رتبه‌ بندی دانشگاه ‌ها و موسسات پژوهشی کشور

یکی از سوالاتی که ذهن داوطلبان کنکور سراسری و کنکور کارشناسی ارشد را، چه هنگام برنامه ریزی برای کنکور و چه برای ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی مشغول می کند، رتبه بندی دانشگاه های سراسری کشور می باشد. گروه مشاوران 3گام  بر اساس این رتبه بندی و همچنین اولویت های شما، در زمینه برنامه ریزی و انتخاب رشته به داوطلبین کمک می کنند.

در این مطلب می خواهیم شما را با رتبه بندی دانشگاه ها در ایران آشنا کنیم. در ابتدا بگذارید مروری بر مراکز رتبه بندی داشته باشیم. رتبه بندی دانشگاه ها در جهان توسط مراکز مختلفی انجام می شود که رتبه بندی جهانی دانشگاه های ایران نیز در آن ها به چشم می خورد. در ایران، معتبرترین پایگاه رتبه بندی دانشگاه ها، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) است که به مدت 7 سال متوالی، هر ساله نتایج رتبه‌ بندی دانشگاههای جهان اسلام را منتشر می کند. این پایگاه امسال نیز نتایج رتبه بندی دانشگاه ها را برای سال تحصیلی 96-1395 در وبسایت خود منتشر کرده است.

 

 

 

نحوه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

نحوه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات در پایگاه ISC بر اساس شاخص ها و معیار هایی که در نشست فوق العاده وزاری آموزش عالی کشورهای اسلامی تصویب می شود، انجام می گردد. 26 شاخص در قالب ۵ معیار کلی برای تعیین رتبه بندی دانشگاه ها وجود دارد: پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات - امکانات و فعالیت های اجتماعی- اقتصادی و صنعتی. در این رتبه بندی، بخشی از اطلاعات توسط دانشگاه ها و موسسات و از طریق پرسشنامه الکترونیکی گروهِ رتبه بندی و  بخشی دیگر از اطلاعات مورد نیاز برای رتبه بندی دانشگاه هایی که پژوهش محور بوده اند نیز توسط کارشناسان گروه رتبه بندی ISC از پایگاه های اطلاعاتی WoS و ISC جمع آوری می شود.

وضعیت کلی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی سال تحصیلی 96-1395

رتبه بندی امسال دانشگاه ها و موسسات پژوهشی سال تحصیلی 96-1395 نیز مانند سالهای قبل بر اساس 26 شاخص در قالب 5 معیار یاد شده انجام گردید. در این رتبه بندی، 182 دانشگاه و موسسه پژوهشی سراسری مورد ارزیابی قرار گرفت. در رتبه بندی سال 96-1395 همچون سال های گذشته تعداد دانشگاه ها و موسسات مورد ارزیابی ISC، رشدی نزدیک به 15درصد را داشت. در نمودار زیر تعداد دانشگاه ها و موسسات مورد ارزیابی ISC از سال 1389 تا 1396 مشخص شده است.

رتبه‌ بندی دانشگاه ‌ها و موسسات پژوهشی کشور

رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی سال تحصیلی 96-1395

در رتبه بندی ISC، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی سال تحصیلی 96-1395با توجه به ماهیت و فعالیت های آنها در کشور و تفاوت بین نتایج آنها در پنج زیر گروه دسته بندی می شوند:

  1. دانشگاه های جامع
  2. دانشگاه های علوم پزشکی
  3. دانشگاه های صنعتی
  4. پژوهشگاه ها
  5. دانشگاه های هنر

در جدول زیر تعداد دانشگاهها در هر سال در هر کدام از پنج زیر گروه اشاره شده نمایش داده شده است.

نوع دانشگاه

تعداد دانشگاهها در هر سال تحصیلی در هر کدام از پنج زیر گروه ISC

89-90

90-91

91-92

92-93

93-94

94-95

95-96

دانشگاه های جامع

46

46

58

56

63

72

81

دانشگاه های صنعتی

13

13

17

14

18

22

29

پژوهشگاه ها

9

12

11

14

19

22

26

دانشگاه های هنر

3

2

3

3

3

4

4

دانشگاه های علوم پزشکی

30

30

34

31

36

39

42

مجموع

101

103

123

118

139

159

182

 

 

 

رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی سال تحصیلی 96-1395

رتبه بندی ISC دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، از میان هر کدام از 5 گروهی که در بخش قبلی مورد بررسی قرار گرفت، انجام می شود.

 رتبه بندی دانشگاه های جامع سال تحصیلی 96-1395

در رتبه بندی ISC دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در سال تحصیلی 96-1395 تعداد 81 دانشگاه از دانشگاه های جامع کشور حضور داشته اند که در سال گذشته یعنی 95-1394 این تعداد برابر با ۶۳ مورد بوده است. دانشگاه تهران، همچون سال های گذشته رتبه اول را در بین دانشگاه های جامعِ کشور به خود اختصاص داده است. پس از دانشگاه تهران، دانشگاه های تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، تبریز، شهید بهشتی، اصفهان، تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، کاشان و بوعلی سینا به ترتیب در جایگاه های دوم تا دهم جدول قرارگرفته اند. رتبه بندی 10 دانشگاه برتر جامع کشور در سال تحصیلی 96-1395 در جدول زیر نشان داده شده است.

10 دانشگاه برتر جامع کشور در سال تحصیلی 96-1395

رتبه

نام دانشگاه

رتبه

نام دانشگاه

1

دانشگاه تهران

6

دانشگاه شهید بهشتی

2

دانشگاه تربیت مدرس

7

دانشگاه اصفهان

3

دانشگاه شیراز

8

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

4

دانشگاه فردوسی مشهد

9

دانشگاه کاشان

5

دانشگاه تبریز

10

دانشگاه بوعلی سینا


رتبه بندی دانشگاه های پزشکی سال تحصیلی 96-1395

در رتبه بندی ISC دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در سال تحصیلی 96-1395، تعداد 42 دانشگاه از دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به عنوان برترین دانشگاه پزشکی کشور معرفی گردید. پس از این دانشگاه، دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی مازندران و علوم پزشکی کرمان به ترتیب در رتبه های دوم تا دهم رتبه بندی قرار گرفتند.

رتبه بندی 10 دانشگاه برتر پزشکی کشور در سال تحصیلی 96-1395 در جدول زیر نشان داده شده است.

10 دانشگاه برتر پزشکی کشور در سال تحصیلی 96-1395

رتبه

نام دانشگاه

رتبه

نام دانشگاه

1

دانشگاه علوم پزشکی تهران

6

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

7

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

3

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

8

دانشگاه علوم پزشکی ایران

4

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

9

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

5

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

10

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رتبه بندی دانشگاه های صنعتی سال تحصیلی 96-1395

در رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در سال تحصیلی 96-1395، تعداد 29 دانشگاه صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، شریف، دانشگاه علم و صنعت به ترتیب در رتبه های اول تا سوم برترین دانشگاههای صنعتی کشور قرار گرفتند. دانشگاه های صنعتی اصفهان و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز رتبه های چهارم و پنجم رتبه بندی جای گرفتند.
رتبه بندی 10 دانشگاه برتر صنعتی کشور در سال تحصیلی 96-1395 در جدول زیر نشان داده شده است.

10 دانشگاه برتر صنعتی کشور در سال تحصیلی 96-1395

رتبه

نام دانشگاه

رتبه

نام دانشگاه

1

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

6

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

2

دانشگاه صنعتی شریف

7

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

3

دانشگاه علم و صنعت ایران

8

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

4

دانشگاه صنعتی اصفهان

9

دانشگاه صنعتی شیراز

5

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

10

دانشگاه صنعتی سهند

 

 

 

 

رتبه بندی پژوهشگاه ها و موسسات پژوهشی سال تحصیلی 96-1395

در رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در سال تحصیلی 96-1395، تعداد 26 پژوهشگاه درکشور مورد ارزیابی قرار گرفتند. در میان این دانشگاهها، پژوهشگاه دانش های بنیادی، رتبه اول را کسب نمود و پس از آن، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه مواد و انرژی و پژوهشگاه صنعت نفت به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم جدول قرار گرفتند.

رتبه بندی 10 پژوهشگاه برتر کشور در سال تحصیلی 96-1395 در جدول زیر نشان داده شده است.

10 پژوهشگاه برتر کشور در سال تحصیلی 96-1395

رتبه

نام موسسه

رتبه

نام موسسه

1

پژوهشگاه دانش‌ های بنیادی

6

موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

2

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

7

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

3

پژوهشگاه رویان

8

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

4

پژوهشگاه مواد و انرژی

9

سازمان پژوهش ‌های علمی و صنعتی ایران

5

پژوهشگاه صنعت نفت

10

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران


رتبه بندی دانشگاه های هنر سال تحصیلی 96-1395

در رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در سال تحصیلی 96-1395، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، اصفهان، تهران و شیراز به ترتیب مقام چهار دانشگاه برتر هنر را کسب نمودند.

رتبه بندی ۴ دانشگاه برتر هنر کشور در سال تحصیلی 96-1395 در جدول زیر نشان داده شده است.

4 دانشگاه برتر هنر کشور در سال تحصیلی 96-1395

رتبه

نام موسسه

رتبه

نام موسسه

1

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

6

دانشگاه هنر تهران

2

            دانشگاه هنر اصفهان

7

دانشگاه هنر شیراز

در رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در سال تحصیلی 96-1395، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، علاوه بر انتشار امتیازات کل و رتبه هر دانشگاه، امتیازات دانشگاه ‌ها و موسسات در پنج ذکر شده بر روی وب سایت جدید گروه رتبه ‌بندی به نشانی ur.isc.gov.ir نمایش داده شده است.