آخرین رتبه قبولی رشته های ریاضی 1401 | لیست رشته های ریاضی با رتبه مورد نیاز

رتبه های قبولی ریاضی 1401 در رشته های مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر و رشته های دیگر را می توانید در مطلب زیر مشاهده کنید.اطلاع از آخرین رتبه های قبولی ریاضی 1401 به شما کمک می کند که در انتخاب رشته ریاضی 1402 شانس قبولی رتبه خود را بررسی کنید.

 

آخرین رتبه قبولی رشته های ریاضی 99
آخرین رتبه قبولی رشته های ریاضی 1401

 

آخرین رتبه قبولی رشته های ریاضی 1401

آخرین رتبه های قبولی ریاضی 1401 را به تفکیک رشته های پرطرفدار در مطالب جداگانه قرار داده ایم .اطلاع از رتبه های قبولی ریاضی، دید بهتری برای انتخاب رشته کنکور ریاضی 1400 به شما می دهد و شما می توانید با مقایسه رتبه خود در سهمیه های مختلف تا حدودی از شانس قبولی در رشته های مختلف آگاه شوید. همچنین برای تخمین دقیق شانس قبولی و انتخاب رشته ریاضی می توانید از نرم افزار انتخاب رشته ریاضی استفاده کنید. 

 

داوطلبان کنکور ریاضی، می توانند برای انتخاب رشته ی دقیق تر از مطلب انتخاب رشته ریاضی استفاده کنند.

امتیاز خوبی که داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی نسبت به داوطلبان گروه های آزمایشی دیگر دارند این است که رشته های این گروه از تنوع زیادی برخوردار می باشد ولی باز هم داوطلبان کنکور باید با دقت زیادی انتخاب رشته خود را انجام دهند. نرم افزار انتخاب رشته 3گام بعد از اعلام نتایج و در زمان انتخاب رشته کنکور سراسری، بر اساس رتبه داوطلب و اولویت هایی که در انتخاب رشته در نظر دارد مانند شهریه دانشگاه، دوری یا نزدیکی و ...،  لیست رشته ها و دانشگاه های مورد علاقه داوطلب را که احتمال قبولی در آنها را دارد نمایش و در آخر چیدمان رشته ها را بر اساس آخرین رتبه های آن رشته محل و آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته کنکور انجام می دهد.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی برق 1401

رتبه های قبولی مهندسی برق 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رشته مهندسی برق مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی برق واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی برق سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی برق را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی مکانیک 1401

رتبه های قبولی مهندسی مکانیک 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی مکانیک مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی مکانیک واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی مکانیک سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی مکانیک را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی عمران 1401

رتبه های قبولی مهندسی عمران 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی عمران مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی عمران واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی عمران سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی عمران را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی صنایع 1401

رتبه های قبولی مهندسی صنایع 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی صنایع مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی صنایع واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی صنایع سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی صنایع را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی شیمی 1401

رتبه های قبولی مهندسی شیمی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی شیمی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی شیمی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی شیمی سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی شیمی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی کامپیوتر 1401

رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی کامپیوتر مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی کامپیوتر سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی معماری 1401

رتبه های قبولی مهندسی معماری 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی معماری مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی معماری واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی معماری سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی معماری را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی نفت 1401

رتبه های قبولی مهندسی نفت 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی نفت مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی نفت واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی نفت سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی نفت را در سایت 3گام بخوانید.

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی مواد 1401

رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی مواد و متالورژی مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی مواد و متالورژی واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی مواد و متالورژی سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی مواد و متالورژی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی پلیمر 1401

رتبه های قبولی مهندسی پلیمر 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی پلیمر مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی پلیمر واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی پلیمر سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی پلیمر را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی نقشه برداری 1401

رتبه های قبولی مهندسی نقشه برداری 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی نقشه برداری مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی نقشه برداری واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی نقشه برداری سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی معدن 1401

رتبه های قبولی مهندسی معدن 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی معدن مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی معدن واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی معدن سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی معدن را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی هوا و فضا 1401

رتبه های قبولی مهندسی هوا و فضا 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی معدن مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی معدن واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی معدن سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی هوا و فضا را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

آخرین رتبه های قبولی کنکور ریاضی رشته مهندسی اپتیک و لیزر 1401

رتبه های قبولی مهندسی هوا و فضا 1401 در سهمیه های مختلف (منطقه یک، منطقه دو، منطقه سه، ایثارگران 5 درصد و 25 درصد) را می توانید در صفحه مربوط به رتبه های رشته مهندسی معدن مشاهده کنید. توجه داشته باشید اطلاعات رتبه های قبولی مهندسی معدن واقعی، موثق و کاملا منطبق بر قبولی های کد رشته های مختلف مهندسی معدن سال 1401 می باشد و شما می توانید رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه دولتی مد نظر خود در این رشته را هم پیدا کنید. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته مهندسی اپتیک و لیزر را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی رشته های گروه ریاضی در کنکور 96

داوطلبان رشته ریاضی کنکور سراسری برای انتخاب رشته بهتر، لازم است که با اطلاع از آخرین رتبه های قبولی رشته های گروه ریاضی کنکور سال گذشته، دید بهتری برای انجام انتخاب رشته خود داشته باشند و بدانند با چه رتبه ای چه رشته ای قبول می شوند. به همین دلیل گروه مشاوره و برنامه ریزی 3گام آخرین رتبه های قبولی در برخی از رشته های گروه ریاضی کنکور 96 را در ادامه این مطلب ارائه کرده است، تا به داوطلبان در این زمینه کمک نماید برا مشاهده رتبه های قبولی جدید تر می توانید از لینک هایی که در بالا به تفکیک رشته های ریاضی آمده است استفاده کنید. برای کمک و راهنمایی بیشتر می توانید با مشاوران 3گام در ارتباط باشید.

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

120

دانشگاه تهران

330

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

613

دانشگاه علم و صنعت ایران

952

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1419

دانشگاه شهید بهشتی

2072

دانشگاه فردوسی - مشهد

2286

دانشگاه صنعتی اصفهان

2312

دانشگاه شیراز

8832

دانشگاه تبریز

11946

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

77

دانشگاه تهران

161

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

304

دانشگاه علم و صنعت ایران

501

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

830

دانشگاه شهید بهشتی

1082

دانشگاه شیراز

1771

دانشگاه فردوسی - مشهد

2188

دانشگاه تبریز

2920

دانشگاه صنعتی اصفهان

4165

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی برق (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

8

دانشگاه تهران

27

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

110

دانشگاه علم و صنعت ایران

270

دانشگاه شهید بهشتی

344

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

439

دانشگاه شیراز

493

دانشگاه فردوسی - مشهد

635

دانشگاه صنعتی اصفهان

653

دانشگاه تبریز

890

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی مکانیک (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

180

دانشگاه تهران

440

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

587

دانشگاه علم و صنعت ایران

1131

دانشگاه شهید بهشتی

2070

دانشگاه صنعتی اصفهان

2114

دانشگاه شیراز

2174

دانشگاه فردوسی - مشهد

2223

دانشگاه تبریز

3919

دانشگاه یزد

6341

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی مکانیک (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

79

دانشگاه تهران

201

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

354

دانشگاه علم و صنعت ایران

683

دانشگاه صنعتی اصفهان

1078

دانشگاه شهید بهشتی

1136

دانشگاه فردوسی - مشهد

1549

دانشگاه شیراز

1662

دانشگاه تبریز

2294

دانشگاه یزد

3983

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی مکانیک (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

22

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

24

دانشگاه تهران

123

دانشگاه صنعتی اصفهان

237

دانشگاه علم و صنعت ایران

286

دانشگاه فردوسی - مشهد

391

دانشگاه شیراز

424

دانشگاه شهید بهشتی

680

دانشگاه تبریز

832

دانشگاه یزد

1357

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی عمران (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

365

دانشگاه تهران

797

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1115

دانشگاه شهید بهشتی

2125

دانشگاه صنعتی اصفهان

2357

دانشگاه فردوسی - مشهد

2538

دانشگاه یزد

6704

دانشگاه سمنان

8558

دانشگاه تبریز

9781

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی عمران (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

202

دانشگاه تهران

453

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

628

دانشگاه فردوسی - مشهد

979

دانشگاه شهید بهشتی

1014

دانشگاه صنعتی اصفهان

1473

دانشگاه تبریز

3507

دانشگاه یزد

4335

دانشگاه سمنان

6606

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی عمران (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

نام دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه تهران

72

دانشگاه صنعتی شریف

294

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

392

دانشگاه فردوسی - مشهد

531

دانشگاه شهید بهشتی

561

دانشگاه یزد

916

دانشگاه تبریز

1077

دانشگاه صنعتی اصفهان

1231

دانشگاه سمنان

1866

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی صنایع (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

451

دانشگاه تهران

694

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

878

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1613

دانشگاه صنعتی اصفهان

6241

دانشگاه سمنان

8438

دانشگاه فردوسی - مشهد

14517

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی صنایع (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

279

دانشگاه تهران

426

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

718

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1126

دانشگاه صنعتی اصفهان

1595

دانشگاه تبریز

2874

دانشگاه یزد

3270

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی صنایع (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

دانشگاه

رتبه در سهمیه

دانشگاه صنعتی شریف

30

دانشگاه تهران

62

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

701

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

227

دانشگاه فردوسی - مشهد

701

دانشگاه صنعتی اصفهان

921

دانشگاه یزد

1340

دانشگاه سمنان

1687

 

 

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر (سهمیه منطقه 1) کنکور سراسری 96

نام دانشگاه

رتبه سهمیه
صنعتی شریف 92
تهران 257
امیر کبیر 534
علم و صنعت 892
شهید بهشتی 988
خواجه نصیر 1539
صنعتی اصفهان 2627
فردوسی  مشهد 3846
شیراز 5417
تبریز 5767

