شود و مدرک دقیقا معادل دوره روزانه است اما در مدرک پردیس های خودگردان، روی مدرک عنوان پردیس خودگردان درج می شود. این موضوع در طی چند سال اخیر تصویب شده است.

- شهریه دانشگاه های پردیس خودگردان نسبت به نوبت دوم بسیار بالا تر است.  شهریه دوره نوبت دوم تقریبا با شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برابری می کند، درحالیکه شهریه پردیس خودگردان بسیار بالاتر از آن است.

برای قبولی در دوره نوبت دوم دانشگاه ها می بایست در کنکور سراسری شرکت کنید اما در بعضی رشته ها، پردیس های خودگردان بدون آزمون دانشجو می پذیرند.

- اغلب دانشگاه های دولتی کشور دوره نوبت دوم را ارائه می دهند اما پردیس های خودگردان فقط به دانشگاه های مادر وابسته اند و در دانشگاه های مادر وجود دارند.

فرق دوره نوبت دوم با دوره روزانه در چیست؟

دوره نوبت دوم:

- مدرک تحصیلی دوره نوبت دوم  با دوره روزانه برابری می کند و به هر دو گروه مدرکی با ارزش واحد داده می شود.

- در نحوه آموزش و کلاس های دوره نوبت دوم و دوره روزانه تفاوتی وجود ندارد.

- همانند مدرک دوره روزانه، عنوان نوبت دوم در مدرک تحصیلی دوره تحصیل دانشجو درج نمی شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر به مطلب شهریه نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان در سال 99 مراجعه کنید.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
  • تصویر فرد

    زهرا‏ - 99/6/30

    خوب است

  • تصویر فرد

    بتول‏ - 98/8/18

    سلام . هزینه رشته پزشکی در دانشگاه اصفهان بین الملل چقدر می شود ؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc