اهمیت اولویت بندی انتخاب رشته براساس علاقه
اهمیت اولویت بندی انتخاب رشته براساس علاقه

 

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com

 

اهمیت اولویت بندی انتخاب رشته بر اساس علاقه

قانون اولویت بندی در انتخاب رشته این است:

براساس علاقه، کیفیت رشته و گرایش و دانشگاه باید انتخاب رشته کنکور را انجام دهیم.

چرا باید اولویت بندی انتخاب رشته براساس علاقه باشد؟

اعلام قبولی سازمان سنجش براساس انتخاب رشته کنکوری که شما در آن شرکت کرده اید از فرمول زیر تبعیت می کند:

اولویت بندی انتخاب رشته سازمان سنجش این است که ابتدا رتبه ها را از بهترین به بدترین مرتب می کند. سپس انتخاب رشته ها را براساس رتبه داوطلبان چک می کند. یعنی مثلا اول انتخاب رشته کسی که رتبه 999 دارد چک می شود و بعد انتخاب رشته کسی که رتبه 1000 شده است. به محض این که در یکی از انتخابها، داوطلب قبول شود، بقیه انتخابهای او در اعلام قبولی رشته ها در شهریور ماه چک نمی شود و فرآیند چک کردن فرم انتخاب رشته در همانجایی که داوطلب قبول شد، متوقف می شود. اگر داوطلب انتخابهای خوب و با کیفیت را در اولویت بندی انتخاب رشته، جزء انتخابهای خود قرار ندهد ممکن است یک انتخاب بدتر را قبول شود. 

برای بهترین اولویت بندی انتخاب رشته، توصیه ما به شما این است در انتخاب رشته کنکور خود، رتبه را فراموش کنید و براساس علاقه انتخاب رشته کنید. حال اگر تعداد انتخابهای شما بیشتر از حد مجاز بشود باید یک سری از انتخابهای با کیفیت ابتدایی را حذف کنید.

بهترین قانون اولویت بندی انتخاب رشته کنکور سراسری این است:

بهتر است از 150 انتخاب، حداقل 40 انتخاب، انتخابهای رویایی باشد که شما حتی شانس قبولی ندارید و شانس قبولی شما در آنها کم احتمال است و شامل رشته هایی با کیفیت و در دانشگاههایی خوب می باشند. سعی کنید 50 انتخاب بعدی خود را انتخابهای با کیفیت خوشبینانه بچینید. انتخاب هایی که اگر خوش شانس باشید در آنها قبول می شوید و 40 انتخاب بعدی خود را انتخابهایی با احتمال بالا و قوی قرار دهید. 20 انتخاب آخر مخصوص انتخاب هایی است که صد در صد در آنها قبول هستید که می تواند شامل انتخاب رشته های صرفا با سوابق تحصیلی نیز باشد.