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر (سهمیه منطقه 2) کنکور سراسری 96

نام دانشگاه

رتبه سهمیه
صنعتی شریف 92
تهران 158
امیر کبیر 304
علم و صنعت 486
شهید بهشتی 869
خواجه نصیر 919
صنعتی اصفهان 1476
فردوسی  مشهد 2478
شیراز 3003
تبریز 3739

 

آخرین رتبه های قبولی مهندسی کامپیوتر (سهمیه منطقه 3) کنکور سراسری 96

نام دانشگاه

رتبه سهمیه
صنعتی شریف 92
تهران 122
امیر کبیر 220
علم و صنعت 263
خواجه نصیر 424
شهید بهشتی 431
فردوسی  مشهد 865
تبریز 944
صنعتی اصفهان 1302
شیراز 1314
اصفهان 1374

 

همچنین شما می توانید معرفی رشته های دانشگاهی ریاضی را در سایت 3گام بخوانید.

 

 

سایر بخش های کنکور سراسری ریاضی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  فاتحی‏ - 00/11/5

  برای ریاضی محض و رشته خای مرتبط با کاربرد ریاضی هم کاش داشتید

 • تصویر فرد

  محدثه‏ - 00/6/12

  سلام کسی جواب منو نداد

 • تصویر فرد

  محدثه‏ - 00/5/26

  ن فرقی نداره فقط میخام قبول بشم من رشتم ریاضی نبوده اما همینجوری کنکور دارم ترازمم ۳۹۸۰شده و رتبه ۳۴هزار ریاضی شهر بومی اصفهان میخام اردکان یزد قبول بشم

 • تصویر فرد

  محدثه‏ - 00/5/23

  سلام من بومس استان یزد م ولی چون مدرک تحصیلیم اصفهان گرفتم واسم زده بومی استان اصفهان راهیی هست عوضش کنم احتمال قبولیم میاد پایین تو یزد

 • تصویر فرد

  محدثه‏ - 00/5/18

  سلام با رتبع ۳۴هزار میتونم تو شهر خودم قبول بشم فرقی نداره چ رسته ای

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 00/5/19

  شهر خودتون کجاست ؟ هر دانشگاهی هم باشه فرقی نداره؟

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 00/1/30

  سلام برای فیزیک شریف و تهران هر کدوم رتبه باید چقدر باشه؟

 • تصویر فرد

  مینا‏ - 99/7/1

  سلام با رتبه ۲۷۰ زیر گروه ۱ منطقه ۳ شهید بهشتی تهران قبولم ؟

 • تصویر فرد

  مبین سهویی‏ - 99/2/17

  سلام
  چرا با رتبه های پایین تر منطقه ۱ و نسبت به منطقه یک رتبه های منطقه سه بالاتر هست چرا در جایگاه یکسانی هستند از چه نظر و چرا اینطوریه با وجود سهمیه منطقه محروم

 • تصویر فرد

  Zahra‏ - 99/1/23

  سلام حدود رتبه برای تربیت بدنی دانشگاه تهران یا تبریز از رشته ریاضی منطقه ۱ تقریبا چقدره؟؟؟و ایا میشه با عمومی ها اون رتبه رو اورد؟؟؟لطفاااا جواااب بدین

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/1/23

  سلام میتونید تو سایت ثبت نام کنید تا مشاورا بهتر راهنماییتون کنن
  ثبت نام رایگانه و به ازای ثبت نام شما یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان هم خواهید داشت
  ثبت نام یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان

 • تصویر فرد

  masoud‏ - 98/11/22

  سلام با سهمیه منطقه3و 5درصد ایثارگران با5000میتونم دانشگاه تهران کامپیوتر قبول بشم؟؟؟

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/11/27

  سلام مهندس 
  خیر 
  در موردش گرایش کامپیوتر هم بهتر هست وارد بخش تخصصی رشته بشید و آنجا سوال بپرسید .

 • تصویر فرد

  Danial‏ - 98/9/5

  عالي

 • تصویر فرد

  JKL‏ - 98/6/1

  من سال ۸۷ با رتبه ۱۱۶۰ منطقه یک امیرکبیر نرم افزار قبول شدم . الان چقدر اوضاع فرق کرده.

 • تصویر فرد

  آقای مهری‏ - 98/6/3

  از پارسال وضعیت کن فیکون شده چه برسه سال 87 

 • تصویر فرد

  م-طبری‏ - 98/5/16

  با سلام
  با رتبه ۳۵۹ منطقه ۱
  میتونم رشته مهندسی کامپیوتر یا رشته برق تهران یا امیرکبیر قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/5/16

  سلام وقت بخیر 
  در زیرگروه چند این رتبه رو آوردید؟
  لطفا برای اطلاعات بیشتر با موسسه تماس بگیرید.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

کلاس های خصوصی رفع اشکال | ویژه امتحانات نهایی و پایان ترم | تضمینی